Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Preflight-ongelmien tarkasteleminen PDF-rakenteen sisällä

Lisätietoja PDF-rakenteesta on Adobe PDF Technology Centerin dokumenteissa osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_fi (vain englanniksi). Jos tunnet PDF-tiedostomuodon hyvin, tutki PDF-tiedoston sisäistä rakennetta ja sen kirjasimia Preflight-ristiriidan teknisen syyn löytämiseksi. Preflight-tarkistus sisältää kolme vaihtoehtoa PDF-tiedoston tarkempaa tutkimista varten. PDF-tiedostoihin perehtyneet käyttäjät voivat näillä työkaluilla analysoida ristiriidan aiheuttaneita objekteja ja kirjasimia.

On tärkeää tuntea tarkkaan kirjasimien sisäinen rakenne ja Type 1-, TrueType- ja OpenType-kirjasimien määritykset. Kirjasimien määritykset on lueteltu ohjeen lähdeluettelossa.

Huomautus:

Näyttöön tulevissa ikkunoissa voit selata mutta et muokata PDF-rakennetta ja kirjasimia.

Sisäisen PDF-rakenteen selaaminen

Voit tarkastella sisältövirtojen ja cos-objektien määrittämää PDF-tiedoston rakennetta puukaaviona. Sisältövirrat edustavat sivuja, lomakkeen XObject-objekteja, Type 3 -kirjasimen merkkejä sekä kommenttien ja lomakekenttien ulkoasua. Cos-objekteihin kuuluvat esimerkiksi väriavaruus, kuvat ja XObject-objektit.)

Tarkista PDF-syntaksi, tutki korjauksen tuloksia tai määritä ristiriidan syy. Valittavissa on viisi näkymätilaa, jotka järjestävät sisältövirrat eri tavoin. Et voi muokata PDF-tiedostoa Sisäinen PDF-rakenne -ikkunassa.

Huomautus:

Älä sekoita sisäistä rakennetta koodimerkityn PDF-tiedoston loogiseen rakenteeseen, josta on apua näkövammaisille tai sokeille lukijoille. Sisäinen rakenne sisältää dokumentin kaikki objektit, myös koodimerkinnät.

Sinun täytyy suorittaa Preflight-tarkistus, ennen kuin voit selata PDF-tiedoston sisäistä rakennetta.

 1. Valitse Preflight-ikkunan Asetukset-valikosta Selaa sisäistä PDF-rakennetta.

  Sisäinen PDF-rakenne -ikkuna avautuu ja näyttää puunäkymän, joka sisältää dokumentin tiedot ja dokumenttiluettelon (dokumentin objektihierarkian ylimmän tason).

 2. Laajenna puun jokainen osa, jotta näet dokumentin rakenteen.
 3. Napsauta Sivu-painiketta , jos haluat nähdä jokaisen sivun rakenteen.
 4. Voit muuttaa sisältövirtojen ulkoasua puunäkymässä valitsemalla työkaluriviltä näkymätilan:

  Perinteinen 

  Näyttää sisältövirran sivun sisältöoperaattoreiden sarjana. Laajenna operaattorin alipuu, jotta näet sen operandit. Tämä on oletusnäkymä.

  Ryhmittelee sisältövirran kaikki operaattorit, jotka kuuluvat samalle grafiikkatilan sisäkkäistystasolle q/Q-operaattoriparin välissä. Laajenna q/Q-parin alipuu, jotta näet sen sisällä olevan operaattorin ja parametrit.

  BMC 

  Samankaltainen kuin Q, mutta järjestää sisältövirrat merkityn sisällön (BMC/EMC) sisäkkäistystasojen mukaan.

  BT/ET 

  Järjestää sisältövirrat tekstilohkoittain, jotka on ympäröity BT- ja ET-operaattoreilla.

  Snippet 

  Näyttää sisältövirrat snippet-sarjoina. Snippet on samassa grafiikkatilassa olevien objektien yhtenäinen ryhmä. Tässä näkymässä kukin snippet edustaa piirto-operaation tyyppiä (esimerkiksi alueen maalaamista) ja sen grafiikkatilaa.

Sisäisen kirjasinrakenteen selaaminen

Jos haluat tarkastella PDF-tiedostoon sisällytettyjen kirjasimien sisäistä rakennetta yksityiskohtaisemmin kuin Preflight-tuloksissa, valitse graafinen näkymä, joka sisältää kunkin kuvion ääriviivan ja koordinaatit. Voit määrittää erilaisten Preflight-virheiden syyt, esimerkiksi kuvioiden vaihtelevista leveyksistä johtuvat ristiriidat.

Sinun täytyy suorittaa Preflight-tarkistus, ennen kuin voit selata kirjasinten sisäistä rakennetta.

 1. Valitse Preflight-ikkunan Asetukset-valikosta Selaa kaikkien dokumenttikirjasinten sisäistä rakennetta.

  Huomautus:

  Jos haluat tarkastella yksittäisen kirjasimen rakennetta, laajenna Kirjasimet kohdassa Tulokset > Yleiskatsaus. Valitse kirjasin ja valitse Asetukset-valikosta Sisäisen kirjasinrakenteen selaaminen.

 2. Jos haluat nähdä kuvion tarkat tiedot, napsauta seuraavia painikkeita:

  Näytä ruudukko 

  Merkitsee kuvion koordinaatiston origon kahdella vihreällä kohtisuoralla viivalla.

  Näytä kehykset 

  Merkitsee valitun kuvion käyttämän alueen ja suurimman kaikkien kuvioiden käyttämän alueen sinisillä viivoilla, jotka ovat ylhäällä ja alhaalla kohdakkain.

  Näytä täyttö 

  Näyttää täytetyn kuvion alueet keskiharmaina.

  Näytä pisteet 

  Näyttää kaikki pisteet, jotka käytetään kuvion ääriviivan määrittämiseen. Mustat pisteet esittävät ääriviivan ulkoreunaa. Punaiset pisteet esittävät bezier-käyriä ja ovat eri kohdassa kuin ääriviivan ulkoreuna.

  Näytä kohdistin 

  Merkitsee valitun pisteen sijainnin kahdella magentanvärisellä kohtisuoralla viivalla. Tämä painike on käytettävissä vain, jos Näytä pisteet -asetus on valittu.

 3. Jos haluat muuttaa kuvion näyttöalueen kokoa, vedä puunäkymän ja kuvion näyttöalueen välissä olevaa kahvaa ylös tai alas.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö