Käivituvate üksuste ja teenuste välja lülitamine | Windows

Mõned rakendused või teenused võivad koos Adobe'i rakendustega töötades tekitada süsteemi tõrkeid või hangumist. Teenused on eriprogrammid, mis toetavad teisi programme. Enne Adobe'i rakenduse käivitamist sulgege kõik teised rakendused, sealhulgas koos Windowsiga automaatselt käivituvad rakendused ja teenused. Selleks saate kasutada Valikulist käivitamist.

NB! Kui eemaldate valiku Lae süsteemiteenused valikulise või diagnostilise käivituse ajal, kustutate kõik Süsteemitaaste rakenduse taastepunktid. Kui taastepunktid on teie jaoks olulised, jätke see valik aktiivseks ja testige probleemi. Vahel võib juhtuda, et süsteemiteenused tuleb siiski täielikuks testimiseks välja lülitada.

Märkus: nendes sammudes kirjeldatud käsklused võivad sõltuvalt süsteemi konfiguratsioonist veidi erineda.

Lülitage välja automaatselt käivituvad üksused ja mitte-Microsofti teenused

Hoiatus:

Olge teenuste keelamisel ettevaatlik. Veenduge, et te ei keela kriitilisi teenuseid, mis on olulised seadme nõuetekohaseks toimimiseks. Selliste teenuste keelamine võib teid ka seadmest välja lukustada.

 1. Sulgege kõik rakendused.
 2. Valige Start > Käivita ja sisestage Ava tekstiväljale msconfig. Seejärel valige OK.

 3. Pange kirja kõik Käivitumise ja Teenuste sakkidel eemaldatud üksused.

 4. Valige sakk Üldine ning seejärel Valikuline käivitamine.

 5. Valige sakk Käivitamine ning seejärel Keela kõik.

 6. Valige kõik üksused, mis on probleemi testimiseks vajalikud. Kui te ei ole üksuse vajalikkuses kindel, jätke see valimata (välja lülitatud).
 7. Valige sakk Teenused ning seejärel Peida kõik Microsofti teenused.

 8. Valige Keela kõik.

 9. Aktiveerige kõik teenused, mis on vajalikud probleemi tõrkeotsinguks.
 10. Valige OK ja taaskäivitage Windows.

 11. Taaskäivitamisel annab süsteem märku, et Süsteemi konfigureerimise utiliit on muutnud Windowsi käivitamise viisi. Valige OK. Süsteemi seadistamise utiliidi kuvamisel valige Loobu.

 12. Tehke paremklõps olekualal (varasemates Windowsi versioonides nimetati seda ka süsteemisalveks) olevatel ikoonidel ning sulgege ja lülitage välja endiselt aktiivsed käivitatud üksused.

Käivitatavate üksuste ja teenuste taastamine

 1. Sulgege kõik rakendused
 2. Valige Start > Käivita ja sisestage Ava tekstiväljale msconfig. Seejärel valige OK.

 3. Klõpsake sakil Üldine ja valige Tavapärane käivitamine.

 4. Eemaldage kõik üksused, mille eelnevalt kolmandas sammus kirja panite.
 5. Klõpsake OK ja taaskäivitage muudatuste jõustumiseks arvuti.

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?