Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

PDF-tiedostojen muuntaminen PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-muotoon

Voit vahvistaa PDF-sisällön PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- tai PDF/E-yhteensopivuuden. Voit myös tallentaa kopion PDF-tiedostosta PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-muodossa, jos se vastaa määritettyjä vaatimuksia. Tietyissä olosuhteissa esimerkiksi PDF/X-1a-, PDF/X-3 ja PDF/X-4-yhteensopivuus edellyttää kohdelaitetta kuvaavaa ICC-profiilia. Jos dokumentti ei sisällä ICC-tulostusprofiilia, voit sisällyttää sen ennen tallentamista.

Voit muuntaa PDF-tiedoston standardeja vastaavaksi PDF-tiedostoksi ohjatun Standardit-toiminnon avulla. Ohjattu toiminto kuvaa tiettyjen muotojen tarkoituksen samalla, kun se ohjaa sinut prosessin läpi. Jos tunnet standardit, voit käyttää sisäänrakennettua profiilia tai ohjatulla toiminnolla luotua profiilia PDF-tiedoston muuntamiseen.

Huomautus:

Voit luoda PDF/X- ja PDF/A-yhteensopivia tiedostoja myös Acrobat Distillerillä.

Muunna PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-muotoon profiilia käyttäen

 1. Valitse Preflight-valintaikkunassa Profiilit.
 2. Laajenna yhteensopivuusprofiilia ja valitse haluamasi profiili. Valitse esimerkiksi PDF/A-yhteensopivuus-kohdassa Muunna PDF/A-1b (sRGB) -muotoon.
 3. Napsauta Analysoi ja korjaa.

Muunna PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-muotoon ohjattua toimintoa käyttäen

 1. Valitse Preflight-valintaikkunassa Standardit.
 2. Valitse Tallenna PDF/X-muodossa, Tallenna PDF/A-muodossa tai Tallenna PDF/E-muodossa ja napsauta sitten Jatka.
 3. Määritä versio ja napsauta Jatka.
 4. Valitse muuntoprofiili ja jokin käytössä olevista tarkastelu- tai tulostusehdoista.
 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos halut käyttää korjauksia muunnoksen aikana, napsauta Ota käyttöön korjaukset -vaihtoehtoa. Napsauttamalla kysymysmerkkikuvaketta näet luettelon käytetyistä korjauksista.

  • Tallenna profiili napsauttamalla Tallenna profiilina.

  • Jos haluat muuntaa PDF-tiedoston valitun profiilin ja asetusten perusteella, napsauta Tallenna nimellä.

Jos muunnos onnistuu, Preflight-valintaikkunassa näkyy vihreä valintamerkki. Jos muunnos epäonnistuu, Preflight-valintaikkunassa näkyy punainen X.

PDF-tiedoston PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- tai PDF/E-yhteensopivuuden tarkistaminen

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- ja PDF/E-tiedostoja voidaan luoda useilla eri tavoilla, esimerkiksi käyttämällä Acrobat Distilleriä tai valitsemalla Tiedosto > Tallenna muussa muodossa. Jos avaat PDF-tiedoston, joka noudattaa jotain näistä standardeista, voit näyttää standardit suunnistusruudussa. (Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusruudut ja napsauta Standardit-paneelin painiketta .) Standardit-valikko ja -paneeli ovat käytettävissä vain, jos PDF on jonkin standardin mukainen. Standardit-paneeli on mukana kaikissa versioissa (Std, Pro ja jopa Reader). Yhteensopivuuden tarkistustoiminto on kuitenkin vain Acrobat Prossa.

Yhteensopivuustiedot näyttävät tiedoston luomiseen käytetyn standardin, ISO-nimen ja sen, onko tiedoston varmistettu olevan PDF/X-, PDF/A-, PDF/UA- tai PDF/E-yhteensopiva. Tulostusperustetiedot näyttävät tiedostoon liittyvän väriasetustiedoston. Varmenna tiedoston yhteensopivuus standardien kanssa napsauttamalla Varmenna yhteensopivuus.

PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-tietojen poistaminen

Voit poistaa kaikki PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-tiedot, kuten tulostusehdon ja GTS_PDFX-versioavaimen. Toiminto on hyödyllinen, jos tiedostoa on muokattu, jos haluat aloittaa alusta tai jos ICC-profiili kasvattaa tiedoston kokoa liikaa.

 1. Valitse Preflight-valintaikkunassa Profiilit.
 2. Laajenna yhteensopivuusprofiilia ja valitse Poista korjaus. Valitse esimerkiksi PDF/A-yhteensopivuus-kohdassa Poista PDF/A-tiedot.
 3. Napsauta Analysoi ja korjaa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö