Grundlæggende om Adobe Sign-kurser: Sådan sender og underskriver du

En til en-kursus i Adobe Sign – grundlæggende funktioner

En til en-kursus – Forbered og send

Den mest grundlæggende transaktion sendes til en enkelt underskriver. Se, hvordan du opretter en transaktion, uploader dit dokument og placerer felter på redigeringsskærmen med træk og slip-funktion. 

Klik her for at tage dette kursus.

En til en-kursus – Introduktion til forhåndsudfyld

Fasen Forudfyld af afsender giver afsenderen af dokumentet mulighed for at interagere med felter, før dokumentet bliver til underskrift. Nu, hvor du ved, hvordan du placerer felterne, kan du se, hvordan du redigerer feltindstillingerne og indstiller rolleværdien. Rollen bestemmer, hvem der kan interagere med det specifikke felt.

Klik her for at tage kurset.

En til en-kursus – Afsendelse til flere underskrivere

Det er nemt at sende et dokument til flere underskrivere ved at indstille rolleværdierne for dine felter. Nu, hvor du ved, hvordan du placerer felterne og redigerer feltindstillinger, kan du se, hvordan du konfigurerer dine roller, så du giver mulighed for, at flere underskrivere kan interagere med de rigtige felter, du har tildelt dem.

Klik her for at tage kurset.

En til en-kursus – Afsendelse til underskrivere, der bruger den samme mailadresse

Du kan sende en transaktion til to forskellige underskrivere, der begge deler en mailadresse. Vi kalder denne funktion mand og kone-underskrivning. Det er vigtigt at sikre sig, at du definerer rollerne korrekt, så den rigtige underskriver sætter sin signatur det rigtige sted.

Klik her for at tage kurset.

En til en-kursus – Kun jeg underskriver

Hvis du forsøger at sende et dokument, der kun kræver din signatur og ingen andens, så skal du bruge funktionen Kun jeg underskriver. Se, hvordan du tilføjer felter, du kan interagere med og kun anvende din signatur og derefter sende dit underskrevne dokument til en modtager til gennemsyn.

Klik her for at tage kurset.

En til en-kursus – Hjælp til underskriver

Når du har sendt dit dokument, kan din modtager interagere med felter og sætte deres signatur der, hvor du har angivet det. Se, hvordan du underskriver et dokument, der er sendt via Adobe Sign.

Klik her for at  tag kurset.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online