Kättesaadavus videopleieris

Kättesaadavus tähendab toodete nägemis-, kuulmis-, motoorsete või muude puuetega inimeste jaoks kasutatavaks muutmist.

Tarkvaratoodete kättesaadavusfunktsioonide näited on ekraanilugeja tugi, graafika muutmine tekstiks, otseklahvid, ekraanivärvide kontrastsuse suurendamine jne.

Videopleier pakub tööriistu, mis muudavad selle kasutamise kättesaadavaks või aitavad teil kättesaadavat sisu luua.

Videopleieris on järgmised funktsioonid.

  • Posterkaader – esimene kaader, mis video peatamisel kuvatakse.
  • Esituse/pausi nupp
  • Täisekraan
  • Helitugevuse liugur
  • Kursori liigutamisel ajaskaala kohal ilmub pisipiltide eelvaade.

Vajutage tabeldusklahvi, et keskenduda pleieri erinevatele osadele ja neid klaviatuurilt juhtida. Sinine kast nupu ümber näitab, et fookus on sellel nupul.

Näiteks kui fookus on ajaskaalal, saate otseklahvidega teha järgmisi toiminguid.

  • Taasesituse alustamiseks/peatamiseks vajutage tühikuklahvi. 
  • Vasak- ja parempoolse nooleklahviga saate liikuda kaaderhaaval.
Teine näide – kui fookus on helitugevuse nupul:
  • vasak- ja parempoolse nooleklahviga saate nihutada helitugevuse liugurit.
  • Tabeldusklahvi kasutamine pleieris navigeerimiseks toimib kõige paremini täisekraanirežiimis.
  • Pleier hüppab nooleklahvidega kerides 20 sekundi võrra edasi või tagasi.
Adobe logo

Logige oma kontole sisse