Sisuanalüüsi KKK

Leidke vastused oma küsimustele digitaalmeedia rakenduste (näiteks Creative Cloud, Document Cloud) sisuanalüüsi kohta isikliku kontoga kasutajana.

Ülevaade 

Adobe võib analüüsida teie Creative Cloudi või Document Cloudi sisu, et pakkuda tootefunktsioone ning parandada ja arendada oma tooteid ja teenuseid. Creative Cloudi ja Document Cloudi sisu hõlmab muu hulgas pildi-, heli-, video-, teksti- või dokumendifaile ja nendega seotud andmeid. Adobe teostab sisuanalüüsi ainult Adobe serverites töödeldud või salvestatud sisu kohta; me ei analüüsi teie seadmes lokaalselt töödeldud või salvestatud sisu.

Oletame, et kasutate Creative Cloudi või Document Cloudi isikliku konto kaudu ja eelistate, et Adobe ei analüüsiks teie sisu meie toodete ja teenuste arendamiseks ja täiustamiseks. Sellisel juhul võite sisuanalüüsi igal ajal välja lülitada oma Adobe kontolt (vt üksikasju ja erandeid allpool).

Milliseid tehnikaid kasutab Adobe sisu analüüsimiseks?

Adobe kasutab Creative Cloudis ja Document Cloudis teie sisu analüüsimiseks peamiselt masinõpet. Masinõpe on tehisintellekti alaliik, mille puhul arvutisüsteem kasutab algoritme andmete analüüsimiseks ja õppimiseks ilma inimese sekkumiseta, et teha mustrite põhjal järeldusi ja prognoose. Süsteem saab jätkata õppimist ja enda täiustamist sedamööda, kuidas ta saab rohkem andmeid.

Kasutame masinõpet oma toodete ja teenuste arendamiseks ja täiustamiseks – see võimaldab meil pakkuda uuenduslikke ja tipptasemel lahendusi. Samuti kasutame masinõpet, et pakkuda tootefunktsioone ning kohandada oma tooteid ja teenuseid.

Masinõpet kasutavad funktsioonid saavad aidata teil olla tõhusam ja loovam. Näiteks võime kasutada masinõppega funktsioone, et aidata teil oma pilte korrastada ja töödelda kiiremini ja täpsemalt. Lightroomis võime objektide äratundmisega automaatselt märgistada kõik teie koera või kassi fotod. Photoshopis saab masinõpet kasutada pildi ruumivaate iseeneslikuks parandamiseks. Acrobat'i Liquid Mode'i abil optimeerime PDF-vormingu loetavust, näiteks parandame automaatselt dokumendi pealkirju ja tabeleid, et aidata teil tihedasisulisi dokumente hõlpsamini sirvida ja lugeda.

Masinõpet kasutavaid funktsioone kasutakse ka kontekstiteadlike soovituste andmiseks. Näiteks Photoshopi sisuteadlik täitmine analüüsib teie pilti ja ennustab õiget sisu, mida valitud piirkonda sisestada. Ning Acrobatis saame endiselt pakkuda otsingusoovitusi, hoolimata sellest, et otsingusõna on valesti kirjutatud.

Kuidas Adobe teie sisu analüüsib?

Adobe saab analüüsida teie sisu, mida töödeldakse või säilitatakse Adobe serverites. Me ei analüüsi teie seadmes lokaalselt töödeldud või salvestatud sisu. Kui me analüüsime teie sisu toote täiustamise ja arendamise eesmärgil, liidame esmalt teie sisu muu sisuga ja kasutame seejärel koondatud sisu oma algoritmide treenimiseks ning seeläbi meie toodete ja teenuste täiustamiseks. Kui te ei soovi, et Adobe kasutaks teie sisu nendel eesmärkidel, võite igal ajal sisuanalüüsist loobuda (vt kirjeldatud üksikasju ja erandeid). Vt lisateavet selle kohta, kuidas Adobe võib teie sisu analüüsida Document Cloudi toodetes ja teenustes.

Teatud juhtudel võime toote täiustamise ja arendamise eesmärgil teie sisu käsitsi üle vaadata järgmistes olukordades. 

 • Kui muudate niisuguse sisu avalikuks. Näiteks: 
  • Kaastööd Adobe Stockile ja Behance'ile 
  • Sisu otseülekanne Adobe Live'is 
  • Sisu, mille esitate Adobe Expressis esitlemiseks
  • Sisu, mille edastate Lightroomis õpetusteks
 • Kui osalete mõnes väljalaskmiseelses, beetaversiooni või varajase juurdepääsu programmis
 • Kui esitate niisuguse sisu käsitsi ülevaatamiseks või lubate Adobel muul viisil oma sisu käsitsi üle vaadata. Näiteks:
  • Esitate sisu Adobe Photoshopi täiustusprogrammi kaudu
  • Esitate sisu Adobe Acrobati täiustusprogrammi kaudu
  • Saadate tagasisidet ja sisu meie insenerimeeskondadele funktsioonide arendamiseks
 • Kui me saame kasutada automatiseeritud süsteeme, et eemaldada kõik kasutajate loodud materjalid ja tuvastada teie sisust funktsioonid enne, kui see käsitsi üle vaadatakse. Näiteks: 
  • PDF-faile töödeldakse nii, et faili jäävad ainult struktuurielemendid, mitte tekst ega pildid 
  • Pilte töödeldakse nii, et alles jäävad ainult objektimaskid

Meie käsitsi ülevaatamise protsess sisaldab kaitsemeetmeid, mis aitavad kaitsta teie privaatsust. Kui esitate mitteavaliku sisu käsitsi ülevaatamiseks, vaatavad teie sisu käsitsi üle töötajad, kelle suhtes kehtivad konfidentsiaalsusnõuded ja kes on läbinud privaatsuskoolitused.

Kuidas Adobe analüüsib teie sisu Document Cloudi toodetes ja teenustes? 

Document Cloudi toodete ja teenuste (sealhulgas Adobe Acrobat ja Adobe Acrobat Sign) puhul võib Adobe analüüsida teie sisuga seotud metaandmeid (nt dokumendi struktuurielemente, nagu tabelite ja pealkirjade arv) ja dokumendikategooriaid, kui kasutaja sisuanalüüsi seadistused, mida on kirjeldatud järgmises jaotises, on täidetud. See seadistus pole saadaval organisatsioonide või koolide kontodes, mida reguleerib teie organisatsiooni või kooli leping Adobega.

Kui lubate Adobel kasutada toote täiustamiseks teie dokumendi sisu või teie sisendeid genereerivate tehisintellekti funktsioonidesse või väljundeid genereerivate tehisintellekti funktsioonidest, võtame meetmeid, et sellisest sisust isikuandmed välja filtreerida, enne kui kasutame seda toote täiustamiseks.

Kuidas Adobe kaitseb minu privaatsust? 

Adobe võtab teie privaatsust tõsiselt. Teie privaatsus säilitatakse toote täiustamise ja arendamise eesmärgil tehtava sisuanalüüsi ajal. Ühtki teie sisu ei kasutata meie toodetes või teenustes, v.a juhul, kui muudate need avalikuks (näiteks kaastööd Adobe Stockile ja Behance'ile). Sisuanalüüsi kaudu saadud teavet ei kasutata teie sisu uuesti loomiseks ega isikuandmete tuvastamiseks. 

Ülevaate sellest, kuidas Adobe võib kasutada teie teavet (sh sisu), leiate Adobe privaatsuskeskusest

Adobe Firefly puhul on esimene mudel treenitud Adobe Stocki piltide, avalikult litsentsitud sisu ja avalikult kasutatava sisu põhjal, mille autoriõigus on aegunud. Lisateavet Adobe Firefly kohta vt jaotisest Adobe Firefly KKK.

Kas ma saan toote täiustamiseks ja arendamiseks tehtava sisuanalüüsi välja lülitada (või sellest loobuda)?

Kui olete klient, kes kasutab Creative Cloudi ja Document Cloudi tooteid ja teenuseid isikliku konto kaudu, saate sisuanalüüsi igal ajal välja lülitada. (See seadistus pole saadaval organisatsioonide või koolide kontodes, mida reguleerib teie organisatsiooni või kooli leping Adobega.) Sisuanalüüsi väljalülitamine ei mõjuta ühegi funktsiooni teiepoolset kasutamist. 

Kui te ei soovi, et Adobe analüüsiks teie sisu kirjeldatud viisil, toimige järgmiselt.

 1. Logige sisse lehele https://account.adobe.com/privacy.

 2. Jaotises Sisuanalüüs lülitage välja lüliti Luban Adobel analüüsida minu sisu toodete täiustamise ja arendamise eesmärgil.

  Lülitage välja lüliti Luban Adobel analüüsida minu sisu toodete täiustamise ja arendamise eesmärgil. jaotises Sisuanalüüs.

Millal sisuanalüüsist loobumist ei kohaldata?

Sisuanalüüsi väljalülitamine ei mõjuta meie võimet analüüsida teie sisu, kui osalete programmides, mille raames esitate proaktiivselt sisu meie toodete ja teenuste arendamiseks ja täiustamiseks. Kui te ei soovi, et teie sisu nendel eesmärkidel kasutatakse, ärge osalege nendes programmides, sealhulgas järgmised programmid.

 • Adobe Photoshopi täiustusprogramm: see programm võimaldab teil saata Photoshopis töödeldud pilte, et aidata täiustada masinõppepõhiseid funktsioone. Lisateave, sh kuidas programmiga liituda või programmist lahkuda
 • Adobe Stock: Adobe Stocki kaastöötajate esitatud sisu võib kasutada masinõppeks.
 • Teatud funktsioonid võimaldavad teil esitada sisu tagasisidena
 • Teatud beetaversiooni, väljalaskmiseelsed või varajase juurdepääsu tooted või funktsioonid

Lisaks kui kasutate funktsioone, mis tuginevad sisuanalüüsi tehnikatele (näiteks sisuteadlik täitmine Photoshopis), võidakse teie sisu analüüsida ka siis, kui kasutate neid funktsioone nende täiustamise eesmärgil.

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?