Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

PDF-tiedostojen multimediasisällön toistaminen

Napsauta video- tai äänitiedoston toistoaluetta käsi- tai valintatyökalulla. Kun osoitin on toistoalueen päällä, se muuttuu toistotilakuvakkeeksi .

Tuetut video- ja äänimuodot sekä vuorovaikutteiset multimediamuodot

Adobe Acrobat®- tai Adobe Reader® X -ohjelmalla luoduissa PDF-tiedostoissa voi toistaa seuraavan tyyppistä multimediasisältöä:

Vuorovaikutteinen multimedia

Sisältää SWF-tiedostot.

Video

Sisältää MOV-, M4V-, 3GP- ja 3G2-videotiedostot, joissa on käytetty H.264-pakkausta. Sisältää myös FLV-, F4V-, MP3- ja MP4-tiedostot. H.264-pakkausta käyttävien tiedostojen toistaminen edellyttää, että H.264-koodekit on asennettu tietokoneeseen.

Ääni

Sisältää äänitiedostot, kuten MP3- ja MP4-tiedostot

Näitä tiedostoja voidaan toistaa sivulla tai aktivoida linkistä, kirjanmerkistä, lomakekentästä tai sivun toiminnosta. Kussakin multimediatiedostossa on toistoalue, jolta sisällön toistaminen voidaan käynnistää. Toistoalue näkyy PDF-tiedoston sivulla yleensä kuvana tai suorakulmiona, mutta se voi olla myös näkymätön.

Acrobat- ja Reader-ohjelmilla voi myös toistaa aiemmilla Acrobat-versioilla luotoja vanhoja multimediatiedostoja. Näitä ovat QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- ja Windows® Media -tiedostot. Acrobat- ja Reader X -ohjelmilla ei voi kuitenkaan luoda vanhemman tyyppisiä multimediatiedostoja.

Huomautus:

Tietokoneen suojelemiseksi viruksilta Acrobat kysyy, haluatko toistaa tarkistamattomista lähteistä saadut multimediatiedostot. Voit muuttaa tätä oletustoimintoa multimedian luottoasetuksilla.

  1. Napsauta video- tai äänitiedoston toistoaluetta käsi- tai valintatyökalulla. Kun osoitin on toistoalueen päällä, se muuttuu toistotilakuvakkeeksi .

Multimedian oletusarvot (vanha)

Kahdentyyppiset PDF-tiedostot edellyttävät multimedian oletusarvojen määrittämistä:

  • PDF-tiedostot, jotka on luotu Acrobat 8:lla tai aiemmalla versiolla.

  • PDF-tiedostot, joiden multimediasisältöä ei voi toistaa sisäisellä mediasoittimella, vaan siihen tarvitaan laajennus tai ulkoinen soitin.

Nämä tiedostot vaativat, että multimediasisällön toistamista varten määritetään toinen mediasoitin.

Avaa Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse valintaikkunan vasemmanpuoleisesta osasta Multimedia (vanha).

Soittimen asetukset

Valitse muoto, jossa haluat toistaa aiemmin luotua mediasisältöä: QuickTime, Flash, Windows Media tai Windowsin sisäinen soitin.

Esteettömyysasetukset

Valitse, haluatko käyttää mediasisällön toistamisen aikana mahdollisia erikoistoimintoja, esimerkiksi tekstitystä ja ääntä. Määritä mediasisällön ensisijainen kieli, jos useita kieliä on valittavissa.

Multimedian luottoasetukset (vanha)

Acrobat ja Reader pystyvät toistamaan useimpia multimediatiedostoja, esim. ääni- ja videosisältöä, sisäisellä mediasoittimella. (Tietoja tuetuista tiedostotyypeistä on kohdassa Multimedian toistaminen.) Multimediasisältö, jonka toistaminen edellyttää lisäresursseja (kuten ulkoista soitinta tai laajennusta), katsotaan "vanhaksi" eli aiemmin luoduksi sisällöksi. Voit ohjata ulkoisten soittimien tai laajennusten käyttöä Multimedian luotettavuus (vanha) -asetuksissa.

Multimedian luotettavuus (vanha)

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiemmat versiot) Multimedian luotettavuus -asetuksissa voit määrittää, toistetaanko luotettuihin tai ei-luotettuihin PDF-tiedostoihin sisällytetyt multimediatiedostot. Luotettu tarkoittaa dokumenttia, jonka olet itse tai luotettavaksi katsomasi tekijä on hyväksynyt. Voit estää ohjelmia, makroja ja viruksia vahingoittamasta tietokonettasi asettamalla oikeudet niin, että vain luotettujen dokumenttien multimediasisältöä saa toistaa.

Luotettujen dokumenttien ja tekijöiden luettelo tallennetaan sisäisesti, eikä sitä voi tarkastella. Jos lisäät sertifioidun dokumentin luetteloon, sekä dokumentti että tekijän varmenne lisätään luotettujen dokumenttien luetteloon. Kaikki tämän tekijän sertifioimat dokumentit ovat luotettuja. (Luotettuihin dokumentteihin kuuluvat myös luotettujen henkilöiden luettelossa mainittujen tekijöiden PDF-tiedostot.)

Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-luettelosta Multimedian luotettavuus (vanha).

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiempi versio) Näytä oikeudet kohteelle

Määritä joko luotettujen tai muiden (ei-luotettujen) dokumenttien oikeudet.

Salli multimediatoiminnot

Valitse tämä, jos haluat sallia medialeikkeiden toiston. Kun tämä asetus on valittu, voit muuttaa tietyn soittimen oikeusasetuksia ja ottaa käyttöön asetuksia, jotka määrittävät toistettavan mediasisällön ulkoasun.

Vaihda valitun multimediasoittimen oikeudeksi

Valitse luettelosta soitin ja valitse sitten valikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Aina

Sallii soittimen käytön aina näyttämättä kehotusta.

Ei koskaan

Estää soittimen käyttämisen.

Kysy

Kysyy, voidaanko soitinta käyttää. Dokumentista tulee luotettu, jos valitset tämän asetuksen ja sallit soittimen toistaa dokumentin mediasisältöä.

Toiston sallimisasetukset

Kolmella toistoasetuksella voidaan säätää videon näyttämistä.

Salli esittäminen kelluvassa ikkunassa ilman otsikkorivejä

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit suorittaa videon ikkunassa, jossa ei ole otsikkoriviä. Tällöin otsikko ja sulkemispainikkeet eivät näy.

Anna dokumentin lisätä otsikkoteksti kelluvaan multimediaikkunaan

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit määrittää otsikkorivin näkymään kelluvassa ikkunassa, jossa videota toistetaan. Voit muokata otsikkorivin tekstiä kaksoisnapsauttamalla videota objektinvalintatyökalulla (Työkalut > Vuorovaikutteiset objektit > Valitse objekti). Valitse Muokkaa esitystä ja valitse sitten Toistoikkunan sijainti-välilehdestä Näytä otsikkorivi. Lisää otsikkorivin teksti Otsikko-tekstikenttään.

Salli esittäminen koko näytön kokoisessa ikkunassa

Kun tämä asetus on valittuna, video toistetaan automaattisesti koko näytön tilassa. Toistaminen koko näytössä voi olla ristiriidassa käyttäjän suojausasetusten kanssa.

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiempi versio) Tyhjennä luotettujen dokumenttien luettelo

Poistaa nykyisen luotettujen dokumenttien ja tekijöiden luettelon. Valitsemalla tämän asetuksen voit estää mediasisällön toiston dokumenteissa, jotka ovat aiemmin olleet luotettuja tai jotka luotettu tekijä on luonut. Asetus on valittavissa vain, kun multimediasisältöä sisältävä PDF-tiedosto on avoinna.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö