Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Tietoja Web-lomakkeista

PDF-lomakkeiden avulla voidaan lähettää ja kerätä tietoja Webin kautta. Tähän tehtävään käytetään painiketoimintoja, jotka suorittavat HTML-komentosarjoja vastaavia toimintoja. Web-palvelimessa on oltava Common Gateway Interface (CGI) -sovellus tietojen keräämistä ja tietokantaan reitittämistä varten. Tähän voidaan käyttää mitä tahansa CGI-sovellusta, joka kerää tietoja (HTML-, FDF- tai XML-muotoisista) lomakkeista.

Ennen kuin valmistelet lomakkeet Webissä käytettäviksi, varmista, että lomakekenttien nimet vastaavat CGI-sovelluksessa määritettyjä nimiä.

Huomautus:

CGI-komentosarjat on kirjoitettava Acrobatin ulkopuolella, sillä Adobe Acrobat ei tue niiden luomista.

Lähetystoiminnon lisääminen

Lähetä lomake -toimintoa käyttäen voit lähettää lomaketiedot sähköpostiosoitteeseen tai Web-palvelimeen määrittämällä URL-osoitteen. Lähetyspainikkeen avulla voit lähettää myös muita tiedostoja palvelimeen tai tietokantaan. Voit esimerkiksi liittää lomakkeeseen skannattuja kuvia tai tiedostoja. Tiedostot lähetetään muiden lomaketietojen yhteydessä, kun lähetyspainiketta napsautetaan.

Huomautus:

Jos PDF-lomakkeessa on sähköpostipohjainen lähetyspainike, voit helpottaa lomakkeen jakelua muille jakelun työnkulun avulla.

 1. Valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa, valitse Lisää uusi kenttä -luettelosta Painike ja luo painike.
 2. Avaa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla painiketta.
 3. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten Valitse laukaisin -valikosta Hiiri ylös.
 4. Valitse Valitse toiminto -valikosta Lähetä lomake ja napsauta sitten Lisää.
 5. Kirjoita osoite Lähetä lomakkeen valinnat -valintaikkunan Kirjoita URL-osoite tätä linkkiä varten -kohtaan.
  • Jos haluat lähettää tiedot Web-palvelimeen, kirjoita kohteen URL-osoite.

  • Jos haluat lähettää lomakkeen tiedot sähköpostiosoitteeseen, kirjoita mailto: ja sähköpostiosoite. Esimerkki: mailto:eikukaan@adobe.com.

 6. Voit tehdä lisää muutoksia käytettävissä oleviin asetuksiin ja sulkea valintaikkunan napsauttamalla OK.
 7. Voit muuttaa asetuksia Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan muissa välilehdissä ja napsauttaa sitten Sulje.

Lähetä lomakkeen valinnat -asetukset

FDF

Tallentaa tiedot FDF-tiedostoon. Voit valita yhden tai useamman käytettävissä olevan vaihtoehdon: käyttäjän antama tieto, kommentit ja vaiheittaiset muutokset PDF-tiedostoon. Vaiheittaiset muutokset PDF-tiedostoon -asetus on hyödyllinen, kun viedään digitaalinen allekirjoitus niin, että palvelin pystyy helposti lukemaan ja luomaan sen uudelleen.

Huomautus:

 Jos palvelin palauttaa tiedot käyttäjälle FDF- tai XFDF-muodossa, palvelimen URL-osoitteen lopussa on oltava #FDF-liite – esimerkiksi http://omapalvelin/cgi-bin/omakomentosarja#FDF.

HTML

Tallentaa tiedot HTML-tiedostoon.

XFDF

Tallentaa tiedot XML-tiedostoon. Voit valita tallennettaviksi lomakekenttien tiedot, huomautukset tai molemmat.

PDF Koko dokumentti

Tallentaa koko lomakkeena toimivan PDF-tiedoston. Vaikka tämä asetus tuottaa suuremman tiedoston kuin FDF-asetus, sen avulla voidaan säilyttää digitaaliset allekirjoitukset.

Huomautus:

 Jos PDF-lomakkeen täyttävillä käyttäjillä on käytössään Adobe Reader, tallennusmuodoksi on valittava joko FDF tai XFDF.

Kaikki kentät

Tallentaa kaikki lomakkeen kentät, vaikka ne eivät sisällä arvoja.

Vain nämä

Tallentaa vain määritetyt lomakekentät. Napsauta Valitse kentät ja ilmoita, mitkä lomakkeen kentät otetaan mukaan ja sisällytetäänkö tyhjät kentät.

Muunna päivämäärät vakiomuotoon

Tallentaa kaikki lomakkeen päivämäärät samassa muodossa huolimatta siitä, kuinka ne on kirjoitettu lomakkeeseen.

Tyhjennä lomake -painikkeen lisääminen

Tyhjennä lomake -painike poistaa kaikki tiedot, jotka käyttäjä on jo kirjoittanut lomakkeeseen. Se on samankaltainen kuin Työkalut > Lomakkeet > Muut tehtävät > Tyhjennä lomake -toiminto, jota voidaan käyttää Acrobat-lomakkeita luotaessa ja muokattaessa. Voit kuitenkin määrittää tyhjennyspainikkeen niin, että se tyhjentää vain tietyt kentät.

 1. Valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa, valitse Lisää uusi kenttä -luettelosta Painike-työkalu ja luo painike.
 2. Avaa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla painiketta.
 3. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten Valitse laukaisin -valikosta Hiiri ylös.
 4. Valitse Valitse toiminto -valikosta Tyhjennä lomake ja napsauta sitten Lisää.
 5. Tee Tyhjennä lomake -valintaikkunassa yksi seuraavista toimista ja napsauta sitten OK:
  • Valitse valintaruutuja napsauttamalla, mitkä kentät painikkeen pitää tyhjentää.

  • Valitse kaikki.

  Toiminnot-välilehden luettelossa on nyt Tyhjennä lomake -toiminto Hiiri ylös -toiminnon sisällä.

Voit avata Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan muita välilehtiä ja lisätä painikkeeseen toisenlaisia ominaisuuksia.

Tuo tiedot -painikkeen lisääminen

Tuo lomakkeen tiedot -toiminnolla voit antaa käyttäjille mahdollisuuden täyttää tavanomaiset kentät, kuten nimi- ja sähköpostiosoitekentät, toisesta lomakkeesta tuoduilla tiedoilla. Tuo tiedot -painikkeella käyttäjät voivat myös täyttää lomakkeen tavallisia kenttiä henkilökohtaisen profiilinsa tiedoilla. Ainoastaan ne lomakekentät, joiden nimi on sama, täytetään automaattisesti. Muut kentät ohitetaan. Ennen kuin luot Tuo lomakkeen tiedot -toiminnon, määritä tavanomaisia lomakekenttiä sisältävä lomake, josta tiedot viedään.

Huomautus:

Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsii tuotavat tiedot sisältävää tiedostoa eri kansioista sen mukaan, onko käytössä Windows vai Mac OS. Windowsissa Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsii tiedostoa Acrobat- tai Adobe Reader -kansiosta, nykyisestä kansiosta, Järjestelmä-kansiosta, Windows-kansiosta, Omat tiedostot\Adobe\Acrobat-kansiosta sekä PATH-lauseella määritetyistä kansioista. Mac OS:ssä tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsii tiedostoa Acrobat- tai Adobe Reader -kansiosta sekä Järjestelmäasetukset-kansiosta.

 1. Valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa, valitse Lisää uusi kenttä -luettelosta Painike ja luo painike.
 2. Avaa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla painiketta.
 3. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten Valitse laukaisin -valikosta Hiiri ylös.
 4. Valitse Valitse toiminto -valikosta Tuo lomakkeen tiedot ja napsauta sitten Lisää.
 5. Etsi ja valitse FDF-tiedosto ja napsauta Avaa.
 6. Jatka painikkeen ominaisuuksien määrittämistä valitsemalla toinen välilehti Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunasta tai napsauta Sulje.

CGI-vientiarvot

Vientiarvo on tieto, jonka perusteella CGI-sovellus tunnistaa käyttäjän valitseman lomakekentän. Vientiarvo tarvitsee määrittää vain silloin, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

 • Tiedot kerätään tietokantaan yrityksen intranetin tai Webin kautta.

 • Tiedot poikkeavat lomakekentän määrittämästä kohteesta, tai lomakekenttä on valintanappi.

  Pidä seuraavat asiat mielessä, kun määrität vientiarvoja:

 • Käytä oletusvientiarvoa (Kyllä) ilmaisemaan, että valintaruutu tai valintanappi on valittu.

 • Määritä valikkoluettelo- tai luetteloruuduille vientiarvo vain silloin, kun haluat arvon poikkeavan luettelossa mainitusta vaihtoehdosta – esimerkiksi vastaamaan lomakekentän nimeä tietokannassa. Valikkoluettelo- tai luetteloruudusta valittua vaihtoehtoa käytetään vientiarvona, ellei Ominaisuudet-valintaikkunassa ole erikseen määritetty muuta vientiarvoa.

 • Saman ryhmän valintanapeilla on oltava täsmälleen sama lomakekentän nimi, mutta erilainen vientiarvo. Tämä varmistaa, että valintanapit toimivat ja että oikeat tiedot kerätään tietokantaan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö