Asutusesisene tarkvara Adobe Experience Manager | Tootekirjeldus

Kehtiv alates 30. juulist 2020

Mis on Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites“)?

AEM Sites on sisu ja kogemuse haldusplatvorm digitaalsete kanaliüleste kliendikogemuste pakkumiseks. AEM Sites võimaldab organisatsioonidel luua ja hallata digitaalseid kogemusi kõigi kanalite lõikes.

Tooted ja teenused Litsentsi mõõdik Kasutuselevõtt
AEM Sites AEM Sites'i baaspaketi kohta Asutusesisene tarkvara
Lisandmoodulid:
Lisaeksemplarid Eksemplari kohta Asutusesisene tarkvara
Kasutajad Kasutaja kohta Asutusesisene tarkvara
Commerce Integration Framework Juurutamise kohta Asutusesisene tarkvara ja tellitavad teenused
AEM Assets Eksemplari kohta Asutusesisene tarkvara
Dynamic Media  Lehe vaatamist kuus Tellitavad teenused
Isikupärastatud meedium Aastane lehe vaatamise liiklus Tellitavad teenused
Brändi portaal Brändi portaali kasutaja kohta Tellitavad teenused
Nutikad sisuteenused Nutikate sisuteenuste baaspaketi kohta Tellitavad teenused
AEM Screens Standard Mängija kohta Asutusesisene tarkvara
AEM Screens Premium Mängija kohta Asutusesisene tarkvara

AEM Sites: tootepiirangud

1.  AEM Sites

Litsentsimine.  Iga AEM Sites'i AEM-i juurutamise jaoks tuleb litsentsida eraldi AEM Sites'i baaspakett. AEM Sites hõlmab AEM Assetsi meediumiteegi funktsioone. AEM Sites ei hõlma litsentse kasutajate jaoks, vajalik on eraldi litsentsimine.

2.  AEM Sites'i lisandmoodulid

Lisaeksemplarid. Lisaeksemplare saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett, ja neid ei tohi kasutada eraldi ühegi AEM Sites'i funktsiooni kasutamiseks.

Kasutajad. Kasutajalitsentse saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett.  

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Frameworki saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett. Kolmanda osapoole e-kaubanduse platvormiga integreerimisel hõlmab Commerce Integration Framework I/O Runtime'i tellitavate teenuste kasutamist. Kliendil on õigus kasutada Adobe Experience Manageri asutusesisese tarkvaraga edastatavat Commerce'i funktsionaalsust.

AEM Assets. AEM Assetsi eksemplare saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett. AEM Assetsi kasutamine piirdub veebi sisuhaldussüsteemi toega.

  • AEM Sites'i puhul:
    • varade jagamise funktsiooni kasutamisel tuleb AEM Assetsi eksemplar litsentsida koguses, mis on võrdne AEM-i juurutamise osana kasutusele võetud autori ja avaldamise eksemplaride koguarvuga, mille puhul AEM Assetsi funktsionaalsust või selle mis tahes osa kasutatakse või mille puhul see oli varem aktiveeritud (isegi kui see pole pidevalt kasutusel), või 
    • kui varade jagamise funktsiooni ei kasutata, tuleb AEM Assetsi eksemplarid litsentsida koguses, mis on võrdne AEM-i juurutamise osana kasutusele võetud autori eksemplaride koguarvuga, mille puhul AEM Assetsi funktsionaalsust või selle mis tahes osa kasutatakse või mille puhul see oli varem aktiveeritud (isegi kui see pole pidevalt kasutusel). 

Dynamic Media. Dynamic Media saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett. Dynamic Media jaoks on saadaval 1-terabaidine üldine tellitav salvestusruum. Juurdepääs osadele Dynamic Media funktsioonidele võib olla tagatud alternatiivsete liideste kaudu, mis võivad olla kaubamärgiga Adobe Scene7 või Dynamic Media Classic. Adobe võib omal äranägemisel värskendada alternatiivsete liideste kaubamärki ja ühendada need funktsioonid ühte juurdepääsuliidesesse. Kui Dynamic Media on litsentsitud AEM Sites'i lisandmoodulina, võib klient AEM Sites'i keskkonnas tootele AEM Assets juurde pääseda ja seda kasutada ainult selleks, et Dynamic Media edastaks kliendisisu.

Isikupärastatud meedium. Isikupärastatud meediumi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett ja AEM Assetsi lisandmoodul. Isikupärastatud meediumi jaoks on saadaval 60-gigabaidine üldine tellitav salvestusruum. Isikupärastatud meediumiga kaasnevat funktsiooni Dynamic Media (kui see on litsentsitud funktsioonist Dynamic Media eraldi) saab kasutada ainult selleks, et võimaldada kliendil kasutada Visual Configuratorit ja isikupärastatud meediumi 1:1 mallide komponente. Juurdepääs osadele isikupärastatud meediumi funktsioonidele võib olla tagatud alternatiivsete liideste kaudu, mis võivad olla kaubamärgiga Adobe Scene7 või Dynamic Media Classic. Adobe võib omal äranägemisel värskendada alternatiivsete liideste kaubamärki ja ühendada need funktsioonid ühte juurdepääsuliidesesse.

Brändi portaal. Brändi portaali saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett ja AEM Assetsi lisandmoodul. Brändi portaali puhul on saadaval 10-terabaidine üldine tellitavate teenuste põhine salvestusruum ühe kliendi kohta, olenemata litsentsitud brändi portaali kasutajate arvust. Igat brändi portaali kasutajat, kes logib brändi portaali kasutajaliidesesse litsentsi 12-kuulise kehtivusaja jooksul, loetakse üheks brändi portaali kasutajaks.

Nutikad sisuteenused. Nutikate sisuteenuste baaspaketi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett ja AEM Assetsi lisandmoodul. Nutikate sisuteenuste kasutamine on piiratud kuni 2 miljoni sildistatud pildiga aastas. Kõiki töödeldud ja sildistatud topeltpilte loetakse sildistatud pildiks.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standardi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett. AEM Screens Standardit tohib kasutada ainult selleks, et hallata video- ja pildisisu, mis avaldatakse AEM Screensilt mängijale planeeritud aegadel ja kuupäevadel. AEM Screens Standard ei sisalda õigusi nutika, interaktiivse, isikupärastatud või dünaamilise sisu haldamiseks. AEM Screens Standard litsentsitakse igale mängijale eraldi ja see tuleb litsentsida koguses, mis on võrdne mängijate koguarvuga, mille puhul AEM Screens Standardi funktsionaalsust või selle mis tahes osa kasutatakse või mille puhul see oli varem aktiveeritud (isegi kui see pole pidevalt kasutusel). AEM Screens Standard ei hõlma ühtegi mängijat ega mängijate integreerimist, hooldamist ega kasutamist.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premiumi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Sites'i baaspakett. AEM Screens Premium sisaldab kõiki AEM Screens Standardi võimalusi ja seda saab kasutada ka nutika, interaktiivse, isikupärastatud või dünaamilise sisu haldamiseks, mis võib eeldada dünaamilise sisu kuvamise automaatset tuvastamist. AEM Screens Premium litsentsitakse igale mängijale eraldi ja see tuleb litsentsida koguses, mis on võrdne mängijate koguarvuga, mille puhul AEM Screens Premiumi funktsionaalsust või selle mis tahes osa kasutatakse või mille puhul see oli varem aktiveeritud (isegi kui see pole pidevalt kasutusel). AEM Screens Premium ei hõlma ühtegi mängijat ega mängijate integreerimist, hooldamist ega kasutamist. AEM Screens Premium sisaldab funktsioone, mis võimaldavad kasutada mängijaid interaktiivselt või puutetundlikult.
 

AEM Sites: mõisted

AEM-i juurutamine tähendab iseseisvat autori eksemplari või autori eksemplaride lingitud klastrit koos mis tahes arvu ühendatud avaldamise eksemplaridega.

AEM Sites'i baaspakett tähendab 1 autori eksemplari, 1 avaldamise eksemplari ja piiramatul hulgal dispetšeri eksemplare.

Aastane lehe vaatamise liiklus tähendab lehe vaatamiste summat 12-kuulise perioodi jooksul.

Varade jagamise funktsioon tähendab AEM Assetsi funktsionaalsuse alamosa, mis hõlbustab AEM Assetsis talletatud kliendi digitaalsete varade jaotamist sisemistesse ja välimistesse rühmadesse, kasutades varade jagamise lehte (st lehte, mida kasutatakse varade otsimiseks seotud metaandmete alusel). Juurdepääs varade jagamise lehele ei piirdu ainult kasutajatega.

Autori eksemplar tähendab keskkonda, kus kasutajad saavad sisestada ja hallata kliendi veebisaidi sisu.

Brändi portaali kasutaja tähendab isikut, kes võib brändi portaali kasutajaliidest kasutada või sellesse siseneda. Brändi portaali kasutajate litsentse ei tohi kasutada samaaegselt (st sama sisselogimise ID-d ei tohi kasutada rohkem kui üks kasutaja või arvuti diskreetsel ajahetkel) või mitme kasutaja poolt.

Dispetšeri eksemplar tähendab vahemällu salvestamise või koormuse tasakaalustamise tööriista keskkonda dünaamilise veebi loomise keskkonna jaoks. Vahemällu salvestamise puhul töötab dispetšerite eksemplar HTTP-serveri osana, mis salvestab võimalikult suure osa staatilisest veebisaidi sisust ja pöördub veebisaidi paigutusmootori poole nii harva kui võimalik. Koormust tasakaalustava rolli puhul jaotab dispetšeri eksemplar koormuse erinevate klasterdatud eksemplaride vahel.

Eksemplar tähendab ühte asutusesisese tarkvara eksemplari, mis on käivitatud ja töötab Java virtuaalmasina protsessis ühes füüsilises arvutis või virtuaalses keskkonnas. Iga eksemplari saab määrata kas autori või avaldamise eksemplariks, kuid kõiki loetakse eraldi üheks eksemplariks.

Meediumiteek tähendab järgmisi funktsioone, mis on saadaval AEM Assetsis ja mida kasutatakse individuaalse digitaalse vara tasemel: digitaalsete varade talletamine kliendi veebi sisuhaldussüsteemi toetuseks; metaandmete omaduste haldamine vahekaardil Põhiomadused; juurdepääs ajajoone funktsioonidele (sealhulgas kommentaaride vaatamine, varade versioonide haldamine, töövoogude käivitamine ja tegevuste vaatamine); kommentaaride lisamine ikooniga Lisa märge; staatiliste renderduste haldamine; ja Creative Cloudi failide ühiskasutus Share Linki kaudu. Kõigi muude AEM Assetsi funktsioonide kasutamiseks on vaja AEM Assetsi täislitsentsi.

Lehe vaatamine tähendab veebisaidi e-posti või veebilehe ühte vaatamiskorda, sealhulgas rakenduse kuva vaated, rakenduse kuva olekud, mobiilseadmete veebilehed ja suhtlusvõrkude lehed.  Lehe vaatamisi loendatakse veebilehe laadimisel või värskendamisel, rakenduse laadimisel või sisu renderdamisel või kuvamisel meili kaudu ja see käivitab algse teenuse tegevuse.

Mängija tähendab digitaalmeediumi arvutit, kuhu on installitud rakendus AEM Screens ühendatud ekraanipaneeli sisu ja kogemuste haldamiseks. Ühe mängijaga saab juhtida ainult kuni 25 ekraani ja seda ei saa kasutada sisu levitamiseks rohkematele ekraanidele.

Primaarne serverikutse tähendab igat lehe vaatamist, väljundlinki, allalaadimist, kliendi linki või muud sündmust kliendi saidil/saitidel, kui klient sildistab või lubab või põhjustab selliste lehekülastuste, väljundlinkide, allalaadimiste, kohandatud linkide ja muude sündmuste sildistamist eesmärgiga saada juurdepääs Adobe Analytics Essentialsile ja seda Sites'i puhul kasutada. Igat sildistatud lehevaatamist, väljundlinki, kampaania konteineri taotlust, allalaadimist, kohandatud linki või muud sündmust loetakse üheks primaarseks serverikutseks.

Avaldamise eksemplar tähendab keskkonda, mis muudab sisu kättesaadavaks kliendi soovitud sihtrühmadele.

Nutikate sisuteenuste baaspakett tähendab juurdepääsu nutikatele sisuteenustele.

Kasutaja on üldtingimustes sätestatud tähenduses, kuid hõlmab ka isikuid, kes võivad programmiliselt kasutada tooteid ja teenuseid (nt API kasutamise kaudu) mis tahes eesmärgil.

Visual Configurator tähendab reaalajas piltide visualiseerimise tehnoloogiat ja raamistikku, et pakkuda kliendile veebipõhiseid visuaalse konfigureerimise lahendusi isikupärastamise ja kohandamisefektide jaoks, nagu värvide, tekstuuride, pindade, mustrite, monogrammide, graveeringute visualiseerimine reaalajas toote piltidesse või stseenidesse. Kliendi Visual Configuratori litsents sisaldab kümmet Scene7 pildi loomise eksemplari.

1:1 mallid tähendavad dünaamiliselt koostatud ja edastatud 1:1 isikupärastatud rikkaliku meediumiga sisu (nt ribareklaame ja e-posti) saidi sihtkülastajatele. 

Mis on Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets”)?

AEM Assets on digitaalne varahaldusvahend, mis on integreeritud Adobe Experience Manageri platvormi ning võimaldab kliendil jagada ja levitada digitaalseid varasid. Kasutajad saavad hallata, salvestada ja pääseda ligi piltidele, videotele, dokumentidele, heliklippidele ja rikkalikule meediumile, mida saab kasutada veebis, printimisel ja digitaalse levitamise jaoks.

Tooted ja teenused Litsentsi mõõdik Kasutuselevõtt
AEM Assets AEM Assetsi baaspaketi kohta Asutusesisene tarkvara
Lisandmoodulid:
Lisaeksemplarid Eksemplari kohta Asutusesisene tarkvara
Kasutajad Kasutaja kohta Asutusesisene tarkvara
Dynamic Media Lehe vaatamist kuus Tellitavad teenused
Isikupärastatud meedium Aastane lehe vaatamise liiklus Tellitavad teenused
Pildi loomise tööjaam Eksemplari kohta Asutusesisene tarkvara
Brändi portaal Brändi portaali kasutaja kohta Tellitavad teenused
Nutikad sisuteenused Nutikate sisuteenuste baaspaketi kohta Tellitavad teenused
AEM Screens Standard Mängija kohta Asutusesisene tarkvara
AEM Screens Premium Mängija kohta Asutusesisene tarkvara

AEM Assets: tootepiirangud

1.  AEM Assets

Litsentsimine. Iga AEM Assetsi AEM-i juurutamise jaoks tuleb litsentsida eraldi AEM Assetsi baaspakett. AEM Assets ei hõlma litsentse kasutajate jaoks, vajalik on eraldi litsentsimine. AEM Assets ei hõlma sisufragmentide, kogemuste fragmentide ja sisuteenuste kasutamist.

Varade jagamise funktsioon. Varade jagamise funktsiooni kasutamine eeldab avaldamise eksemplari olemasolu.  Varade jagamise funktsiooniga kaasasolevat AEM Sites'i funktsiooni saab kasutada ainult selleks, et ehitada kohandatud meediaportaali ja hõlbustada kliendi varade jagamise funktsiooni kasutamist.

2. AEM Assetsi lisandmoodulid

Lisaeksemplarid. Lisaeksemplare saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett, ja neid ei tohi kasutada eraldi ühegi AEM Assetsi funktsiooni kasutamiseks.

Kasutajad. Täiendavaid kasutajalitsentse saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett. 

Dynamic Media. Dynamic Media saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett. Dynamic Media jaoks on saadaval 1-terabaidine üldine tellitav salvestusruum. Juurdepääs osadele Dynamic Media funktsioonidele võib olla tagatud alternatiivsete liideste kaudu, mis võivad olla kaubamärgiga Adobe Scene7 või Dynamic Media Classic. Adobe võib omal äranägemisel värskendada alternatiivsete liideste kaubamärki ja ühendada need funktsioonid ühte juurdepääsuliidesesse.

Isikupärastatud meedium. Isikupärastatud meediumi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett. Isikupärastatud meediumi jaoks on saadaval 60-gigabaidine üldine tellitav salvestusruum. Isikupärastatud meediumiga kaasnevat funktsiooni Dynamic Media (kui see on litsentsitud funktsioonist Dynamic Media eraldi) saab kasutada ainult selleks, et võimaldada kliendil kasutada Visual Configuratorit ja isikupärastatud meediumi 1:1 mallide komponente. Juurdepääs osadele isikupärastatud meediumi funktsioonidele võib olla tagatud alternatiivsete liideste kaudu, mis võivad olla kaubamärgiga Adobe Scene7 või Dynamic Media Classic. Adobe võib omal äranägemisel värskendada alternatiivsete liideste kaubamärki ja ühendada need funktsioonid ühte juurdepääsuliidesesse.

Pildi loomise tööjaam. Pildi loomise tööjaama eksemplare saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett. Klient ei tohi installida pildi loomise tööjaama mis tahes serveri-, jagatud või hostitud süsteemi, mis võimaldab pildi loomise tööjaama kasutamist või sellele juurdepääsu mitme arvuti poolt või kasutamist mitme kasutaja poolt.

Brändi portaal. Brändi portaali saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett. Brändi portaali puhul on saadaval 10-terabaidine üldine tellitavate teenuste põhine salvestusruum ühe kliendi kohta, olenemata litsentsitud brändi portaali kasutajate arvust. Igat brändi portaali kasutajat, kes logib brändi portaali kasutajaliidesesse litsentsi 12-kuulise kehtivusaja jooksul, loetakse üheks brändi portaali kasutajaks.

Nutikad sisuteenused. Nutikate sisuteenuste baaspaketi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett. Nutikate sisuteenuste kasutamine on piiratud kuni 2 miljoni sildistatud pildiga aastas. Kõiki töödeldud ja sildistatud topeltpilte loetakse sildistatud pildiks. Kliendil on võimalus saata oma sildistatud pildid töötlemiseks nutikatele sisuteenustele. Klient nõustub, et selline töötlemine võimaldab nutikatel sisuteenustel õppida kliendi sildistamismeetodeid, et neid tulevikus piltide töötlemisel paremini jäljendada.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standardi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi pakett. AEM Screens Standardit tohib kasutada ainult selleks, et hallata video- ja pildisisu, mis avaldatakse AEM Screensilt mängijale planeeritud aegadel ja kuupäevadel. AEM Screens Standard ei sisalda õigusi nutika, interaktiivse, isikupärastatud või dünaamilise sisu haldamiseks. AEM Screens Standard litsentsitakse igale mängijale eraldi ja see tuleb litsentsida koguses, mis on võrdne mängijate koguarvuga, mille puhul AEM Screens Standardi funktsionaalsust või selle mis tahes osa kasutatakse või mille puhul see oli varem aktiveeritud (isegi kui see pole pidevalt kasutusel). AEM Screens Standard ei hõlma ühtegi mängijat ega mängijate integreerimist, hooldamist ega kasutamist. AEM Screens Standard sisaldab AEM Sites'i funktsiooni ainult selleks, et hõlbustada kliendipoolset AEM Screens Standardi kasutamist. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premiumi saab lisada ainult AEM-i juurutamisele, mille puhul on litsentsitud AEM Assetsi baaspakett. AEM Screens Premium sisaldab kõiki AEM Screens Standardi võimalusi ja seda saab kasutada ka nutika, interaktiivse, isikupärastatud või dünaamilise sisu haldamiseks, mis võib eeldada dünaamilise sisu kuvamise automaatset tuvastamist. AEM Screens Premium litsentsitakse igale mängijale eraldi ja see tuleb litsentsida koguses, mis on võrdne mängijate koguarvuga, mille puhul AEM Screens Premiumi funktsionaalsust või selle mis tahes osa kasutatakse või mille puhul see oli varem aktiveeritud (isegi kui see pole pidevalt kasutusel). AEM Screens Premium ei hõlma ühtegi mängijat ega mängijate integreerimist, hooldamist ega kasutamist. AEM Screens Premium sisaldab AEM Sites'i funktsiooni ainult selleks, et hõlbustada kliendipoolset AEM Screens Premiumi kasutamist. AEM Screens Premium sisaldab funktsioone, mis võimaldavad kasutada mängijaid interaktiivselt või puutetundlikult.

AEM Assets: mõisted

AEM Assetsi baaspakett tähendab 1 autori eksemplari.

AEM-i juurutamine tähendab iseseisvat autori eksemplari või autori eksemplaride lingitud klastrit koos mis tahes arvu ühendatud avaldamise eksemplaridega.

Aastane lehe vaatamise liiklus tähendab lehe vaatamiste summat 12-kuulise perioodi jooksul.

Varade jagamise funktsioon tähendab AEM Assetsi funktsionaalsuse alamosa, mis hõlbustab AEM Assetsis talletatud kliendi digitaalsete varade jaotamist sisemistesse ja välimistesse rühmadesse, kasutades varade jagamise lehte (st lehte, mida kasutatakse varade otsimiseks seotud metaandmete alusel). Juurdepääs varade jagamise lehele ei piirdu ainult kasutajatega.

Autori eksemplar tähendab keskkonda, kus kasutajad saavad sisestada ja hallata kliendi veebisaidi sisu.

Brändi portaal tähendab brändi portaali tellitavat teenust. Brändi portaali tellitavate teenuste põhist salvestusruumi loetakse kliendi kogu salvestusruumi osaks.

Brändi portaali kasutaja tähendab isikut, kes võib brändi portaali kasutajaliidest kasutada või sellesse siseneda. Brändi portaali kasutajate litsentse ei tohi kasutada samaaegselt (st sama sisselogimise ID-d ei tohi kasutada rohkem kui üks kasutaja või arvuti diskreetsel ajahetkel) või mitme kasutaja poolt.

Dispetšeri eksemplar tähendab vahemällu salvestamise või koormuse tasakaalustamise tööriista keskkonda dünaamilise veebi loomise keskkonna jaoks. Vahemällu salvestamise puhul töötab dispetšerite eksemplar HTTP-serveri osana, mis salvestab võimalikult suure osa staatilisest veebisaidi sisust ja pöördub veebisaidi paigutusmootori poole nii harva kui võimalik. Koormust tasakaalustava rolli puhul jaotab dispetšeri eksemplar koormuse erinevate klasterdatud eksemplaride vahel.

Eksemplar tähendab ühte asutusesisese tarkvara eksemplari, mis on käivitatud ja töötab Java virtuaalmasina protsessis ühes füüsilises arvutis või virtuaalses keskkonnas. Iga eksemplari saab määrata kas autori või avaldamise eksemplariks, kuid kõiki loetakse eraldi üheks eksemplariks.

Lehe vaatamine tähendab veebisaidi e-posti või veebilehe ühte vaatamiskorda, sealhulgas rakenduse kuva vaated, rakenduse kuva olekud, mobiilseadmete veebilehed ja suhtlusvõrkude lehed.  Lehe vaatamisi loendatakse veebilehe laadimisel või värskendamisel, rakenduse laadimisel või sisu renderdamisel või kuvamisel meili kaudu ja see käivitab algse teenuse tegevuse.

Mängija tähendab digitaalmeediumi arvutit, kuhu on installitud rakendus AEM Screens ühendatud ekraanipaneeli sisu ja kogemuste haldamiseks. Ühe mängijaga saab juhtida ainult kuni 25 ekraani ja seda ei saa kasutada sisu levitamiseks rohkematele ekraanidele.

Primaarne serverikutse tähendab igat lehe vaatamist, väljundlinki, allalaadimist, kliendi linki või muud sündmust kliendi saidil/saitidel, kui klient sildistab või lubab või põhjustab selliste lehekülastuste, väljundlinkide, allalaadimiste, kohandatud linkide ja muude sündmuste sildistamist eesmärgiga saada juurdepääs Adobe Analytics Essentialsile ja seda Assetsi puhul kasutada. Igat sildistatud lehevaatamist, väljundlinki, kampaania konteineri taotlust, allalaadimist, kohandatud linki või muud sündmust loetakse üheks primaarseks serverikutseks.

Avaldamise eksemplar tähendab keskkonda, mis muudab sisu kättesaadavaks kliendi soovitud sihtrühmadele.

Nutikad sisuteenused tähendavad nutikate sisuteenuste tellitavat teenust.

Nutikate sisuteenuste baaspakett tähendab juurdepääsu nutikatele sisuteenustele.

Kasutaja on üldtingimustes sätestatud tähenduses, kuid hõlmab ka isikuid, kes võivad programmiliselt kasutada tooteid ja teenuseid (nt API kasutamise kaudu) mis tahes eesmärgil.

Visual Configurator tähendab reaalajas piltide visualiseerimise tehnoloogiat ja raamistikku, et pakkuda kliendile veebipõhiseid visuaalse konfigureerimise lahendusi isikupärastamise ja kohandamisefektide jaoks, nagu värvide, tekstuuride, pindade, mustrite, monogrammide, graveeringute visualiseerimine reaalajas toote piltidesse või stseenidesse. Kliendi Visual Configuratori litsents sisaldab kümmet Scene7 pildi loomise eksemplari.

1:1 mallid tähendavad dünaamiliselt koostatud ja edastatud 1:1 isikupärastatud rikkaliku meediumiga sisu (nt ribareklaame ja e-posti) saidi sihtkülastajatele. 

Mis on Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms”)?

AEM Forms on ettevõtte dokumentide ja vormide platvorm, mis võimaldab kliendil hõivata ja töödelda teavet, pakkuda isikupärastatud kommunikatsiooni ning kaitsta ja jälgida teavet. AEM Forms laiendab äriprotsesse liikuvale tööjõule ja klientidele, laiendades teenustele juurdepääsu lauaarvuti, sülearvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti kasutajatele.

Tooted ja teenused Litsentsi mõõdik Kasutuselevõtt
AEM Forms
Vormi esitamise ja dokumendi renderdamise kohta Asutusesisene tarkvara
Lisandmoodulid:
AEM Formsi dokumenditurve Saaja kohta Asutusesisene tarkvara

AEM Forms: tootepiirangud

1.  AEM Forms

Litsentsimine. AEM Forms on piiratud esitatavate vormide ja renderdatavate dokumentide arvuga, mis on näidatud müügitellimuses. AEM Forms hõlmab AEM Assetsi meediumiteegi funktsioone.

AEM Formsi portaal.

  • AEM Sites'i funktsiooni, mis on osa AEM Formsi portaalist (kuni kaks AEM Sites'i eksemplari), saab kasutada ainult vormide ja dokumentide loomiseks, haldamiseks, administreerimiseks ja edastamiseks veebisaidil, näiteks veebisaidi loomiseks ja kohandamiseks, mis on seotud vormide ja dokumentide otsimise, kuvamise, laadimise ja töötlemisega, ning e-kirjade loomiseks, mis on lingitud veebisaidil esitatud dokumentidele.  Klient ei saa kasutada AEM Formsi portaalis sisalduvat AEM Sites'i funktsiooni veebisisu avaldamiseks või veebisaitide haldamiseks, mis ei ole seotud vormide töötlemise või dokumentide kuvamisega.
  • AEM Formsi portaalis sisalduvat AEM Assetsi funktsiooni saab kasutada vormide, dokumentide ja kirjavahetuse ning nendega seotud AEM Formsi portaali veebilehtede koostamisel, kuid seda ei saa kasutada üldiseks varade talletamiseks ja haldamiseks.
  • Kui klient ühendab samas arvutis AEM Sites'i eksemplari ja muud AEM Formsi võimalused, loetakse seda kombinatsiooni lisaks AEM Formsi kasutamisele AEM Sites'i eksemplari kasutamiseks.

Readeri laiendid. Iga kliendi poolt litsentseeritud AEM Formsi baaspaketi kohta:

  • Klient võib kasutada Readeri laiendeid kuni 100 kordumatu dokumendi puhul ja edastada neid dokumente juurutamiseks piiramatule arvule saajatele.
  • Klient saab kasutada Readeri laiendeid piiramatu arvu dokumentide puhul, kui dokument on renderdatud PDF-vormide renderdusmootori poolt vahetult enne selle juurutamiseks edastamist saajale. Selle piiramatu kasutuse juures ei tohi Readeri laiendiga dokumenti veebisaidile postitada ega muul moel edastada juurutamiseks enam kui ühele saajale, ilma dokumenti PDF-vormide renderdusmootori abil uuesti renderdamata.

Fonts.  Fondid, mille nimi on „Litsentsitud trükkimiseks ja eelvaate sisestamiseks”, leiate siit: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html Klient võib manustada kliendile AEM Formsiga kasutamiseks levitatud fonditarkvara koopiaid kliendi dokumentidesse ainult dokumentide printimiseks ja vaatamiseks.

AEM Forms Designer/Workbench. AEM Forms Designeri ja AEM Forms Workbenchi koopiaid võib klient kasutada ainult lauaarvutis või sülearvutis koos AEM Formsiga.  

Digitaalsertifikaadid. Mis tahes kolmanda osapoole sertimiskeskuste poolt väljastatud digitaalsertide ostmine, kasutamine või kasutamine koos kliendipoolse AEM Formsi kasutamisega toimub kliendi ainuotsusel, riskil ja vastutusel.

Adobe Acrobat Professional. Kõiki Adobe Acrobat Professionale, mida pakutakse kliendile koos AEM Formsiga, võib installida ainult arvutitesse, kuhu on installitud AEM Forms, ja neid võib kasutada ainult kaudselt sellisel määral, kuivõrd AEM Formsi PDF-generaator on loodud programmiliselt Adobe Acrobat Professionalile juurdepääsuks, nagu dokumentatsioonis kirjeldatud.

2.  AEM Forms: lisandmoodulid

AEM Formsi dokumenditurve. Iga saaja on litsentsitud ühe AEM-i juurutamise jaoks. Klient ei tohi keelata ega takistada privaatsust või jälgimist puudutavaid elektroonilisi teateid või dialoogikaste, mis ilmuvad AEM Formsi dokumenditurbe poolt töödeldud elektrooniliste failide vaatamiseks kasutatavas tarkvaras.

AEM Forms: mõisted

AEM-i juurutamine tähendab iseseisvat autori eksemplari või autori eksemplaride lingitud klastrit koos mis tahes arvu ühendatud avaldamise eksemplaridega.

AEM Formsi portaal tähendab AEM Formsi moodulit, mis võimaldab piiratud juurdepääsu AEM Sites'i ja AEM Assetsi funktsioonidele nende kasutamiseks koos AEM Formsiga.  Formsi portaal hõlmab mõistlikku kasutajalitsentside arvu, kuid kõigil nendel kasutajatel on lubatud kasutada AEM Sites'i ja AEM Assetsit AEM Formsi portaali piirangute alusel ning neil ei ole juurdepääsu AEM Sites'i ja AEM Assetsi kõigile funktsioonidele.

Autori eksemplar tähendab keskkonda, kus kasutajad saavad sisestada ja hallata kliendi veebisaidi sisu.

Juurutama tähendab dokumendi edastamist või muul viisil otseselt või kaudselt mis tahes viisil kättesaadavaks tegemist ühele või mitmele isikule või üksusele, sealhulgas saajatele. Edastatud dokumenti peetakse edastatuks, kuni see ei ole enam levitamiseks saadaval.

Dispetšeri eksemplar tähendab vahemällu salvestamise või koormuse tasakaalustamise tööriista keskkonda dünaamilise veebi loomise keskkonna jaoks. Vahemällu salvestamise puhul töötab dispetšerite eksemplar HTTP-serveri osana, mis salvestab võimalikult suure osa staatilisest veebisaidi sisust ja pöördub veebisaidi paigutusmootori poole nii harva kui võimalik. Koormust tasakaalustava rolli puhul jaotab dispetšeri eksemplar koormuse erinevate klasterdatud eksemplaride vahel.

Dokument tähendab elektroonilist või trükitud faili, mida töötleb või loob AEM Forms, sealhulgas dokumendid, mis sisaldavad andmevälju, kus saab andmeid sisestada ja salvestada.  Dokument loetakse „kordumatuks”, välja arvatud juhul, kui see on edastatud dokumendi identne koopia, edastatud dokumendi otsene keeleline tõlge, erineb teistest edastatud dokumentidest ainult tüpograafiliste vigade korrigeerimise osas või sisaldab kasutuselevõtueelseid teabemuudatusi saajate kohta (nt nimi, aadress, kontonumber jne) ja sarnaseid erinevusi, mis ei muuda dokumendi peamist ärieesmärki.

Dokumendi renderdamine tähendab dokumendi renderdamist, kombineerides dokumendi malli ja andmed, dokumendi digiallkirjastamist või sertifitseerimist, või dokumendi teisendamist ühest vormingust teise, sõltumata dokumendi pikkusest või lõplikust vormingust.

Vormi esitamine tähendab AEM Formsiga lubatud mis tahes tüüpi vormil olevate andmete esitamist, mille tulemuseks on andmete esitamine andmebaasi või muusse andmehoidlasse asukohast olenemata asukohast. Mitmest lehest või paneelist koosneva vormi esitamist loetakse ühe vormi esitamiseks. Osaliselt täidetud vorme ei loeta vormi esitamiseks: vormi esitamiseks loetakse ainult lõplikku vormi esitamist. Vormi komplektis olevat iga vormi loetakse eraldi vormi esitamiseks.

Eksemplar tähendab ühte asutusesisese tarkvara eksemplari, mis on käivitatud ja töötab Java virtuaalmasina protsessis ühes füüsilises arvutis või virtuaalses keskkonnas. Iga eksemplari saab määrata kas autori või avaldamise eksemplariks, kuid kõiki loetakse eraldi üheks eksemplariks.

Meediumiteek tähendab järgmisi funktsioone, mis on saadaval AEM Assetsis ja mida kasutatakse individuaalse digitaalse vara tasemel: digitaalsete varade talletamine kliendi veebi sisuhaldussüsteemi toetuseks; metaandmete omaduste haldamine vahekaardil Põhiomadused; juurdepääs ajajoone funktsioonidele (sealhulgas kommentaaride vaatamine, varade versioonide haldamine, töövoogude käivitamine ja tegevuste vaatamine); kommentaaride lisamine ikooniga Lisa märge; staatiliste renderduste haldamine; ja Creative Cloudi failide ühiskasutus Share Linki kaudu. Kõigi muude AEM Assetsi funktsioonide kasutamiseks on vaja AEM Assetsi täislitsentsi.

PDF-vormide renderdusmootor tähendab AEM Formsi serveripõhist komponenti, mis dünaamiliselt renderdab ja kasutab PDF-vormi täitmiseks, salvestamiseks ja esitamiseks.

Töötlemise eksemplar tähendab keskkonda, kus tehakse käitusaja töötlemistoiminguid, mida avaldamise eksemplaris ei toimu.

Readeri laiendid tähendavad AEM Formsi moodulit, mis dokumentide puhul kasutamisel võimaldab kliendil aktiveerida Adobe Acrobat Readeris täiendavaid Readeri funktsioone.

Readeri funktsioonid tähendab:

(a) teatud Adobe PDF-failides sisalduvat tehnoloogiat, mis võimaldab kasutada tarkvaras Adobe Acrobat Reader funktsioone, mis muidu poleks saadaval (nt võimalus salvestada dokumente kohalikult või lisada märkusi); ja

(b) metaandmeid (mis on salvestatud arvutisse ja/või sisestatud toetatud failivormingus elektroonilisse faili), mis sisaldavad või viitavad juurdepääsu- ja kasutusõigustele, mis on ette nähtud jõustamiseks Adobe Forms Rights Managementi poolt otseselt või kaudselt toetatud tarkvararakenduste kaudu.

Avaldamise eksemplar tähendab keskkonda, mis muudab sisu kättesaadavaks kliendi soovitud sihtrühmadele.

Saaja tähendab isikut, kellele klient edastab dokumente otseselt või kaudselt. Saaja litsentse ei tohi jagada ega kasutada rohkem kui üks saaja, kuid neid võib teistele määrata:

(a)    kui uued saajad asendavad endised saajad, kes on lõpetanud oma seotuse kliendiga, või

(b) Adobe kirjaliku loal.

Kasutaja on üldtingimustes sätestatud tähenduses, kuid hõlmab ka isikuid, kes võivad programmiliselt kasutada tooteid ja teenuseid (nt API kasutamise kaudu) mis tahes eesmärgil.

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis