Overlejring af AIR SDK på FLEX SDK | Flash Builder

Selvom instrukserne nedenfor henviser specifikt til FLEX SDK 4.6.0 og AIR SDK 3.4, omfatter de også andre versioner af de to programmer. Du kan følge disse anvisninger, hvis du vil overlejre enhver version af AIR SDK i enhver version af Flex SDK.

Bemærk:

Hvis Flex SDK-versionen er nyere end AIR SDK-versionen, kan den anvende AIR-funktioner, som ikke er tilgængelige, hvilket kan resultere i fejl ved kompilering og kørsel.

 1. Luk Flash Builder.

 2. (Valgfrit) Sikkerhedskopiér Flex SDK ved at kopiere hele biblioteket.

  I Flash Builder skal du f.eks. kopiere biblioteket på følgende placering:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

 3. Download AIR SDK-filen til dit styresystem på www.adobe.com/dk/products/air/sdk/, og gem den i rodmappen til Flex SDK.

  •  Windows: AdobeAIRSDK.zip

  •  Mac OS: AdobeAIRSDK.dmg

 4. Pak indholdet af AIR SDK-arkivet ud, og overskriv de eksisterende SDK-filer.

  • Windows: Højreklik på ZIP-filen, og vælg Udpak alle, eller brug et dekomprimeringsværktøj efter eget valg.

  • Mac OS: Kør disse kommandoer i terminalen:

   • hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
  • Hvis du ikke kan overskrive filerne på grund af filtilladelserne, kan du prøve at bruge disse kommandoer:

   • sudo hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
 5. (Valgfrit) Hvis du vil anvende de nye API-nøgler til AIR 3.4, skal du opdatere programmets beskrivelsesfil til navneområdet 3.4.

  Du kan opdatere navneområdet ved at ændre attributtet xmlns i programbeskrivelsen til følgende: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.4">

 6. (Valgfrit) Hvis SWF-filerne skal passe til SWF-version 17, skal du bruge et ekstra kompileringsargument: -swf-version=17.

  Du kan finde detaljerede anvisninger i denne artikel.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online