Ved batcheksport vises der en advarsel om hardwareydeevnen i eksportindstillingerne

Problem med hardwareydeevnen ved batcheksport.

Problem

Hvis du vælger flere filer eller sekvenser til batcheksport i Premiere Pro, og der blandt filerne både er nogle, som kan hardwareaccelereres, og nogle, der ikke kan, vises der en advarsel, når du forsøger at ændre indstillinger i menuen Ydeevne.

Beskrivelse

Ved batcheksport af flere filer viser menuen Ydeevne i Video > Kodningsindstillinger muligvis ikke rigtige oplysninger om understøttelse af hardwareacceleration for de enkelte filer. Hvis menuen Ydeevne er indstillet til Kun software, og du forsøger at ændre indstillingen til Hardwareaccelereret, vises der en dialogboks med en advarsel:

"Systemets hardware understøtter ikke hardwareacceleration med de nuværende indstillinger."

Den samme advarsel vises muligvis i Adobe Media Encoder, når du redigerer flere filer i køen eller ændrer forudindstillinger i vinduet med forudindstillinger.

Løsning

Alternativ 1

Eksportér hver enkelt fil eller sekvens individuelt. Når du eksporterer filerne individuelt, vises de rigtige oplysninger om hardwareacceleration for hver enkelt kildefil i menuen Ydeevne.

Alternativ 2

Når du bruger batcheksport i Premiere Pro, skal du ikke foretage ændringer i menuen Ydeevne og vælge indstillingen Kø for at behandle filerne i Adobe Media Encoder. I Adobe Media Encoder kan du se oplysninger om understøttelse af hardwareacceleration for hvert enkelt job, hvis du holder markøren over navnet på forudindstillingen eller åbner eksportindstillingerne for hver enkelt job.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?