Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

PDF-portfolioiden luominen (Acrobat Pro)

PDF-portfolioiden luominen, asettelun valitseminen ja tiedostojen lisääminen on helppoa. PDF-portfoliossa voit luoda kansioita, poistaa osatiedostoja tai kansioita, muokata osatiedostojen tiedostonimiä sekä lisätä ja muokata osatiedostojen kuvauksia.

Lisäresurssit

PDF-portfolioiden luomista käsitteleviä videoita ja opastusohjelmia on seuraavissa resursseissa:

PDF-portfolion luominen

Voit luoda PDF-perusportfolion muutamassa nopeassa vaiheessa.

 1. Käynnistä Acrobat ja tee jokin seuraavista:

  • Napsauta Tervetuloa-näytössä Luo PDF-portfolio.

  • Napsauta työkalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa Luo-painiketta ja valitse valikosta PDF-portfolio.

  • Valitse Tiedosto > Luo > PDF-portfolio.

 2. Valitse asettelu ohjatun toiminnon vasemmasta reunasta.

  Asettelujen luettelo sisältää Acrobatin mukana tulevat valmiiksi määritetyt asettelut sekä enintään kaksi tuotua mukautettua sivuasettelua. Jos olet tuonut useampia asetteluita, vain kaksi viimeksi tuotua mukautettua sivuasettelua näkyvät.

  Huomautus:

  Jos haluat lisätä mukautetun sivuasettelun, jonka olet ladannut tietokoneeseesi, napsauta Tuo mukautettu sivuasettelu ja avaa tiedosto. Asettelujen tiedostonimien tunniste on .nav.

 3. Napsauta Lisää tiedostoja -painiketta ja valitse PDF-portfolioon lisättävä sisältö. Voit valita yhden tai useamman tiedoston.

 4. Lisää tiedostot ja tallenna PDF-portfolio napsauttamalla Valmis.

Huomautus:

Windowsissa voit luoda Outlookin ja Lotus Notesin Acrobat PDFMakerilla PDF-portfolioita, kun muunnat sähköpostiviestejä.

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen PDF-portfolioon

Voit lisätä sisältöä aiemmin luotuun PDF-portfolioon.

 1. Siirry avoimesta PDF-portfoliosta Muokkaa-tilaan ja tee jokin seuraavista:

  • Napsauta Lisää sisältö -paneelia ja lisää sitten yksittäisiä tiedostoja tai tiedostokansio napsauttamalla Lisää tiedostoja tai Lisää kansio.

  • Voit luoda kansion napsauttamalla Lisää sisältö -paneelia ja valitsemalla Luo kansio.

  • Jos haluat lisätä tiedostoja tietokoneestasi, vedä mitä tahansa tiedostoja tai kansioita PDF-portfolio-työtilaan tai kansioon.

  • Jos haluat siirtää tiedostoja eri kansioon, vedä ne.

  Huomautus:

  Paras tulos saavutetaan, kun osatiedostojen kokonaismäärä on korkeintaan 15 ja kaikkien osatiedostojen kokonaiskoko on alle 50 Mt.

Verkkosisällön lisääminen PDF-portfolioon

Voit lisätä linkkejä Web-sivustoille tai upottaa videotunnisteita. Web-sisältöön linkittäminen on kätevää, jos haluat pienentää PDF-portfolion tiedostokokoa.

 1. Napsauta Lisää sisältö -paneelia Asemointi-ruudussa ja valitse jokin sisällön lisäämisen vaihtoehto.

 2. Valitse Lisää verkkosisältö.

 3. Anna PDF-portfolioon lisättävälle Web-sisällölle tiedostonimi ja kuvaus. Tämä Web-tiedosto on linkki määrittämääsi Web-sisältöön.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat linkittää Web-sivustoon, valitse Lisää Web-linkki ja lisää sitten URL.

  • Jos haluat upottaa videotunnisteen, valitse Lisää upotustunniste ja liitä sitten videon upotuskoodi. Videoidenjakosivustoilla on yleensä menetelmä videon upotuskoodin kopioimiseksi. Web-sivustolla voi esimerkiksi olla Upota-ruutu, jossa koodi näkyy, ja muita upotusvaihtoehtoja.

PDF-portfolion multimediatiedostojen muuntaminen (Acrobat Pro)

Voit muuntaa seuraavia multimediaosatiedostoja PDF-muotoon PDF-portfolion sisällä: FLV-, SWF-, F4V- ja mp3-tiedostot. Voit muuntaa myös näitä tiedostoja PDF-muotoon, jos ne on koodattu H.264-muotoon (AAC-äänen kera): MOV, M4V, MP4, 3GP ja 3G2. (H.264 ja AAC ovat elokuvien koodaus- ja pakkausvaihtoehtoja.)

Huomautus:

Jos haluat muuntaa AVI- tai WMV-tiedostoja PDF-muotoon tai muita multimediatiedostotyyppejä FLV-muotoon, käytä Adobe Media Encoderia. Tämä sovellus on saatavana Acrobat X Suitessa tai Creative Suitessa.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tai Control-osoita Muokkaa-tilassa yhtä tai useampaa PDF-portfolion multimediatiedostoa ja valitse Muunna PDF-muotoon.
 2. Jos valintaruutu tulee näkyviin, määritä tarvittavat asetukset ja napsauta OK.

Tiedostojen ja kansioiden poistaminen PDF-portfoliosta

Jos poistat kansion, kaikki sen sisältämät tiedostot poistetaan PDF-portfoliosta.

 1. Valitse Muokkaa-tilassa yksi tai useampi tiedosto tai kansio PDF-portfoliosta ja paina Poista. Voit myös napsauttaa kortin Poista tiedosto -kuvaketta, jos se on käytettävissä.

PDF-portfolion mukauttaminen (Acrobat Pro)

Muokkaa-tilassa voit mukauttaa asettelun, teeman ja värimallin. Voit mukauttaa myös Tiedot-näkymää itse valitsemillasi tai luomillasi sarakkeilla.

PDF-portfolion asettelun muuttaminen

PDF-portfolion asetteluasetusten avulla voit esittää sisältöä tarpeitasi parhaiten vastaavassa asettelussa. Esimerkiksi Selaa napsauttamalla -asettelun ansiosta lukijat voivat selata PDF-portfolion tiedostoja yksi kerrallaan. Kaikissa asetteluissa kukin tiedosto näkyy kortissa, joka sisältää kuvan (jos käytettävissä) sekä tiedoston nimen ja muita tietoja dokumentista.

Voit myös luoda omia mukautettuja sivuasetteluja, mikä saattaa edellyttää joitain kehittäjätaitoja.

 1. Tee Muokkaa-tilassa jokin seuraavista:

  • Valitse asettelu napsauttamalla Asemointi-ruudussa Portfolion sivuasettelut ja valitse sitten luettelosta asettelu.

  • Jos haluat käyttää mukautettua sivuasettelua, napsauta Tuo mukautettu sivuasettelu. Siirry tietokoneessa mukautetun sivuasettelun kohdalle ja avaa se. Asettelutiedostojen tunniste on .nav. Asettelu näkyy Portfolion sivuasettelut -luettelossa, josta voit valita sen. Tuodut asettelut tulevat pysyvästi Portfolion sivuasettelut -paneelin Mukautetut sivuasettelut -osaan.

  • Jos haluat poistaa mukautetun asettelun, napsauta asettelun nimen vieressä olevaa X-merkkiä.

Ulkoasun muuttaminen

Teemat, värit ja taustakuvat lisäävät PDF-portfolion kiinnostavuutta ja yhtenäisyyttä. Käytä Muokkaa-tilaa visuaalisten elementtien muuttamiseen.

 • Valitse teema napsauttamalla Asemointi-ruudusta Visuaaliset teemat ja valitse sitten luettelosta teema.

 • Jos haluat käyttää mukautettua teemaa, napsauta Tuo mukautettu teema. Siirry tietokoneessa mukautetun teeman kohdalle ja avaa se. Teema siirtyy välittömästi PDF-portfolioon ja näkyy Visuaaliset teemat -luettelossa mukautettuna. Mukautetuista sivuasetteluista poiketen mukautetut teemat koskevat ainoastaan kulloistakin PDF-portfoliota, eivätkä ne jää pysyvästi Visuaaliset teemat -paneeliin. Teemat luodaan Adobe Flash Professionalissa tai Adobe Flash Builderissa, ja niiden tiedostotunniste on .swf.

 • Jos haluat muuttaa visuaalisen teeman värejä, napsauta Asemointi-ruudussa Väripaletit ja valitse toinen paletti.

 • Jos haluat luoda mukautetun väripaletin, valitse Väripaletit-paneelissa Luo olemassa olevista ja määritä värit.

 • Jos haluat muuttaa taustavärin ominaisuuksia, valitse ensin väripaletti ja napsauta sitten Tausta. Määritä taustavärin ominaisuudet haluamallasi tavalla.

 • Jos haluat lisätä taustaksi kuvan, napsauta Asemointi-ruudusta Tausta. Valitse Taustakuva-alueella kuva luettelosta tai napsauta Valitse uusi, jos haluat lisätä kuvan tietokoneestasi. Määritä kuvan ominaisuudet haluamallasi tavalla.

Lisää ylätunniste

Ylätunniste näkyy asettelun yläpuolella ja voi sisältää tärkeitä tietoja, kuten logon, yrityksen nimen ja yhteystiedot. Ylätunniste voi sisältää tekstiä, kuvia tai molempia, ja tiedot voi järjestää eri tavoin.

 1. Napsauta Muokkaa-tilassa muokkausikkunan yläosassa olevaa tyhjää kaistaletta. Ylätunnisteen ominaisuudet -paneeli tulee näkyviin Asemointi-ruudun alaosan lähelle.

  Ylätunnisteen ominaisuudet
  PDF-portfolion tyhjä ylätunnistealue

 2. Valitse Ylätunnisteen ominaisuudet -luettelosta malli.

 3. Lisää sisältöä napsauttamalla ylätunnistealueella ruutuja. Jos haluat lisätä tekstiä, saat lisäyskohdan näkyviin kaksoisnapsauttamalla.

 4. Määritä Tekstin ominaisuudet- ja Kuvan ominaisuudet -paneeleissa koko, taustaväri, kirjasin ja muut ominaisuudet.

Lisäresurssit

PDF-portfolion mukauttamista koskevia videoita on seuraavissa resursseissa:

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö