"Tellimuse või Creative Cloudi toodete käivitamise aktiveerimiskordade maksimaalne arv on ületatud

Probleem

Tellimustoote või Creative Cloudi toote käivitamisel kuvatakse veateade „Aktiveerimiste maksimaalne arv ületatud“.

Lahendused

Lahendus 1: Väljalülitamine varasemalt paigaldatud masinates.

Veateade märgib, et olete juba aktiveerinud selle liikmesuse kahes masinas ja proovite seda aktiveerida kolmandas.  Enne jätkamist lülitage liikmesus ühes eelnevatest masinatest välja.  Kui teil on juurdepääs masinatele, kus liikmesus on eelnevalt aktiveeritud, valige rakenduse sees Spikker > Lülita välja.  Teise võimalusena võite järgnevate sammude abil lülitada liikmesuse välja kõigis varasemates masinates. 

  1. Käivitage Adobe'i toode.

  2. Klõpsake kuval „Aktiveerimiste maksimaalne arv ületatud“ nuppu Jätka.

  3. Kuval Vajalik sisselogimine klõpsake nuppu Logi sisse.

  4. Sisestage oma liikmesusega seotud Adobe ID ja klõpsake Logi sisse.

Pärast aktiveerimist ilmub kuva Täname.  Kui peaks ilmnema mõni järgnevatest tõrgetest, järgige alltoodud samme.

  • Proovi uuesti. Adobe ID ei sobi - Sellel Adobe ID liikmesusel puudub tellimus käivitatavale tootele.  Adobe ID muutmiseks klõpsake Logi sisse. Tellimuste parandamiseks külastage lehekülge Minu Adobe.
  • Tellimus peatatud - Teie süsteemi kellaaeg erineb tellimusele valitud ajaregioonist rohkem kui kolm päeva.  Muutke oma süsteemi kellaaega.
  • Tellimus aegunud - Teie tellimus on aegunud. Oma tellimuse uuendamiseks külastage lehekülge Minu Adobe.
  • Aktiveerimine ebaõnnestus 194:110 - Olete viimase 72 tunni jooksul juba käivitanud protsessi „Lülita kõik välja“.  72-tunnise perioodi möödudes võite üritada protsessi uuesti käivitada.  Teise võimalusena võite võtta ühendust Adobe'i toega.
  • Aktiveerimine ebaõnnestus - Võtke abi saamiseks ühendust Adobe'i toega.

Lahendus 2: võtke ühendust Adobeʼi toega.

Võtke abi saamiseks ühendust Adobe'i toega. Hoidke oma Adobe ID käepärast, et Adobe'i esindajale abiks olla.

Adobe logo

Logige oma kontole sisse