Teksttags bruges til at oprette dokumenter. Når der overføres dokumenter med tags, genererer disse tags felter.

Feltegenskaber som f.eks. roller, valideringer og beregninger indstilles i tagget.

Regler

Det er nødvendigt at overholde anvisningerne, når der bruges teksttags. Så længe du følger disse regler, burde dine tags generere alle dine felter som forventet.

Skrifttyper

Du kan kun bruge bestemte skrifttyper til at oprette tags. Adobe Sign-systemet kan kun vælge skrifttyperne Arial, Helvetica og Times New Roman på en ensartet måde (de første tre skrifttyper, der er angivet herunder). Hvis Adobe Sign ikke vælger brugerdefinerede skrifttyper, kan de ikke generere felter.

Normalt er Arial den bedste valgmulighed.

Afstand

Der findes to regler for afstand, når der bruges teksttags.

For det første må en teksttag ikke indeholde mellemrum, medmindre de er før tagget og efter de krøllede startparenteser eller efter tagget og før de krøllede slutparenteser.

Derefter kan teksttags ikke generere linjeskift. Hvis tagget fortsætter fra én linje til den næste, kan Adobe Sign ikke vælge tagget og generere feltet.

Hvis det tag, du genererer, er for langt til at være på én linje, skal du bruge teksttagsforkortelse.

Opret tags

Den følgende procedure gennemgår, hvordan du opretter et tag fra start til slut. Når der tilføjes egenskaber og argumenter, finder du en definition og forklaring.

Krøllerede parenteser

Alle teksttags er indeholdt i to krøllede start- og slutparenteser, sådan som det er vist herunder. Behandl som en beholder for selve tagget. Ved blot at bruge start- og slutsættet af krøllede parenteser kan der oprettes et grundlæggende felt uden egenskaber.

Ved at indsætte tomme mellemrum mellem de krøllede parenteser øges feltets bredde, hvilket giver mulighed for flere oplysninger fra den, der underskriver.

Skrifttypen på krøllede parenteser definerer feltets højde. Den skalerer også skriftstørrelse for de data, der er angivet, så de har den rigtige størrelse. Af de to felter herunder ville det først være den mindste pga. skriftstørrelsen. Det andet felt ville være højere og længere og de angivne data vist med en større skrifttype.

Feltnavn

Det er vigtigt at navngive de felter, du opretter. Ved at navngive hvert enkelt felt kan du enten drage nytte af eller undgå feltpollinering. Den funktion gør det muligt at kopiere oplysninger fra ét felt til et andet. Feltpollinering fungerer inden i dokumenter og på tværs af dokumenter.

Bemærk:

Pollinering på tværs af dokumenter kan deaktiveres ved at kontakte support@echosign.com

Felter med identiske navne replikerer de data, der er angivet i ét felt, til alle andre med det samme navn. Begge felter herunder ville indeholde de samme oplysninger, som er angivet i et af dem.

Bemærk:

Brug af feltpollinering kan simpelthen forenkle din underskrivelsesproces for dine modtagere. Den, som underskriver, behøver f.eks. kun angive sin adresse én gang, hvorefter den kan udfyldes i andre felter på tværs af dokumentet.

Når felterne har entydige navne, bliver oplysninger ikke kopieret fra ét felt til et andet.

Adobe Sign-id

Adobe Sign-id'et giver vores system besked om at se efter feltets navn og egenskaber. Hvis Adobe Sign-systemet ikke har dette, ved det ikke, hvordan det skal læse og fortolke de forskellige tagelementer.

Roller

Roller er den vigtigste del af et teksttag. Roller bruges til at definere, hvilken underskriver felterne er tildelt til. Når du opretter et dokument med teksttags, indstiller du ikke, hvem der specifikt interagerer med dokumentet, men mere, hvem der er underskriver. 

Underskriver

Underskriverne defineres ud fra rækkefølgen af e-mailadresserne, der er angivet i feltet "Til:" på siden Send. Disse forskellige numeriske underskriverroller skal bruges for alle underskrivere, herunder dig selv som afsender (afhængigt af hvornår du underskriver, først eller sidst).

På den baggrund kan rollerne indstilles under oprettelsen af dokumentet, så hvis du ved, hvem du sender dine dokumenter, og hvem der får dem i hvilken rækkefølge.

Forudfyld

Rollen Forudfyld bruges til de felter, du har brug for at udfylde, før dokumentet sendes. Dette er en mulighed for at angive oplysninger, der er specifikke for underskriverne, før du sender den.

Bemærk:

Indstillingen Eksempel, placer signaturer, eller tilføj formularfelter skal markeres for at nå fasen Forudfyld.

Valideringer

Valideringer bruges til enten at oprette felter, der er specifikke for Adobe Sign, eller til at kræve, at de data, der skal angives, skal være i et bestemt format. Disse bruges til at sikre, at du får de tilsigtede oplysninger fra dine underskrivere. Disse bruges også til at sikre, at Adobe Sign-felterne kan findes i træk og slip-miljøet.

I vores eksempel kræver valideringen af tagget :phone, at underskriveren angiver sit telefonnummer i formatet (XXX) XXX-XXXX eller blot som en streng på ti tal.

Der er mange forskellige valideringer, der kan bruges med teksttags. Flere oplysninger om valideringer.

Forhold

Når du angiver betingelser for et felt, kan du ændre dets synlighed baseret på tilstanden af et andet felt. Dette kan skabe dokumenter, der ændres dynamisk, afhængigt af de oplysninger, som underskriveren giver.

I eksemplet herunder vises vores telefonnummerfelt for underskriveren, hvis de markerer feltet oven over det. I dette tilfælde svarer det til at bede om et andet telefonnummer.

Når feltet ikke er markeret, har underskriveren ingen felter at interagere med. Når underskriveren markerer feltet, vises telefonfeltet, og underskriveren kan angive sit alternative telefonnummer.

Flere oplysninger om betingelser.

Standardværdi

Der kan angives en standardværdi for et tekstfelt gennem tagget. Dette er tekst, der vises i feltet, før underskriveren interagerer med det. Standardtekst kan bruges til at styre underskriveren ved at fortælle denne, hvilke oplysninger du vil have angivet.

Når underskriveren får adgang til dokumentet, ser han teksten i feltet og kan overskrive den for at angive sine oplysninger.

Bemærk:

Hvis underskriveren ikke erstatter oplysningerne i dette felt, kan dokumentet fuldføres, uden at der ændres på standardteksten. Dette udfylder også et obligatorisk feltflag, der giver underskriveren mulighed for at lade standardteksten være.

Værktøjstip

Værktøjstip svarer til standardtekst, ved at de kan fortælle underskriveren, hvilke oplysninger du søger, hvis det ikke tydeligt fremgår af selve formularen.

Forskellen er, at værktøjstip vises, når underskriveren holder sin markør over feltet.

Når underskriveren nu holder markøren over dette felt, ser han det værktøjstip, du har angivet i tagget.

Brug af feltmasker

Når det gælder felter, der indsamler følsomme oplysninger som kreditkort eller kontonumre, anbefaler vi kraftigt, at maskeegenskaben bruges.

Dette erstatter alle de data, der er angivet i feltet, med stjerner.

Når underskriveren udfylder de anmodede oplysninger, er indholdet stadigt synligt, så risikoen for fejl gøres mindre.

Når underskriveren klikker ud af feltet, erstattes oplysningerne. Stjernerne er også synlige på det færdige dokument, der bliver resultatet.

Bemærk:

For at hente data, hvor der er brugt en maske, skal afsendelsen af dokumentet eksportere formulardata enten fra siden Administrer eller ved at køre en rapport.

Andre objekter

Bortset fra tekstfelter kan du oprette andre objekter ved hjælp af teksttags. Alle de felter, der er tilgængelige via træk og slip-miljøet, kan oprettes ved hjælp af teksttags.

Afkrydsningsfelt

Afkrydsningsfelter bruges i situationer med "markér alt, der gælder". Afkrydsningsfelter kan gøres standard, obligatorisk eller være markeret som standard.

Bemærk:

Afkrydsningsfelter kan bruge feltpollinering, så vær sikker på at give hvert enkelt afkrydsningsfelt et entydigt navn.

Alternativknapper

Alternativknapper skal bruges til situationer med "vælg kun én". Alternativknapper skal medtage mindst to indstillinger og grupperes ved at give dem det samme navn. Den faktiske indstilling er angivet i parentes efter ":radio".

Rullemenu

Rullemenuer indeholder en liste over indstillinger, som underskriverne skal vælge ud fra. Med en rullemenu kan de kun vælge én indstilling.

Felter til vedhæftede filer

Bemærk:

Felter til vedhæftede filer gælder kun tjenester på Enterprise- eller Global-niveau.

Felter til vedhæftede filer giver underskriveren mulighed for at vedhæfte en fil til transaktionen. Denne fil vedhæftes til slutningen af det færdiggjorte dokument. Tagegenskaben ":label" gør det muligt at angive informativ tekst i feltet, f.eks. standardtekst.