Fejl og kendte problemer i forbindelse med Flex 2-compiler

I denne TechNote beskrives de kendte fejl, der kan opstå ved anvendelse af Flex 2-compileren til kompilering af Flex-programmer.

 • 175465: Følgende kørselsfejl opstår, fordi compileren ikke er i stand til at rapportere en fejl, når der anvendes en beskyttet metode i basis -klassen med samme navn som den beskyttede medlemsvariabel i en afledt klasse: Verificeringsfejl: Fejl-nr. 1107: ABC-dataene er ødelagte og kan ikke læses.
 • 174533: En ubeskyttet forekomst af \n i en ressourceegenskabsfil medfører kompileringsfejl, der henviser til den genererede kode: Meddelelse: Syntaksfejl: Et strengsymbol skal være afsluttet inden linjeskiftet.
 • 175233: Hvis en ressourceegenskabsfil er indkodet vha. unicode , viser compileren vildledende fejlmeddelelser, for eksempel Fejl: Syntaksfejl: Input blev afsluttet inden slutparentesen efter et strengsymbol
  Alle strenge i egenskabsfiler skal være kodet med Latin-1 eller UTF-8.
 • 170249: Der kommer ingen kompileringsfejl eller -advarsler om objekter, der ikke svarer til hinanden i kilden og destinationen for en mx :Binding -kode, hvilket resulterer i en kørselsfejl.
 • 172353: Der opstår en kørselsfejl, når Locale .getCurrent(Application.application.systemManager).country
  bruges til at hente landeangivelsen i et program, hvor "-locale" ikke blev anvendt som kompileringsfunktion, f.eks.
  Typefejl: Fejl-nr. 1009: Egenskaben eller metoden for en reference uden objekt kan ikke læses.
 • 169682: I fejlfindingsprocesser, hvor en "for"-løkke består af en enkelt linje, springes hele løkken over, når der gøres forsøg på trinvis gennemgang af koden.
 • 171214: Compileren kræver ikke, at standardværdierne i metoder anvendt i de klasser, der bruges til implementering af grænseflader, skal svare til metoderne i selve grænsefladerne.
 • 174646: Hvis en klasse indeholder adgangsfunktioner med forskellige attributter for adgangskontrol til navneområder (f.eks. en beskyttet "setter" og en åben "getter"), opstår der en kompileringsfejl, når en af dem bruges, f.eks. , Kompileringsfejl 1000: Tvetydig reference til myVar
  Du kan løse problemet ved at omdøbe "getter"- eller "setter"-funktionen og dermed undgå uoverensstemmelsen.
 • 175271: Ordbogen håndterer ikke MethodClosure-funktioner korrekt, hvilket kan resultere i, at der findes to forekomster i ordbogen med samme funktion som en nøgle. Du kan løse problemet ved at definere en variabel, tildele den til lukningen og derefter fortsætte med kun at bruge denne variabel.
 • 175264: Ved kompilering af et program, der angiver anvendelse af en klasse, som genererer en kompileringsadvarsel, vil der fortsat blive rapporterer den samme kompileringsadvarsel, selvom referencen til den pågældende klasse er blevet fjernet. Kompileringsadvarslen forsvinder, når build-processen startes forfra.
 • 171221: Mxml -compileren producerer en staksporing, når mxml -koden har et ActionScript-udtryk med en syntaksfejl. Eksempel:

  <? xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <mx:Application xmlns :mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" > <mx:TextInput id="ti" text="{String(new Date()}"/> </mx:Application>
 • 172876: Compileren rapporterer kryptiske fejl, når der bruges en variabel, der allerede er i brug i en basisklasse for Flex-programmodeller eller en Flash API-klasse som f.eks. DisplayObject. F.eks.:
  Adgang til en muligvis ikke defineret egenskab x via en reference med statisk streng. Adgang til en muligvis ikke defineret egenskab y via en reference med statisk streng. Adgang til en muligvis ikke defineret tekstegenskab via en reference med statisk flash.display :DisplayObject
 • 174788: Der opstår fejl ved trinvis kompilering efter opdatering af en egenskabsfil for en ressourcepakke, f.eks. Fejl: Klassen for ResourceBundle: TestResources_properties kan ikke bestemmes
  Du kan løse fejlen ved at rydde op i projektet i Flex Builder.

Yderligere oplysninger

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?