Adobe Experience Manager pilveteenusena | Tootekirjeldus

Kehtiv alates 30. juulist 2020

Mis on Adobe Experience Manager Sites („AEM Sites“)?

AEM Sites on sisu ja kogemuse haldusplatvorm digitaalsete kanaliüleste kliendikogemuste pakkumiseks. AEM Sites võimaldab organisatsioonidel luua ja hallata digitaalseid kogemusi kõigi kanalite lõikes.

Tooted ja teenused

Litsentsi mõõdik

AEM Sites: pilveteenus

Lehe vaatamist kuus

AEM Sites: tootepiirangud

 • Lehe vaatamised. Klient võib kasutada ainult nii palju lehe vaatamisi kui müügitellimuses lubatud. Lehe vaatamised hõlmavad lehe vaatamisi ja API kutseid, kus 5 API kutset loetakse üheks lehe vaatamiseks. 
 • Samaaegsed kasutajad.Klient võib kasutada:
  • kuni 20 samaaegset kasutajat, kellel on AEM Sites'i litsents kuni 5 miljoni lehe vaatamise jaoks; või
  • kuni 40 samaaegset kasutajat, kellel on AEM Sites'i litsents 5 miljoni või rohkema lehe vaatamise jaoks.
 • Keskkonnad. Klient võib juurutada 1 tootmiskeskkonna, 1 proovikeskkonna ja 1 arenduskeskkonna, millel kõigil on sama koodide hoidla.
 • Salvestusruum. Klient võib tootmiskeskkonna jaoks kasutada salvestusmahtu kuni 1 terabaiti, proovikeskkonna jaoks 1 terabaiti ja arenduskeskkonna jaoks 200 gigabaiti.
 • Võrgu sisend/väljund. Klient võib kasutada:
  • Kuni 25 terabaiti võrgu sisendit/väljundit aastas tootega AEM Sites, millel on litsents kuni 5 miljoni lehe vaatamise jaoks; või
  • Kuni 50 terabaiti võrgu sisendit/väljundit aastas tootega AEM Sites, millel on litsents 5 miljoni või rohkema lehe vaatamise jaoks.
 • Täiendavad võimalused.Kliendil on juurdepääs AEM Assetsi ja kogemusfragmentide meediumiteegi funktsioonidele AEM Sites'iga kasutamiseks.

Mis on Adobe Experience Manager Assets („AEM Assets”)?

AEM Assets on digitaalne varahaldussüsteem, mis võimaldab kliendil digitaalseid varasid jagada ja levitada. Kasutajad saavad hallata, salvestada ja pääseda ligi piltidele, videotele, dokumentidele, heliklippidele ja rikkalikule meediumile, mida saab kasutada veebis, printimisel ja digitaalse levitamise jaoks.

Tooted ja teenused

Litsentsi mõõdik

AEM Assets: pilveteenus

Tavakasutaja kohta aastas

AEM Assets: tootepiirangud

 • Tavakasutajad. Klient võib kasutada ainult nii palju tavakasutajaid kui müügitellimuses lubatud.
 • Keskkonnad. Klient võib juurutada 1 tootmiskeskkonna, 1 proovikeskkonna ja 1 arenduskeskkonna, millel kõigil on sama koodide hoidla.
 • Salvestusruum. Klient võib kasutada salvestusruumi: 
  • kuni 1 terabait tootmiskeskkonna jaoks, 1 terabait proovikeskkonna jaoks ja 200 gigabaiti arenduskeskkonna jaoks koos AEM Assetsiga, mis on litsentsitud 10 kuni 24 tavakasutajale; ja
  • kuni 5 terabaiti tootmiskeskkonna jaoks, 5 terabaiti proovikeskkonna jaoks ja 200 gigabaiti arenduskeskkonna jaoks koos AEM Assetsiga, mis on litsentsitud 25 või enamale tavakasutajale.
 • Võrgu sisend/väljund. Klient võib kasutada:
  • Kuni 25 terabaiti võrgu sisendit/väljundit aastas, AEM Asetsiga, mis on litsentsitud 10–24 tavakasutajale; või
  • Kuni 50 terabaiti võrgu sisendit/väljundit aastas, AEM Asetsiga, mis on litsentsitud 25 või enamale tavakasutajale.
 • Brändi portaal. Klient võib varade levitamiseks brändiportaalile juurde pääseda ja seda kasutada. Brändiportaal sisaldab 500 Lighti kasutajat ja kuni 10 terabaiti brändiportaali tellitavat salvestusruumi.
 • Nutikad sisuteenused. Klient võib saada juurdepääsu nutikatele sisuteenustele ja neid kasutada.
 • Lisapiirangud. Kliendil pole litsentsi kogemuste fragmentide või sisuteenuste kasutamiseks.

Lisandmoodulid

Tooted ja teenused

Litsentsi mõõdik

Lisandmooduli tootele ja teenustele kohaldatavus

Liivakast

Tüki kohta

AEM Sites või AEM Assets

Arenduskeskkond

Tüki kohta

AEM Sites või AEM Assets

Salvestusruum

Terabaidi kohta aastas

AEM Sites või AEM Assets

Samaaegne kasutaja

20 samaaegse kasutaja paketi kohta

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Lehe vaatamist kuus

AEM Sites

Varade jagamine

Tüki kohta

AEM Assets

Lighti kasutaja

Lighti kasutaja kohta aastas

AEM Assets

Dynamic Media

Lehe vaatamist kuus

AEM Sites või AEM Assets

Pilveteenuse Dynamic Media salvestusruum

Terabaidi kohta aastas

Dynamic Media

Lisandmoodulid: tootepiirangud

Liivakast. Liivakastidele võib anda eraldi litsentsi ainult mittetootmise kasutusjuhtude jaoks ning mitte AEM Sites'i või AEM Assetsi funktsioonide või funktsioonide täitmiseks. Iga liivakastiga kaasas olev keskkond on piiratud 200-gigabaidise salvestusruumiga.

Arenduskeskkond. Täiendavaid arenduskeskkondi võib lisada ainult AEM Sites'i või AEM Assetsi mittetootmiskeskkonnale ning neid ei tohi kasutada iseseisvalt AEM Sites'i või AEM Assetsi funktsioonide täitmiseks. Arenduskeskkonnad peavad olema eraldi litsentsitud kasutamiseks määratud tootmiskeskkonnaga, millel on sama koodibaas, ja neid ei tohi jagada mitme AEM Sites'i või AEM Assetsi juurutamise korral. Iga täiendav arenduskeskkond sisaldab kuni 200 gigabaiti salvestusruumi.

Salvestusruum. Salvestusruumi võib lisada AEM Sites'i või AEM Assetsi tootmiskeskkonda, proovikeskkonda või arenduskeskkonda.

Samaaegne kasutaja. Samaaegsete kasutajate pakette võib lisada ainult AEM-saitidele. Samaaegsete kasutajate paketid peavad olema litsentsitud eraldi iga AEM Sites'i juurutamise jaoks ja neid ei tohi jagada mitme AEM Sites'i juurutamise korral. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Frameworki võib lisada ainult AEM Sites'ile. Klient võib kasutada ainult nii palju lehe vaatamisi kui müügitellimuses lubatud. Kolmanda osapoole e-kaubanduse platvormiga integreerimisel hõlmab Commerce Integration Framework I/O Runtime'i tellitavate teenuste kasutamist.

Varade jagamine. Varade jagamist võib lisada ainult AEM Assetsile. Varade jagamine peab olema litsentsitud eraldi iga AEM Assetsi juurutamise jaoks ja neid ei tohi jagada mitme AEM Assetsi juurutamise korral. Varade jagamine hõlmab AEM Sites'i funktsionaalsuse kasutamist ainult kohandatud meediumiportaali ehitamiseks, et hõlbustada AEM Assetsis talletatud kliendi digitaalse vara levitamist sisemistele ja välistele gruppidele.

Lighti kasutaja. Lighti kasutajaid võib AEM Assetsile lisada ainult selleks, et pääseda ligi varade jagamisele ja brändiportaalile.

Dynamic Media. Dynamic Media võib lisada AEM Sites'ile ja AEM Assetsile. Dynamic Media jaoks on saadaval 1-terabaidine üldine tellitav salvestusruum. Juurdepääs osadele Dynamic Media funktsioonidele võib olla tagatud alternatiivsete liideste kaudu, mis võivad olla kaubamärgiga Adobe Scene7 või Dynamic Media Classic. Adobe võib omal äranägemisel värskendada alternatiivsete liideste kaubamärki ja ühendada need funktsioonid ühte juurdepääsuliidesesse. Kui Dynamic Media on litsentsitud AEM Sites'i lisandmoodulina, võib klient AEM Sites'i keskkonnas tootele AEM Assets juurde pääseda ja seda kasutada ainult selleks, et Dynamic Media edastaks kliendisisu.

Pilveteenuse Dynamic Media salvestusruum. Pilveteenuse Dynamic Media salvestusruumi saab lisada ainult Dynamic Mediale. 

Mõisted

Lisandmoodul(id) tähendab lisatooteid ja -teenuseid, mille klient võib litsentsida ja mis on müügitellimuses märgitud.

API kutse tähendab HTTP-rakendusprogrammi liidese (API) päringut andmete saamiseks või vahetamiseks, mille on teinud rakendus, mis kasutab päringu esitamiseks HTTP-klienti. 

Brändiportaal tähendab brändiportaali tellitavat teenust. Brändiportaal tegutseb mitme rentijaga keskkonnas väljaspool AEM Assetsi keskkonda. Seetõttu ei pakuta brändiportaali AEM Assetsi minimaalse tööaja protsendi alusel. 

Samaaegsed kasutajad tähendab AEM Sites'i tootmiskeskkonnas sisse logitud ja aktiivsete (st vähemalt ühe toimingu teostavate) kasutajate arvu sama 30-minutilise ajavahemiku jooksul. Valmiskujul ja mittekohandatud, pilveteenusena juurutatud AEM Sites on mõeldud toetama kindlat arvu samaaegseid kasutajaid (nagu on täpsustatud AEM Sites'i kirjelduses), põhinedes keskmisel kasutajapõhisel koormusel, mida rakendatakse tootmiskeskkonnale. Kui samaaegsete kasutajate arv mis tahes hetkel ületab AEM Sites'i kirjelduses määratletud samaaegsete kasutajate arvu või kui kliendi keskmine kasutajapõhine koormus, mida rakendatakse tootmiskeskkonnale, ületab Adobe eelnevalt paika pandud keskmise, võidakse kliendi jaoks kohaldada tööjõudluse piiramist loomistegevuse ajal. Kui kliendi keskmine kasutajapõhine koormus, mida rakendatakse tootmiskeskkonnale, on väiksem kui Adobe eelnevalt paika pandud keskmine, siis kliendi AEM Sites'i juurutamine võib toetada kindlaksmääratud arvust (nagu on täpsustatud AEM Sites'i kirjelduses) suuremat samaaegsete kasutajate arvu.

Sisuteenused tähendab võimaluste kogumit kasutaja määratletud sisu avaldamiseks JSON-vormingus API-de kaudu.

Arenduskeskkond tähendab mittetootmiskeskkonda arendustegevuste teostamiseks, näiteks projekteerimine, kodeerimine, katsetamine ja kvaliteedi tagamine. 

Lighti kasutaja tähendab isikut, kes võib varade jagamist ja brändi portaali kasutada või sellesse siseneda. Lighti kasutajate litsentse ei tohi kasutada samaaegselt (st sama sisselogimise ID-d ei tohi kasutada rohkem kui üks kasutaja või arvuti diskreetsel ajahetkel) või mitme kasutaja poolt.

Meediumiteek tähendab järgmisi funktsioone, mis on saadaval AEM Assetsis ja mida kasutatakse individuaalse digitaalse vara tasemel: kasutusvalmis digitaalsete varade talletamine kliendi veebi sisuhaldussüsteemi toetuseks, metaandmete omaduste haldamine vahekaardil Põhiomadused, juurdepääs ajajoone funktsioonidele (sealhulgas kommentaaride vaatamine, varade versioonide haldamine, töövoogude käivitamine ja tegevuste vaatamine), kommentaaride lisamine ikooniga Lisa märge, staatiliste renderduste haldamine; veebis ja digitaalseks kasutamiseks. Kõigi muude AEM Assetsi funktsioonide kasutamiseks on vaja AEM Assetsi täislitsentsi.

Lehe vaatamine tähendab veebisaidi e-posti või veebilehe ühte vaatamiskorda, sealhulgas rakenduse kuva vaated, rakenduse kuva olekud, mobiilseadmete veebilehed ja suhtlusvõrkude lehed. Lehe vaatamisi loendatakse veebilehe laadimisel või värskendamisel, rakenduse laadimisel või sisu renderdamisel või kuvamisel meili kaudu ja see käivitab algse teenuse tegevuse. 

Tootmiskeskkond tähendab keskkonda, mis muudab sisu kättesaadavaks kliendi soovitud sihtrühmadele. 

Liivakast tähendab programmi arenduskeskkonna, proovikeskkonna ja tootmiskeskkonna ühekordsete eksemplaride juurutamiseks mittetootmise kasutusjuhtude jaoks (nt kontseptsiooni tõestus, demod ja koolitused). Liivakaste ja kaasatud keskkondi ei pakuta AEM Sites'i või AEM Assetsi minimaalse tööaja protsendi alusel.

Nutikad sisuteenused tähendab nutikate sisuteenuste tellitavat teenust. Kliendil on võimalus saata oma sildistatud pildid töötlemiseks nutikatele sisuteenustele. Klient nõustub, et selline töötlemine võimaldab nutikatel sisuteenustel õppida kliendi sildistamismeetodeid, et neid tulevikus piltide töötlemisel paremini jäljendada. Nutikad sisuteenused toimivad mitme rentijaga keskkonnas väljaspool AEM Assetsi keskkonda. Seetõttu ei pakuta nutikaid sisuteenuseid AEM Assetsi minimaalse tööaja protsendi alusel.

Proovikeskkond tähendab keskkonda, mida kasutatakse rakenduse muutuste valideerimiseks enne nende saatmist tootmiskeskkonda juurutamisjärjekorra kaudu. 

Tavakasutaja tähendab üksikisikut (kliendi töötaja või ajutine töötaja), kes võib tooteid või teenuseid kasutada või neile juurde pääseda, sealhulgas üksikisikud, kellel on juurdepääs toodetele ja teenustele programmiliselt (näiteks API kasutamise kaudu) mis tahes otstarbel. Tavakasutaja litsentse ei tohi kasutada samaaegselt (st sama sisselogimise ID-d ei tohi kasutada rohkem kui üks tavakasutaja või arvuti diskreetsel ajahetkel) või mitme tavakasutaja poolt.

Salvestusruum tähendab kogu kombineeritud salvestusruumi, mis on mis tahes ajahetkel saadaval tootmiskeskkonna, proovikeskkonna ja arenduskeskkonna kõigi aktiivsete andmete jaoks. 

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?