Brug Adobe Sign-mobilappen til Android

Dette dokument repræsenterer en onlineversion af instruktionerne i appen.

Adobe Sign til Android er en udvidelse af værktøjet Send til underskrivelse og signaturtjenesterne i virksomhedsklasse, der leveres af Adobe Sign. Det er det perfekte værktøj til at starte og administrere underskrivelsesforløb samt indsamle e-signaturer personligt fra en klient eller kunde.

Adobe Sign gør det muligt at underskrive, sende, spore og administrere underskrivelsesforløb fra en computer, mobilenhed og internettet. Med Adobe Sign på mobilenheder kan du:

 • Sende og underskrive dokumenter.
 • Få indsigt i underskrivelsesforløb, inkl. oplysninger om underskrevne, afventende og afviste dokumenter.
 • Søge i fillagre, se revisionsspor og arbejde med filer offline.
 • Arbejde med filer i onlinelagertjenester som f.eks. Dropbox, Google Drev, Evernote osv.
 • Understøttelse af masseunderskrivelse og mobiladministration for virksomheder.

Kort sagt kan du få dokumenter underskrevet og selv underskrive når og hvor som helst.

 

Introduktion

Adobe Sign er en abonnementstjeneste. Sådan får du fuld udnyttelse af Adobe Sign:

 

Basisopgaver

Adobe Sign kræver en netværksforbindelse for de fleste funktioner, inkl. adgang til onlinedokumenter. Sådan logger du på:

 1. Angiv din mailadresse på loginskærmen.
 2. Tryk på adganskodefeltet.
 3. Efter skærmen ændrer sig baseret på din mailadresse, skal du vælge din godkendelsesmetoder og/eller angive dit id og din adgangskode.

 

Hvorfor er der forskellige loginforløb?

De fleste brugere har én logintype og vil kun se ét sæt skærmbilleder. Men eftersom Adobe Sign understøtter flere typer id'er, ser brugere muligvis andre visninger, fordi brugergrænsefladen ændrer sig baseret på domænet for brugerens mailadresse. Adobe Sign understøttet forskellige godkendelsesmetoder, og loginforløbet kan variere lidt på tværs af hver type.

 • Adobe Sign ID: Skriv din mail og adgangskode til Adobe Sign.
 • Adobe ID: Angiv dit Adobe ID, eller tryk på linket Enterprise ID for at bruge dit virksomheds-id.
 • Enkeltlogin: Angiv dine loginoplysninger til Enkeltlogin, hvis din organisation har givet dig nogle.

Hvis du deaktiverer adgang til onlinedokumenter og arbejdsforløb. Log af ved at trykke på Indstillinger > Log af.

Tilpas din app: Adobe Sign-indstillinger hjælper dig med at forudkonfigurere funktioner til workflows, dokumentadgang, mobildataforbrug osv. Se Konfiguration af Adobe Sign.

Webgrænsefladen understøtter alle tilgængelige roller som beskrevet i produkthjælpen. Understøttelse af roller i mobilapps er under udvikling. Juni 2017-mobilversionen tilføjer understøttelse af:

 • Formularudfylder (skal udfylde): Deltagere med denne rolle har kun formularfelter tilknyttet, og de behøver ikke at underskrive eller godkende dokumentet.
 • Acceptor (skal acceptere): Deltagere med denne rolle skal acceptere dokumentet. Dette minder meget om godkenderens rolle, bortset fra at deltagere accepterer, og ikke godkender, dokumentet.
 • Certificeret modtager (skal certificere): Deltagere med denne rolle skal gennemgå og kvittere for dokumentet. Denne deltager interagerer ikke med formularfelter.

Hvis du ikke allerede har oprettet en signatur (et signaturudseende), vil du blive bedt om at gøre det, når du prøver at underskrive et signaturfelt.

Sådan opretter du en signatur:

 1. Tryk på et signaturfelt (eller tryk to gange, hvis du allerede har en signatur).

 2. Opret din signatur på en af følgende måder:

  • Skriv: Skriv dit navn i tekstfeltet. Indtastede signaturer gemmes automatisk til senere brug.
  • Tegn: Skriv dit navn i tekstfeltet, og tegn din signatur på signaturlinjen.
  • Billede: Vælg et billede fra dit galleri, eller tag et nyt billede af din ønskede signatur.
 3. Tryk på signaturafkrydsningsfeltet Gem, hvis du vil genbruge denne signatur. Bemærk! Afkrydsningsfeltets navn ændrer sig, afhængigt af om du er logget på.

 4. Tryk på Anvend.

 

Gem en signatur

Hvis du har en Document Cloud- eller Adobe Sign-konto eller bruger enkeltlogon (SSO), kan du gemme din signatur til senere brug. Bemærk følgende:

 • Indtastede signaturer gemmes automatisk til senere brug.
 • Tegnede signaturer og billedsignaturer gemmes ikke, medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Gem signatur.

Underskrivelsesforløb kræver adgang til de filer, som skal underskrives. Ved at give Adobe Sign adgang til dine lokale og onlinebaserede filer strømlines de efterfølgende arbejdsforløb. Du får adgang til følgende:

 • Lokale dokumenter
 • Lokale filer i dit galleri
 • Onlinelagre (iCloud, Google Drev, Evernote osv.)
 • Fotos og dokumentscanninger, du tager løbende

Dokumentvisninger, der viser lister over dokumenter, har et søgefelt. Søg efter en fil ved at trykke på searchicon.

December 2016-versionen indeholder en strømlinet måde at se filhistorik, sende påmindelser og igangsætte underskrivelse på uden at skulle gå yderligere i detaljer i en dokumentvisning. Tryk på overløbsikonet fra en dokumentliste for at få vist menuen Hurtig adgang. For eksempel:

 1. Vælg en dokumentliste som f.eks. Venter på andre.
 2. Tryk på overflow
 3. Tryk på Historik, Påmindelse eller Host underskriv.

Bemærk, at de tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af den aktuelle kontekst, og visse elementer vises ikke i menuen, hvis de ikke er relevante for dokumentet eller dokumentlisten. Listen over udfyldte dokumenter vil f.eks. kun have et link til Historik.

Adobe Sign indeholder revisionsspor med detaljer om dine underskrivelsesforløb, inkl. hvornår et dokument blev sendt, hvem der underskrev det osv. Se et dokuments historik ved at gøre et af følgende:

 • Åbn et dokument, og tryk påhistoryicon.
 • Tryk påoverflow fra en dokumentliste, og tryk derefter på historyicon

Visningerne Fuldført og Annulleret/afvist aktiverer dokumentvisning i fuldførte eller afsluttede workflows. Tryk blot på Fuldført eller Annulleret/afvist for at få vist dokumentlisten. Her kan du:

 • Downloade dokumenter
 • Se filoversigtoversigt
 • Søge efter dokumenter
 • Dele eller udskrive dokumenter

Når et dokument har flere sider, skal du navigere i indholdet på følgende måde:

Brug piletasterne op og ned til at rulle gennem siderne.

 

Sådan går du til en bestemt side:

 1. Tryk på det første sidetal, så det er markeret.
 2. Skriv et sidetal.
 3. Tryk på Markér.

Adobe Sign understøtter udskrivning direkte fra appen:

 1. Tryk på printicon.
 2. Angiv indstillinger som antal kopier, sidestørrelse og retning.
 3. Tryk på Udskriv.
Bemærk:

Adobe Sign anvender din enheds udskriftsfunktioner og viser udskriftsindstillinger, der er specifikke for din enhed.


Få dokumenter underskrevet

Adobe Sign er en funktionsrig app med mange indstillinger for arbejdsforløb og konfiguration. Derfor er mange af funktionerne og trinnene valgfrie. Hvis du er tilfreds med standardindstillingerne for beskeder, sprog, underskrivers rolle osv., skal du underskrive på følgende måde:

 1. Log på Adobe Sign.
 2. Tryk på Send til underskrivelse.
 3. Tryk på Dokumenter, og tilføj et eller flere dokumenter.
 4. Tryk på Udført.
 5. Tryk på Modtagere, og tilføj en eller flere mailadresser. Tryk på kontaktikonet for at se din liste over kontakter.
 6. Tryk på Udført.
 7. Tryk på sendicon.

Med funktionen Send til underskrivelse kan du:

 • Sende et ubegrænset antal dokumenter til et ubegrænset antal modtagere.
 • Angive en rækkefølge for underskrivelse.
 • Angive en underskrivers rolle og godkendelsesmetode.
 • Beskytte dokumenter med adgangskode.
 • Tilføje og redigere formularfelter.

 

Sådan får du et dokument underskrevet:

1. Log på Adobe Sign.

2. Tryk på Send til underskrivelse.

 

3. Tryk på Dokumenter.

4. Tryk på Tilføj dokumenter.

5. Vælg en dokumentplacering.

6. Tilføj et eller flere dokumenter.

7. Tryk på Udført.

8. Tryk på Modtagere.

9. Angiv en eller flere mailadresser, eller tryk på ikonet Gennemse for at vælge en på din kontaktliste.

 

10. Slå Fuldfør i rækkefølge fra, hvis du ikke vil kræve, at underskrivelsen sker i samme rækkefølge som den viste modtagerrækkefølge.

11. Hvis du vil se underskriverens rolle eller godkendelsesmekanisme, skal du trykke på underskriverikonet.

 

12. Angiv underskriverens rolle. En delegator (eller "repræsentant") kan angives for underskriveren eller godkenderen.

 

13. Hvis du skal ændre standardmetoden for ID-bekræftelse, skal du vælge en af følgende:

○ Kun mail: Hvis underskriveren får dokumentet i en mail, antages underskriverens identitet.

○ Adgangskode: Angiv en adgangskode.

○ Telefon: Skriv underskriverens telefonnummer.

○ KBA (vidensbaseret godkendelse).

 

14. Tryk på OK.

15. Tryk på Udført.

16. Hvis du vil tilpasse mailmeddelelsen, skal du trykke på Meddelelse og redigere dokumentnavnet eller meddelelsen.

17. Tryk på Udført.

18. Hvis du vil ændre dokumentindstillingerne, skal du trykke på Indstillinger:

○ Tryk på afkrydsningsfeltet Indstil adgangskode for at beskytte dokumentet med adgangskode. Angiv adgangskoden to gange.

○ Skift sproget ved at trykke på rullelisten Sprog og vælge et nyt sprog.

○ Markér afkrydsningsfeltet Vis, sæt signaturer eller tilføj formularfelter for at redigere formularfelter.

19. Tryk på Udført.

 

20. Tryk på sendicon.

21. Hvis du vælger at tilføje eller redigere felter, skal du ændre dokumentet efter behov, når det genindlæses.

22. Tryk på sendicon.

Med funktionen Venter på andre kan du se en liste over dokumenter, som du har sendt til andre til underskrivelse.

 

Se en liste over sendte dokumenter

 1. Tryk på Venter på andre.
 2. Søg efter en fil, eller vælg én baseret på dokumentets titel, dato eller afsender.
 3. Tryk på dokumentet for at åbne siden med detaljer.

 

Send en påmindelse

Hvis du vil påminde en dokumentmodtager om, at der er et dokument klart til underskrivelse, skal du sende personen en meddelelse:

1. Følg trinnene ovenfor.

2. Tryk på overløbsikon > Send påmindelse.

 

3. Skriv en valgfri påmindelse.

4. Tryk på Send påmindelse.

Du kan få en signatur personligt for et dokument, som du allerede har sendt, på følgende måde:

 1. Tryk på Venter på andre.
 2. Søg efter en fil, eller vælg én baseret på dokumentets titel, dato eller afsender.
 3. Tryk på dokumentet for at åbne siden med detaljer.
 4. Tryk på penneikonet.
 5. Tryk på OK.
 6. Giv enheden videre til en anden, som skal underskrive.
 7. Underskriveren bekræfter sin identitet ved at trykke på Fortsæt.
 8. Fuldfør underskrivelsesforløbet.

Hvis du vil have et nyt dokument underskrevet personligt, skal du gøre følgende:

 1. Tryk på Få signatur personligt.
 2. Tryk på Dokumenter.
 3. Tryk på Tilføj dokument. Du bliver måske bedt om at give Adobe Sign adgang til dine filer.
 4. Vælg en dokumentplacering.
 5. Tilføj et dokument.
 6. Tryk på Udført.
 7. Tryk på Modtagere, og tilføj underskriverens mailadresse.
 8. Tryk på Udført.
 9. Tryk på sendicon.
 10. Tryk på OK, og giv enheden videre til en anden, som skal underskrive.
 11. Få underskriveren til at bekræfte sin identitet ved at trykke på Fortsæt.
 12. Fuldfør underskrivelsesforløbet.
 13. Tryk på Klik for at underskrive.


Underskrivelse af dokumenter

Hvis du ikke allerede har oprettet en signatur (et signaturudseende), vil du blive bedt om at gøre det, når du prøver at underskrive et signaturfelt. Få detaljer under Oprettelse af en signatur i sektionen Basisopgaver

Panelet Venter på dig viser dokumenter, der er sendt til dig til underskrivelse eller delegering.

 1. Tryk på Venter på dig.
 2. Søg efter en fil, eller vælg én baseret på dokumentets titel, dato eller afsender.
 3. Tryk på et dokument for at åbne det og starte underskrivelsen.

Du kan underskrive på din telefon, online eller på en enhed med adgang til Adobe Sign. Sådan underskriver du fra din mobilapp:

 1. Vælg et dokument på listen Venter på dig.
 2. Tryk på ikonet Underskriv.
 3. Når dokumentet er indlæst, skal du trykke på Start.
 4. Tryk på et signaturfelt.
 5. Tryk på Klik for at underskrive.

Bemærk:

Hvis du underskriver med et digitalt id, skal du se under Underskrivelse med digitale signaturer for at få mere at vide om digitale id-leverandører og id'er.

Adobe Sign kræver en internetforbindelse til de fleste handlinger, inkl. underskrivelse.

Hvis du får en mail om, at du skal underskrive, skal du blot klikke på linket Gennemgå og underskriv.

 

Hvis du vil delegere underskrivelse til en anden autoriseret part, skal du klikke på linket "deleger" i mailen. Når dialogboksen Deleger vises, skal du udfylde formularen og trykke på Deleger.

Hvis afsenderen kræver adgangskodebekræftelse, skal du skrive en adgangskode for at åbne dokumentet.

Bemærk:

Du skal være online for at kunne bekræfte.

Hvis afsenderen kræver telefongodkendelse, skal du skrive en bekræftelseskode, der sendes til din telefon:

 1. Tryk på et dokument, der skal underskrives.
 2. Vælg, om du vil bekræfte din identitet via sms eller taleopkald.
 3. Tryk på Send kode.
 4. Skriv koden i dokumentets felt til kodebekræftelse.
 5. Tryk på OK.
 6. Fuldfør underskrivelsesforløbet på almindelig vis.
Bemærk:

Du skal være online for at kunne bekræfte.

Hvis din organisation benytter videnbaseret godkendelse (KBA), skal du besvare nogle spørgsmål for at bekræfte din identitet. Kontakt din administrator for at få flere oplysninger. Sådan underskriver du med KBA:

 1. Tryk på et dokument, der skal underskrives.
 2. Angiv dine personlige oplysninger.
 3. Tryk på OK.
 4. Besvar KBA-spørgsmålene.
 5. Tryk på OK.
 6. Fuldfør underskrivelsesforløbet på almindelig vis.

Bemærk:

Du skal være online for at kunne bekræfte.

Hvis du har aktiveret Masseunderskrivelse på din enhed, kan du underskrive alle dokumenter på listen Venter på dig samtidig.

Sådan masseunderskriver du:

 1. Tryk på Venter på dig.
 2. Tryk på Masseunderskriv.
 3. Når dokumentet er indlæst, skal du trykke på Start.
 4. Tryk på et signaturfelt.
 5. Tryk på Klik for at underskrive.
 6. Når det næste dokument er indlæst, skal du trykke på Start og gentage processen.

Sådan ændrer du signaturens udseende:

 1. Tryk på et underskrevet signaturfelt.
 2. Opret en ny signatur som beskrevet under Oprettelse af en signatur (sektionen Basisopgaver).
 3. Tryk på Anvend.

Signaturer kan ikke ændres, når først dokumentet er gemt.


Underskrivelse med digitale signaturer

Brugere i virksomhedsmiljøer skal muligvis underskrive med digitale signaturer eller starte underskrivelsesforløb, der bruger dem. I mange tilfælde vil din kontoadministrator have valgt en digital id-leverandør og oprettet et digitalt id for dig.

Eftersom digitale id'er kræver et login, og arbejdsforløb varierer efter leverandør, bør underskrivelsesdetaljer leveres af din organisation.

I februar 2017 introducerede Adobe Sign verdens første cloudbaserede digitale signaturer samt understøttelse af en åben standard og arbejdet fra Cloud Signature Consortium. Med cloudsignaturer i Adobe Sign på nettet eller mobilenhed kan kunder nemt føje digitale id'er til deres e-signaturprocesser, overholde strenge branchestandarder og globale krav samt levere suveræne oplevelser.

Kunder bruger ofte ordene "elektroniske" og "digitale" signaturer i flæng, men eksperter betragter ofte digitale signaturer som en undertype af "elektroniske signaturer". Mens typiske elektroniske signaturer anvender forskellige metoder til at bekræfte underskrivere – f.eks. godkendelse med mail, firma-id eller telefon. Digitale signaturer bruger én bestemt metode. Med digitale signaturer kan underskrivere bekræfte deres identitet med et certifikatbaseret digitalt id, som typisk udstedes af en pålidelig tredjepartscertifikatmyndighed. Digitale signaturer giver brugere og organisationer mulighed for at dokumentere, at et dokument blev underskrevet, samt bekræfte dets ægthed og integritet.

Læs mere på https://acrobat.adobe.com/dk/da/sign/capabilities/digital-signatures-FAQ.html

På din mobilenhed kan du kræve, at en modtager underskriver med en digital signatur, ved at føje en digital signatur til et dokument. Sådan gør du:

1. Tryk på Send til underskrivelse.

2. Tilføj et dokument, modtager(e) og en besked (dette er et typisk underskrivelsesforløb).

3. Tryk på Indstillinger > Vis og tilføj signaturfelter.

 

4. Tryk på Send.

5. Når dokumentet genindlæses, skal du navigere til der, hvor du vil tilføje det digitale signaturfelt.

6. Træk og slip et nyt felt over på dokumentet.

7. Når du er færdig med at redigere dokumentet, skal du trykke på Send.

Visse dokumenter kræver underskrivelse med en digital signatur frem for en ikke-certifikatbaseret elektronisk signatur. Dokumentforfattere angiver dette krav ved at føje et digitalt signaturfelt til dokumentet.

Bemærk, at forløbet og fremgangsmåderne vil variere afhængigt af din digitale id-leverandørs og organisations krav.

Sådan underskriver du med et digitalt id:

1. Åbn et dokument, og tryk påsignicon som sædvanlig.

2. Hvis dialogboksen "Vælg leverandør" vises, kan du enten trykke på linket nyt digitalt id eller vælge din leverandør på rullelisten (denne liste konfigureres af din organisation).

 

3. Tryk på Næste.

4. Log på leverandøren, hvis det kræves.

5. Vælg et digitalt id. Som standard vises kun de id'er med certifikater, der er gyldige til underskrivelse.

 

6. Tryk på Næste.

7. Gennemgå din signaturs udseende. Tryk på Rediger signatur, hvis du vil ændre den.

8. Tryk på OK.

 

9. Tryk på Klik for at underskrive.

10. Angiv din pinkode eller adgangskode. Hvis din organisation kræver yderligere godkendelse via en engangskode, skal du skrive denne.

11. Fuldfør underskrivelsesforløbet.


Scanning af dokumenter

Januar 2017-versionen introducerede en effektiv dokumentscanningsfunktion, der gør det muligt at tage dokumentbilleder løbende under dine signaturforløb. Eksisterende og nye billeder konverteres til PDF, før de sendes til underskrivelse. Du åbner scanningsfunktionen på skærmene Vælg bibliotek eller Tilføj dokument, når du starter et signaturforløb.

Funktionen gør det muligt at:

 • Scanne et nyt dokument og/eller tilføje billeder fra din enhed
 • Omarranger sider
 • Beskær sider
 • Juster farven
 • Roter sider
 • Slet sider
 • Vedhæfte PDF-scanningen

Scanningsfunktionen kræver adgang til dit kamera. Vælg Tillad, når du bliver spurgt om det. Alternativt kan du brug enhedsindstillinger til at konfigurere Adobe Sign på forhånd. Se detaljer under Enhedsindstillinger i sektionen Konfiguration af Adobe Sign.

Sådan scannes et dokument:

 1. Start et underskrivelsesforløb: Tryk på enten Send til underskrivelse eller Indhent signatur personligt.
 2. Tryk på Dokumenter for at tilføje dokument.
 3. Tryk på scanicon.
 4. Når kameraskærmen vises, kan du scanne dit dokument øjeblikkeligt. Vær opmærksom på følgende:
 • Din enhed styrer, hvilke funktioner der vises på skærmen. Hvis din enhed f.eks. har blitz, kan du slå den til og fra ved at trykke på flashicon.

 • Du kan slå automatisk beskæring til og fra.

 • Føj et eksisterende foto eller dokument til din aktuelle scanningssamling ved at trykke på galleriikonet.

 • Annuller scanningssessionen ved at trykke på X øverst til venstre.

 • Tryk påmanualicon for at aktivere automatisk beskæring og bruge hints til kantregistrering for at forbedre scanningskvaliteten. Når det er aktiveret, vises beskeder på skærmen, som følger:

   

  • Leder efter et dokument: Appen søger efter dokumentet og prøver at registrere dets kanter.
  • Gå tættere på: Du er måske for langt væk.
  • Hold kameraet lige: Kameraet holdes skævt i forhold til dokumentet.
  • Klar til at tage billede af dokument: Kantregistrering kan se hele dokumentet.

   

Hvis du vil se eller redigere de filer, du har scannet, skal du trykke på dokumentminiaturen. Tryk på tilbage-pilen for at gå tilbage til den aktuelle scanningssession.

Når du er færdig med at scanne, skal du trykke på dokumentminiaturen nederst til højre. Her kan du trykke på Gem PDF eller redigere dine scanninger. Rediger indstillinger vises i bundmenuen.

 

Disse indstillinger giver følgende funktioner:

 • Tilføj billeder fra din enhed
 • Omarranger sider
 • Beskær sider
 • Juster farven
 • Roter sider
 • Slet sider

Når du er i scanningsforløbets redigeringstilstand, kan du gennemse din enhed for billeder og dokumenter, som du kan føje til din aktuelle scanning:

 1. Tryk på scanadd
 2. Tag et andet foto, eller vælg en fil fra din enhed.

 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på scanreordericon
 3. Træk og slip sider på nye placeringer.
 4. Tryk på check
 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på cropicon
 3. Træk i beskæringshåndtagene for at tilpasse scanningsområdet.
 4. Tryk på check
 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.
 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på scanwandicon
 3. Vælg dine farveindstillinger for den aktuelle side.
 4. Gentag efter behov for de andre sider.
 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.
 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på rotaterighticon
 3. Gentag efter behov for de andre sider.
 4. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.
 1. Naviger til den side, du vil slette.
 2. Tryk på deleteicon
 3. Bekræft, at du vil slette siden.
 4. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

Din scanning konverteres automatisk til en PDF og vedhæftes til det aktuelle dokument.

 1. Hvis du er færdig med at redigere din scanning, skal du trykke på Vedhæft.
 2. Tryk på Udfør for at gå tilbage til underskrivelsesforløbet.


Konfiguration af Adobe Sign

Adobe Sign-indstillinger hjælper dig med at forudkonfigurere funktioner til arbejdsforløb, dokumentadgang, mobildataforbrug osv. Sådan ændrer du dine indstillinger:

 1. Åbn appen, og log på.
 2. Tryk på settingsicon.

Mobildata er som standard deaktiveret. Sådan bruger du mobildata (det kan koste penge):

 1. Tryk på settingsicon.
 2. Tryk på Tillad downloads med mobildata.

Hvis du vil ændre standardstartskærmen, der vises ved programstart, skal du gøre følgende:

 1. Tryk på settingsicon.
 2. Tryk på Standardskærm.
 3. Vælg en ny standardstartskærm.

Med masseunderskrivelse kan du underskrive flere dokumenter uden at skulle gå tilbage til aftalelisten og vælge et andet dokument. Færre tryk, strømlinede arbejdsforløb.

 1. Tryk på settingsicon.
 2. Markér Aktivér masseunderskrivelse.

Nu kan du underskrive på dokumenter på din liste Venter på dig samtidig.

Adobe Sign kan integreres med flere cloudlagertjenester fra tredjepart. Ved at tilknytte disse konti til Adobe Sign kan du oprette signaturforløb, der problemfrit integrerer dokumenter på forskellige placeringer. Foruden Adobes Document Cloud (aktiveret som standard) kan du oprette forbindelse til onlinetjenester som Dropbox, Box og Google Drev.

Sådan tilknyttes en konto:

 1. Tryk på settingsicon.
 2. Tryk på en af forbindelsernes afkrydsningsfelter.
 3. Du føres til loginskærmen for den pågældende app. Log på.
 4. Når du bliver bedt om at tillade forbindelsen, skal du trykke på Tillad.

Adobe Sign sender som standard ikke-personlige og anonyme data til Adobe, så det tekniske team kan forbedre produktet baseret på forbrugsdata. Sådan fravælger du dataafsendelse:

 1. Tryk på settingsicon.
 2. Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Send forbrugsdata.

På installationstidspunktet eller når du bruger en funktion, bliver du måske bedt om at give Adobe Sign adgang til bestemte enhedsfunktioner. Ved at give den tilladelse strømlines dine arbejdsforløb ved at reducere antallet af trin, der kræves for at udføre dem. Alternativt kan du konfigurere eller redigere tilladelser ved på din enhed at gå til Indstillinger > Apps > Adobe Sign > Tilladelser. Bemærk følgende:

 • Adgang til kamera kræves for scanningsfunktionen og tilføjelse af nye fotos til underskrivelsesforløb.
 • Adgang til kontakter gør det muligt nemt at finde og tilføje modtagere, når du sender dokumenter til underskrivelse.
 • Adgang til lager gør det muligt at vælge lokale dokumenter, når du sender et dokument til underskrivelse.
Enhedsindstillinger


Fejlfinding

Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret her? Så stil dit spørgsmål i Forum.

Opdatering mislykkedes. Kontrollér din netværksforbindelse.

 • Bekræft, at du har en god netværksforbindelse. Åbn f.eks. en browser, og prøv at åbne en webside.
 • Hvis du ikke har Wi-Fi aktiveret, skal du sørge for at have markeret Tillad downloads med mobildata.
 1. Tryk på ikonet Indstillinger.
 2. Den bruger, der i øjeblikket er logget på, vises ved siden af Konto.

Tryk på Indstillinger > Om.

 1. Tryk på enhedens indstillingsikon.
 2. Tryk på Om telefon, og find din softwareversion.

Versionsnummeret står under programtitlen: Tryk på Indstillinger > Apps > Adobe Sign.

Nogle gange kan det være nyttigt at stoppe programmet for at rydde hukommelsen, nulstille cachen osv. Det gør du ved at gøre et af følgende:

 • Tryk på din enheds Seneste apps-knap, og stryg appen væk.
 • Tryk på Indstillinger > Apps > Adobe Sign > Gennemtving stop.

Hvis din app bryder ned, skal du gøre følgende for at sende os nedbrudslogge:

 1. Download et program, der viser enhedsloggene, fra Google-markedsplads. Nogle af de tilgængelige gratis apps omfatter CatLog og aLogcat.
 2. Gentag trinnene for at genskabe nedbruddet.
 3. Send loggene, enhedstypen og versionen af operativsystemet til esign-mobile-customer-issues@adobe.com.


Hvad er nyt

Hvis du holder din app opdateret, er du garanteret altid at have de seneste og bedste nye funktioner samt fejlrettelser og ydeevneforbedringer.

 • Mobilappen understøtter nu yderligere roller. Brugere, der starter et workflow fra nettet, kan finjustere underskriverens rolle, krav og egenskaber fra deres mobilapp. Nye roller omfatter:

  • Formularudfylder (skal udfylde): Deltagere med denne rolle har kun formularfelter tilknyttet, og de behøver ikke at underskrive eller godkende dokumentet.
  • Acceptor (skal acceptere): Deltagere med denne rolle skal acceptere dokumentet. Dette minder meget om godkenderens rolle, bortset fra at deltagere accepterer, og ikke godkender, dokumentet.
  • Certificeret modtager (skal certificere): Deltagere med denne rolle skal gennemgå og kvittere for dokumentet. Denne deltager interagerer ikke med formularfelter.
 • Underskriv og send aftaler, der kræver digitale signaturer.

  • Føj felter med digitale signaturer til dokumenter, og send derefter til underskrivelse.
  • Underskriv med din digitale signatur på enhver mobilenhed.

   

 • En ny dokumentscanningsfunktion gør det muligt at tage dokumentbilleder løbende under dine signaturforløb. Eksisterende og nye billeder gemmes i PDF, før de sendes til underskrivelse. Åbn scanningsfunktionen fra skærmene Vælg bibliotek eller Tilføj dokument, når du starter et underskrivelsesforløb, og rediger, omarranger, optimer eller roter derefter sider efter behov. Se mere under Scanning af dokumenter.
 • Søgefunktionen er blevet føjet til skærmen Dokumentbibliotek.
 • Loginforløbet og brugerfladen er blevet strømlinet og understøtter nu nye logintyper. Godkendelsesmetoder omfatter:

  • EchoSign ID (nu kaldet Adobe Sign ID): Angiv din mail og adgangskode til EchoSign.
  • Adobe ID: Tryk på Adobe ID, skriv din adgangskode, eller tryk på linket Enterprise ID, og skriv derefter dit bruger-id og din adgangskode til din virksomhed.
  • Google: Tryk på Google, skriv din mailadresse, tryk på Næste, og skriv din adgangskode.
  • Google Apps: Tryk på Google Apps, og skriv dit Google Apps-domæne, tryk på Go, og skriv din adgangskode. (Bemærk! Google Apps for Work kaldes nu "G Suite".
  • Enkeltlogin (SSO): Skriv din mail, og skriv derefter det brugernavn og den adgangskode, du fik fra din organisation.
 • Nye menuer og ikoner forbedrer brugervenligheden og gør det mere intuitivt at udføre opgaver. Nye overløbsmenuer giver f.eks. hurtig adgang til funktioner som historik, afsendelse af påmindelser, underskrivelser osv. Du behøver ikke længere at åbne et dokument for at udføre mange af disse handlinger.