Du kan få oplysninger om at finde installationslogfilerne i Fejlfinding ved installationsproblemer med logfiler og søge efter "Install.log" i mappen "installers" for at finde fejl.

Fejl ved overførsel

Fejlscenarie Fejltype Fejlkode Fejlmeddelelse
Forskellige JSON
-fejl ved overførsel.
Kan prøves igen Samme som de nuværende
fejlscenarier for overførsel
Samme som de nuværende fejlscenarier for overførsel
Generisk overførselsfejl Alvorlig HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Overførselsfejl. Adobe-serverne kunne ikke nås. Kontrollér din internetforbindelse
og indstillingerne for firewallen, og prøv igen.
Fejl ved udpakning Alvorlig

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Denne fejlkode bruges ikke 
i koden indtil videre)

Filerne kan ikke pakkes ud. Vælg Forsøg igen for at overføre produktet igen.
Fejl med signaturkontrol. Alvorlig HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Denne fejlkode bruges ikke
i koden indtil videre)
Overførslen lader til at være beskadiget.
Prøv at overføre filen igen.


Filbehandlingsfejl
(intern fejl)

Alvorlig

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Overførslen lader til at være beskadiget.
Prøv at overføre filen igen.
Valideringsfejl Alvorlig HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Overførslen lader til at være beskadiget.
Prøv at overføre filen igen.
Netværket er utilgængeligt Kan prøves igen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Ikke noget tilgængeligt netværk.
Server svarer ikke Kan prøves igen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Serveren svarer ikke. Kontrollér dine indstillinger for internet og firewall, og
vælg så Forsøg igen.
Disken er fuld Kan prøves igen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Utilstrækkelig diskplads. Frigør plads på {0}, og prøv igen.
Fejl med adgangstilladelse
under overførslen (bruger-/systemfejl)
Kan prøves igen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Fejl ved skrivning til den midlertidige filplacering. Ret tilladelserne for den
midlertidige placering. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundesupport.
Serveren understøtter
ikke overførsel af flere streams
(intern fejl)

Alvorlig HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Overførselsfejl. Adobe-serverne kunne ikke nås. Kontrollér din internetforbindelse
og indstillingerne for firewallen, og prøv igen.
Ugyldig konfiguration for overførsel
(intern fejl)
Alvorlig HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Overførselsfejl. Adobe-serverne kunne ikke nås. Kontrollér din internetforbindelse
og indstillingerne for firewallen, og prøv igen.
Proxyfejl Kan prøves igen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Overførselsfejl. Adobe-serverne kunne ikke nås. Kontrollér din internetforbindelse
og indstillingerne for firewallen, og prøv igen.
Ugyldig URL
Alvorlig

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Hvis validerings-URL-adressen er
ugyldig, vises fejlen 
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
)

Overførselsfejl. Adobe-serverne kunne ikke nås. Kontrollér din internetforbindelse
og indstillingerne for firewallen, og prøv igen.
Valideringsfejl Alvorlig HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Overførslen lader til at være beskadiget. Prøv at overføre filen igen.

Installationen er ikke udført

Fejlscenarie Fejltype Fejlkode Fejlmeddelelse
Setup.exe findes ikke, eller også mislykkes signaturkontrollen Alvorlig REG_SETVALUE_FAILURE

Denne installation er
ikke funktionel længere. Afinstaller den og overfør Creative Cloud igen
fra https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Hent nu.

Generisk PIM-fejl Alvorlig HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.
Ugyldigt sessions-id (intern fejl) Alvorlig _GUID = 102 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.
Ugyldige argumenter til PIM fra programpanelet (intern fejl) Alvorlig ARGUMENTS = 103

Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det
igen. Hent nu.

Til installation

Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.

Til afinstallation

Produktet kunne ikke afinstalleres. Klik på Forsøg igen
for at afinstallere det igen.

Læse-/skrivefejl til hdpim.db-databasen (beskadiget installation/ugyldige
tilladelser).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Hent nu.

Installer

Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.

Afinstaller 

Produktet kunne ikke afinstalleres. Klik på Forsøg igen
for at afinstallere det igen.

XML-fortolkningsfejl (intern fejl) Alvorlig HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det
igen.
JSON-relateret fejl
som. f.eks. manglende oplysninger.
Alvorlig HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Overførslen lader til at være beskadiget. Prøv at overføre filen igen.
PIM-sessionen er optaget (intern fejl) Alvorlig _BUSY = 108 Der kører en anden forekomst af et installationsprogram. Vent til det er færdigt, og prøv igen.
Ingen kernepakke i JSON (intern fejl) Alvorlig

_NOT_SELECTED =
109

(Denne fejlkode bruges ikke
i koden indtil videre)

Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det
igen.
Der kunne ikke oprettes en ny tråd (fejl på systemniveau) Alvorlig _CREATE_NEW_THREAD = 110 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.
Fejl ved udpakning Alvorlig ERROR = 127 Filerne kan ikke pakkes ud. Forsøg igen for at overføre produktet igen.
Signaturkontrol af pakken mislykkedes. Alvorlig _GENUINE = 128 Overførslen lader til at være beskadiget. Prøv at overføre filen igen.
Når kommunikation med setup.exe afbrydes Kan prøves igen HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.
Enhver anden fejl, som er relateret til Setup.exe Kan prøves igen HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.
Installation i
rodmappen
Alvorlig _IN_ROOT_DIR = 132 Produktet kunne ikke installeres i
rodmappen.Vælg en anden installationsplacering i dine indstillinger, og prøv igen.

Generisk installationsfejl om for lidt ledig plads Alvorlig NOT_AVAILABLE = 133

Hvis navnet på diskenheden er
kendt:

Utilstrækkelig diskplads. Frigør noget plads, og
prøv igen.

Hvis navnet på diskenheden er ukendt:

Utilstrækkelig diskplads.

Vælg en anden installationsplacering i dine indstillinger, eller frigør diskplads, og prøv så igen.

Generisk installationsfejl Alvorlig _ERROR = 136

Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere
det igen.

Ugyldige parametre til kommandokode i Package PIMX Alvorlig INVALID_PARAMS = 137 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere
det igen.
Systemets hukommelse er lav, hukommelsesallokering mislykkedes Alvorlig NOMEMORY = 138 Produktet kunne ikke installeres, fordi systemets hukommelse er lav.
Genstart computeren, og prøv igen.
Package PIMX er beskadiget Alvorlig _CORRUPT_XML = 139 Overførslen lader til at være beskadiget. Prøv at overføre filen igen.
Ingen tilladelse i installationsmappen Alvorlig

_NO_PERMISSION
= 140,

(Denne fejlkode bruges ikke
 i koden indtil videre)

Produktet kunne ikke installeres på den valgte placering pga. problemer med
tilladelsen. Vælg en anden installationsplacering i dine indstillinger, og prøv igen.
Fileversionen kunne ikke registreres til versionskontrol Alvorlig VERSION = 141 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.

Ugyldigt token brugt i Package PIMX Alvorlig

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Denne fejlkode bruges ikke i koden
indtil videre)

Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.
Stien til kildefilen i zip-filen eksisterer ikke Alvorlig NOT_EXISTS = 143 Overførslen lader til at være beskadiget. Prøv at overføre filen igen.
Der findes allerede en fil med samme navn som mappen Alvorlig PATH_ALREADY_USED = 145 Filen findes på installationsstien. Omdøb/slet filen, og prøv så igen
Filen kunne ikke flyttes under installation/afinstallation Alvorlig for installation, kan ignoreres for afinstallation FILE_MOVE_FAILURE = 146 Filen kunne ikke flyttes. Omdøb filen, og prøv igen.
Filen kunne ikke kopieres under installation/afinstallation

Alvorlig for installation

Kan ignoreres for afinstallation

FILE_COPY_FAILURE = 147 Filen kan ikke kopieres. Kontrollér tilladelserne, og prøv igen. 
Mappen kunne ikke slettes under installation/afinstallation

Alvorlig for installation

Kan ignoreres for afinstallation

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Denne fejlkode bruges ikke
i koden indtil videre)

Filen kunne ikke slettes. Omdøb/slet filen, og prøv så igen.
Tilladelse for filen kunne ikke indstilles under installation/afinstallation Kan ignoreres _PERMISSION_FAILURE = 154 Føj til logfiler
Der kunne ikke oprettes et
symbolsk link
Alvorlig SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Det symbolske link kunne ikke oprettes. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere
produktet igen.
Det symbolske link kunne ikke slettes under installation/afinstallation

Alvorlig for installation

Kan ignoreres for afinstallation

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Denne fejlkode bruges ikke i koden
indtil videre)

Det symbolske link kunne ikke slettes. Kontrollér
tilladelserne, og prøv igen.
Det oversatte visningsnavn for filen kunne ikke indstilles under installationen Kan ignoreres _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Føj til logfiler.
Registreringsdatabasenøglen kunne ikke oprettes under installationen Alvorlig REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Værdien i registreringsdatabasen kunne ikke skrives. Kontrollér tilladelserne, og prøv igen.
Registreringsdatabasenøglen kunne ikke slettes under afinstallationen Kan ignoreres REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Føj til logfiler.
Skrifttypefilen kunne ikke konfigureres under installation/afinstallation Kan ignoreres FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Føj til logfiler.
wow64-refleksionen kunne ikke deaktiveres

Alvorlig for installation

Kan ignoreres for afinstallation

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Produktet kunne ikke installeres. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere det igen.
Mappeikonet kunne ikke indstilles under installationen Kan ignoreres FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Føj til logfiler.
Sikkerhedsoplysninger om filen/mappen kunne ikke hentes under installation/afinstallation Kan ignoreres GET_ACL_FAILURE = 174 Føj til logfiler.
Den angivne installationsmappe er en netværksplacering Alvorlig PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Der kan ikke installeres på et netværksdrev. Vælg
en anden installationsplacering i dine indstillinger, og prøv at installere igen.
Den angivne installationssti overskrider det maksimale antal tegn Alvorlig PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Den valgte installationssti er for lang. Vælg en anden installationsplacering i dine indstillinger, og prøv igen.
Der er ugyldige tegn i den angivne installationssti Alvorlig _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Der er ugyldige tegn i installationsstien. Vælg en anden
installationsplacering i dine indstillinger, og prøv igen.
Den angivne installationssti er ikke en komplet sti Alvorlig PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Installationsstien lader til at være ugyldig. Vælg en anden installationsplacering i
dine indstillinger, og prøv så igen.
Det angivne installationssprog
er ugyldigt

Alvorlig LANG_NOT_PRESENT = 180 Installationssproget lader til at være ugyldigt. Vælg et andet installationssprog
i dine indstillinger, og prøv så igen.
Der kunne ikke oprettes et alias

Alvorlig for installation

Kan ignoreres for afinstallation

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Det symbolske link kunne ikke oprettes. Klik på Forsøg igen for at overføre og installere
produktet igen.
Aliasset kunne ikke slettes

Alvorlig for installation

Kan ignoreres for afinstallation

_DELETION_FAILURE = 152 Det symbolske link kunne ikke slettes. Kontrollér tilladelserne, og prøv igen
Der kan ikke installeres på et drev, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver Alvorlig _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Installationsstien lader til at være ugyldig. Vælg en anden installationsplacering i
dine indstillinger, og prøv så igen.

Afinstallationen mislykkedes

Fejlscenarie Fejltype Fejlkode Meddelelse
XML til afinstallation mangler/er beskadiget Kan ignoreres HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Føj til logfiler
Generisk afinstallationsfejl Alvorlig HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Produktet kunne ikke afinstalleres. Klik på Forsøg igen for at afinstallere det igen.

Diverse

Fejlscenarie Fejltype Fejlkode Meddelelse
Modstridende processer
Kan prøves igen
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Ifølge den aktuelle funktionsmåde
Når der ikke er tildelt elevationsrettigheder
Kan prøves igen
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Ifølge den aktuelle funktionsmåde

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online