Problem

Bemærk:

Denne artikel gælder for Creative Suite 5.5 og ældre versioner.

Når du forsøger at starte et Adobe-program på Mac OS, får du meddelelsen "Licensen til dette produkt virker ikke længere."

Løsninger

Vigtigt! Følg nedenstående løsningsforslag i rækkefølge. Fortsæt kun til næste løsningsforslag, hvis problemet ikke blev løst med det foregående. Efter at havde udført nogle af løsningerne, skal du indtaste licensdata eller aktivere produktet. Desuden kan prøveversioner af Adobe-software nogle gange blive forhindret i at starte.

Bemærk: Adobe CS5.5- og CS5-produkterne bruger en ny licensteknologi, hvor disse licensproblemer er løst.

Løsning 1: Slet mappen med indstillinger for FlexNet Publisher

 1. Afslut alle Adobe-programmer.
 2. Find og slet følgende mappe fra startdisken:
  [harddisk]/Bibliotek/Indstillinger/FLEXnet Publisher/

  Bemærk følgende:

  • Vigtigt! Stien herover angiver placeringen af biblioteksmappen i startdiskens rod og ikke biblioteksmappen i din hjemmemappe.
  • Apple har som standard skjult brugerens biblioteksmappe med 10.7-versionen. Hvis det er nødvendigt at åbne disse filer for at udføre Adobe-relateret fejlfinding, kan du følge vejledningen i Åbn skjulte brugerbiblioteksfiler | Mac OS 10.7 og nyere for at gøre indholdet i brugerens bibliotek synligt.
 3. Indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det, for at godkende sletning af mappen.
 4. Start Adobe-programmerne. 

Løsning 2: Kør værktøjet Licensreparation

 1. Luk alle Adobe-programmer.

 2. Find og slet følgende mappe fra startdisken:

  [harddisk]/Bibliotek/Programsupport/FLEXnet Publisher/

  Vigtigt! Stien herover angiver placeringen af biblioteksmappen i startdiskens rod og ikke biblioteksmappen i din hjemmemappe.

 3. Indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det, for at godkende sletning af mappen.

 4. Hent værktøjet Adobe Licensreparation.

 5. Kør License Service-opdatering.

  Mac OS X 10.7

  a. Dobbeltklik på LicenseRecovery111.dmg.

  Bemærk: Lad vinduet stå åbent, og fortsæt til næste trin.

  b. Dobbeltklik på harddisken.

  c. Dobbeltklik på Programmer.

  d. Dobbeltklik på Hjælpeprogrammer.

  e. Dobbeltklik på Terminal.

  f. Skriv "sudo python"

  Bemærk: Der er et mellemrum efter "python". Tryk ikke på Retur.

  g. Træk LicenseRecoveryLauncher.app fra vinduet LicenseRecovery111.dmg til vinduet Terminal, og tryk på Retur.

  Bemærk: Kontrollér, at vinduet Terminal har kommandoen og stien til APP-filen. For eksempel: "sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py"

  h. Indtast dit administratorbrugernavn og adgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.

  i. Følg vejledningen på skærmen.

  Mac OS X 10.5 til 10.6

  a. Dobbeltklik på LicenseRecovery111.dmg.

  b. Dobbeltklik på LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Indtast dit administratorbrugernavn og adgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.

  d. Følg vejledningen på skærmen.

 6. Start Adobe-programmerne.

Vigtigt: Korrektionen er til CS4- og CS3-produkter, Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director og Adobe Technical Communication Suite. Hvis problemet ikke er blevet løst ved første forsøg, skal du køre korrektionen igen og indtaste option 0, når du bliver bedt om det.

Løsning 3: Reparer disktilladelser

 1. Kør Apples Diskværktøj:

  /Programmer/Hjælpeprogrammer/Disk Utility.app
 2. Vælg din startdisk.
 3. Klik på Reparer disktilladelser.

  Bemærk: Reparation af disktilladelser kan tage lang tid. Du kan få flere oplysninger om brugen af Diskværktøj på Apples supportwebsted.

 4. Start Adobe-programmerne.

Løsning 4: Nulstil tilladelser i mappen Flexnet Publisher licensing service

Vigtigt! Stien herover angiver placeringen af biblioteksmappen i startdiskens rod og ikke biblioteksmappen i din hjemmemappe.

Følg Vejledning vedrørende tilladelser i løsning 5 for at ændre tilladelserne for følgende mappe på startdisken:
/Bibliotek/Application Support/FlexNet Publisher/

Løsning 5: Nulstil tilladelser i mappen Adobe PCD

Vigtigt! Stien herover angiver placeringen af biblioteksmappen i startdiskens rod og ikke biblioteksmappen i din hjemmemappe.

Følg nedenstående vejledning for at ændre tilladelserne for følgende mappe på startdisken:

/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Vejledning vedrørende tilladelser

Luk alle Adobe-programmer. Følg anvisninger nedenfor for at ændre tilladelser til mappen.

Bemærk: Denne løsning kræver administratorrettigheder.

Mac OS X 10.7, 10.6, og 10.5

 1. Brug Finder, og gå til mappen, der skal ændres.
 2. Højreklik på mappen, og vælg Vis info.

 3. Udvid sektionen Deling og tilladelser.
 4. Klik på Detaljer for at få vist de forskellige indstillinger for ejere og grupper.
 5. Klik på låsikonen i nederste højre hjørne. Skriv dit administratorbrugernavn og adgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.

 6. Skift dit brugernavn til at få læse- og skrivetilladelser.
 7. Skift dit admin til at få læse- og skrivetilladelser.
 8. Skift Alle til at få læse- og skrivetilladelser.
 9. Klik på tandhjulsikonet, og vælg Anvend på underliggende emner.

 10. Luk dialogboksen Vis Info.
 11. Start Adobe Acrobat 9 eller et Adobe Creative Suite 4-produkt.

Mac OS X 10.4

 1. Brug Finder, og gå til mappen, der skal ændres.
 2. Højreklik på mappen, og vælg Vis info.

 3. Udvid sektionen Ejerskab og tilladelser.
 4. Klik på Detaljer for at få vist de forskellige indstillinger for ejere og grupper.
 5. Bekræft, at du har tilladelser til Læsning og Skrivning.
 6. Klik på låsikonen ved siden af feltet Ejer, og vælg dig selv som Ejer. Skriv dit administratorbrugernavn og adgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.

 7. Skift Ejer til system.

 8. Skift Tilladelse til Læsning og Skrivning for Ejer.
 9. Klik på Anvend på underliggende emner, og klik på OK i advarselsdialogboksen.

 10. Skriv dit administratorbrugernavn og adgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.

 11. Luk dialogboksen Vis Info.
 12. Start Adobe Acrobat 9 eller et Adobe Creative Suite 4-produkt.

Løsning 6: Fjern journalfilen SQLite

Journalfilen eksisterer kun under særlige omstændigheder, når en klient åbner databasefilen, hvor visse indstillinger er aktiverede. Gå til næste løsning, hvis filen ikke eksisterer.
Brug Finder, og naviger til:

/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe PCD/cache

Vigtigt! Stien herover angiver placeringen af biblioteksmappen i startdiskens rod og ikke biblioteksmappen i din hjemmemappe.

 1. Slet cache.db-journal, hvis den findes.
 2. Start Adobe Acrobat 9 eller et Adobe Creative Suite 4-produkt.

Løsning 7: (kun Acrobat 9) Geninstaller på et filsystem, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver

Adobe-programmer understøttes ikke på et operativsystem, der er formateret med et filsystem, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver. Hvis du forsøger at installere et Adobe-program på et drev, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, får du en fejlmeddelelse om, at filsystemet ikke er understøttet. (Drev, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, omfatter UFS-, HFS+- [HFSX] og SMB-formaterede drev.) Denne fejlmeddelelse bliver ikke vist i Acrobat 9, og du kan godt installere programmet. Hvis du imidlertid forsøger at starte Acrobat 9, får du følgende fejlmeddelelse "Licensen til dette produkt virker ikke længere (fejlkode 130:9)." Omformater drevet til et filsystem, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver.

Gør følgende for at undersøge, om Mac OS X er formateret med et filsystem, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver:

 1. Klik på Apple-menuen, og vælg Om denne Mac.

 2. Klik på Flere oplysninger.

 3. Vælg Serial-ATA under Hardware.

 4. Vælg det drev, som Acrobat 9 er installeret på, og kontroller filsystemet på listen. Se, om filsystemet skelner mellem store og små bogstaver.

Alternativt kan du bruge Diskværktøj til at kontrollere filsystemet:

 1. Vælg Programmer > Hjælpeprogrammer, og dobbeltklik på Diskværktøj.

 2. Vælg den disk, hvor Acrobat er installeret, og undersøg formatet.

Løsning 8: Geninstaller

ADVARSEL! Denne proces kræver, at du afinstallerer og geninstallerer all Adobe CS4- og CS3-software samt Acrobat 9 og 8. Du skal have administratorrettigheder for at installere Adobe-software. Log på med en administratorkonto for at udføre nedenstående trin. Se yderligere oplysninger i operativsystemets dokumentation.

Vigtigt! Før afinstallationen af softwaren skal du undersøge, om du har installationsmedierne til at geninstallere den. Erstatningsmedier er ikke tilgængelige til tidligere versioner af Adobe-software.

 1. Vælg Gå > Hjælpeprogrammer i Finder.

 2. Gå til mappen Adobe Installers.
 3. Dobbeltklik på genvejen til dit Adobe-produkt.
 4. Følg instruktionen på skærmen for at fjerne softwaren.
 5. Gentag trin 4 og 3 for hvert yderligere Adobe CS3-, CS4-, Acrobat 9- eller Acrobat 8-produkt.

 6. Slet følgende mapper:
  • [Startdisk]/Bibliotek/Program/Adobe/Adobe PCD
  • [Startdisk]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/caps
  • [Startdisk]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/sikkerhedskopi

 7. Vælg Genstart i Apple-menuen, og klik på knappen Start igen for at bekræfte.

 8. Når computeren er genstartet, skal du installere Adobe-produkterne fra de originale medier.

 9. Start dine Adobe-produkter.

Yderligere oplysninger

Der er flere mulige årsager til fejlen, inklusive følgende:

 • Hvis fejlen opstår umiddelbart efter installeringen, skal komponenten sandsynligvis opdateres, så den bliver kompatibel med dit operativsystem. En anden mulighed er, at komponenten kræver en lidt anderledes konfiguration til dit system.
 • Hvis det tidligere er lykkedes at starte programmet mindst én gang, eller hvis det har været brugt meget, har problemet sandsynligvis forbindelse til en systemressource. (Problemer i forbindelse med systemressourcer omfatter for lidt hukommelse, for lidt diskplads eller samtidig start af flere programmer). Det kan resultere i en midlertidig fejl i licenssystemet eller beskadigelse af de permanente licensdata.
 • Hvis der opstår en afbrydelse under installationsprocessen, kan det forhindre licenssystemet i at fungere korrekt.
 • Hvis du har deltaget i et prerelease-program, har du muligvis et midlertidigt serienummer, som er udløbet. Se Fejl "Licensen for dette produkt er udløbet" | CS4, CS5.

De krævede Flexnet-mapper og -filer til kørsel af Adobe-programmer kan blive beskadiget eller få problemer med tilladelser, hvis de flyttes fra én maskine til en anden. De kan også blive beskadiget via en systemgendannelse med Time Machine. Fejl i forbindelse med Flexnet servicelicens kan ikke løses ved at geninstallere programmet eller ved at bruge værktøjet Adobe CS5 Cleaner. Hvis tilladelsesproblemer forhindrer Flexnet-licenstjenesten i at starte under adgangen til dets data eller under kommunikationen med Adobe-processer, vil der opstå en licensfejl.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online