Adobe Sign: Sådan gennemtvinges standardfeltstørrelsen for felterne Signature og Initial

Gennemtving standardfeltstørrelser for felter med underskrift og initialer, uanset hvordan felterne er blevet placeret på siden.

Som standard kan felterne til underskrift og initialer placeres og konfigureres til at passe ind i et bestemt område. 

For de fleste kunder er dette at foretrække, da formularer ofte har uforudsigelige formater, hvor det kan være svært at få et "standardfelt" til at passe ind alle steder.

Men virksomhedskunder, der vil sikre, at der bruges den samme standardfeltstørrelse for alle felter til underskrift og initialer, kan gøre dette ved at kontakte den ansvarlige for dette og bede om at få deaktiveret størrelsesændring af underskriftsfelter.

Ved at deaktivere funktionen til størrelsesændring forhindres det, at der i nye aftaler og skabeloner tillades, at underskrifts- og initialfelter kan få ændret deres standardstørrelse i træk-og-slip-miljøet.   Felter til tekstmærker er anderledes alt efter størrelsen på det felt, som mærket definerer:
  • Hvis tekstmærket er mindre end standardfeltstørrelsen, gengives standardfeltet under redigering og underskrivning
  • Hvis tekstmærket er større end standardstørrelsen, vil størrelsen defineret af mærket blive respekteret under redigering og underskrivning, men den endelige underskriftsgrafik vil kun optage pladsen svarende til standardfeltstørrelsen
    • Det fælles ankerpunkt er nederste venstre hjørne af mærket/feltet

 

Andre ting at huske på ...
  • Denne indstilling gælder kun for felter til underskrift og initialer
  • Hvis denne indstilling ændres, påvirker det kun nyligt sendte aftaler.  Enhver aftale, som er i gang, bevarer den indstilling, som var accepteret, da aftalen oprindeligt blev sendt
  • Aftaleudkast er ikke blevet sendt endnu, så de får den nye indstillingsværdi
  • Widgets og biblioteksdokumenter er skabeloner så de får den nye indstillingsværdi. Når først en aftale er udarbejdet fra skabelonen, ligger værdien fast

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?