Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Tietoa ohjatuista makrotoiminnoista

Kun käsittelet monia tiedostoja yhdellä tai muutamalla samanlaisella komentosarjalla, voit säästää aikaa ja näppäinpainalluksia käyttämällä ohjattua makrotoimintoa eli toimintoa, jolle on määritetty tietyt asetukset ja joka suoritetaan tietyssä järjestyksessä yhdellä komennolla. Voit käsitellä makrolla yhden dokumentin, useita dokumentteja tai dokumenttikokoelman. Voit jopa skannata dokumentteja ja yhdistää useita dokumentteja yhdeksi PDF-tiedostoksi ennen makron suorittamista.

Acrobatissa on valmiiksi määritettynä joitakin ohjattuja makrotoimintoja. Voit myös luoda omia makroja. Voit käyttää ja hallita makroja Työkalut > Ohjattu makrotoiminto -paneelissa.

Adobe Acrobat XI:ssä makroja voi myös viedä ja tuoda, joten voit jakaa makroja muiden kanssa.

Huomautus:

Makrokäyttöliittymä ja -arkkitehtuuri korvaavat eräkomentosarjatilan, joka oli käytettävissä Adobe Acrobat XI:n aiemmissa versioissa. Useimmat Acrobat 9:n eräkomentosarjoista voidaan tuoda makroina, mutta jotkin komentosarjat edellyttävät pieniä muutoksia.

Makron suorittaminen

Acrobat sisältää useita yksinkertaisia, esimääritettyjä makroja, joilla voidaan virtaviivaistaa työtä. Nämä makrot on tarkoitettu tehtäviin, joita yleensä suoritetaan valmisteltaessa tiedostoja jakelua varten. PDF-tiedostoja ei tarvitse avata näiden makrojen suorittamista varten.

Huomautus:

Voit välttää salasanakehotteet, kun suoritat sarjan salasanoja edellyttävissä PDF-tiedostoissa. Voit automatisoida salasanan antamisen tai määrittää näissä tiedostoissa käytettävän suojausmenetelmän Oletusarvot-valintaikkunan Ohjattu makrotoiminto -paneelissa. Jos valitset Älä kysy salasanaa -asetuksen, salasanalla suojattuja PDF-tiedostoja ei käsitellä.

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto > [Makron nimi].
 2. Työkalupaneeli muuttuu ja näyttää kaikki makroon sisältyvät tehtävät sekä makron tekijän mahdolliset ohjeet.
 3. Valitse tiedostot, joille haluat suorittaa makron, valitsemalla Käsiteltävät tiedostot -kohdasta Lisää tiedostot. Voit lisätä tiedostoja, kansioita, sähköpostiliitteitä tai avoimia tiedostoja.
 4. Kun kaikki käsiteltävät tiedostot ovat näkyvissä, valitse Aloita.
 5. Jos Acrobat pyytää, anna lisätietoja, kuten tulostuskohde ja asetukset.

Etenemisen ilmaisin näyttää suoritettavan prosessin tai tehtävän tilan. Valintamerkki osoittaa valmistuneet makrot tai tehtävät. Paneelin alareunassa näkyy ”Makro suoritettu”, kun kaikki tehtävät ovat valmiita.

Huomautus:

Jos haluat keskeyttää käsittelyn, valitse paneelista Pysäytä. Napsauta vahvistusvalintaikkunassa Lopeta. Acrobat tallentaa tiedostot, jotka on jo käsitelty makrossa määritellyllä tavalla. Jos haluat jatkaa makroa, valitse Jatka. Jos haluat lopettaa makron, valitse Sulje.

Mukautetun makron luominen

Jotta makroa olisi helpompi seurata, voit ryhmitellä vaiheet paneeleiksi sekä lisätä jakoviivoja ja ohjeita. Voit rajoittaa makron koskemaan tiettyjä tiedostoja tai määrättyä kansiota tai antaa käyttäjän valita tiedoston.

 1. Jos haluat käyttää makroa tiettyyn tiedostoon tai kaikkiin jonkin kansion tiedostoihin, napsauta Käsiteltävät tiedostot -kohdassa (oikealla) Tiedosto tai Kansio. Siirry tiedoston tai kansion kohdalle ja valitse Avaa.

 2. Laajenna paneelit Valitse lisättävät työkalut -kohdassa ja lisää tehtävä kaksoisnapsauttamalla sitä. Voit lisätä useita tehtäviä. Tehtävät suoritetaan siinä järjestyksessä, missä ne näkyvät Näytettävät makron vaiheet -luettelossa oikealla.

 3. Jos haluat määrittää etukäteen tehtävän asetukset, valitse Määritä asetukset.

 4. Jos haluat, että makro pyytää käyttäjää valitsemaan asetukset, napsauta Kehota käyttäjää -valintaruutua.

 5. Lisää muita tehtäviä tarpeen mukaan.

 6. Voit viimeistellä makron oikealla olevilla painikkeilla. Voit lisätä uuden paneeliryhmittelyn, ohjeita tai jakoviivan tai siirtää tai poistaa luettelon kohteita.

  Luo uuden paneeliryhmittelyn nykyisen tehtäväjoukon alle. Kirjoita paneelin nimi, kun ohjelma pyytää sitä, ja valitse Tallenna.

  Lisää ohjeet valittuna olevan tehtävän alle. Kirjoita ohjeet, kun ohjelma pyytää sitä, ja valitse Tallenna.

  Lisää jakoviivan valittuna olevan tehtävän alle.

  Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa. Voit siirtää tehtävää, ohjeita, jakoviivaa tai koko paneeliryhmittelyä.

  Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa. Voit siirtää tehtävää, ohjeita, jakoviivaa tai koko paneeliryhmittelyä.

  Poistaa valitun kohteen. Valitse poistettava kohde huolellisesti. Voit poistaa koko paneeliryhmittelyn.

 7. Valitse Tallenna.

 8. Kirjoita Tallenna makro -valintaikkunassa makrolle nimi ja kuvaus ja valitse sitten Tallenna.

Mukautettujen makrojen hallitseminen

Makrojen hallinta -valintaikkunassa voit muokata kopioida, poistaa, tuoda tai viedä makroja sekä nimetä niitä uudelleen.

Makron muokkaaminen

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto > Makrojen hallinta.

 2. Valitse Makrojen hallinta -valintaikkunassa makro ja muuta tehtäviä tai asetuksia napsauttamalla Muokkaa. Muokkaa makroja -valintaikkunassa voit tarkastella makroa ja poistua tallentamatta muutoksia.

 3. Voit lisätä tehtäviä laajentamalla paneelit ja napsauttamalla tehtävää.

 4. Valitse Tallenna.

 5. Muokkaa kuvausta Tallenna makro -valintaikkunassa tarpeen mukaan ja napsauta Tallenna.

Makron nimeäminen uudelleen

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto > Makrojen hallinta.

 2. Valitse Makrojen hallinta -valintaikkunassa makro ja napsauta Nimeä uudelleen.

 3. Kirjoita Tallenna makro -valintaikkunaan uusi nimi ja kuvaus.

Makron kopioiminen

Voit monistaa makron ja muokata makron tehtäviä, ennen kuin tallennat kopion.

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto > Makrojen hallinta.

 2. Valitse Makrojen hallinta -valintaikkunassa makro ja napsauta Kopioi.

 3. Tarkastele lähde- ja kohdeasetuksia, tehtäviä ja asetuksia ja muokkaa niitä tarvittaessa.

 4. Valitse Tallenna.

 5. Kirjoita Tallenna makro -valintaikkunassa nimi ja kuvaus

Makron poistaminen

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto > Makrojen hallinta.

 2. Valitse Makrojen hallinta -valintaikkunassa makro ja napsauta Poista.

 3. Napsauta vahvistusvalintaikkunassa Poista.

Makron vieminen

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto > Makrojen hallinta.

 2. Valitse Makrojen hallinta -valintaikkunassa makro ja napsauta Vie.

 3. Määritä Tallenna nimellä -valintaikkunassa tiedoston nimi ja sijainti makron tallennusta varten. Makrotiedostojen tiedostotunniste on .sequ.

 4. Valitse Tallenna.

Makron tuominen

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto > Makrojen hallinta.

 2. Valitse Makrojen hallinta -valintaikkunassa Vie.

  Huomautus:

  Voit käynnistää tuonnin myös kaksoisnapsauttamalla .sequ-tiedostoa.

 3. Määritä Avaa-valintaikkunassa tuotavan makrotiedoston nimi ja sijainti. Makrotiedostojen tiedostotunniste on .sequ. Valitse Avaa.

 4. Jos samanniminen makro on jo olemassa, näyttöön tulee varoitus. Napsauta Korvaa, jos haluat korvata olemassa olevan makron.

Makrojen automaattinen salasanojen antaminen

Voit määrittää ennen makrojen suorittamista salatuissa tai salasanalla suojatuissa PDF-tiedostoissa, että digitaalinen tunnuksesi syöttää tarvittavan salasanan automaattisesti.

Huomautus:

Voit määrittää näissä tiedostoissa käytettävän suojausmenetelmän Oletusarvot-valintaikkunan Ohjattu makrotoiminto -paneelissa. Jos valitset Älä kysy salasanaa -asetuksen, salasanalla suojattuja PDF-tiedostoja ei käsitellä.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse vasemmalla puolella Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet -kohdassa Lisää.
 4. Avaa vasemmalla puolella Digitaaliset tunnukset -kohta ja valitse Digitaalinen tunnustiedosto.
 5. Valitse oikealla puolella olevasta luettelosta tunnus ja valitse sitten yläpalkista seuraavat komennot:

Kirjaudu sisään

Kirjautuu sisään määritetyllä digitaalisella tunnuksella. Kirjoita salasana ja valitse OK.

Kirjaudu ulos

Kirjaa sinut ulos käyttämällä määritettyä digitaalista tunnusta, kun olet lopettanut makron suorittamisen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö