Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Voit tulostaa suuren dokumentin, kuten julisteen, jakamalla sivun useiksi arkeiksi (eli "osittamalla" sen). Ositusasetus laskee, kuinka monta arkkia tarvitaan. Voit säätää alkuperäisen kuvan tai julisteen kokoa paperin mukaan ja määrittää, miten paljon ruudut menevät limittäin. Tämän jälkeen voit yhdistellä ruudut.

Voit myös skaalata vakiokokoisen dokumentin suuremmaksi ja tulostaa sen useille sivuille.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Juliste.
 3. (Valinnainen) Kun määrität näitä asetuksia, katso esikatselukuvaa ja tarkista lopputulos.

  Skaalaus

  Säätää skaalausta. Skaalaus vaikuttaa siihen, kuinka PDF-sivu jaetaan arkeille. (Napsauttamalla Limitys-kenttää saat ohjelman piirtämään esikatselun uudelleen uuden skaalausarvon mukaisesti.)

  Limitys

  Määrittää kussakin rinnakkain tulostettavassa sivussa toistettavien tietojen vähimmäismäärän kokoamisen helpottamiseksi. Limitys-asetus käyttää dokumentin määritettyä mittayksikköä. Arvon on oltava suurempi kuin tulostimen kapein tulostumaton reunus. Voit määrittää limitykseksi enintään puolet dokumentin sivun lyhimmän reunan pituudesta. Jos sivun koko on 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 tuumaa), se voi mennä enintään 139,7 mm (5,5 tuumaa) päällekkäin muiden sivujen kanssa.

  Nimet

  Lisää PDF-tiedoston nimen, tulostuspäivämäärän ja ruudun koordinaatin jokaiselle sivulle. Esimerkiksi Sivu 1 (1,1) tarkoittaa ensimmäisen sivun riviä 1 ja saraketta 1. Sivun koordinaatteja käytetään osia koottaessa.

  Leikkausmerkit

  Tulostaa merkit sivun osan jokaiseen kulmaan kokoamisen helpottamiseksi. Käytä tätä asetusta yhdessä Limitys-asetuksen kanssa. Kun määrität limitetyn reunan ja asetat sitten nämä reunat päällekkäin, voit kohdistaa ruudut käyttämällä leikkausmerkkejä.

  Vain suuret sivut vierekkäin

  Vain ylisuuret sivut ositetaan, ja vakiosivut tulostetaan sellaisenaan.

Dokumentin skaalaaminen tulostusta varten

Acrobat voi automaattisesti skaalata PDF-tiedoston paperikoon mukaan, tai voit muuttaa sivujen kokoa valitsemalla tietyn prosentin.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Koko ja valitse sitten jokin seuraavista asetuksista:

  Sovita

  Skaalaa pienet sivut isommiksi ja isot sivut pienemmiksi paperikoon mukaan.

  Pienennä ylimittaiset sivut

  Sovittaa vain suuret sivut paperikokoon ja tulostaa pienet sivut sellaisenaan.

  Mukautettu skaalaus

  Pienentää sivuja määrittämälläsi prosentilla.

  Huomautus:

  Jos Sivun skaalaus -asetuksia ei näy, napsauta Tulostin-valikon vieressä olevaa nuolta, niin näkyviin tulee lisää säätimiä Tulosta-valintaikkunassa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö