Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Voit täyttää lomakkeita käyttämällä joko Adobe Acrobat XI:tä tai ilmaista Adobe Readeria®. Voit luoda Acrobatissa staattisia tai vuorovaikutteisia lomakkeita. Vuorovaikutteiset lomakkeet yksinkertaistavat tietojen täyttämistä ja keräämistä.

Tietoja lomakkeista

Acrobatissa luodaan lomakkeita millä tahansa seuraavista menetelmistä:

  • Muunna sähköinen dokumentti (esimerkiksi Adobe PDF-, Microsoft Word- tai Excel-tiedosto) PDF-muotoon.

  • Skannaa paperilomake ja muunna se PDF-muotoon.

Kun dokumentti on muunnettu PDF-lomakkeeksi, lomake voidaan muuttaa vuorovaikutteiseksi lisäämällä kenttiä.

Vuorovaikutteinen lomake voidaan täyttää tietokoneella ja lähettää Internetin tai lähiverkon kautta.

Lisäresurssit

Lisätietoja lomakkeista on aiheessa http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms.

LiveCycle Designer (vain Windows)

LiveCycle Designeria ei toimiteta Acrobat XI:n mukana, mutta sen voi ostaa erikseen. Tietoja LiveCycle ES3 -versioon päivittämisestä on aiheessa Päivitä LiveCycle Designer | Acrobat XI.

Lomakkeen oletusarvot

Voit ohjata käyttäjän ja lomakekenttien vuorovaikutusta lomakkeiden oletusarvojen avulla.

Valitse Oletusarvot-valintaikkunan vasemmasta reunasta Lomakkeet. Lomakkeiden oletusarvot on jaettu kolmeen ryhmään: Yleiset, Korostusväri ja Täytä automaattisesti.

Huomautus:

Lomakkeen oletusarvot vaikuttavat siihen, miten sovellus käsittelee avoimia lomakkeita työskenneltäessä. Oletusarvot eivät tallennu PDF-lomakkeisiin.

Yleiset

Laske kenttien arvot automaattisesti

Tekee kaikki kenttien laskutoimitukset automaattisesti käyttäjän kirjoittamien tietojen mukaan.


Huomautus:

Tämän asetuksen arvo koskee vain nykyistä istuntoa.

Säädä sarkainjärjestystä automaattisesti kenttiä muokattaessa

Asettaa sarkainjärjestyksen uudelleen, kun luot, poistat tai siirrät lomakekenttiä.

Näytä valintakehys

Osoittaa, mikä lomakkeen kentistä on käsiteltävänä.

Näytä tekstikentän ylivuotoilmaisin

Näyttää plus-merkin (+) niiden tekstikenttien kohdalla, jotka ylittävät kenttiä luotaessa määritetyt rajat.

Pidä dokumentin sanomarivi aina piilotettuna

Piilottaa lomakedokumentin viestirivin aina, kun PDF-lomake avataan Adobe Readerilla, ellei dokumentin viestirivillä ole Lähetä lomake -painiketta. Jos viestirivillä on Lähetä lomake -painike, sitä ei voi piilottaa.

Näytä kentän esikatselu, kun luodaan tai muokataan lomakkeen kenttiä

Näyttää lomakekentän ulkoasun, kun lomakkeita luodaan tai muokataan.

Käsittele viivakoodin parametreja

Avaa valintaikkunan, jossa on viivakoodien asetusten luettelo (esimerkiksi parametrijoukon nimi, symbolimerkistö ja sisäinen tila kutakin asetusta varten). Sisältää Uusi-, Muokkaa-, Poista-, Tuo- ja Vie-painikkeet, joita käytetään uusia tai valittuja parametrijoukkoja käsiteltäessä.

Korostusväri

Näytä reunuksen hiiriosoituksen väri kentille

Näyttää lomakekentän ympärillä mustan ääriviivan, kun osoitin siirretään kenttään.

Kenttien korostusväri

Näyttää värivalitsimen korostettujen lomakekenttien värin valitsemista varten. Korostusväri tulee näkyviin, kun dokumentin sanomarivin Korosta nykyiset kentät -painiketta napsautetaan.

Pakollisten kenttien korostusväri

Näyttää värivalitsimen niiden lomakekenttien reunaviivan värin valitsemista varten, jotka täytyy täyttää. Pakollisten lomakekenttien kohdalla on reuna, kun Korosta nykyiset kentät -painike on valittu tai kun lomake on yritetty lähettää.

Automaattinen täyttäminen

Automaattinen täyttö -valikko

Näyttää kolme automaattisen täytön asetusta: Ei käytössä, Perus tai Lisä.

Muista numerotieto

Ehdottaa käyttäjälle numerotietoja, jotka on kirjoitettu aikaisemmin, kun hän kirjoittaa saman alkukirjaimen samanlaiseen kenttään. Kun tätä asetusta ei ole valittu, automaattinen täyttö antaa ehdotuksia vain tekstitiedoille. (Käytettävissä vain, kun Perus tai Lisä on valittu.)

Muokkaa kohtien luetteloa

Näyttää syöttötiedot, jotka ovat automaattisen täytön muistissa. Voit valita ja poistaa tietoja, joita et halua säilyttää tulevien lomakkeiden täyttämistä varten. (Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos muistissa ei ole syöttötietoja.)

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö