Mittetulundusorganisatsioonide kõlblikkus

Adobe pakub mittetulundusorganisatsioonidele hinnasoodustusi meie VIP (Value Incentive Plan) ja TLP (Transactional Licensing Program) programmide raames.  Vaadake, kas teie organisatsioon on kõlblik Adobe mittetulundushindadele. 

Kõlblikud organisatsioonid

USAs asuvad mittetulundus- ja valitsusvälised organisatsioonid peavad olema Maksuameti (IRS) poolt tunnustatud viisil kvalifitseeritud 501(c)(3) avalikud heategevusorganisatsioonid.  Väljaspool USAd asuvad organisatsioonid peavad olema kvalifitseeritud või registreeritud avaliku heategevusorganisatsioonina asjakohaste kohalike riiklike seaduste alusel (ja omama maksuvabastustõendit, kui see on nõutud) või sellise seadusandluse puudumisel olema võrdväärsed USA avalike heategevusorganisatsiooniga.  Kõlblikud organisatsioonid peavad tegutsema mittetulunduslikul alusel ja nende eesmärgiks peab olema kohaliku kogukonna edendamine, mille hulka võivad kuuluda muu hulgas:

 • vaeste abistamine;
 • hariduse edendamine;
 • sotsiaalse ja kogukonna heaolu parendamine;
 • kultuuri säilitamine;
 • keskkonna säilitamine või taastamine;
 • inimõiguste edendamine.

Mittekõlblikud organisatsioonid

Eespool öeldust olenemata ei ole järgmist tüüpi kvalifitseeritud või registreeritud mittetulunduskliendid kõlbulikud Adobe mittetulundusorganisatsioonidele mõeldud hindadele:

 • organisatsioonid, mis ei ole oma asukohariigis saanud tunnustatud heategevusoragnisatsiooni staatust;
 • privaatasutused;
 • haiglad, kliinikud või otsest meditsiinilist hoolt pakkuvad asutused (välja arvatud FQHCd USAs);
 • tervise haldamise süsteemid, HMO'd, PPO'd või teised tervishoiuorganisatsioonid; riikliku rahastusega uurimislaborid;
 • riiklikud organisatsioonid või agentuurid sh rahvusvahelised valitsusorganisatsioonid ja ÜRO;
 • koolid, kolledžid ja ülikoolid;
 • poliitilised või lobiorganisatsioonid;
 • töö- või vennaskondlikud organisatsioonid;
 • äri- ja kaubandusassotsiatsioonid; ning
 • üksikisikud.

Mittediskrimineerimispõhimõte

Organisatsioonid, mis rakendavad diskrimineerimist töölevõtmisel, tasude maksmisel, koolitustele või teenustele juurdepääsemisel, vallandamisel, edutamisel ja/või rassi, nahavärvi, soo, rahvuse, usu, vanuse, puude, soo identiteedi või väljendamise, perekonnaseisu, raseduse, seksuaalse orientatsiooni, poliitilise kuuluvuse, ametühingusse kuuluvuse või veterani staatuse alusel seaduses lubatud piiridest suuremas ulatuses, ei ole kõlblikud selles programmis osalemiseks.

Sobiv tuvastamine

Organisatsioon peab olema suuteline tõendama oma asukohariigi kehtivate maksudokumentide alusel oma maksuvabastuslikku seisundit.