Adobe Camera Raw ja Adobe Photoshop Lightroom pakuvad standardtuge kõigile Canon 5D Mark IV CR2-failidele. Pange tähele, et kui soovite ära kasutada Canoni uue Dual Pixel raw vorminguga seotud seadistusi, siis läheb selleks tarvis Canoni tarkvara Digital Photo Professional.

Canon Dual Pixel Raw-failide eeltöötlus enne avamist rakendustes Adobe Camera Raw või Lightroom

  1. Avage Dual Pixel raw CR2-fail tarkvaraga Canon Digital Photo Professional.

  2. Tehke funktsiooni Dual Pixel Raw Optimizer abil kujutisele vajalikud muudatused.

  3. Seadke valge tasakaalustus.

  4. Looge nende seadete põhjal TIFF-fail.

  5. Nüüd saate importida loodud TIFF-faili rakendusse Adobe Camera Raw või Lightroom.

Märkus.

Kui kasutate rakendust Lightroom 6.7, tuleb Canoni CR2-failide puhul, mis on loodud selliselt, et Dual Pixel Raw vorming on lubatud, kasutada DNG-ks konvertimisel valikut „Embed Original Raw File“ (lisa algne raw-fail). Sel põhjusel on Canon Dual Pixel Raw-failide importimisel rakenduses Lightroom 6.7 konvertimine DNG-ks keelatud. See piirang ei kehti rakendusele Lightroom 6.8 või uuem.

Lightroom 6.7 toetab Canon DPR-failide konvertimist DNG-ks, kui kasutada kadudega kompressiooni valikut. Sellisel juhul kujutise algandmeid ei säilitata.