Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Tietoja painikkeista

Painikkeita käytetään yleensä lomakkeissa, mutta niitä voi lisätä mihin tahansa dokumenttiin. Painikkeet voidaan muun muassa määrittää avaamaan tiedosto, toistamaan ääni tai videoleike tai lähettämään tiedot Web-palvelimeen. Kun valitset toiminnon käynnistämismenetelmää, muista, että painikkeilla on seuraavia ominaisuuksia, joita linkeillä ja kirjanmerkeillä ei ole:

 • Painike voi käynnistää yhden toiminnon tai toimintosarjan.

 • Painikkeen ulkoasu voi muuttua reaktiona hiiren liikkeisiin.

 • Painike on helppo kopioida usealle sivulle.

 • Hiiritapahtumat voivat käynnistää erilaisia painiketoimintoja. Hiiritapahtumat Hiiri alas (napsautus), Hiiri ylös (hiiren painikkeen vapautus napsautuksen jälkeen), Hiiri sisään (osoittimen siirtäminen painikkeen päälle) ja Hiiri ulos (osoittimen siirtäminen painikkeen päältä) voivat käynnistää samassa painikkeessa eri toimintoja.

  Painikkeet ovat helppo ja intuitiivinen tapa antaa käyttäjien käynnistää toimintoja PDF -tiedostoissa. Painikkeissa voidaan käyttää tekstiä ja kuvakkeita, jotka opastavat käyttäjiä muuttumalla hiirtä siirrettäessä. Voit esimerkiksi tehdä painikkeita, joissa on tekstit "Toista", "Tauko" ja "Pysäytä" sekä vastaavat kuvakkeet. Sitten voit määrittää painikkeiden toiminnot niin, että ne toistavat, keskeyttävät ja pysäyttävät videoleikkeen. Voit valita painikkeeseen minkä tahansa hiiritoimintojen yhdistelmän sekä määrittää hiiritapahtumalle haluamasi toimintoyhdistelmän.

Painikkeen lisääminen Acrobat PDF -lomakkeeseen

 1. Siirrä ohjelma muokkaustilaan valitsemalla Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa ja valitse sitten Lisää uusi kenttä -luettelosta Painike. Kohdistin muuttuu hiusristiksi.
 2. Napsauta sivun kohtaa, johon haluat lisätä oletuskokoisen painikkeen. Jos haluat määrittää painikkeen koon, piirrä suorakulmio vetämällä hiirtä.
 3. Kaksoisnapsauta painikekenttää ja määritä sitten nimi, työkaluvihjeen teksti ja muut yleiset ominaisuudet.
 4. Valitse Ulkoasu-välilehti ja valitse sitten asetukset, jotka määrittävät painikkeen ulkoasun sivulla. Muista, että jos valitset taustavärin, painikkeen takana olevat kuvat eivät näy. Tekstiasetukset vaikuttavat Asetukset-välilehdessä määritettyyn otsikkoon, eivät Yleiset-välilehdessä määritettyyn painikkeen nimeen.

  Huomautus:

  Jos Oletusarvot-valintaikkunan Kansainvälinen-välilehdestä on valittu Ota oikealta vasemmalle -kieliasetukset käyttöön, Ulkoasu-välilehdessä on asetuksia, joilla voi vaihtaa numerotyyliä ja painikkeiden tekstin suuntaa.

 5. Valitse Asetukset-välilehti ja määritä, kuinka tekstit ja kuvakkeet näkyvät painikkeessa.
 6. Valitse Toiminnot-välilehti. Määritä asetuksilla, mitä tapahtuu painiketta napsautettaessa esimerkiksi siirtyminen toiselle sivulle tai medialeikkeen soittaminen.
 7. Napsauta Sulje.

  Huomautus:

  Jos luot painikejoukon, voit kohdistaa objektin ruudukkoviivoihin tai apuviivoihin.

Lähetä-painikkeen lisääminen

Kun jaat lomakkeen, Acrobat tarkistaa sen automaattisesti. Jos se ei löydä lähetyspainiketta, se lisää Lähetä lomake -painikkeen dokumentin viestiriville. Käyttäjät voivat lähettää täytetyn lomakkeen sinulle napsauttamalla Lähetä lomake -painiketta. Jos et aio käyttää Acrobatin luomaa Lähetä lomake -painiketta, voit lisätä lomakkeeseen mukautetun lähetyspainikkeen.

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa. Lomakkeet-tehtäväruutu avautuu.
 2. Valitse painiketyökalu ja vedä sen alueen yli, johon haluat painikkeen tulevan näkyviin. Kaksoisnapsauta painiketta ja määritä asetukset Yleiset- ja Asetukset-välilehdissä.
 3. Valitse Asetukset-välilehden Asettelu-valikosta vaihtoehto painikkeen tekstiksi, kuvakkeeksi tai molemmiksi. Valitse jompikumpi seuraavista tavoista:
  • Yksilöi painike lähetyspainikkeeksi kirjoittamalla tekstiä Teksti-ruutuun.

  • Valitse Valitse kuvake ja joko kirjoita kuvatiedoston polku tai napsauta Selaa ja etsi haluamasi kuvatiedosto.

 4. Valitse Toiminnot-välilehden Valitse toiminto -valikosta Lähetä lomake ja napsauta sitten Lisää.
 5. Tee Lähetä lomakkeen valinnat -ikkunassa jokin seuraavista:
  • Lomakkeen tietojen keräämiseksi palvelimella näppäile tämä sijainti kohtaan Kirjoita linkin URL-osoite. Esimerkki http://www.[verkkoalue]/[kansio]/[alikansio]/ Internet-osoitteeksi tai \\[palvelin]\[kansio]\[alikansio]\ lähiverkon sijainniksi.

  • Voit kerätä lomaketiedot sähköpostitiedoston liitteiksi kirjoittamalla mailto: ja sähköpostiosoitteen. Esimerkiksi: mailto:eikukaan@adobe.com.

 6. Määritä Kirjoitusmuoto, Kentän valinta ja Päivämäärän asetukset. Napsauta sitten OK.

Huomautus:

Jos tiedot palautetaan FDF- tai XFDF-muodossa, palvelimen URL-osoitteen lopussa on oltava #FDF-liite – esimerkiksi http://omapalvelin/cgi-bin/omakomentosarja#FDF.

Lähetä lomakkeen valinnat -asetukset

Lähetä lomakkeen valinnat -valintaikkunassa on seuraavat asetukset:

Kirjoita tämän linkin URL

Määrittää lomakkeen tietojen keräämisen URL:n.

FDF

Palauttaa tiedon käyttäjältä lähettämättä takaisin PDF-tiedostoa. Voit valita asetukset, joilla sisällytetään kenttätiedot, kommentit ja vaiheittaiset muutokset PDF-tiedostoon.

 

Huomautus:

Vaiheittaisia muutoksia koskeva asetus kannattaa valita digitaalisten allekirjoitusten vastaanottamista varten, jotta palvelimen on helppo lukea niitä ja muodostaa niitä uudelleen.

HTML

Palauttaa lomakkeen HTML-muodossa.

XFDF

Palauttaa käyttäjän tiedot XML-tiedostona. Kentän tiedot voidaan sisällyttää sellaisenaan tai kommenttien kera.

PDF

Palauttaa koko PDF -tiedoston käyttäjän tietojen kanssa.

Kentän valinta

Määrittää, mitkä kentät palautetaan. Voit vastaanottaa vain osan täytetystä kenttätiedosta valitsemalla Vain nämä. Napsauta sitten Valitse kentät ja valitse Kentän valinta -valintaikkunassa, mitkä kentät sisällytetään tai jätetään pois.

Näin voidaan esimerkiksi jättää pois laskettuja tai jäljennettyjä kenttiä, jotka näkyvät lomakkeessa käyttäjän apuna mutta eivät anna lisätietoja.

Päivämäärän asetukset

Vakioi käyttäjän kirjoittamien päivämäärien muodon.

Painikkeiden ulkoasun muuttaminen

Painikkeessa voi olla tekstiä, kuvake tai molemmat. Voit määrittää, millaiselta painike näyttää hiiren eri tiloissa (Ylös, Alas ja Kohdalla). Voit esimerkiksi luoda painikkeen, jonka tekstinä on ”Etusivulle” siihen asti, kun osoitin siirretään painikkeen päälle. Silloin painikkeen tekstiksi voisi tulla ”Siirry etusivulle napsauttamalla tätä”.

Voit käyttää painikkeiden kuvakkeina kaikkia kuvatiedostomuotoja, joita Acrobat tukee. Näitä ovat muun muassa PDF, JPEG ja GIF. Tiedostomuodosta riippumatta koko sivu toimii kuvakkeena. Jos haluat käyttää kuvakkeena vain sivun osaa, rajaa kuva tai sivu ensin. PDF-sivun vähimmäiskoko on 2,54 x 2,54 cm. Jos haluat kuvakkeen näkyvän tätä pienempänä, muuta sen koko painiketyökalulla piirrettyyn ruutuun sopivaksi. Kun napsautat Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Asetukset-välilehden Lisäasetukset-painiketta, voit määrittää, kuinka painikkeen kuvake skaalataan painikkeen sisälle.

Painikkeen asettelut
Painikkeen asettelut

A. Pelkkä nimi B. Vain kuvake C. Kuvake päällä, nimi alla D. Nimi päällä, kuvake alla E. Kuvake vasemmalla, nimi oikealla F. Nimi vasemmalla, kuvake oikealla G. Teksti kuvakkeen päällä 

Painikkeen muokkaaminen

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa. Lomakkeet-tehtäväruutu avautuu.
 2. Valitse painikekenttä ja tee sitten jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuttaa painikekentän ominaisuuksia, kaksoisnapsauta painiketta.

  • Jos haluat muuttaa painikkeiden ulkoasua, käytä Painikkeiden ominaisuudet -valintaikkunan Ulkoasu-välilehden asetuksia.

  • Jos haluat tasata tai keskittää painikkeen, jakaa sen tasavälein muiden lomakekenttien kanssa, muuttaa painikkeen kokoa tai monistaa painikkeen, napsauta painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto.

Acrobat-painikkeen näyttöominaisuuksien määrittäminen

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa. Lomakkeet-tehtäväruutu avautuu.
 2. Kaksoisnapsauta jotakin painiketta ja valitse sitten Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan Asetukset-välilehti.
 3. Valitse Asettelu-kohdassa haluamasi tekstin näyttötapa. (Lisätietoja painikkeen kuvakkeiden skaalaamisesta on seuraavassa kohdassa.)
 4. Valitse Toiminta-kohdasta, miltä painike näyttää napsautettaessa.
 5. Määritä painikkeen tekstin tai kuvakkeen ulkoasu seuraavasti:
  • Jos valitsit Asettelu-valikosta tekstivaihtoehdon, kirjoita teksti Nimi-ruutuun.

  • Jos kuvakevaihtoehto on valittu Asettelu-valikosta, napsauta Valitse kuvake, valitse Selaa ja valitse sitten tiedosto. (Voit poistaa valitun kuvakkeen valitsemalla Pyyhi.)

Painikkeen toiminta-asetukset

Ei mitään

Pitää painikkeen ulkoasun muuttumattomana.

Painettu

Määrittää hiiren Ylös-, Alas- ja Kohdalla-tilojen ulkoasun. Valitse vaihtoehto Tila-kohdasta ja määritä sitten tekstin tai kuvakkeen asetus:

Ylös

Määrittää, miltä painike näyttää, kun hiiren painiketta ei ole napsautettu.

Painettu

Määrittää painikkeen ulkoasun, kun hiiren painiketta on napsautettu painikkeen kohdalla, mutta hiiren painiketta ei vielä ole vapautettu.

Vaihto

Määrittää painikkeen ulkoasun, kun osoitinta pidetään painikkeen kohdalla.

Ääriviiva

Korostaa painikkeen reunaviivan.

Käänteinen

Vaihtaa painikkeen tummat ja vaaleat sävyt keskenään.

Painikkeiden skaalaaminen ja sijoittaminen

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa.
 2. Avaa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla painiketta.
 3. Valitse Asetukset-välilehti, valitse Asettelu-valikosta jokin kuvakeasetuksista ja napsauta sitten Lisäasetukset.

  Huomautus:

  Lisäasetukset-painike ei ole käytettävissä, jos valitsit Asettelu-valikosta Pelkkä nimi.

 4. Valitse vaihtoehto Milloin skaalataan -valikosta:

  Aina

  Skaalaa kuvakkeen määritetyllä tavalla riippumatta sen koon suhteesta painikkeen kokoon.

  Ei koskaan

  Säilyttää kuvakkeen alkuperäisen koon. Jos kuvake ei mahdu painikkeeseen, osa siitä rajautuu pois. Jos Ei koskaan -asetus on valittu, skaalausasetukset eivät ole käytettävissä.

  Kuvake on liian suuri

  Skaalaa kuvakkeen määritetyllä tavalla vain, jos se on suurempi kuin painike.

  Kuvake on liian pieni

  Skaalaa kuvakkeen määritetyllä tavalla vain, jos se on pienempi kuin painike.

 5. Valitse Skaalaus-valikosta, skaalataanko kuvake niin, että korkeuden ja leveyden suhde säilyy. Jos kuvake skaalataan korkeuden ja leveyden suhdetta säilyttämättä, se saattaa vääristyä.
 6. Valitsemalla Sovita rajoihin -asetuksen voit varmistaa, että kuvakkeen ylä- ja alareuna tai vasen ja oikea reuna ovat kiinni painikkeen reunoissa.
 7. Voit määrittää kuvakkeen sijainnin painikkeessa vetämällä liukusäätimiä. Kuvakkeen sijainti määritetään kuvakkeen ja kentän vasemman reunan sekä kuvakkeen ja kentän alareunan väliin jäävän tilan prosenttiosuutena. Oletusarvo (50, 50) sijoittaa kuvakkeen keskelle kenttää. Voit palauttaa oletussijainnin käyttöön milloin tahansa napsauttamalla Palauta.
 8. Napsauta OK ja sitten Sulje.

Piilota Acrobat-painike paitsi silloin, kun osoitin on sen kohdalla

Voit määrittää painikealueen näkymättömäksi siihen asti, että sitä osoitetaan hiirellä. Voit luoda dokumenttiin mielenkiintoisia visuaalisia tehosteita näyttämällä ja piilottamalla painikkeen vuorotellen. Voit esimerkiksi määrittää, että kun osoitin siirretään kartalla olevan kaupungin kohdalle, näyttöön tulee yksityiskohtainen kaupungin kartta. Kun osoitin siirretään pois kaupungin päältä, yksityiskohtainen kartta häviää näytöstä.

Kuvakkeiden näyttäminen ja piilottaminen
Kuvakkeiden näyttäminen ja piilottaminen

A. Osoitin ei ole painikealueen kohdalla. B. Osoitin saapuu painikealueelle C. Osoitin poistuu painikealueelta. 
 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Työkalut > Lomakkeet > Muokkaa. Lomakkeet-tehtäväruutu avautuu.
 2. Valitse painiketyökalu ja vedä sen alueen yli, johon haluat ponnahduspainikkeen tulevan näkyviin. Jos PDF-tiedostossa on esimerkiksi Ranskan kartta, voit vetää sen alueen päältä, johon haluat Pariisin kartan tulevan näkyviin.
 3. Kaksoisnapsauta painiketta.
 4. Valitse Asetukset-välilehti ja valitse Asettelu-valikosta Vain kuvake.
 5. Valitse Toiminta-valikosta Painettu ja valitse sitten Tila-luettelosta Kohdalla.
 6. Napsauta Valitse kuvake ja napsauta sitten Selaa. Valitse tiedostotyyppi Tiedostotyyppi-valikosta, siirry kuvatiedoston sijaintipaikkaan ja kaksoisnapsauta tiedostoa. Tässä esimerkissä pitäisi valita Pariisin kartta. Hyväksy esikatseluruudussa näkyvä kuva painikkeeksi napsauttamalla OK.
 7. Valitse Ulkoasu-välilehti. Poista tarvittaessa Reunan väri- ja Täyttöväri-asetusten valinta ja napsauta sitten Sulje.
 8. Jos ohjelma on muokkaustilassa, napsauta Esikatselu-painiketta. Määritetty kuvakenttä tulee näkyviin, kun osoitin siirtyy painikealueelle, ja katoaa näkyvistä, kun osoitin poistuu.

  Huomautus:

  Jos haluat kuvan olevan päälleosoitusaluetta suurempi tai näkyvän eri paikassa kuin esiin tuleva kuvapainike, käytä Näytä/piilota kenttä -toimintoa. Määritä ensin näytettävän ja piilotettavan painikkeen kuvake. Luo sitten toinen painike, joka toimii aktivointialueena, kun hiiri siirretään siihen. Toisen painikkeen ulkoasulle ei määritetä kuvaketta. Sen sijaan Toiminnot-välilehden avulla ensimmäinen painike tuodaan näyttöön, kun osoitin siirtyy toisen painikkeen sisälle, ja ensimmäinen painike piilotetaan, kun osoitin poistuu.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö