Fejl: "Der var problemer med at læse dokumentet (131)" | Adobe Reader, Acrobat, LiveCycle ES2 (9.0)

Problem

Når du prøver at læse et dokument i Adobe Reader eller Acrobat, får du fejlen "Der var problemer med at læse dokumentet (131)." Du brugte Adobe ReaderExtensions til at anvende brugsrettigheder på PDF-dokumenter med indstillingen Full Save aktiveret.

Nogle gange vises følgende meddelelse inden ovenstående fejl:

"Der er en fejl på denne side. Acrobat viser måske ikke siden korrekt. Kontakt den person, der har oprettet PDF-dokumentet, for at få løst problemet."

Løsning

Deaktiver indstillingen Full Save i værktøjet ReaderExtensions, og anvend rettighederne igen. Hvis du deaktiverer denne indstilling, aktiveres funktionen til trinvis lagring i PDF-filen. Funktionen til trinvis lagring gør filen en lille smule større og gør det muligt for Acrobat eller Reader at gemme hurtigere, uden at filen ødelægges. Hvis du ikke bruger webgrænsefladen, men derimod bruger API'en til at anvende rettigheder, kan du aktivere trinvis lagring ved hjælp af objektet PDFUtilitySaveMode. Du kan få flere oplysninger i

http://help.adobe.com/da_DK/livecycle/9.0/programLC/help/index.htm?content=001005.html

Yderligere oplysninger

Adobe planlægger at løse problemet med Full Save i ReaderExtensions i en fremtidig opdatering.  Der er kommet en rettelse til LiveCycle ES2 SP2, så hvis du har brug for denne rettelse, skal du kontakte virksomhedssupporten.

Adobe-logo

Log ind på din konto