Dette dokument repræsenterer en onlineversion af instruktionerne i appen.

Adobe Sign til iOS er en udvidelse af værktøjet Send til underskrivelse og signaturtjenesterne i virksomhedsklasse, der leveres af Adobe Sign. Det er det perfekte værktøj til at starte og administrere underskrivelsesforløb samt indsamle e-signaturer personligt fra en klient eller kunde.

Adobe Sign gør det muligt at underskrive, sende, spore og administrere underskrivelsesforløb fra en computer, mobilenhed og internettet. Med Adobe Sign på mobilenheder kan du:

 • Sende og underskrive dokumenter.
 • Få indsigt i underskrivelsesforløb, inkl. oplysninger om underskrevne, afventende og afviste dokumenter.
 • Søge i fillagre, se revisionsspor og arbejde med filer offline.
 • Arbejde med filer i onlinelagertjenester som f.eks. Dropbox, Google Drev, Evernote osv.

Kort sagt kan du få dokumenter underskrevet og selv underskrive når og hvor som helst.

../_images/allaccesshalf.png

Introduktion

Adobe Sign er en abonnementstjeneste.

Sådan får du fuld udnyttelse af Adobe Sign:

 • Log på:
  • Abonner på tjenesten
  • Åbn din app, og log på
  • Så kan du sende og underskrive!
getting_started


Basisopgaver

Adobe Sign kræver en netværksforbindelse for de fleste funktioner, inkl. adgang til onlinedokumenter.

December 2016-versionen strømliner loginforløb og tilføjer understøttelse af nye logintyper. Sådan logger du på:

 1. Angiv din mailadresse på loginskærmen.
 2. Tryk på adganskodefeltet.
 3. Efter skærmen ændrer sig baseret på din mailadresse, skal du vælge din godkendelsesmetoder og/eller angive dit id og din adgangskode. Få flere oplysninger i det næste afsnit.

Bemærk:

Ved at logge på en Adobe-mobilapp logges du på alle apps, inkl. Adobe Acrobat Reader, Adobe Sign og Adobe Scan.

 

Hvorfor flere loginforløb?

De fleste brugere har én logintype og vil kun se ét sæt skærmbilleder. Men eftersom Adobe Sign understøtter flere typer id'er, ser brugere muligvis andre visninger, fordi brugergrænsefladen ændrer sig baseret på domænet for brugerens mailadresse. Adobe Sign understøttet forskellige godkendelsesmetoder, og loginforløbet kan variere lidt på tværs af hver type.

 • Adobe Sign ID: Skriv din mail og adgangskode til Adobe Sign.
 • Adobe ID: Tryk på Adobe ID, skriv din adgangskode, eller tryk på linket Enterprise ID, og skriv derefter dit bruger-id og din adgangskode til din virksomhed.
 • Enkeltlogin (SSO): Skriv din mail, og skriv derefter det brugernavn og den adgangskode, du fik fra din organisation.

../_images/signin.png

Hvis du deaktiverer adgang til onlinedokumenter og arbejdsforløb.

Log af ved at trykke på Indstillinger > Log af.

Tilpas din app: Adobe Sign-indstillinger hjælper dig med at forudkonfigurere funktioner til workflows, dokumentadgang, mobildataforbrug osv. Se Appindstillinger.

Webgrænsefladen understøtter alle tilgængelige roller som beskrevet i produkthjælpen. Understøttelse af roller i mobilapps er under udvikling. Juni 2017-mobilversionen tilføjer understøttelse af:

 • Formularudfylder (skal udfylde): Deltagere med denne rolle har kun formularfelter tilknyttet, og de behøver ikke at underskrive eller godkende dokumentet.
 • Acceptor (skal acceptere): Deltagere med denne rolle skal acceptere dokumentet. Dette minder meget om godkenderens rolle, bortset fra at deltagere accepterer, og ikke godkender, dokumentet.
 • Certificeret modtager (skal certificere): Deltagere med denne rolle skal gennemgå og kvittere for dokumentet. Denne deltager interagerer ikke med formularfelter.

Hvis du ikke allerede har oprettet en signatur (et signaturudseende), vil du blive bedt om at gøre det, når du prøver at underskrive et signaturfelt.

Skift eller ryd en signatur ved at se under Ændring af din signatur i sektionen Underskrivelse

Sådan opretter du en signatur:

 1. Opret din signatur på en af følgende måder:

  • Tegn din signatur.
  • Tryk på billedikonet, vælg et billede, og vælg Udfør.
  • Tryk på kameraikonet, tag et foto, vælg Brug foto, og vælg Udfør.
 2. Skriv dit navn i tekstfeltet oven over din signatur.

 3. Markér Gem, hvis du vil genbruge denne signatur. Bemærk! Afkrydsningsfeltet ændrer sig, afhængigt af om du er logget på.

 4. Tryk på Udført.

../_images/createsig.png

Bemærk:

Hvis kamera- eller fotoadgang er blokeret, skal du se under Tillade adgang til kamera, fotos osv. i sektionen Appindstillinger

 

Gem en signatur

Hvis du har en Document Cloud- eller Adobe Sign-konto eller bruger enkeltlogon (SSO), kan du gemme din signatur til senere brug. Bemærk følgende:

 • Indtastede signaturer gemmes automatisk til senere brug.
 • Tegnede signaturer gemmes ikke, medmindre du aktiverer skyderen Gem.

Underskrivelsesforløb kræver adgang til de filer, som skal underskrives. Ved at give Adobe Sign adgang til dine lokale og onlinebaserede filer strømlines de efterfølgende arbejdsforløb.

Sådan tillader du filadgang:

 1. Start et arbejdsforløb, der kræver valg af et dokument (f.eks. Send til underskrivelse eller Få signatur personligt).

 2. Tryk på en filplacering eller funktion. Du får adgang til følgende:

  • Lokale dokumenter
  • Lokale filer i dit galleri
  • Onlinelagerplaceringer (Document Cloud, Dropbox, Google Drev osv.)
  • Fotos, du tager løbende
 3. Hvis login kræves, skal du logge på og give Adobe Sign adgang til den nye placering.

../_images/access.png

Dokumentvisninger, der viser lister over dokumenter, har et søgefelt. Søg efter et dokument ved at trykke på searchicon. Du kan søge efter en del af tekststrengen i visningen, inkl. filnavnet, dato, underskrivers navn osv.

../_images/search.png

Oktober 2016-versionen indeholder en strømlinet måde at se en aftales filhistorik, sende påmindelser og starte værtsunderskrivelse på uden at skulle gå yderligere i detaljer i en dokumentvisning. Fra enhver dokumentliste kan du stryge mod venstre fra højre side af skærmen for at vise menuen Hurtig adgang. For eksempel:

 1. Vælg en dokumentliste som f.eks. Venter på andre.
 2. Stryg mod venstre fra højre side af skærmen.
 3. Tryk på Historik, Påmindelse eller Host underskriv.

Bemærk, at menupunkterne er kontekstfølsomme, og nogle punkter vises ikke på menuen, hvis de ikke er relevante for dokumentet eller dokumentlisten.

../_images/quickaccessbar.png

Adobe Sign indeholder revisionsspor med detaljer om dine underskrivelsesforløb, inkl. hvornår et dokument blev sendt, hvem der underskrev det osv. Se en aftales historik ved at gøre et af følgende:

 1. Åbn et dokument, og tryk påhistoryicon.
 2. På en dokumentliste skal du vise hurtigmenuen og trykke påhistoryicon som beskrevet ovenfor.

../_images/historyios.png

Visningerne Fuldført og Annulleret/afvist aktiverer dokumentvisning i fuldførte eller afsluttede workflows. Tryk blot på Fuldført eller Annulleret/afvist for at få vist dokumentlisten. Her kan du:

 • Downloade dokumenter
 • Se filoversigtoversigt
 • Søge efter dokumenter
 • Dele eller udskrive dokumenter

Du kan udskrive en aftale, der ikke er i et åbent arbejdsforløb. For at kunne udskrive skal aftalen være fuldført eller annulleret.

 1. Tryk på Fuldført eller Annulleret/afvist.
 2. Åbn et dokument.
 3. Tryk på actionicon.
 4. Tryk på Udskriv.
 5. Tryk på Vælg printer, og konfigurer en forbindelse.
 6. Angiv antallet af kopier.
 7. Tryk på Udskriv.

../_images/print.png

Du kan dele, kopiere eller udføre andre opgaver på filer, der ikke er i et åbent arbejdsforløb.

 1. Tryk på Fuldført eller Annulleret/afvist.

 2. Åbn et dokument.

 3. Tryk på actionicon.

 4. Gør et af følgende:

  • Tryk på Del PDF for at udføre opgaver med andre apps som f.eks. at kopiere, gemme i Dropbox osv.
  • Tryk på Hent PDF for at kopiere PDF'en til en anden placering som f.eks. Acrobat eller andre lagertjenester.

  ../_images/shareios.png

Opdater dokumentlisten for at sikre, at du ser de nyeste filer på listen. For eksempel:

 1. Tryk på en kategori som f.eks. Venter på andre.
 2. Stryg nedad til lige under søgefeltet.

Et roterende ikon indikerer, at siden opdateres.

../_images/refresh.png


Indhentning af signaturer

Adobe Sign er en funktionsrig app med mange indstillinger for arbejdsforløb og konfiguration. Derfor er mange af funktionerne og trinnene valgfrie. Hvis du er tilfreds med standardindstillingerne for beskeder, sprog, underskrivers rolle osv., skal du underskrive på følgende måde:

 1. Log på Adobe Sign.
 2. Tryk på Send til underskrivelse.
 3. Tryk på Dokumenter.
 4. Tryk på en dokumentplacering. Log på, hvis det er nødvendigt.
 5. Tryk på et dokument.
 6. Tryk på Modtagere, og tilføj en eller flere mailadresser. Tryk på kontaktikonet for at se din liste over kontakter.
 7. Tryk et sted uden for panelet Modtagere (f.eks. Meddelelse, Indstillinger osv.).
 8. Tryk på Send.

Med funktionen Send til underskrivelse kan du:

 • Sende et ubegrænset antal dokumenter til et ubegrænset antal modtagere.
 • Angive en rækkefølge for underskrivelse.
 • Angive en underskrivers rolle og godkendelsesmetode.
 • Beskytte dokumenter med adgangskode.
 • Tilføje og redigere formularfelter.

 

Sådan får du et dokument underskrevet:

1. Log på Adobe Sign.

2. Tryk på Send til underskrivelse.

../_images/sendforsig.png

3. Tryk på Dokumenter.

4. Tryk på en dokumentplacering.

5. Tryk på et dokument.

6. Tryk på Modtagere.

7. Skriv en eller flere mailadresser, eller tryk påcontactsicon for at vælge personer fra din kontaktliste.

../_images/recipients.png

8. Slå Fuldfør i rækkefølge fra, hvis du ikke vil kræve, at underskrivelsen sker i samme rækkefølge som den viste modtagerrækkefølge.

9. Hvis du vil se underskriverens rolle eller godkendelsesmekanisme, skal du trykke på ikonet for underskriveren.

../_images/role.png

10. Angiv underskriverens rolle som underskriver eller godkender.

../_images/role1.png

11. Hvis du skal ændre standardmetoden for ID-bekræftelse, skal du vælge en af følgende:

○ Kun mail: Hvis underskriveren får dokumentet i en mail, antages underskriverens identitet.

○ Adgangskode: Angiv en adgangskode.

○ Telefon: Skriv underskriverens telefonnummer.

○ KBA (vidensbaseret godkendelse).

../_images/idverify.png

 

12. Tryk på Udført.

13. Hvis du vil tilpasse mailmeddelelsen, skal du trykke på Meddelelse og redigere dokumentnavnet eller meddelelsen.

14. Hvis du vil ændre dokumentindstillingerne, skal du trykke på Indstillinger:

○ Aktivér Kræv for at se filer for at beskytte et underskrevet dokument med adgangskode. Angiv adgangskoden to gange.

○ Skift sproget ved at trykke på rullelisten Sprog og vælge et nyt sprog.

○ Aktivér Vis og tilføj signaturfelter for at se signaturfelter, før du sender.

15. Kun telefoner: Tryk på Udfør.

16. Tryk på Send.

17. Hvis du vælger at tilføje eller redigere felter, skal du ændre dokumentet efter behov, når det genindlæses.

18. Tryk på Send igen.

../_images/options.png

Med funktionen Venter på andre kan du se en liste over dokumenter, som du har sendt til andre til underskrivelse.

Se en liste over sendte dokumenter

 1. Tryk på Venter på andre.
 2. Søg efter en fil, eller vælg ét baseret på dokumentets titel, dato eller afsender.

Her kan du:

 • For ethvert dokument kan du stryge mod venstre fra højre side af skærmen for at vise handlingsmenuen. I denne menu kan du se filens historik, sende påmindelser og igangsætte værtsunderskrivelse.

 • Tryk på et dokument for at åbne det og:

   

  • Se dokumentets detaljer
  • Se dokumentets historik
  • Få dokumentet underskrevet personligt.
  • Annullere aftalen
  • Udskift nuværende underskriver
  • Sende en påmindelse om underskrivelse

   

../_images/waitingmenu.png

 

Annuller en aftale

 1. Tryk på Venter på andre.
 2. Åbn en fil.
 3. Tryk på actionicon
 4. Tryk på Annuller aftale.
 5. Hvis du vil give underskriverne besked, skal du vælge Giv andre parter besked via mail.
 6. Skriv en valgfri meddelelse.
 7. Tryk på Annuller aftale.

../_images/cancelagreement.png

 

Udskift nuværende underskriver

 1. Tryk på Venter på andre.
 2. Åbn en fil.
 3. Tryk på actionicon
 4. Tryk på Udskift aktuel underskriver.
 5. Skriv den nye underskrivers mailadresse.
 6. Skriv en valgfri meddelelse.
 7. Tryk på Udskift aktuel underskriver.

../_images/replacesigner.png

 

Send en påmindelse

Hvis du vil påminde en dokumentmodtager om, at der er et dokument klar til at underskrive, skal du sende dem en meddelelse:

 1. Følg trinnene ovenfor.
 2. Tryk på actionicon
 3. Tryk på Send påmindelse.
 4. Skriv en valgfri påmindelse.
 5. Tryk på Send påmindelse.

../_images/remindermessage.png

Du kan få en signatur personligt for et dokument, som du allerede har sendt, på følgende måde:

 1. Tryk på Venter på andre.
 2. Søg efter en fil, eller vælg ét baseret på dokumentets titel, dato eller afsender.
 3. Tryk på dokumentet.
 4. Tryk på Host underskrivelse.
 5. Tryk på OK.
 6. Giv enheden videre til en anden, som skal underskrive.
 7. Få underskriveren til at bekræfte sin identitet ved at trykke på Jeg er en underskriver@underskriversmail.
 8. Fuldfør underskrivelsesforløbet.
 9. Tryk på Udført.
 10. Hvis dialogboksen Registrer din aktuelle placering vises, skal du vælge, om du vil tillade Adobe Sign at føje placeringsoplysninger om underskrivelse til dokumentets historik.
 11. Tryk på Udfør underskrivelse.

../_images/finishsigning.png

Hvis du vil have et nyt dokument underskrevet personligt, skal du gøre følgende:

 1. Tryk på Få signatur personligt.
 2. Tryk på Dokumenter.
 3. Tryk på en dokumentplacering.
 4. Tryk på et dokument.
 5. Tryk på Modtagere, og tilføj underskriverens mailadresse.
 6. Tryk et sted uden for panelet Modtagere (f.eks. Meddelelse, Indstillinger osv.).
 7. Tryk på Underskriv.
 8. Tryk på OK.
 9. Giv enheden videre til en anden, som skal underskrive.
 10. Få underskriveren til at bekræfte sin identitet ved at trykke på Jeg er en underskriver@underskriversmail.
 11. Fuldfør underskrivelsesforløbet.
 12. Tryk på Udført.
 13. Hvis dialogboksen Registrer din aktuelle placering vises, skal du vælge, om du vil tillade Adobe Sign at føje placeringsoplysninger om underskrivelse til dokumentets historik.
 14. Tryk på Udfør underskrivelse.

Både panelet Send til underskrivelse og Få signatur personligt giver dig mulighed for at oprette lister over dokumenter. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere filer på listen:

 1. Tilføj dit første dokument.

 2. Tryk på Tilføj dokumenter nederst på skærmen for at tilføje flere dokumenter.

 3. Når du har to eller flere dokumenter på listen, skal du trykke på Rediger for at redigere listen:

  • Hvis du vil slette en fil, skal du trykke på ikonet for fjern > Fjern.
  • Hvis du vil omarrangere dokumentlisten, skal du trykke nogle sekunder på listeikonet (3 vandrette streger) og trække filer til den nye placering på listen.

  ../_images/editlist.png


Underskrivelse

Panelet Venter på dig viser dokumenter, der er sendt til dig til underskrivelse.

 1. Tryk på Venter på dig.
 2. Søg efter en fil, eller vælg ét baseret på dokumentets titel, dato eller afsender.
 3. Tryk på et dokument for at åbne det og starte underskrivelsen.

../_images/waiting.png

Du kan underskrive på din telefon, online eller på en enhed med adgang til Adobe Sign. Processen er enkel, hvis du allerede har oprettet og gemt en signatur. Se, hvordan du gemmer en signatur til senere brug, under Oprettelse af en signatur.

Sådan underskriver du fra din mobilapp:

 1. Vælg et dokument på listen Venter på dig.
 2. Tryk på signicon
 3. Tryk på et signaturfelt. Hvis du har gemt din signatur, vises din signatur automatisk.
 4. Tryk på Udfør underskrivelse.

../_images/offlinesigning.png

Bemærk:

Hvis du underskriver med et digitalt id, skal du se under Underskrivelse med digitale signaturer for at få mere at vide om digitale id-leverandører og id'er.

Hvis du har aktiveret Adobe Sign-widgetten som beskrevet under Tilføjelse af appwidgetten til din startskærm, kan du nemt starte underskrivelsesforløb fra meddelelses- eller startskærmen og få meddelelser om afventende underskrivelsesopgaver. Bemærk følgende:

 • Med denne widget kan du se andre Venter på dig eller Venter på andre. Dokumentlisten vises uanset dit valg.
 • Du kan sende et dokument til underskrivelse eller få et dokumenter underskrevet personligt.
 • Tryk på en aftale for at komme direkte til underskrivelsesforløbet.
 • Hvis du ikke er logget på, bliver du bedt af widgetten om at gøre det.

../_images/widget.png

Adobe Sign kræver en internetforbindelse til de fleste handlinger, inkl. underskrivelse.

Adobe Sign downloader automatisk aftaler, der er under 30 dage gamle, ved programstart, hvis der er en internetforbindelse. Ældre dokumenter skal downloades manuelt.

 • Hvis der er en pil ned ved siden af et dokument på en dokumentliste, er dokumentet online og skal downloades forud for underskrivelse.
 • Hvis dokumentet allerede er på din enhed, kan du arbejde med dokumentet og underskrive det uden en internetforbindelse. Dokumentet vil være i din udbakke, indtil en internetforbindelse bliver tilgængelig.

Hvis du får en mail om, at du skal underskrive, skal du blot klikke på linket Gennemgå og underskriv.

../_images/emailsign.png

 

Hvis du vil delegere underskrivelse til en anden autoriseret part, skal du klikke på linket "deleger" i denne mail. Når dialogboksen Deleger vises, skal du udfylde formularen og trykke på Deleger.

../_images/delegateonline.png

Hvis afsenderen kræver telefongodkendelse, skal du skrive en bekræftelseskode, der sendes til din telefon:

 1. Tryk på et dokument, der skal underskrives.
 2. Vælg, om du vil bekræfte din identitet via sms eller taleopkald.
 3. Tryk på Send kode.
 4. Skriv koden i dokumentets felt til kodebekræftelse.
 5. Tryk på OK.
 6. Fuldfør underskrivelsesforløbet på almindelig vis.

Bemærk:

Du skal være online for at kunne bekræfte.

Hvis du er en organisation, der benytter vidensbaseret godkendelse (KBA), skal du besvare nogle spørgsmål for at bekræfte din identitet. Kontakt din administrator for at få flere oplysninger. Sådan underskriver du med KBA:

 1. Tryk på et dokument, der skal underskrives.
 2. Angiv dine personlige oplysninger.
 3. Tryk på OK.
 4. Besvar KBA-spørgsmålene.
 5. Tryk på OK.
 6. Fuldfør underskrivelsesforløbet på almindelig vis.

../_images/kba1.png

Bemærk:

Du skal være online for at kunne bekræfte.

Sådan ændrer du signaturens udseende:

 1. Tryk på et underskrevet signaturfelt.
 2. Tryk på Skift.
 3. Opret en ny signatur som beskrevet under Oprettelse af en signatur i sektionen Basisopgaver
 4. Tryk på Anvend.

../_images/changesig.png

Signaturer kan ikke ændres, når først dokumentet er gemt.

Sådan fjerner du en signatur fra et signaturfelt:

 1. Tryk på et underskrevet signaturfelt.
 2. Tryk på Ryd.

Signaturer kan ikke ryddes, når først dokumentet er gemt.


Underskrivelse med digitale signaturer

Brugere i virksomhedsmiljøer skal muligvis underskrive med digitale signaturer eller starte underskrivelsesforløb, der bruger dem. I mange tilfælde vil din kontoadministrator have valgt en digital id-leverandør og oprettet et digitalt id for dig. Eftersom digitale id'er kræver et login, og arbejdsforløb varierer efter leverandør, bør underskrivelsesdetaljer leveres af din organisation.

I februar 2017 introducerede Adobe Sign verdens første cloudbaserede digitale signaturer samt understøttelse af en åben standard og arbejdet fra Cloud Signature Consortium. Med cloudsignaturer i Adobe Sign på nettet eller mobilenhed kan kunder nemt føje digitale id'er til deres e-signaturprocesser, overholde strenge branchestandarder og globale krav samt levere suveræne oplevelser.

Kunder bruger ofte ordene "elektroniske" og "digitale" signaturer i flæng, men eksperter henviser ofte til digitale signaturer som en undertype af "elektroniske signaturer". Mens typiske elektroniske signaturer anvender forskellige metoder til at bekræfte underskrivere – f.eks. godkendelse med mail, firma-id eller telefon. Digitale signaturer bruger én bestemt metode. Med digitale signaturer kan underskrivere bekræfte deres identitet med et certifikatbaseret digitalt id, som typisk udstedes af en pålidelig tredjepartscertifikatmyndighed. Digitale signaturer giver brugere og organisationer mulighed for at dokumentere, at et dokument blev underskrevet, samt bekræfte dets ægthed og integritet.

På din mobilenhed kan du kræve, at en modtager underskriver med en digital signatur, ved at føje en digital signatur til et dokument. Sådan gør du:

1. Tryk på Send til underskrivelse.

2. Tilføj et dokument, modtager(e) og en besked (dette er et typisk underskrivelsesforløb).

3. Tryk på Indstillinger > Vis og tilføj signaturfelter.

../_images/addsigfield.png

 

4. Tryk på Send.

5. Når dokumentet genindlæses, skal du navigere til der, hvor du vil tilføje det digitale signaturfelt.

6. Træk og slip et nyt felt over på dokumentet.

7. Når du er færdig med at redigere dokumentet, skal du trykke på Send.

../_images/dragsigfield.png

Visse dokumenter kræver underskrivelse med en digital signatur frem for en ikke-certifikatbaseret elektronisk signatur. Dokumentforfattere angiver dette krav ved at føje et digitalt signaturfelt til dokumentet.

Bemærk, at forløbet og fremgangsmåderne vil variere afhængigt af din digitale id-leverandørs og organisations krav.

Sådan underskriver du med et digitalt id:

1. Åbn et dokument, og tryk på signicon som sædvanlig.

2. Hvis dialogboksen "Vælg leverandør" vises, kan du enten trykke på linket nyt digitalt id eller vælge din leverandør på rullelisten (denne liste konfigureres af din organisation).

../_images/selectprovider.png

 

3. Tryk på Næste.

4. Log på leverandøren, hvis det kræves.

5. Vælg et digitalt id. Som standard vises kun de id'er med certifikater, der er gyldige til underskrivelse.

../_images/selectdigitalid.png

 

6. Tryk på Næste.

7. Gennemgå din signaturs udseende. Tryk på Rediger signatur, hvis du vil ændre den.

8. Tryk på OK.

../_images/digsigpreview.png

 

9. Tryk på Klik for at underskrive.

10. Angiv din pinkode eller adgangskode. Hvis din organisation kræver yderligere godkendelse via en engangskode, skal du skrive denne.

11. Fuldfør underskrivelsesforløbet.

../_images/clicktosign.png


Scanning af dokumenter

Februar 2017-versionen introducerede en effektiv dokumentscanningsfunktion, der gør det muligt at tage dokumentbilleder løbende under dine signaturforløb. Eksisterende og nye billeder konverteres til PDF, før de sendes til underskrivelse. Du åbner scanningsfunktionen på skærmene Vælg bibliotek eller Tilføj dokument, når du starter et signaturforløb. Funktionen gør det muligt at:

 • Scanne et nyt dokument og/eller tilføje billeder fra din enhed
 • Omarranger sider
 • Beskær sider
 • Juster farven
 • Roter sider
 • Slet sider
 • Vedhæft PDF-scanningen

../_images/addscan.png

Scanningsfunktionen kræver adgang til dit kamera. Vælg Tillad, når du bliver spurgt om det. Alternativt kan du brug enhedsindstillinger til at konfigurere Adobe Sign på forhånd. Se mere under Appindstillinger.

../_images/scanallow.png

Sådan scannes et dokument:

 1. Start et underskrivelsesforløb: Tryk på enten Send til underskrivelse eller Indhent signatur personligt.
 2. Tryk på Dokumenter for at tilføje dokument.
 3. Tryk på scanicon
 4. Når kameraskærmen vises, kan du scanne dit dokument øjeblikkeligt. Vær opmærksom på følgende:
 • Din enhed styrer, hvilke funktioner der vises på skærmen. Hvis din enhed f.eks. har blitz, kan du slå den til og fra ved at trykke på flashicon.

 • Du kan slå automatisk beskæring til og fra.

 • Føj et eksisterende foto eller dokument til din aktuelle scanningssamling ved at trykke på galleriikonet.

 • Annuller scanningssessionen ved at trykke på X øverst til venstre.

 • Tryk på manualicon for at aktivere automatisk beskæring og bruge hints til kantregistrering for at forbedre scanningskvaliteten. Når det er aktiveret, vises beskeder på skærmen, som følger:

   

  • Leder efter et dokument: Appen søger efter dokumentet og prøver at registrere dets kanter.
  • Gå tættere på: Du er måske for langt væk.
  • Hold kameraet lige: Kameraet holdes skævt i forhold til dokumentet.
  • Klar til at tage billede af dokument: Kantregistrering kan se hele dokumentet.

   

Hvis du vil se eller redigere de filer, du har scannet, skal du trykke på dokumentminiaturen. Tryk på tilbage-pilen for at gå tilbage til den aktuelle scanningssession.

Når du er færdig med at scanne, skal du trykke på dokumentminiaturen nederst til højre. Her kan du trykke på Gem PDF eller redigere dine scanninger. Rediger indstillinger vises i bundmenuen.

../_images/scaneditmenu.png

Disse indstillinger giver følgende funktioner:

 • Tilføj billeder fra din enhed
 • Omarranger sider
 • Beskær sider
 • Juster farven
 • Roter sider
 • Slet sider

Når du er i scanningsforløbets redigeringstilstand, kan du gennemse din enhed for billeder og dokumenter, som du kan føje til din aktuelle scanning:

 1. Tryk på scanadd
 2. Tag et andet foto, eller vælg en fil fra din enhed.

../_images/scanfind.png

 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på scanreordericon
 3. Træk og slip sider på nye placeringer.
 4. Tryk på Udført.
 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

../_images/reorder.png

 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på cropicon
 3. Træk i beskæringshåndtagene for at tilpasse scanningsområdet.
 4. Tryk på Udført.
 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på scanwandicon
 3. Vælg dine farveindstillinger for den aktuelle side.
 4. Gentag efter behov for de andre sider.
 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

 1. Naviger til den side, du vil redigere.
 2. Tryk på rotaterighticon
 3. Gentag efter behov for de andre sider.
 4. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

 1. Naviger til den side, du vil slette.
 2. Tryk på deleteicon
 3. Bekræft, at du vil slette siden.
 4. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

Din scanning konverteres automatisk til en PDF og vedhæftes til det aktuelle dokument.

 1. Hvis du er færdig med at redigere din scanning, skal du trykke på Vedhæft.
 2. Tryk på Udført. for at gå tilbage til underskrivelsesforløbet.


Appindstillinger

Adobe Sign-indstillinger hjælper dig med at forudkonfigurere funktioner til arbejdsforløb, dokumentadgang, mobildataforbrug osv. Sådan ændrer du dine indstillinger:

 1. Åbn appen, og log på.
 2. Tryk på settingsicon

../_images/settings.png

 

../_images/settings1.png

Mobildata er som standard deaktiveret. Sådan bruger du mobildata (det kan koste penge):

 1. Tryk på settingsicon
 2. Tryk på Tillad downloads med mobildata.

Adobe Sign giver dig mulighed for at downloade dokumenter, så du kan se og underskrive dem, når du er offline. Du kan vælge antallet af dokumenter, du downloader, og downloadgrænsen er som standard 100. Hæv dette tal, hvis du har mange dokumenter at underskrive, når du er offline. Alternativt kan du begrænse antallet af downloads, hvis du ikke er sikker på, om du har nok plads på enheden.

Bemærk, at dokumenter, der er lagret online, repræsenteres med grå skrift og har en downloadpil til højre. Lokale filer vises med sort skrift. Klik blot på downloadpilen for at få en fil på din enhed.

Hvis du ændrer denne indstilling offline, påvirkes downloadede dokumenter ikke, selvom indstillingen er lavere end antallet af filer, du allerede har. Når du har ændret et dokument, føjes filen til din udbakke.

../_images/outbox.png

Hvis du klikker på udråbstegnet ved siden af udbakkebanneret, kan du se den fulde liste over filer, der venter på at blive synkroniseret. Når du går online, overføres disse ændrede dokumenter, og den nye grænse træder i kraft. Kort fortalt gælder ændringen kun for nye download, der sker, når du er online.

Hvis du giver Adobe Sign adgang til din placering, dine fotos, dit kamera og andre enhedstjenester, strømlines arbejdsforløb. Første gang du prøver at bruge en funktion, der kræver en af disse funktioner, bliver du bedt om at give adgang.

Du kan altid slå adgang fra og til. Sådan gør du:

 1. Gå til din enheds indstillinger.
 2. Rul til Adobe Sign.
 3. Tryk på kontakter, fotos eller kameraindstillinger for at skifte denne indstilling.
 • Kontakter: Kontaktadgang giver dig mulighed for at vælge dokumentmodtagere og -underskrivere fra dine kontakter.
 • Fotos: Fotoadgang giver dig mulighed for at bruge et eksisterende foto eller billede som sin signatur.
 • Kamera: Kameraadgang giver dig mulighed for at tage et foto og bruge det som din signatur overalt.

../_images/settingsaccess.png

Med december 2016-versionen kan du nu føje Adobe Sign-widgetten til din startskærm, så du kan få rettidige meddelelser om afventende underskrivelsesopgaver og underskrive eller igangsætte underskrivelsesforløb direkte fra din widget. Denne widget vises ikke automatisk efter en installation eller opdatering, så du skal tilføje den manuelt.

Sådan aktiverer du Adobe Sign-widgetten:

1. Bekræft, at din enhed er opdateret til iOS 10 (der understøtter widgets).

2. Fra notifikations- eller startskærmen skal du stryge mod venstre eller højre fra siden (metoden kan variere afhængigt af enheden).

3. Dine widgets bør vises sammen med en Rediger-knap og en notifikation om, at der er nye widgets tilgængelige.

../_images/widgetadd.png

 

4. Tryk på Adobe Sign-widgetten.

5. Hold hamburgericon nede, og træk Adobe Sign til den ønskede skærmplacering.

6. Tryk på Udført.

../_images/widgetadd1.png

 

Widgetten vises nu på din startskærm. Bemærk følgende:

 • Appen har to faner: Venter på dig og Venter på andre. Dokumentlisten vises uanset dit valg.
 • Du kan sende et dokument til underskrivelse eller få et dokumenter underskrevet personligt.
 • Tryk på en aftale for at komme direkte til underskrivelsesforløbet.
 • Hvis du ikke er logget på, bliver du bedt af widgetten om at logge på.

../_images/widget.png

Adobe Sign inkluderer som standard underskrivelsesplaceringen i revisionssporet ved at benytte din enheds GPS-funktion til at bestemme underskriverens placering. Adgang til underskrivelsesplaceringen er kun tilgængelig, når denne app eller en af dens funktioner er synlig på skærmen.

Når du sender, underskriver eller interagerer med et dokument, registreres placeringen i dokumentets historik og er tilgængelig for andre deltagere. Du skal have Wi-Fi- eller mobilforbindelse, for at Adobe Sign kan registrere underskriverens placering.

../_images/gpsdata.png

 

Sådan ændrer du denne indstilling:

 1. Gå til din enheds indstillinger.
 2. Rul til Adobe Sign.
 3. Tryk på Placering.
 4. Tryk på Aldrig eller Ved brug af appen.

../_images/locationsettings.png

 

Brugeren bliver altid spurgt, om han/hun ønsker sin underskrivelsesplaceringen registreret i dokumentets revisionsspor.

Når et dokument sendes til underskrivelse, bliver modtageren spurgt, om han/hun ønsker sin placering registreret, og han/hun kan ikke vælge Tillad ikke eller OK.

Når du får en signatur personligt, eller når enhedens ejer underskriver, har underskriveren mulighed for at vælge Tillad én gang eller Tillad ikke.

../_images/locationdialog2.png

 

Adobe Signs placeringsdata er mest præcise, når enheden har direkte adgang til GPS-satellitter samt Wi-Fi- og mobilforbindelser (mobildata skal være aktiveret).

Den næstbedste mulighed er at bruge GPS og mobildata sammen.

Du skal have en Wi-Fi- eller mobilforbindelse, for ellers kan Adobe Sign ikke indsamle nogen placeringsdata. Hvis der kun benyttes én af de tre muligheder, produceres der typisk mindre præcise placeringsdata. I alle tilfælde varierer præcisionen med enhedens funktioner samt antallet af synlige GPS-satellitter.

Få flere oplysninger under https://support.apple.com/da-dk/HT202339.

Adobe Sign kan integreres med flere cloudlagertjenester fra tredjepart. Ved at tilknytte disse konti til Adobe Sign kan du oprette signaturforløb, der problemfrit integrerer dokumenter på forskellige placeringer. Foruden Adobes Document Cloud (aktiveret som standard) kan du oprette forbindelse til onlinetjenester som Dropbox, Box og Google Drev.

Sådan tilknyttes en konto:

 1. Tryk på settingsicon
 2. Tryk på en af forbindelsernes afkrydsningsfelter.
 3. Log på, når loginskærmen vises.
 4. Når du bliver bedt om at tillade forbindelsen, skal du trykke på Tillad.

../_images/dropboxallow.png

Hvis din organisation bruger enkeltlogon, skal en kontoadministrator give dig et underdomænenavn. Sådan angives navnet:

 1. Tryk på settingsicon
 2. Tryk på Konfigurer Enkeltlogin (SSO).
 3. Angiv dit SAML-underdomæne.
 4. Tryk på OK.

Standarden Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 muliggør sikker udveksling af brugergodkendelsesdata mellem webprogrammer og identitetstjenesteudbydere.

Adobe Sign sender som standard ikke-personlige og anonyme data til Adobe, så det tekniske team kan forbedre produktet baseret på forbrugsdata. Sådan fravælger du dataafsendelse:

 1. Tryk på settingsicon
 2. Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Send forbrugsdata.

 1. Tryk på settingsicon
 2. Fjern markeringen fra Bedøm denne app i App Store.


Fejlfinding

Hvorfor anmoder appen om adgang til fotos og kamera?

For at kunne bruge et billede eller foto som din signatur skal Adobe Sign have adgang til dine fotos og kameraet. Få mere at vide under Tillade adgang til kamera, fotos osv.

 

Hvorfor kan jeg ikke installere Adobe Sign på min enhed?

Adobe Sign kan kun installeres på enheder med iOS 8.4 og senere.

 

Opdatering mislykkedes. Kontrollér din netværksforbindelse.

 • Bekræft, at du har en god netværksforbindelse. Åbn f.eks. en browser, og prøv at åbne en webside.
 • Hvis du ikke har Wi-Fi aktiveret, skal du sørge for at have markeret Tillad downloads med mobildata.

 

Hvorfor kan jeg ikke udskrive?

 • Nogle dokumenter er beskyttet med adgangskode. Skriv dokumentets adgangskode for at udskrive.
 • Du skal konfigurere en printerforbindelse.

../_images/printpassword.png

Tryk på settingsicon > Om.

../_images/settings.png

 1. Tryk på settingsicon
 2. Den bruger, der i øjeblikket er logget på, vises ved siden af Konto.

 1. Åbn din enheds indstillingsskærm.
 2. Tryk på Generelt > Om.

Feltet Version viser din softwareversion.


Hvad er nyt

Hvis du holder din app opdateret, er du garanteret altid at have de seneste og bedste nye funktioner foruden fejlrettelser og forbedringer af ydelsen.

 • Mobilappen understøtter nu yderligere roller. Brugere, der starter et arbejdsforløb fra nettet, kan finjustere underskriverens rolle, krav og egenskaber fra deres mobilapp. Nye roller omfatter:

  • Formularudfylder (skal udfylde): Deltagere med denne rolle har kun formularfelter tilknyttet, og de behøver ikke at underskrive eller godkende dokumentet.
  • Acceptor (skal acceptere): Deltagere med denne rolle skal acceptere dokumentet. Dette minder meget om godkenderens rolle, bortset fra at deltagere accepterer, og ikke godkender, dokumentet.
  • Certificeret modtager (skal certificere): Deltagere med denne rolle skal gennemgå og kvittere for dokumentet. Denne deltager interagerer ikke med formularfelter.
 • Underskriv og send aftaler, der kræver digitale signaturer.

  • Føj felter med digitale signaturer til dokumenter, og send derefter til underskrivelse.
  • Underskriv med din digitale signatur på enhver mobilenhed.

   

 • Med Google Drevs forbedrede loginunderstøttelse kan du logge på enhver Google-konto ved underskrivelsesforløb. Når du f.eks. tilføjer et dokument til underskrivelse, kan du vælge Google Drev > (dit) Kontonavn > (din fil).
 • Understøttelse af Google Drev-formater. Du kan nu se Google Drevs regneark, dokumenter og præsentationer på dokumentets liste og bruge dem i dine underskrivelsesforløb.

 • En ny dokumentscanningsfunktion gør det muligt at tage dokumentbilleder løbende under dine signaturforløb. Eksisterende og nye billeder gemmes i PDF, før de sendes til underskrivelse. Åbn scanningsfunktionen fra skærmene Vælg bibliotek eller Tilføj dokument, når du starter et underskrivelsesforløb, og rediger, omarranger, optimer eller roter derefter sider efter behov. Se mere under Scanning af dokumenter.
 • Søgefunktionen er blevet føjet til skærmen Dokumentbibliotek.

 • Nu kan du føje Adobe Sign-widgetten til din startskærm, så du kan få rettidige meddelelser om afventende underskrivelsesopgaver og underskrive eller igangsætte underskrivelsesforløb uden at åbne Adobe Sign.

  • Afventende opgaver vises som meddelelser.
  • Appen har to faner: Venter på dig og Venter på andre. Dokumentlisten vises uanset dit valg.
  • Du kan sende et dokument til underskrivelse eller få et dokumenter underskrevet personligt.
  • Tryk på en aftale for at komme direkte til underskrivelsesforløbet.
 • Adobe Sign registrerer nu underskriverens placering i dokumentets revisionsspor. Denne funktion er som standard aktiveret i iOS-indstillingerne. Hvis du er online eller har en mobilforbindelse, når du sender, underskriver eller interagerer med et dokument, registreres placeringen i den historik, der er tilgængelig for de andre deltagere.

 • En ny læsetilstand gør, at at synlig sidetekst kan tilpasses dynamisk efter den aktuelle visning. Når du f.eks. zoomer ind og ud, flyttes linjeskiftet for at passe til teksten på siden på samme måde, som en HTML-sider tilpasses dynamisk, når du ændrer din browserstørrelse. For at aktivere læsetilstand skal du blot trykke påreadingmodeicon, når et dokument er åbent.

 

Bemærk, at noget indhold ikke kan tilpasses dynamisk. Billeder og andet komplekst indhold får muligvis følgende fejl:

 • Nogle sider betragtes som billeder og kan ikke zoomes ind på.
 • Når en side eller et dokument er for komplekst til dynamisk tilpasning, vises der en dialogboks om dette.
 • Tabeller uden kanter genkendes ofte ikke som tabeller, og dynamisk tilpasning fungerer ikke godt for dem.
 • Matematikformler og andre typer af præcist formateret tekst tilpasses nogle gang dynamisk ved en fejl.
 • Beskyttede dokumenter kan muligvis ikke tilpasses dynamisk.
 • Loginforløbet og brugerfladen er blevet strømlinet og understøtter nu nye logintyper. Godkendelsesmetoder omfatter:

  • EchoSign ID (nu kaldet Adobe Sign ID): Angiv din mail og adgangskode til EchoSign.
  • Adobe ID: Tryk på Adobe ID, skriv din adgangskode, eller tryk på linket Enterprise ID, og skriv derefter dit bruger-id og din adgangskode til din virksomhed.
  • Google: Tryk på Google, skriv din mailadresse, tryk på Næste, og skriv din adgangskode.
  • Google Apps: Tryk på Google Apps, og skriv dit Google Apps-domæne, tryk på Go, og skriv din adgangskode. (Bemærk! Google Apps for Work kaldes nu "G Suite".
  • Enkeltlogin (SSO): Skriv din mail, og skriv derefter det brugernavn og den adgangskode, du fik fra din organisation.

 • En ny pop op-menu gør det muligt at fuldføre handlinger med færre trin. Når du får vist en dokumentliste, kan du f.eks. stryge mod venstre fra højre side af skærmen for at få vist en kontekstfølsom handlingsmenu. Du behøver ikke længere at åbne et dokument for at udføre disse handlinger.

../_images/flyoutmenu.png

 • Tekst er blevet erstattet af ikoner flere steder, så brugergrænsefladen er mere intuitiv at bruge. Se f.eks. handlingsmenuen ovenfor.