Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Tietoja viivakoodeista

Viivakoodikentät muuttavat käyttäjän lomakkeeseen lisäämät tiedot kuvioksi, joka voidaan lukea, tulkita ja liittää tietokantaan. Viivakoodeista on hyötyä, kun käyttäjät lähettävät lomakkeen postitse tai faksilla.

Viivakoodien avulla voidaan esimerkiksi säästää aikaa, välttää vastausten manuaalinen lukeminen ja tallentaminen sekä estää tiedonsyöttövirheet.

Tavanomaiseen viivakoodin työnkulkuun kuuluu seuraavat vaiheet:

 • Lomakkeen tekijä varmistaa, että Laske kenttien arvot automaattisesti -asetus on valittu lomakkeen oletusarvoissa. Sitten hän luo lomakkeen Acrobatilla ja määrittää kaikki muut kentät tavalliseen tapaan.

 • Lomakkeen tekijä lisää lomakkeeseen viivakoodikentän ja määrittää viivakoodin niin, että se lukee tarvittavat tiedot.

 • Lomakkeen tekijä sovittaa lomakkeen Readerin käyttäjiä varten (jos hän haluaa antaa heille oikeuden tallentaa täyttämänsä lomakkeen tai jos lomake sisältää tietyt viivakoodikentät).

 • Lomakkeen tekijä jakaa lomakkeen muille käyttäjille.

 • Käyttäjät täyttävät lomakkeen tietokoneellaan ja lähettävät sen sähköisessä muodossa tai tulostavat sen ja lähettävät tulosteen lomakkeen jakelijalle.

 • Vastaanotetut viivakooditiedot tulkitaan yhdellä seuraavista menetelmistä, ja sitten lomakkeen vastaanottaja voi tarkistaa, lajitella ja käyttää niitä:

  Lomake on lähetetty faksilla faksipalvelimeen

  Lomakkeen vastaanottaja voi hakea TIFF-kuvat faksipalvelimesta Adobe Acrobat Capture® -ohjelmistolla ja tallentaa ne Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder -ohjelmiston kansioon, jos hänellä on nämä tuotteet.

  Paperilla toimitetut lomakkeet

  Lomakkeen vastaanottaja voi skannata paperilomakkeet ja lukea niiden viivakoodit LiveCycle Barcoded Forms Decoderilla tai vastaavalla sovelluksella.

Huomautus:

Acrobat Capture ja LiveCycle Barcoded Forms Decoder ovat itsenäisiä tuotteita, jotka on tarkoitettu yrityskäyttöön ja jotka eivät kuulu Acrobatiin.

Viivakoodien suunnitteluvihjeitä

Esimerkiksi käytettävyys ja tila vaikuttavat siihen, miten viivakoodit suunnitellaan ja sijoitetaan. Esimerkiksi viivakoodin koko voi rajoittaa sitä, kuinka suuri tietomäärä voidaan muuttaa viivakoodiksi. Pääset parhaimpiin tuloksiin, kun noudatat seuraavia ohjeita.

 • Sijoita viivakoodi niin, että se ei todennäköisesti taitu, kun paperi pannaan kirjekuoreen. Viivakoodin pitää olla niin kaukana arkin reunoista, ettei osa siitä jää pois tulostettaessa tai faksattaessa.

 • Sijoita viivakoodi niin, että se on helppo nähdä ja skannata. Jos tarkoitus on käyttää käsiskanneria, viivakoodi ei saisi olla leveämpi kuin 10.3 cm. Tällöin pitkät ja kapeat viivakoodit ovat sopivimpia. Vältä myös viivakoodin sisällön pakkaamista, kun käytetään käsiskanneria.

 • Varmista, että viivakoodi on tarpeeksi suuri koodattaville tiedoille. Jos viivakoodialue on liian pieni, se muuttuu tasaisen harmaaksi. Muista testata valmis lomake ennen jakelemista, jotta tiedät, onko viivakoodialue tarpeeksi suuri.

Luo, testaa ja muokkaa viivakoodikenttiä

Yksi tapa parantaa PDF-lomakkeen viivakoodia on luoda mukautettuja komentosarjoja. Tällaisten komentosarjojen kirjoittaminen edellyttää JavaScript-kielen perusteiden ja Acrobatin oman JavaScript-kielen tuntemusta. Lisätietoja on Developing Acrobat® Applications Using JavaScript™ -oppaassa osoitteesa www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_fi (PDF, vain englanniksi). Perustietoja JavaScript-kielestä saa monista lähteistä.

Huomautus:

Kun enimmäiskokoinen viivakoodi on lisätty, solun koon tai purkuehdon muuttaminen voi saada viivakoodin ylittämään sivun reunat. Tämä voidaan välttää valitsemalla sopiva solukoko ja sopivat viivakoodin purkuehdot.

Viivakoodikentän lisääminen

 1. Avaa lomake Acrobatilla, avaa Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse vasemmalta Lomakkeet. Valitse sitten Laske kenttien arvot automaattisesti.
 2. Valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa.
 3. Napsauta Viivakoodi-työkalua  pikakäyttöpalkissa tai valitse Lomakkeet > Tehtävät > Lisää uusi kenttä > Viivakoodi.
 4. Määritä viivakoodialue vetämällä suorakulmio ja napsauta sitten viivakoodikenttää, jotta Ominaisuudet-valintaikkuna avautuu.
 5. Valitse Arvo-välilehti ja tee jokin seuraavista:
  • Valitse Koodaa käyttäen ja valitse sitten muoto (XML tai Sarkainmerkein eroteltu). Napsauta Valitse-painiketta ja valitse viivakoodikenttään koodattavat kentät. Jos viivakooditietoihin ei lisätä kenttien nimiä, poista Sisällytä kenttien nimet -asetuksen valinta.

  • Valitse Muokattu laskentakomentosarja, napsauta Muokkaa-painiketta ja kirjoita JavaScript-käskyt JavaScript-muokkausohjelma-valintaikkunaan.

 6. Valitse Asetukset-välilehti ja tee kaikki seuraavat toimet:
  • Valitse Symbolimerkistö-asetus: PDF417, QR Code tai Tietomatriisi.

  • Valitse Pakkaa tiedot ennen viivakoodin muodostamista, jos haluat käyttää pakkausmenetelmää. Älä valitse tätä vaihtoehtoa, jos palautetuista lomakkeista luetaan tietoja käsiskannerilla.

  • Valitse Purkuehto-kohdasta, millaisella laitteella palautetut lomakkeet käsitellään: Viivakoodiskanneri, Faksipalvelin, Dokumenttiskanneri tai Mukautettu.

  • Valitse tarvittaessa Mukautettu ja kirjoita arvot seuraaviin kohtiin: X-mitta, Y/X-suhde ja Virheenkorjaustaso.

 7. Tee muut haluamasi muutokset Yleiset- ja Toiminnot-välilehdissä. Sulje sitten Viivakoodikentän ominaisuudet -valintaikkuna.

  Ohjelma tuottaa automaattisesti JavaScript-koodin, joka muuttaa valitut kentät XML-muotoon tai sarkaimin eroteltuun muotoon. Viivakoodikentän ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu, ja lomakkeeseen tulee määritettyjen arvojen mukainen viivakoodi.

  Huomautus:

  Jos lisäät lomakkeeseen uuden kentän viivakoodin luomisen jälkeen, uusi kenttä ei ole automaattisesti mukana viivakoodien tiedoissa. Viivakoodiin voidaan kuitenkin lisätä tietokenttiä manuaalisesti.

Viivakoodikentän testaaminen

 1. Valitse Lomakkeet > Tehtävät > Sulje lomakkeen muokkaaminen tai napsauta Lomakkeet-työkalurivin Esikatselu-painiketta.
 2. Täytä lomake. Käytä esimerkkitietoja, joiden määrä vastaa kunkin kentän suurinta tietomäärää tai joita oletat käyttäjien syöttävän.
 3. Jos viivakoodikenttä näkyy himmeänä, muuta viivakoodikentän kokoa tai sisältötietojen määrää. (Katso seuraavia tehtäviä.)
 4. Varmista, että viivakoodikentän alue on tarpeeksi suuri kaikille saapuville tiedoille. Poista esimerkkitiedot valitsemalla Lomakkeet > Tyhjennä lomake.
 5. Valitse Tiedosto > Tallenna.

Viivakoodikenttä on nyt valmis jakeluun.

Tietokenttien sisällyttäminen viivakoodiin

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa.
 2. Kaksoisnapsauta viivakoodikenttää.
 3. Valitse Arvo-välilehti ja tee jokin seuraavista:
  • Jos Koodaa käyttäen -asetus on valittu, napsauta Valitse ja valitse sitten lisää lomakekenttiä koodattaviksi.

  • Jos Muokattu laskentakomentosarja -asetus on valittu, napsauta Muokkaa ja lisää kenttiä kirjoittamalla JavaScript-käskyjä.

Kun olet sisällyttänyt viivakoodiin uusia tietokenttiä, anna esimerkkitiedot ja varmista, että viivakoodialue on tarpeeksi suuri. Jos viivakoodialue näkyy himmeänä, muuta viivakoodin kokoa tai tekstikentän ominaisuuksia, jotta tietosisältö mahtuu viivakoodialueelle.

Tietosisällön muuttaminen viivakoodikenttään sopivaksi

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa.
 2. Jos haluat muuttaa viivakoodin ominaisuuksia niin, että koodiin mahtuu enemmän tietoja, kaksoisnapsauta viivakoodikenttää ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Asetukset-välilehden Mukautettu-painiketta ja kirjoita pienemmät arvot Virheenkorjaustaso- ja Y/X-suhde-kohtiin.

  • Valitse Asetukset-välilehdestä Pakkaa tiedot ennen viivakoodin muodostamista, mutta vain jos käytät Adobe-ohjelmistodekooderia (saatavana erikseen).

  • Valitse Arvo-välilehdessä tiedonkoodausmuodoksi Sarkainmerkein eroteltu -vaihtoehto XML-vaihtoehdon sijaan. XML tarvitsee tietojen koodaamiseen suuremman viivakoodialueen kuin Sarkainmerkein eroteltu.

  • Valitse Asetukset-välilehdestä erilainen Symbolimerkistö-asetus.

  • Napsauta Arvo-välilehden Valitse-painiketta ja poista niiden kenttien valinta, joita ei tarvitse koodata. Esimerkiksi turhia tietoja sisältäviä kenttiä ei kannata ottaa mukaan.

  • Kirjoita Arvo-välilehteen mukautettu komentosarja, joka muuntaa käyttäjän antaman tekstin joko pienin tai isoin kirjaimin kirjoitetuksi koodauksen aikana.

  Huomautus:

  The National Association of Computerized Tax Processorsin (NACTP) ohjeissa, joita United States Internal Revenue Service ja osavaltioiden verovirastot noudattavat, suositellaan isoja kirjaimia 2D-viivakoodattuihin tietoihin.

 3. Voit minimoida viivakoodin tietoalueen kaksoisnapsauttamalla viivakoodikenttää ja kirjoittamalla Arvo-kenttään komentosarjan, joka rajoittaa tiedot aakkosnumeerisiksi merkeiksi ja merkkitason vakioksi. (Kokonaan isoilla tai pienillä kirjaimilla kirjoitettu teksti vie vähemmän tilaa viivakoodialueella kuin sama teksti, jossa on sekaisin isoja ja pieniä kirjaimia.)

Huomautus:

Harkitse toisten viivakoodikenttien lisäämistä lomakkeeseen ja eri tietojen liittämistä kuhunkin viivakoodikenttään.

Lomakekenttien järjestyksen määrittäminen

Jos PDF-tiedostossa ei ole määritetty sarkainjärjestystä, oletussarkainjärjestys perustuu dokumentin rakenteeseen, ellei Esteettömyys-oletusarvoissa ole poistettu Sarkainjärjestys-asetuksen valintaa.

Sarkainjärjestystä voidaan muuttaa kenttien luomisen jälkeen. Jos ohjelma on lomakkeen muokkaustilassa, voit muuttaa sarkainjärjestyksen dokumentin rakenteen (oletus), rivien tai sarakkeiden mukaiseksi. Voit myös muuttaa järjestystä manuaalisesti vetämällä ja pudottamalla kenttiä Kentät-paneelissa. Jos ohjelma ei ole muokkaustilassa, voit muuttaa sarkainjärjestyksen rivien tai sarakkeiden mukaiseksi muuttamalla sivun ominaisuuksia. Et kuitenkaan voi muuttaa sarkainjärjestystä manuaalisesti.

Sarkainjärjestyksen määrittäminen muokkaustilassa

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa. Lomakkeet-tehtäväruutu avautuu.
 2. Varmista, että oikealla näkyvästä Kentät-paneelista on valittu Lajitteluperuste > Sarkainjärjestys.
 3. (Valinnainen) Saat kenttien sarkainjärjestyksen näkyviin valitsemalla Lomakkeet > Tehtävät > Muokkaa kenttiä > Näytä sarkainnumerot.
 4. Valitse Sarkainjärjestys-vaihtoehto:

  Järjestä sarkaimet rakenteen mukaan

  Sarkainnäppäimellä siirrytään dokumentin rakenteen mukaisesti, ja järjestys on merkinnöissä määritetyn mukainen.

  Järjestä sarkaimet rivien mukaan

  Sarkainnäppäimellä siirrytään vasemmalta oikealle ja sitten alas rivi kerrallaan alkaen lomakkeen vasemman yläkulman kentästä.

  Järjestä sarkaimet sarakkeiden mukaan

  Sarkainnäppäimellä siirrytään ylhäältä alas ja sitten sivuttain vasemmalta oikealle sarake kerrallaan alkaen lomakkeen vasemman yläkulman kentästä.

  Järjestä sarkaimet itse

  Voit vetää ja pudottaa kentän haluamaasi paikkaan Kentät-paneelissa. Et voi siirtää kenttää toiselle sivulle, valintanappia toiseen ryhmään tai kenttää valintanappiin.

  Järjestä sarkaimet määrittämättä

  Määrittää, että yhtään sarkainjärjestystä ei ole määritetty. Sarkainjärjestyksen määrittävät sivun ominaisuuksien asetukset.

Sarkainjärjestyksen määrittäminen Sivun ominaisuudet -valintaikkunassa

 1. Jos olet lomakkeenmuokkaustilassa, sulje se valitsemalla Sulje lomakkeen muokkaus.
 2. Avaa Sivun miniatyyrit -paneeli napsauttamalla Sivun miniatyyrit -painiketta  tai valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sivun miniatyyrit.
 3. Valitse yksi tai useampi sivukuvake ja valitse sitten Sivun miniatyyrit -paneelin Asetukset-valikosta Sivun ominaisuudet.
 4. Valitse Sarkainjärjestys-vaihtoehto:

  Käytä rivijärjestystä

  Sarkainnäppäimellä siirrytään vasemmalta oikealle ja sitten alas rivi kerrallaan alkaen lomakkeen vasemman yläkulman kentästä.

  Käytä sarakejärjestystä

  Sarkainnäppäimellä siirrytään ylhäältä alas ja sitten sivuttain vasemmalta oikealle sarake kerrallaan alkaen lomakkeen vasemman yläkulman kentästä.

  Käytä dokumentin rakennetta

  Lomakkeissa, joissa on koodimerkittyjä kenttiä, seurataan koodimerkintöjen mukaista järjestystä.

  Määrittämätön

  Käytetään nykyistä järjestystä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö