Toe kasutustsükli poliitika

Tutvuge Adobe ettevõtetele mõeldud toodete ja tehnilise toe perioodide täieliku loendiga, mida katab toe kasutustsükli poliitika.

Hoolduse ja toe valikud ettevõttele

 • Ettevõtte hoolduse ja toe tuumprogrammid

  Olemasolevad programmid Hooldus ja -tugi ja Esmaklassiline hooldus ja tugi ning pärandprogramm Plaatinatugi annavad tootetoe kõige rohkem viieks aastaks (oleneb tootest, tüüpiliselt 3 kuni 5 aastat (tutvuge tooteruudustikuga)) alates toote üldise kättesaadavuse kuupäevast ehk alates „.0“-ga lõppeva tooteversiooni (mida nimetatakse „juurväljalaskeks“) väljalaskmisest. Kõigi juurväljalaske tuletiste, lokaliseeritud versioonide, väikeste värskenduste, muude operatsioonisüsteemide jne tugi. – tugi lõppeb koos juurväljalaske toega. See hõlmab ka punkti ja kahe punktiga väljalaskeid ja konnektortooteid.

 • Laiendatud hooldus ja tugi

  See programmivalik võimaldab teie asutusele pärast „Tuumiktoe perioodi“ lõppu täiendavalt „Hoolduse ja toe“ teenuseid kahe aasta jooksul. „Laiendatud hooldus ja tugi“ pakub teie asutusele väärtuslikku lisaaega, mida võite vajada ülemineku kavandamiseks Adobe'i kõige uuemale tehnoloogiale.

 • Iseteeninduse pärandtugi

  Kliendid võivad seda valikut kasutada täiendava aastase toe saamiseks. Võrgus olev iseteenindus aitab tootega seotud küsimusi lahendada.

Tehke plaanid varakult: Adobe saab aidata teie organisatsiooni vajadused kindlaks teha

Kui teie organisatsioon kaalub „Hoolduse ja toe“ lepingu sõlmimist või soovib oma käesolevale kasutajatoe lepingule lisada uusi toevalikuid, on teave toodete, teenuste ja toe kasutustsükli kuupäevade kohta vaid ühe hiireklõpsu või telefonikõne kaugusel.

 • Tutvuge ruudustikuga, milles on näidatud millistele toodetele tugi laieneb ja toodete toekatte perioodid.
 • Võtke ühendust oma Adobe'i kontoesindajaga, kes saab teil aidata kindlaks teha teie organisatsiooni vajadustega kõige sobivama kohandatud toeprogrammi.
 • Kui te ei tea, kes teie Adobe kontoesindaja on ja sooviksite temaga rääkida, siis helistage numbrile 888-649-2990.

1Lepingu märkus

Adobe'i toe poliitika all välja kuulutatud valikulised programmid on juba täna kättesaadavad, kuid astuvad olemasolevatel klientidel jõusse järgmisel korral, kui klient oma hoolduse ja toe lepingut uuendab. Adobe võtab klientidega jätkuvalt vähemalt 12 kuud enne seda ühendust, kui toote toe kasutustsükli lõpp hakkab lähenema. Vahepealsel ajal jäävad teie olemasolevad hoolduse ja toe lepingud jõusse ja muutumatuks.

Üksikasjalikumat teavet aastase kasutajatoe maksumuse kohta saate oma Adobe'i konto esindaja käest. Samuti pakutakse jätkuvalt hooldust ja tuge alljärgnevatel tingimustel.

Uuendamised Aastatasu suurus mistahes kaubandusliku, Adobe'i tooteloendis loetletud Adobe'i tarkvaratoote toe uuendamisel, tingimusel, et antud tarkvara pole kasutuselt kõrvaldatud, on alljärgnev. Esimese perioodi aastatasu suurus kehtestatakse esimese ostu ajal. Kui klient uuendab tugiteenuse perioodi, siis on aastatasu suurus esimesel uuendusperioodil algse ostuga määratud aastatasu, mida on suurendatud kolme protsendi (3%) võrra. Tugiteenuse uuendamise korral teiseks kuni neljandaks uuendusperioodiks on aastatasu suuruseks vahetult uuendatud perioodile eelneva aastatasu suurus, mida on suurendatud kolme protsendi (3%) võrra. Tugiteenuse uuendamisel viiendaks ja järgnevateks perioodideks on aastatasu suurus 20% võrra väiksem kui tarkvara tol hetkel kehtiv hinnakirjahind, või vahetult eelneva uuendusperioodi aastatasu, mida on tõstetud kehtiva tarbijahinnaindeksi (CPI)* võrra, mida arvestatakse uuendamise kuupäevale eelneva 12-kuulise perioodi kohta.

Pikendatud tugi. Kui kliendi poolt litsentsitud programmi versiooni jõuab eelpool jaotises 1 e) defineeritud kasutusperioodi lõppu, siis on kliendil võimalik osta pikendatud tugi maksimaalselt kahe (2) aastaseks perioodiks alates kasutusperioodi lõpukuupäevast, tingimusel et sellele programmiversioonile pakutakse pikendatud tuge. Teave programmide kohta, mille kasutusperioodi lõpp on juba saabunud või varsti saabub, ja pikendatud toe saadavuskuupäevad tooteversioonide kaupa on avaldatud Adobe veebilehel www.adobe.com/support. Kui klient otsustab osta pikendatud toe, on esimese aasta ja/või pikendatud perioodi (teise aasta) tugiteenuse aastatasu 25% võrra suurem kui käesoleva pikendatud perioodi aastatasu.

Kui pikendatud tuge uuendatakse, on uuendustasuks eelmise aasta eest tasutud tugiteenuse aastatasu, mida on suurendatud kehtiva tarbijahinnaindeksi võrra (CPI)*, mida arvestatakse uuendamise kuupäevale eelneva 12-kuulise perioodi kohta. Kui klient värskendab tarkvara selle järgmisele põhiversioonile (nt värskendus versioonilt 4.0 versioonile 5.0), on uuendatud versiooni aastatasu kahekümne protsendi (20%) võrra väiksem kui tol hetkel kehtiv taolise uuendatud versiooni litsentsitasu hinnakirja järgi, või pikendatud toe tingimustele vastavale uuendamisele eelneva uuendamise aastatasu, mida on tõstetud kehtiva tarbijahinnaindeksi (CPI)* võrra, mida arvestatakse uuendamise kuupäevale eelneva 12-kuulise perioodi kohta.

* USA ja Mehhiko puhul on CPI-na kasutatud Ameerika Ühendriikide Tööministeeriumi tööjõu statistika büroo poolt avaldatud CPI-d.  Kanada puhul on CPI-na kasutatud Bank of Canada poolt avaldatud CPI-d

Lõpetamine.

 1. Adobe pakub käesoleva lepingu raames eespool kirjeldatud tugiteenuseid ühe (1) aastase perioodi jooksul alates tugiteenuste jõusse astumise kuupäevast (algne tähtaeg). Leping pikeneb automaatselt järgnevaks üheks (1) aastaks, välja arvatud juhul, kui üks lepingu osapool teavitab vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne tol hetkel kehtiva tähtaja lõppu kirjalikult lepingu teist osapoolt oma soovist lepingut mitte pikendada. Kui mitte kumbki osapool ei teavita teist osapoolt kirjalikult lepingu mitteuuendamisest, siis saadab Adobe kliendile aastase tugiteenuse arve (kirjeldatud lähemalt allpool). Kui käesolev leping aegub, siis võib klient olla kohustatud enne siin kirjeldatud tugiteenuste ennistamist tasuma täiendavaid tasusid.
 2. Adobe võib tugiteenuste lepingu lõpetada järgmistel juhtudel: kui klient jätab tugiteenuste eest tasumata; kui klient väär- või kuritarvitab tugiteenuseid; või kui klient rikub Adobe litsentsitingimusi või omandiõigusi. Kui Adobe lõpetab tugiteenuste lepingu litsentsitingimuste või omandiõiguste rikkumise tõttu, siis on klient kohustatud tarkvara kasutamise kohe lõpetama, kustutama tarkvara kõigist arvutisüsteemidest, kuhu see on paigaldatud, ja tagastama Adobele kõik tarkvara sisaldava meediumid koos kõigi seonduvate materjalidega. Jaotised 2, 5, 7 ja 8 jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu aegumist või lõppu. Tugiteenuste aegumisel saab kasutaja käesoleva lepingu raames saadud tarkvara edasi kasutada, tingimusel, et ta peab käesoleva lepingu ja/või asjakohase Adobega sõlmitud litsentsilepingu nõuetest ja tingimustest ka edaspidi kinni.

2Tootemärkus

Adobe'i uus toe poliitika ei kehti kõigile Adobe'i toodetele. Muuhulgas ei kehti poliitika Adobe toodetele, mille kohta Adobe on juba Adobe toe lõppemise kuupäevast teada andnud. Mõnel juhul võib Adobe otsustada rakendada alternatiivset kasutaja vajadusel põhinevat toe ajaliini, Adobe jätab endale sel juhul õiguse ise otsustada alternatiivse toe ajaliini rakendamise üle.

Adobe logo

Logige oma kontole sisse