Højt CPU-forbrug pga. CEPHtmlEngine

Højt CPU-forbrug

Nogle brugere kan opleve et højt CPU-forbrug, når Adobe-programmer åbnes. Hvis du mener, at du oplever dette problem, kan du kontrollere følgende.

Mac OS: Åbn Aktivitetsovervågning, gå til fanen CPU og se, om processen for CEPHtmlEngine Helper forårsager et højt CPU-forbrug.

Windows:Åbn Jobliste, gå til fanen Processer og se, om processen for CEPHtmlEngine Helper forårsager et højt CPU-forbrug.

Hvis du fandt ud af, at processen for CEPHtmlEngine Helper forårsager et højt CPU-forbrug, kan du prøve følgende løsninger:

Bemærk:

Hvis du oplever dette problem med Dreamweaver CC 2015, skal du installere den nyeste opdatering for at løse problemet.

Løsning 1: Kontrollér mappen med logfiler

Dette problem kan opstå, når Adobe-programmer ikke kan få adgang til eller kan skrive til en mappe med logfiler. Kontrollér den mappe, der er angivet herunder for at sikre, at den findes, og at din aktuelle brugerkonto har tilladelse til at skrive til og ændre dens indhold.

 1. Windows:

  • Gå til %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\Creative Cloud Libraries\Logs fra søgefeltet i startmenuen eller fra Kør kommando
  • Kontrollér, at mappen findes, og at du har tilladelser til at skrive til den.
 2. Mac OS:

  • Gå til ~/Bibliotek/Logs/Creative Cloud/Creative Cloud Libraries vha. kommandoen Gå til mappe.
  • Kontrollér, at mappen findes, og at du har tilladelser til at skrive til den.

Løsning 2: Foretag ændringer i følgende indhold i mappen

 1. Luk eventuelt åbne Adobe-programmer, som f.eks. Photoshop, Illustrator, Dreamweaver og InDesign.

 2. Flyt indholdet fra den mappe, der er angivet herunder til et andet sted som sikkerhedskopi (i en mappe på skrivebordet for eksempel). Se mappens placering i stierne herunder alt efter programmet.

  Bemærk:

  Du skal vælge selve programfilen og trykke Ctrl+klik på den for at bruge kommandoen Vis pakkens indhold til at gå til mappen for det pågældende program, som er angivet herunder.

  Mac:

  • Photoshop: /Programmer/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Programmer/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Programmer/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Programmer/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Windows:

  • Photoshop: C:\Programmer\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Programmer\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Programmer\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Programmer\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Programmer\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Bemærk:

  Du kan lave en kopi af indholdet i mappen ved at holde Alternativtasten nede og trække i indholdet.

 3. Slet indholdet i den oprindelige mappe, når du har lavet kopien.

 4. Download DL224.zip, og pak indholdet ud i den mappe, der er angivet herunder (det samme indhold, som du sikkerhedskopierede og slettede i det forrige trin).

  Bemærk:

  Du skal vælge selve programfilen og trykke Ctrl+klik på den for at bruge kommandoen Vis pakkens indhold til at gå til mappen for det pågældende program, som er angivet herunder.

  I Mac OS:

  • Photoshop: /Programmer/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Programmer/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Programmer/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Programmer/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  I Windows:

  • Photoshop: C:\Programmer\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Programmer\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Programmer\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Programmer\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Programmer\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
Bemærk:

Adobes ingeniører er opmærksomme på problemet og har planer om at tage hånd om det i en fremtidig opdatering.

Adobe-logo

Log ind på din konto