Vaatate praegu abisisu järgmise versiooni jaoks::

On author, to access the Communities tools console :

  • from global navigation : Tools, Communities

 

chlImage_1