Voit helposti korjata, päivittää ja parannella PDF-tiedostoja. Voit siirtää tai korvata kuvia tai muuttaa niiden kokoa palaamatta alkuperäiseen lähdedokumenttiin.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.
Opi kuvan siirtäminen, koon muuttaminen, kiertäminen, kääntäminen ja vaihtaminen uutta Sisällön muokkaus -paneelia käyttäen.
Donna Baker

Kuvan tai objektin sijoittaminen PDF-tiedostoon

 1. Valitse Työkalut > Sisällön muokkaus > Lisää kuva .

 2. Etsi Avaa-valintaikkunassa tiedosto, jonka haluat sijoittaa.

 3. Valitse kuvatiedosto ja napsauta Avaa.

 4. Napsauta kohtaa, johon haluat sijoittaa kuvan, tai muuta lisättävän kuvan kokoa napsauttamalla kuvaa ja vetämällä sitä.

  Kuvatiedoston kopio näkyy sivulla resoluutioltaan alkuperäistä tiedostoa vastaavana.

 5. Muokkausalueen kahvoilla voit muuttaa kuvan kokoa ja Sisällön muokkaus -paneelin työkaluilla voit kääntää, kiertää tai rajata kuvaa.

Kuvan tai objektin siirtäminen tai sen koon muuttaminen

 1. Valitse työkalu sen mukaan, mitä haluat siirtää:

  Kuva

  Valitse Työkalut > Sisällön muokkaus > Muokkaa tekstiä ja kuvia . Kun siirrät osoittimen muokattavan kuvan kohdalle, vasempaan yläkulmaan tulee näkyviin kuvan kuvake.

  Vuorovaikutteinen objekti

  Jos haluat muokata lomakekenttiä, painikkeita tai muita vuorovaikutteisia objekteja, valitse Työkalut > Vuorovaikutteiset objektit > objektinvalintatyökalu .

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtää kuvaa tai objektia, vedä se haluamaasi paikkaan. Kuvia tai objekteja ei voi vetää toiselle sivulle (voit sen sijaan leikata ne ja liittää ne uudelle sivulle). Voit rajoittaa liikkeen pysty- tai vaakasuoraan suuntaan pitämällä vaihtonäppäimen painettuna vetäessäsi.
  • Jos haluat muuttaa kuvan tai objektin kokoa, valitse kuva tai objekti ja vedä kahvasta. Pitämällä vaihtonäppäimen painettuna vetäessäsi kahvasta voit säilyttää sivusuhteen alkuperäisenä.

  Huomautus:

  Jos valitset useita objekteja, voit siirtää niitä tai muuttaa niiden kokoa samanaikaisesti.

Kuvan kiertäminen, kääntäminen, rajaaminen tai korvaaminen

 1. Valitse Työkalut > Sisällön muokkaus > Muokkaa tekstiä ja kuvia .

 2. Valitse kuva (tai kuvat).
 3. Valitse Sisällön muokkaus -paneelissa Muoto-kohdasta jokin seuraavista työkaluista:

  Pystypeilikuva

  Peilaa kuvan pystysuunnassa vaaka-akselilla.

  Vaakapeilikuva

  Peilaa kuvan vaakasuunnassa pystyakselilla.

  Kierrä vastapäivään

  Kiertää valittua kuvaa 90 astetta myötäpäivään.

  Kierrä myötäpäivään

  Kiertää valittua kuvaa 90 astetta myötäpäivään.

  Rajaa kuva

  Rajaa tai leikkaa valitun kuvan. Rajaa kuva vetämällä valintakahvaa.

  Korvaa kuva

  Korvaa valitun kuvan haluamallasi kuvalla. Etsi korvaava kuva Avaa-valintaikkunasta ja valitse Avaa.

Huomautus:

Jos haluat kiertää valitsemaasi kuvaa manuaalisesti, vie kohdistin heti valintakahvan ulkopuolelle. Kun kohdistimen muoto vaihtuu kierto-osoittimeksi , vedä sitä suuntaan, johon haluat kiertää.

Kuvan tai objektin siirtäminen muiden elementtien eteen tai taakse

Järjestysasetuksilla voit siirtää kuvan tai objektin muiden elementtien eteen tai taakse. Voit siirtää kohdetta eteen- tai taaksepäin yhden tason verran tai siirtää sen sivulla olevien elementtien pinoamisjärjestyksessä etummaiseksi tai takimmaiseksi.

 1. Valitse Työkalut > Sisällön muokkaus > Muokkaa tekstiä ja kuvia .

 2. Valitse objekti (tai objektit).
 3. Napsauta objektia (tai objekteja) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Järjestä sekä haluamasi vaihtoehto.

  Huomautus:

  Jos sivu on monitasoinen ja objektin valitseminen on hankalaa, on ehkä helpompi muuttaa järjestystä Sisältö-välilehdessä. (Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusruudut > Sisältö.)

Kuvan muokkaaminen Acrobatin ulkopuolella

Voit muokata kuvaa tai grafiikkaa jossakin toisessa sovelluksessa, kuten Photoshopissa, Illustratorissa tai Microsoft Paintissa.. Kun tallennat kuvan tai grafiikan, Acrobat päivittää muutokset automaattisesti PDF-tiedostoon. Muokkaa käyttämällä -valikossa näkyvät sovellukset määräytyvät tietokoneeseen asennettujen sovellusten sekä valitun kuvan tai grafiikan tyypin mukaan. Voit vaihtoehtoisesti määrittää sovelluksen, jota haluat käyttää.

 1. Valitse Työkalut > Sisällön muokkaus > Muokkaa tekstiä ja kuvia .

 2. Valitse kuva tai objekti.

  Huomautus:

  Valitse useita kohteita, jos haluat muokata niitä samassa tiedostossa yhtä aikaa. Voit muokata kaikkia sivulla olevia kuvia ja objekteja napsauttamalla sivua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Valitse kaikki.

 3. Valitse haluamasi editori Muokkaa käyttämällä -valikosta (Sisällön muokkaus -paneelin Muoto-kohdasta). Jos haluamaasi editoria ei näy valikossa, valitse Avaa sovelluksessa, etsi kyseinen sovellus ja valitse Avaa.

  Huomautus:

  Jos näyttöön tulee kysymys, muunnetaanko ICC-profiilit, valitse Ei muunneta. Jos kuvaikkunassa näkyy vain ruutukuvio, kuvatietojen lukeminen ei onnistunut.

 4. Tee haluamasi muutokset ulkoisella muokkaussovelluksella. Muista seuraavat rajoitukset:
  • Jos muutat kuvan mittasuhteita, kuva ei ehkä tasaannu oikein PDF-dokumentissa.
  • Läpinäkyvyystiedot säilyvät vain maskeissa, jotka on määritetty indeksiarvoiksi indeksoidussa väriavaruudessa.
  • Jos käytät Photoshopia, yhdistä kuvan tasot.
  • Kuvamaskeja ei tueta.
  • Jos vaihdat väriavaruutta kuvaa muokatessasi, menetät tiedot, jotka säilyvät ainoastaan alkuperäisessä väriavaruudessa.
 5. Valitse muokkaussovelluksessa Tiedosto > Tallenna. Kun Acrobat tuodaan edustalle, objekti päivittyy automaattisesti ja näkyy PDF-dokumentissa.

  Huomautus:

  Jos Photoshopilla muokattavan kuvan tiedostomuoto on sopiva Photoshop 6.0:lle tai uudemmalle, kuva tallentuu takaisin PDF-dokumenttiin. Jos kuvan tiedostomuotoa ei tueta, Photoshop käsittelee kuvaa yleisenä PDF-kuvana ja tallentaa muokatun kuvan levylle eikä takaisin PDF-tiedostoon.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö