FTP logi kontrollimine

Lehe FTP logi
Kui loote Dreamweaveri FTP funktsiooni abil ühenduse serveriga, loob Dreamweaver FTP logi. Selles logis loetletakse Dreamweaveri ja serveri vahel ühenduse ajal toimunud kanded. Kannete selgitamiseks kuvatakse logis rea kaupa standardkoodid ja -käsud.

Paljusid FTP probleeme saab tuvastada selles logis olevate koodide ja käskude lugemise kaudu. Altpoolt leiate teavet, mis aitab teil vaadata ja tõlgendada FTP logisid, samuti linke Macromedia TechNotes'ile, mis pakuvad tõrkeotsingu nippe konkreetsete FTP-probleemide jaoks:

Juurdepääs lehe FTP logile

Windows

Valige lehe aknas Täpsemalt > FTP logi.

Macintosh

Valige lehe aknas Täpsemalt > FTP logi.

FTP-logi näide
Allpool olevas FTP näidislogis näete numbreid (nt 220), mida nimetatakse seeria tähisteks. Seeria tähiste vahel asuvad käsud (nt MKD).

220 ftp.macromedia.com FTP server (ms-ftpd (16) Thu Feb 27 18:32:59 EST 1997) valmis.
USER jmacro
331 Parool nõutav jmacrole
PASS
230-kettakasutuse kontrollimine, palun oodake
230-
230- Teie kettakvoot on: 5,00 megabaiti.
230- Teie kettakasutus on:
230- Home/WWW: 1,23 megabaiti
230- FTP: 0,00 megabaiti
230- Kokku: 1,23 megabaiti (25% kvoodist)
230-
230 Kasutaja jmacro@macromedia.com sisselogitud.
SYST
215 UNIX Tüüp: L8 versioon: BSD-198911
PWD
257 "/jmacro" on praegune kataloog.
MKD XYIZNWSK
257 MKD käsk õnnestus.
TYPE A
200 A-le määratud tüüp.
PORT 10,11,1,80,18,238
200 PORT käsk õnnestus.
LIST
150 ASCII režiimi andmeühenduse avamine kohale /bin/ls

FTP koodid ja toimingud
FTP logi mõne rea alguses olev seeria tähis (number) kirjeldab tegevust, mis toimus teie arvuti ja serveri vahelises FTP protsessis. Allolevas tabelis kirjeldatakse neid FTP koode ja toiminguid.

FTP seeria tähised

Kood Kirjeldus
100 seeria tähised Taotletud toiming on algatatud, enne uue käsuga jätkamist oodake uut vastust.
110 Markeri vastuse taaskäivitamine.
120 Teenus on valmis nnn minuti pärast.
125 Andmeühendus on juba avatud, algab edastamine.
150 Faili olek on korras. Avatakse andmeühendus.
200 seeria tähised Taotletud toiming on edukalt lõpule viidud.
200 Käsk on korras.
202 Käsku ei rakendata, see on sellel lehel üleliigne.
211 Süsteemi olek või süsteemiabi vastus.
212 Kataloogi olek.
213 Faili olek.
214 Abisõnum.
215 NAME süsteemi tüüp. (Kui NAME on dokumendis „Määratud numbrid“ loendis ametlik süsteeminimi.)
220 Teenus on uue kasutaja jaoks valmis.
221 Teenus sulgeb juhtühenduse. Vajaduse korral välja logitud.
225 Andmeühendus on avatud; ühtegi edastust ei toimu.
226 Andmeühenduse sulgemine. Taotletud failitoiming õnnestus (nt failiedastus või faili katkestamine).
227 Sisenemine passiivsesse režiimi
230 Kasutaja logis sisse, jätkake.
250 Taotletud failitoiming on korras, lõpetatud.
257 PATHNAME on loodud.
300 seeria tähised Käsk on vastu võetud, kuid taotletud toimingut peetakse kinni kuni täiendava teabe saamiseni.
331 Kasutajanimi on korras, vajatakse parooli.
332 Logimiseks vajatakse kontot.
350 Taotletud failitoiming ootab lisateavet.
400 seeria tähised Käsku ei aktsepteeritud ja taotletud toimingut ei toimunud, kuid tõrke tingimus on ajutine ja toimingut võidakse taotleda uuesti.
401 See teenus ei võta hetkel kasutajaid vastu. Kasutajate kvoot on täis. Proovige hiljem uuesti.
421 Teenus pole saadaval, juhtühenduse suletakse. See võib olla vastus mis tahes käsule, kui teenus teab, et peab sulguma.
425 Andmeühendust ei saa avada.
426 Ühendus suletud; ülekanne katkestati.
431 Sisselogimine ebaõnnestus. Kasutajanimi ja/või parool on vigased.
450 Taotletud failitoimingut ei tehtud. Fail pole saadaval (nt fail hõivatud).
451 Taotletud toiming katkestati: töötlemisel ilmnes kohalik tõrge.
452 Taotletud toimingut ei tehtud. Süsteemis pole piisavalt salvestusruumi.
453 Faili edastamine on lõpetamata. Pole piisavalt salvestusruumi.
500 seeria tähised Käsku ei võetud vastu ja taotletud toimingut ei toimunud.
500 Süntaksiviga, käsk tundmatu. See võib sisaldada tõrkeid (nt käsurida on liiga pikk).
501 Parameetrite või argumentide süntaksiviga.
502 Käsku ei rakendatud.
503 Vigane käskude jada.
504 Selle parameetri puhul käsku ei rakendatud.
530 Ei ole sisse logitud.
532 Failide salvestamiseks on tarvis kontot.
550 Taotletud toimingut ei tehtud. Fail pole saadaval (nt faili ei leitud, puudub juurdepääs).
552 Taotletud failitoiming katkestati. Salvestusmahu ületamine (praeguse kataloogi või andmekogumi jaoks).
553 Taotletud toimingut ei tehtud. Lubamatu failinimi.

Märkus. Pidage meeles, et mõnel neist koodidest võib erinevate serverite puhul olla erinev tähendus.

Levinud FTP käsud
Mõned tekstikäsud kirjeldavad toiminguid, nagu on selgitatud järgmises tabelis.

FTP käsud ja toimingud.

ABOR faili edastamise katkestamine
CWD töökataloogi muutmine
DELE kaugfaili kustutamine
LIST kaugfailide loendamine
MDTM faili muutmisaja tagastamine
MKD kaugkataloogi loomine
NLST kaugkataloogi nimeloend
PASS parooli saatmine
PASV sisenemine passiivsesse režiimi
PORT andmepordi avamine
PWD töökataloogi printimine
QUIT ühenduse katkestamine
RETR kaugfaili toomine
RMD kaugkataloogi eemaldamine
RNFR ümbernimetamine nimelt
RNTO ümbernimetamine nimele
SITE lehepõhised käsud
SIZE faili suuruse tagastamine
STOR faili talletamine kaughostis
TYPE edastustüübi määramine
USER kasutajanime saatmine 

 

 

 

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?