Fejlfinding af C++ Runtimefejl | Adobe-produkter | Windows

Brug dette dokument til at løse C++ Runtime-fejl, der forekommer, når du bruger Adobe-programmer.

Gendan indstillingsfiler

Gendan Adobe-programindstillingsfilen for at fjerne eventuelle problemer forårsaget af en beskadiget indstillingsfil.

Bemærk:: Når du bruger denne løsning, opretter Adobe-programmet en indstillingsfil, og du mister de brugerdefinerede indstillinger, som er knyttet til den nuværende indstillingsfil. Den fil, du omdøber i trin 2, er den originale indstillingsfil. Hvis du finder ud af, at indstillingsfilen ikke er årsag til problemet, kan du gendanne dine tilpassede indstillinger ved at følge vejledningen nedenfor.

Sådan gendanner du et programs indstillingsfil:

  1. Afslut Adobe-programmet.
  2. Omdøb indstillingsfilen (f.eks. til [PrefFilename].old). Indstillingsfiler findes ofte i mappen \Dokumenter og indstillinger\[bruger]\Application Data\Adobe\[Produkt]\.
  3. Åbn Adobe-programmet for at oprette en indstillingsfil.

Hvis det ikke løser problemet, er indstillingsfilen ikke årsagen. Du kan gendanne de brugerdefinerede indstillinger ved at slette den nye fil med indstillinger og gendanne navnet på den originale fil.

Gendan mapper med indstillinger

Gendan Adobe-programindstillingsmappen for at fjerne eventuelle problemer forårsaget af beskadigede indstillinger.

Bemærk: Hvis du gendanner programmets indstillingsmappe, bliver resultatet muligvis ikke som forventet. F.eks. kan indstillinger for Samarbejde, JavaScripts, Organizer, Farveindstillinger, Autoudfyldning, Web Capture, Stempler og Opdateringsprogram samt Farvestyringsindstillinger blive påvirket negativt eller slet ikke nulstillet.

Sådan gendanner du mappen med programindstillinger:

  1. Afslut Adobe-programmet.
  2. Find mappen med programindstillinger i Windows Stifinder. Mapper med programindstillinger findes ofte under \Dokumenter og indstillinger\[bruger]\Application Data\Adobe\[Produkt]\.
  3. Flyt mappen med indstillinger til en anden placering (f.eks. C:\Temp).
  4. Åbn Adobe-programmet for at oprette en indstillingsfil.

Hvis problemet opstår igen, når du har gendannet mappen med programindstillingerne, skyldes problemet ikke mappen med indstillinger. Du kan gendanne brugerdefinerede indstillinger ved at trække den fil, du flyttede i trin 3, tilbage til den oprindelige placering. Klik derefter på Ja for at overskrive den nye mappe med indstillinger.

Kør eller installer programmet fra en ny brugerkonto

Opret en brugerkonto, der har samme tilladelser, som den konto du bruger, når problemet opstår. Hvis problemet ikke opstår igen, kan det være tegn på, at den oprindelige brugerkonto er beskadiget. Oplysninger om, hvordan du opretter en brugerkonto, finder du under "Sådan føjes en ny bruger til computeren" i Windows Hjælp eller ved at kontakte systemadministratoren.

 

 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?