Tausta näkyy sivun tekstin tai kuvien takana. Tausta voi olla yksinkertaisesti tietty väri, tai taustana voidaan käyttää jotakin kuvaa. Taustaa voidaan käyttää myös vain tietyillä yhden tai usean PDF-tiedoston sivuilla tai sivualueilla. PDF-tiedostossa voi olla vain yksi tausta sivua kohden, mutta tausta voi vaihdella eri sivuilla.

Ennen taustan lisäämistä ja sen jälkeen
Ennen taustan lisäämistä ja sen jälkeen

Taustan lisääminen, vaihtaminen tai muokkaaminen, kun dokumentti on avoinna

 1. Valitse Työkalut > Sivut > Tausta > Lisää taustakuva.

  Huomautus:

  Jos näyttöön tulee ilmoitus, että nykyisellä tiedostolla on jo tausta, napsauta Korvaa tausta. Jos lisäät uuden taustan vain tietyille sivuille, entinen tausta pysyy ennallaan muilla sivuilla.

 2. (Valinnainen) Jos haluat lisätä taustan vain tietyille sivuille, napsauta Sivualueasetukset. Määritä sitten sivualue ja valitse tarvittaessa Osajoukko-asetus.
 3. Määritä tausta:
  • Jos haluat käyttää uudelleen aiemmin tallennettua taustaa ja tausta-asetuksia, valitse tausta Tallennetut asetukset -valikosta.

  • Voit käyttää yhtenäistä taustaväriä valitsemalla Väristä. Valitse sitten väriruutu tai mukautettu väri värivalitsimella .

  • Jos haluat käyttää kuvaa, valitse Tiedosto ja sitten kuvatiedosto. Jos haluat valita tietyn kuvan monisivuisesta tiedostosta, kirjoita Sivunumero-ruutuun sivunumero.

  Huomautus:

  Taustakuvana voidaan käyttää vain PDF-, JPEG- ja BMP-tiedostoja.

 4. Muuta taustan ulkoasua ja sijaintia tarvittaessa seuraavasti.
 5. (Valinnainen) Jos haluat käyttää samaa taustaa muissa PDF-tiedostoissa, napsauta Käytä useissa -painiketta. Napsauta Lisää tiedostot, valitse Lisää tiedostot tai Lisää avoimet tiedostot ja valitse sitten tiedostot. Määritä sitten Tulostusasetukset-valintaikkunassa kansio ja tiedostonimi ja napsauta OK.

Taustan lisääminen, korvaaminen tai muokkaaminen, kun dokumenttia ei ole avoinna (vain Windows)

 1. Valitse Työkalut > Sivut > Tausta > Lisää taustakuva.
 2. Napsauta valintaikkunassa Lisää tiedostot, valitse Lisää tiedostot ja valitse sitten tiedostot.

  Huomautus:

  Voit lisätä tiedostoja tai kansioita myös vetämällä ne valintaikkunaan.

 3. Sulje Lisää tausta -valintaikkuna napsauttamalla OK.
 4. Suorita vaiheet 2–4 toimintaohjeessa, joka koskee avoimen dokumentin taustan lisäämistä, korvaamista ja muokkaamista. Kun olet määrittänyt taustan, napsauta OK.
 5. Määritä Tulostusasetukset-valintaikkunassa kansio ja tiedostonimi ja napsauta OK.

PDF-portfolion PDF-osatiedostojen taustan lisääminen, korvaaminen tai muokkaaminen

 1. Valitse yksi tai useampi PDF-portfolion PDF-osatiedosto.
 2. Suorita vaiheet toimintaohjeessa, joka koskee avoimen dokumentin taustan lisäämistä, korvaamista ja muokkaamista.

Äskettäin muokatun taustakuvan päivittäminen

Jos taustana käytettävä alkuperäinen kuva muuttuu, voit päivittää PDF-tiedoston kuvan uuden version mukaiseksi ilman, että vanhaa versiota tarvitsee poistaa ja uutta lisätä uudelleen.

 1. Avaa yksi PDF-tiedosto.
 2. Valitse Työkalut > Sivut > Tausta > Päivitä.
 3. Napsauta OK tai muuta taustan asetuksia ja napsauta sitten OK.

Huomautus:

Tällä tavoin voidaan muokata vain Acrobat 7.0:lla tai uudemmalla lisättyjä taustoja.

Taustan poistaminen valituilta sivuilta

 1. Avaa yksi PDF-tiedosto tai valitse PDF-portfoliosta yksi tai useampi siihen kuuluvista PDF-osatiedostoista.
 2. Valitse Työkalut > Sivut > Tausta > Lisää taustakuva / Korvaa.
 3. Napsauta Sivualueasetukset ja määritä sitten sivualue ja valitse Osajoukko-asetus tarpeen mukaan.

Taustan poistaminen kaikilta sivuilta

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Avaa yksi PDF-tiedosto tai valitse PDF-portfoliosta yksi tai useampi siihen kuuluvista PDF-osatiedostoista. Valitse sitten Työkalut > Sivut > Tausta > Poista.

  • Jos haluat poistaa taustan useasta PDF-tiedostosta, sulje kaikki avoimet PDF-tiedostot ja valitse Työkalut > Sivut > Tausta > Poista. Napsauta valintaikkunassa Lisää tiedostot, valitse Lisää tiedostot tai Lisää avoimet tiedostot ja valitse sitten tiedostot. Napsauta OK ja määritä sitten kansion ja tiedostonimen ominaisuudet Tulostusasetukset-valintaikkunassa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö