Terminoloogia muutused rakendustes Premiere Pro, After Effects ja Audition

Õiglane keel: Võrdväärne keel: et paremini kajastada Adobe põhiväärtusi mitmekesisuses ja kaasamises, asendame rakendustes Premiere Pro, After Effects ja Audition mittekaasavad keele- ja viitekujutised.

Need muudatused rakendusid After Effectsi 2020. aasta oktoobri väljalaskes. Õiglased keelemuudatused lisati Premiere Pro ja Audition uusimatesse avalikesse Beta-versioonidesse ning need on saadaval hiljemalt 2021. aastal ilmuvates versioonides.

Terminoloogia muutused rakenduses Premiere Pro

Lisatud uusimatesse avalikesse Beta-versioonidesse ning saadaval 2021. aastal hiljem ilmuvas versioonis.

Varasem nimi Uus nimi Asukoht Kirjeldus
Master Clip (esmane klipp) Source Clip (põhiklipp) Ikoon projektipaanil Source Clip (põhiklipp) on meediumiosa tähistus projektipaanil.  Source Clip (põhiklipp) ja selle mis tahes osi saab kasutada mitu korda järjest või mitmes järjestuses.
Master Clip Effect (esmase klipi efekt) Source Clip Effect (põhiklipi efekt) Efektide juhtpaneel Põhiklipile (Source Clip Effect) lisatud efekt, mis mõjutab selle klipi kõiki eksemplare kogu projekti kestel.  
Generate Source Clip for media (põhiklipi loomine mediumi jaoks)
 • Redigeerimismenüü
 • Klaviatuuri otseteed
Sellel pääseb juurde käsuna või (kohandatava) klaviatuuri otseteena.
Reassociate Source Clips (põhiklippide ühendamine)
 
 • Redigeerimismenüü
 • Klaviatuuri otseteed
Sellele pääsete juurde käsuna või klaviatuuri (kohandatava) otseteena.
Master Styles (esmased stiilid) Styles (stiilid) Olulise graafika paan Kasutage käsku Styles stiili eelseadete rakendamiseks tekstile ja pealkirjadele
Master Graphic (esmane graafika) Source Graphic (põhigraafika) Graafika menüü Kasutage käsku Upgrade to Source Graphic (värskenda põhigraafikaks) projektipaneelil põhiklipi loomiseks seerias asuvast graafikaklipist.
Klipi kontekstimenüü Kasutage käsku Upgrade to Source Graphic (värskenda põhigraafikaks) projektipaneelil põhiklipi loomiseks seerias asuvast graafikaklipist.
Master Track Audio (esmane audiorada) Mix Track (miksimisrada)
 • Seeriapaan
 • Helimikseri paan
Kasutage funktsiooni Mix Track (miksimisrada) mitme heliraja ja koondraja väljundite liitmiseks.
Blacklist (Must loend) RestrictedList
(keeluloend)
Süsteemi ühilduvusaruanne RestrictedList  (keeluloend) tuvastab aegunud draiverid, mis teadaolevalt põhjustavad probleeme rakendusele Premiere Pro.
Lisandprogrammide laadimine

Tuvastab lisandprogrammid, mis tekitavad probleeme Premiere Pro jaoks.

Lisaks õiglastele keelemuutustele on Lumetri valmissätetel nüüd efektide paneelil uued viitepildid (sh võimalus kasutada praeguse klipi pisipilti). Nende eelseadistustega saab reguleerida üksikute videoklippide või tervete seeriate värve.

Terminoloogia muutused rakendustes Premiere Pro ja Audition

Lisatud uusimasse avalikku Beta-versiooni ning saadaval 2021. aastal hiljem ilmuvas versioonides.

Varasem nimi

Uus nimi

Asukoht

Kirjeldus

Master Gain (esmane võimendustegur)

Gain (võimendustegur)

 • 10-ribaline graafiline ekvalaiser
 • 20-ribaline graafiline ekvalaiser
 • 30-ribaline graafiline ekvalaiser
 • Parameetriline ekvalaiser
 • Teaduslik filter

Kasutage võimendustegurit (Gain), et reguleerida erinevate heliefektide helisisendi tasemeid.

Enhance Speech: Male (kõne parandamine: mees)

Enhance Speech: Low Tone (kõne parandamine: madal tonaalsus)

Põhiline helipaan

Kasutage seda efekti valmissätetega helifiltrite ja kompressiooni rakendamiseks madalama tonaalsusega kõne heli parandamiseks.

Enhance Speech: Female (kõne parandamine: naine)

Enhance Speech: High Tone (kõne parandamine: kõrge tonaalsus)

Põhiline helipaan

Kasutage seda efekti valmissätetega helifiltrite ja kompressiooni rakendamiseks kõrgema tonaalsusega kõne heli parandamiseks.

Master Clock (peakell)

Clock (kell)

Heliriistvara eelistused

Valige Eelistused> Heliriistvara, et valida, millise sisendi ja väljundiga muu heliriistvara peab sünkroonima.

MASTER (ülem)

CURRENT TIME (jooksev aeg)

Ajakoodi paan

Kuvab seeria praeguse aja.

MAS

TIME (aeg)

Ajakoodi paan

Seeria praeguse aja minimeeritud kuvamine.

Terminoloogia muutused rakenduses After Effects

Välja antud 2020. aasta oktoobris (v 17.5)

Master Properties kannab rakenduses After Effects nüüd nime Essential Properties (põhilised atribuudid). Jaotis Essential Properties (põhilised atribuudid) kuvatakse ajajoonel pesastatud kompositsiooni sees.

Kasutage jaotist Essential Properties (põhilised atribuudid) rakenduses After Effects pesastatud kompositsioonide atribuutide muutmiseks kompositsiooni avamata, eelkomponeeritud kihte dubleerimata või pesastatud kompositsiooni muul viisil mõjutamata.

Terminoloogia muutused rakenduses Audition

Lisatud uusimatesse avalikesse Beta-versioonidesse ning saadaval 2021. aastal hiljem ilmuvas versioonis.

Master Template (esmane mall) uus nimi rakenduses Audition Template (mall). Kasutage režiimi Template (mall) parameetrite kohandamiseks põhilisel helipaanil.

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis