Premiere Pro CC 2015 (9.0) veaparandused

Impordi

 • Teatud kolmandate poolte rakenduste ja seadmete MXF-failid on segadusse ajavate nimedega projekti ja ajajoone paanidel.
 • MPEG-4 video MPEG-1 audiotulemustega vaid esimese mõne sekundi jooksul, mil audiot lastakse.
 • VOB-failid mängivad ainult audiot või näitavad määramatult „Media Pending”.
 • FCP XML, mis sisaldavad UNC-radu, asuvad “Locate Footage” dialoogis väärate radadega.
 • Teatud failide suletud peittiitreid pole Premiere Pros näha, kuid on nähtavad teistes tööriistades.
 • Teatud FCP XML-failide importimine loob klippide järjestuse, mis mängivad Program Monitoril, kuid ei ilmu ajajoonele.
 • Ajakood kuvatakse teatud MXF-failidele kolmandate poolte rakendustest valesti.
 • MOD-pilt on importimisel kärbitud.
 • RMF-faile ei saa importida Canon C500-st.
 • Lahti pakkimata Phantom Cine´i failid paistavad Premiere Pros teistest rakendustest tumedamatena.

Failide kasvatamine

 • Lubamatu jõudlus kasvava faili värskendamisel ja pakkimisel.
 • Teatud QuickTime´i kasvavaid faile ei saa värskendada.
 • Mõnikord video tardub ja reaktsiooniaeg on kehv, kui kasvava faili mängimiseks/liigutamiseks kasutatakse JKL-i.
 • Perioodilised rippumised mitme sekundi vältel kasvavate failide redigeerimise ajal.

Eksportimine ja renderdamine

 • Audiomüra eksporditud XDCAM HD 50 MXF-failis.
 • Kärbitud XDCAM EX-klipi nutikas renderdamine on lühendatud.
 • Eksporditud XAVC-fail sisaldab juhuslikult vale kaadrit.
 • „Use Previews” ei tööta eksportimisel kohandatud QuickTime ProResi järjestusest.
 • Juhuslik „Error compiling movie“ hoiatus ja viga XDCAM HD 50 nutikal renderamisel/ekspordil.
 • Eksporditud AVC-Intra klippe ei tuvastata P2 Viewer Plusis.
 • Eemaldatud lõikudega järjestusklippe ei saa nutikalt renderdada.
 • OMF-pideme valik on dialoogi taasavamisel unustatud.
 • Rippumine teatud järjestuste eksportimisel Premiere Pro projektina.
 • Eksporditud iXML-audioklipil on vale kaadrikiirus.
 • Mõnedel ainult audio eksportidel on vale ajakood.
 • Teatud AVC-Intra 100-faile ei saa sujuvalt uuendada, annavad eksportimisel tõrke, ühendavad ja transkodeerivad jne.
 • Rippumine Adobe Media Encoderis järjestuse järjekorra tekkimisel, kui see on teisel monitoril ning klipp järjestuses on analoogviivituse mõjuga (ainult Mac OS).

AAF

 • Eksporditud AAF-faili sisud pole lingitud paki impordi kaudu teatud kolmandate poolte rakendustes.
 • Kui eksporditud AAF imporditakse Premiere Prosse või teatud kolmandate poolte rakendustesse, siis eemaldatakse ristiülesulatused.
 • AAF-i eksportimisel eemaldatakse videoklippide kiiruse muudatused.
 • Stereoklippi sisaldav AAF monorajal annab kaks monorada, kui see avatakse teatud kolmandate poolte rakendustes.
 • AAF-i ekspordi esitus täielike failidega on palju aeglasem kui OMF-i puhul.
 • Teatud kolmandate poolte rakendustes ilmuvad kõik AAF-i ekspordi klipid esimese klipi nimega rajal A1 (ainult Mac OS).
 • Üritades AAF-i eksporti, jooksevad teatud kolmandate poolte rajad kokku [ainult Windows].
 • Kui 5.1 ekspordid imporditakse teatud kolmandate poolte rakendustesse monoklippidena, siis on klippide nimed valed.
 • Mono AIFF- ja WAV-failid AAF-i kaudu eksporditud järjestuses, ei lingi automaatselt teatud kolmandate poolte rakendustes.

XML

 • 47,95-fps filmimaterjali ekspordid FCP XML-i kui 47 fps.

EDL

 • Eksporditud EDL-is on mõnede failide ajakood vale.
 • Eksporditud EDL kasutab kaadrite asemel ajakoodis millisekundeid.

Taasesitus ja edastamine

 • Ristiülesulatamine on edastatud progressiivsena, ehkki sageduse seadistus on ülerealaotusega.
 • Canon XF C300 meediaga projekt pukseerib kaadreid, kui faili pole mõnda aega avatud.
 • XAVC-faile ei saa teatud allikatest taasesitada.
 • Kui HD-monitoril kuvatakse sagedus 708 subtiitriga Transmiti kaudu, kasutades teatud kolmandate poolte riistvara, siis subtiitreid ei kuvata.
 • Video nihke parandamisel pole kolmandate poolte I/O riistvaras mõju.
 • Aeglane edasi-tagasi liigutamine põhjustab kaadrite järjekorra segiminekut.

Audio

 • Monoklipid mängivad kanalite 1 ja 2 kaudu, kui need lohistada adaptiivsele rajale.
 • Audio kaob vahelduvalt klipijärjestusest, kuid on olemas põhiklipis.
 • Kasutades Audio Gaini põhiklipis, jookseb süsteem kokku.
 • Kui audioklippe kärpida taasesituse ajal lisatud Multiband Compressoriga, siis jookseb süsteem kokku.
 • Monoaudio, mis on panoreeritud koondamiseks 5.1 panoreerimise tööriistaga, lekib vasakusse kanalisse.
 • 2K ProRes HQ-failide audiot ei saa taasesitada.
 • Stereoklipi kanalid on nõrgestatud 3 dB, kui sama allika kanal suunatakse mõlemasse sihtkanalisse audiokanali dialoogis.

Projekt

 • Klippide vale sorteerimine projekti vaatamisel meediumsisu brauseris.
 • Loendivaate sorteerimisjärjestus projektipaani ikoonivaates ei uuene, kui muudetakse loendivaate järjestust.
 • Järjestuse avamine meediumsisu brauseris ilma seda importimata võimaldab efektide juhtimispaanile lisada põhiklippi efekte.
 • Terve järjestuse kopeerimisel tekib teatud olukordades kokkujooksmine.
 • Ajutine rippumine projekti importimisel/avamisel, mis sisaldab XDCAM-i filmimaterjali (ainut Mac OS).
 • Klipi metaandmete redigeerimine kommenteerimise, kliendi ja ekraani väljade jaoks ei riku projekti.
 • Kasutades ikoonivaates Cmd/Ctrl-lohistamist klippide kustutamiseks, tekib ainult kopeeritud tühi kast.
 • Kokkujooksmine pärast teiste ajajoone paanide sulgemise käskluse andmist, kui on avatud mitu Read-only/“Source Monitor“ järjestust (ainult Mac OS).
 • Lohistades kastis olevat järjestust meediumsisu brauserist, kopeeritakse kõik vahendid.
 • Ainult video / ainult audio klipi lohistamine järjestusest projektipaanile ei tee midagi.
 • Teatud tingimustel regenereeritakse olemasolev CFA-fail jagatud meedia vahemällu.
 • Kahe järjestusega projekti puhul, kus kõigile klippidele on lisatud Warp Stabilizer, võtab salvestamine palju kauem aega. Selles olukorras võib rakendus ka aeglaselt reageerida või täiesti seista.
 • Dynamic Media: pildi nime välja ei saa kasutada projektipaani nimestiku vaates.
 • Ajakoodi ei loeta/kuvata korrektselt ProResi failide puhul, mida hõivavad kolmandad pooled.
 • Otsingukasti määratlev päring on katki pärast projekti importimist brauserist.
 • Vajutades „Escape“ projekti ülekirjutamise hoiatuse dialoogis, kirjutad projekti üle.

Projektihaldur ning ühenda ja transkodeeri

 • Mitme stereopaariga QuickTime´i failid tekitavad järjestuses vale audiokanaliseerimise.
 • DNxHD-transkodeerimise algseadistusi pole 720p24/25/30 jaoks saadaval.
 • Peittiitritega klipp kopeeritakse ilma hoiatamata, kui kasutatakse transkodeerimise eelseadistust võimaldatud CC-ga.
 • Transkodeerimisel A/V-d või ainult audio klippi koos eelseadistatud ainult videoga transkodeeritakse audio.
 • Audio eelseadistusi ei saa transkodeerida A/V või ainult video klippe ja sündmuste paan loetleb ainult kaadri suuruse ebakõlad.
 • MPEG eelseadistusega ühendamine ja transkodeerimine ilma multipleksimiseta põhjustab tundmatu tõrke.
 • Ühendamine ja transkodeerimine ei hoiata kasutajat offline-materjali eest.
 • Kui kõiki järjestusi ei valita, siis ei kopeerita kasutamata klippe, kui „Välista kasutamata klipid“ on keelatud.
 • Multikaamera allika järjestust, mis puudub transkodeeritud järjestuses, on transkodeeritud projektis olemas.
 • Sama klipi mitmekordsed kasutused, kus ühele on lisatud liikumine/Motion ja kokku sobitatud/Match: Sequence, transkodeeritakse eraldi.
 • Peak-faile ei genereerita, kui transkodeeritud projekt avatakse ilma esmalt Premiere Prod sulgemata.
 • Alamklippide kattumine, kui lubatud on „Keelatud kärpida alamklipi piirideni“, transkodeerib iga alamklippi eraldi klipina.
 • Projektihalduri kuva „Järjestus“ esitab järjestused vales järjekorras ega lase neid sorteerida.
 • Kui "Keelatud kärpida alamklipi piirideni" on lubatud, siis on alamklippidel vale video kaader, kui need avatakse esmases monitoris pärast ühendamist ja transkodeerimist.
 • Transkodeeritud projekt sisaldab viidet renderda ja asendada klippi, aga originaalklipp ei ole transkodeeritud kaustas koos lubatud valikuga "Välista kasutamata klipid".
 • Kasutades ainult audiot A/V-failist, MXF-i ühendamine ja transkodeerimine transkodeerib A/V-sse ilma hoiatamata.
 • Tagurpidi kiirus muudab tulemust transkodeeritud projekti klipis ebapiisava meediaga.

Renderda ja asenda

 • Renderda ja asenda põhjustab klipil, mida tõlgendatakse kui 15-fps, järjestuses seisva kaadri / musta klipi.
 • Punktis kärpimine pole renderdamist ja asendamist tagurpidi kiiruse meedias kasutades lubatud.
 • Renderda ja asenda allikaklipp paigutatakse „Taastatud klipi“ kasti uues projektis, mis tehakse eksportimisel „Vali esmase projektina“.

Ühendatud klipid

 • Ühendatud klippidel ei ole pisipilte projektipaanil loendivaates.

Alamklipid

 • Meedia liigutab alamklipi lähtemonitorile, kui muudetakse kõvalt pehmele alamklipile.
 • Lähtemonitori alamklipi audiosignaali kuju ei ilmu korralikult, kui kiirus on ümber pööratud.

Redigeerimine ja järjestus

 • Ajutine rippumine mitme minuti vältel, avades subtiitrid projektipaanil.
 • Kopeeritud järjestuste asetamisel sisaldavad asetused teatud olukordades valesid audioid.
 • Kokkujooksmine taasesitusel audioklippi müksates.
 • Teatud XDCAM QuickTime´i viitefilmid kaotavad taasesitusel audio sünkroonsuse.
 • Ajutine rippumine pärast segatüüpi audioklippide kopeerimist (nt stereo ja mono).
 • Seiskumine klippide üles-alla liigutamisel radadel taasesituse ajal.
 • Pesastatud valikuga, mis on seadistatud „Sisesta üksikute klippidena“ peale, lähevad klipi efektid kaduma, kui lohistatakse mitu järjestust järjestusse.
 • Üles nool ei liigu, et järjestust käivitada.
 • Rippumine taasesituse ajal kärpimisel.
 • Vale kollane riba renderdab staatuse XDCAM 422 HD 25i PAL järjestuses sobiva sisuga.
 • Kokkujooksmine, kui tirida klippi vertikaalselt teisele rajale, kasutades üles/alla-kerimiseks hiire rulli.
 • Match Frame ei sobitu korralikult tagasi põhiklippi Frame Holdi või Frame Holdi lõigust.

Multikaamera

 • Signaali kujusid ei kuvata pesastatud multikaamera allika järjestuses, mis sisaldab üksikuid mono allikaklippe ja mis loodi „Vaheta audio“ valikuga.
 • Audio hakkimine, kui üritatakse mängida multikaamera klippe 28-32 kanaliga, kus audio on vastendatud monoks.
 • Multikaamera ekraan väreleb redigeerimisel ja pausi ajal.
 • Multikaamera valiku võrk ja multikaamera liitpoole vaade ei sobi, kui kiiruse muutust rakendatakse multikaamera klipile koos allika klippidega, mis ei hakka nullajast pihta.
 • Läbipaistmatu mask kaob, kui multikaamera järjestus lamendatakse.
 • Programmimonitor väreleb multikaamera režiimil kärpides (kahekordse kärpimise kuva), kui allikaklipid ei alusta nullajast (ainult GPU).
 • Multikaamera järjestuse redigeerimine võib pärast redigeerimist audiosignaali nihutada/seisata; seejärel käitub signaal imelikult, kui suumitakse/keritakse ajajoont.

Markerid

 • Markerit ei saa klipil redigeerida koos kiiruse muutusega, vajutades uuesti otseteed „Lisa marker“.
 • Kokkujooksmine, kerides hiire rulli markerite paanil laetud järjestuse markeritega ja poolelioleva redigeerimisega kommentaaride väljal.
 • „Asenda klipp“ ei laadi uut klippi markerite paanile, mille tulemusel see jääb määratlemata olekusse, kus salvestatakse kõik markerite muudatused.
 • Liigutades mitut klipi/järjestuse markerit, on võimalik liigutada neist mõningaid kohe enne klipi/järjestuse algust või pärast lõppu.

Efektid ja üleminekud

 • Kokkujooksmine suunatud hägususe redigeerimisel taasesituse ajal (OpenCL).
 • Rippumine, mis on põhjustatud valjuse radari „Sihtvaljuse“ parameetri kohandamisest tsüklilise taasesituse ajal.
 • Kokkujooksmine, muutes klippi teatud kolmandate poolte efektidega.
 • Tasemed ja värvibalansi efektid, mis on rakendatud Sony F55 kaadritele, on väike erand.
 • Vahel kuvatakse teatud kolmandate poolte efektide redigeerimistel vale kaader.
 • Helivaljuse radari „Sihtvaljuse" parameetri ühikud näitavad alati „LKFS" audioraja mikseris ja ajajoone tööriista vihjel, sõltumata „Helivaljuse üksuse“ parameetri seadistusest.
 • Kokkujooksmine järjestuse renderdamisel, mis sisaldab kahe efektiga klippi, ajalist parameetrit.
 • Rippumine projekti sulgemisel, mängides järjestust, millel on kindlad audioefektid (ainult Mac).
 • Teatud kolmandate poolte ümberpaigutamisi ei saa muuta pärast ümberpaigutuse kopeerimist ja kleepimist.
 • Lõimimise stabilisaator toodab pärast muutmist palju musti kaadreid.

Maskimine ja jälgimine

 • „Fx" märk ei muuda värvi, kui lisatakse läbipaistmatu mask.
 • Kokkujooksmine mitme erineva Bezieri kontrollpunkti valimisel efektimaskil ja siis Ctrl + teisel maski kontrollpunktil klikkides.

GPU

 • Taasesitus on katkendlik koos ülereajaotusega järjestusega, kui GPU on lubatud ja video mängib teises monitoris Transmiti kaudu.
 • Alfakanali interpretatsioon on GPU renderdamisega vale.
 • Vale piksli sujutamine GPU renderdamise kasutamisel mittelineaarses värvirežiimis.
 • Halvad kaadriservad lineaarse ja mittelineaarsel liitmisel muudetud skaala/positsiooniga [ainult GPU].

Kasutajaliides ja tööalad

 • Mõnedel arvutitel võib seadistuste eksportimine võtta avamiseks eriti kaua aega - rakendus paistab rippuma jäävat (ainult Mac).
 • Programmimonitor ei lähtestu, redigeerides HD-järjestuse atribuute SD-ks tegemiseks.
 • Audiosignaali kuju kaob, liikudes läbi järjestuse, ajakoodi fraasivalikut kasutades.
 • Klaviatuuri käskude sisestamine kiiresti üksteise järel põhjustab käskluste kadumise.
 • Klõps klaviatuuri kiirklahvide kolmnurgal ei ava menüüd automaatselt.
 • Klaviatuuri kiirklahvide dialoogi suurus säilib, kuid mitte koht, nii et taasavamisel võib see ulatuda ekraanilt välja.
 • Metaandmete paan vilgub ja kasutajaliides muutub aeglaseks, soleerides rada 16-kanalises järjestuses.
 • Viimase kaadri number varjab rippmenüü „Vali suurendusaste“, kui klippi lohistatakse järjestusse.
 • Kui avatud on mitu ajajoont kahes või enamas paanigrupis, siis on ajajoone otsetee tumbler nende kahe vahel.

Koostalitlusvõime

 • Muudatusi After Effects tekstimalli kompositsiooni seadistustesse ei tunnistata.
 • Äärmiselt aeglane Dynamic lingitud kompositsioonide esitamine, kui After Effects on avatud.

Jõudlus

 • Kehv XDCAM HD taasesitus.

 

 

 

 

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported litsentsiga  Süsteemi Creative Commons tingimused ei kehti Twitter™-i ja Facebooki postitustele.

Juriidilised märkused   |   Privaatsuspõhimõtted veebis