Understøttelse af Tekstkoder ver. 1 ophører

Understøttelse af ældre (version 1) tekstkodesyntaks slutter

I en kommende version (den eksakte dato er endnu ukendt) ophører understøttelse af nyligt uploadede dokumenter, der er oprettet ved hjælp af den ældre version af tekstkodesyntaksen med understregningstegn.

Hvis du har eksisterende dokumentskabeloner med den ældre version af tekstkoderne, skal du opdatere dine dokumentskabeloner til at anvende version 2.0 tekstkodesyntaks så hurtigt som muligt.

Hvorfor

Version 2.0 tekstkodesyntaksen muliggør oprettelse af formularfelter, der understøttes i hele webgrænsefladen, inkl. oprettelse af betingede formularfelter, beregnede formularfelter og avanceret feltvalidering.

Version 2.0 af tekstkoden anvender kun understregningstegn på én af siderne af "es"-identifikatoren.

Alle andre dele af koden er adskilt med kolon.

Eksempler på ældre versioner af tekstkodesyntaks, og hvordan den samme kode bør vises i den nye 2.0 syntaks:

Gammel stil                                                                            Ny 2.0 stil

{{sig_es_signer_signature}}                                           {{sig_es_:signer:signature}}

Et signaturfelt kaldet "sig", som er tildelt underskriveren

 

{{address_es_signer1}}                                                    {{address_es_:signer1}}

Et valgfrit felt kaldet "adresse", som er tildelt den første underskriver

 

{{CB1_es_checkbox}}                                                      {{CB1_es_:checkbox}}

Et valgfrit afkrydsningsfelt kaldet "CB1", der er tildelt enhver

 

{{init1_es_signer_initials_showif(CB1=checked)}}      {{init1_es_:signer:initials:showif(CB1=checked)}}

En felt med initialer kaldet "init1", der er tildelt den underskriver, som kun vises, hvis afkrydsningsfeltet "CB1" er markeret.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?