Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Lukemisjärjestyksen muutostyökalun yleiskatsaus

Lukemisjärjestyksen muutostyökalu on helpoin ja nopein tapa korjata lukemisjärjestys ja yksinkertaiset koodimerkintäongelmat. Kun lukemisjärjestyksen muutostyökalu valitaan, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa näkyvät korostukset kuvaavat sivun sisällön järjestystä. Kukin korostettu alue on numeroitu ja korostettu harmailla tai värillisillä suorakulmioilla; numero tarkoittaa alueen sijaintia sivun lukemisjärjestyksessä. Kun olet tarkistanut sivun lukemisjärjestyksen, voit korjata muita, vähäisempiä koodimerkintäongelmia tarpeen mukaan.

Lukemisjärjestyksen muutostyökalu on tarkoitettu Acrobatilla koodimerkittyjen PDF-tiedostojen korjaamiseen eikä sellaisten PDF-tiedostojen korjaamiseen, jotka on koodimerkitty muunnettaessa lähdesovelluksesta. Jos mahdollista, palaa alkuperäiseen tiedostoon ja lisää esteettömyysominaisuudet lähdesovelluksessa. Kun korjaat alkuperäisen tiedoston, sinun ei tarvitse korjata samoja virheitä muuntaessasi tiedoston uudelleen PDF-muotoon Acrobatilla.

Lukemisjärjestyksen muutostyökalulla suoritetaan seuraavia esteettömyyteen liittyviä tehtäviä:

 • Sivun sisällön lukemisjärjestyksen visuaalinen tarkistaminen ja korjaaminen

 • Täytettävien lomakekenttien ja niiden otsikoiden koodimerkitseminen

 • Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin ja kuvausten lisääminen lomakekenttiin

 • Yksinkertaisten taulukkojen koodimerkintöjen korjaaminen ja monimutkaisten taulukkojen valmisteleminen loogisen rakennepuun avulla käsittelemistä varten

 • Epäolennaisen sisällön, kuten sivun koristereunojen, poistaminen loogisesta rakennepuusta

Koodit-paneelissa voit suorittaa lukemisjärjestykseen ja koodimerkintöihin liittyviä lisätehtäviä, kuten korjata monitasoisia taulukoita, poistaa vanhentuneita koodimerkintöjä ja lisätä vaihtoehtoista tekstiä linkkeihin. Paneelissa on vaihtoehtoisia työkaluja ja toimintoja, jotka on tarkoitettu PDF-koodimerkintöjen käsittelemiseen. Lisätietoja on aiheessa Koodimerkintöjen muokkaaminen Koodit-paneelissa.

Lukemisjärjestyksen muutostyökalun yleiskatsaus

 • Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu valitsemalla Työkalut > Käytettävyys > Lukemisjärjestyksen muutos.

Vihjeitä lukemisjärjestyksen muutostyökalun käyttämiseen

 • Tallenna tai kopioi dokumentti ennen lukemisjärjestyksen muutostyökalun käyttämistä. Tällä työkalulla tehtyjä muutoksia ei voi kumota, joten palaaminen tallennettuun dokumenttiin on ainoa keino kumota muutokset.
 • Kun käytät lukemisjärjestyksen muutostyökalua, valitse Näytä > Sivunäyttö > Yhden sivun näkymä. Kun napsautat Tyhjennä sivun rakenne -painiketta, Acrobat poistaa koodimerkinnät kaikista kokonaan tai osittain näkyvistä sivuista.

Lisävinkkejä lukemisjärjestyksen käytöstä työskentelyssä on Donna Bakerin englanninkielisessä ohjeessa Setting Reading Order in a PDF Document.

Lukemisjärjestyksen muuttamisen asetukset

Voit valita lukemisjärjestyksen muuttamisasetuksia valintaikkunasta, ponnahdusvalikosta, joka tulee esiin napsautettaessa hiiren kakkospainikkeella korostettua aluetta, tai Järjestys-paneelin asetusvalikosta. Lukemisjärjestyksen muutostyökaluun liittyvät seuraavat asetukset:

Teksti

Merkitsee valinnan tekstiksi.

Kuva

Merkitsee valinnan kuvaksi. Kuvan koodimerkintään sisältyvä teksti määritetään kuvan osaksi, joten näytönlukuohjelmat eivät lue sitä.

Lomakekenttä

Merkitsee valinnan lomakekentäksi.

Kuva/kuvateksti

Lisää valittuun kuvaan ja kuvatekstiin yhden koodimerkinnän. Koodimerkinnän sisältämä teksti muuttuu kuvatekstiksi. Tästä on hyötyä, kun koodimerkitään valokuvia ja kuvatekstejä ja halutaan estää kuvatekstin lisääminen viereisiin tekstilohkoihin. Kuvissa tarvitaan ehkä vaihtoehtoinen teksti.

Otsikko 1, Otsikko 2, Otsikko 3, Otsikko 4, Otsikko 5, Otsikko 6

Merkitsee valinnan ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen, viidennen tai kuudennen tason otsikoksi. Voit muuntaa otsikkokoodimerkinnät kirjanmerkeiksi, jotta käyttäjien on helpompi suunnistaa dokumentissa.

Taulukko

Merkitsee valinnan taulukoksi selvitettyään ensin otsikoiden, sarakkeiden ja rivien sijainnit.

Solu

Merkitsee valinnan taulukko- tai otsikkosoluksi. Tällä toiminnolla yhdistetään solut, jotka on virheellisesti jaettu kahtia.

Kaava

Merkitsee valinnan kuvaksi. Koska näytönlukija saattaa käsitellä kaavojen koodimerkinnät eri tavoin kuin normaalin tekstin koodimerkinnät, kannattaa lisätä kuvaus vaihtoehtoisena tekstinä.

Tausta

Merkitsee valinnan taustaelementiksi eli artefaktiksi, jolloin kohde poistetaan koodimerkintäpuusta. Näin kohdetta ei näy uudelleenjuoksutetussa dokumentissa eivätkä näytönlukuohjelmat lue sitä.

Taulukkoeditori

Jakaa valitun taulukon automaattisesti soluihin ja lisää sopivat koodimerkinnät. Taulukko on koodimerkittävä taulukoksi, ennen kuin Taulukkoeditori-komentoa voidaan käyttää.

Näytä sivun sisältöryhmät

Näyttää sisällön elementit korostettuina alueina, joiden numerot ilmaisevat lukemisjärjestyksen. Napsauta väriruutua ja valitse korostusväri.

Näytä taulukon solut

Korostaa taulukon yksittäisten solujen sisällön. Napsauta väriruutua ja valitse korostusväri.

Näytä samanlaiset elementit samassa lohkossa

Vierekkäiset nelikulmiot, joilla on sama koodimerkintätyyppi, kutistetaan alkuperäisen nelikulmion sisältäväksi yhdeksi isommaksi nelikulmioksi, jolla on yhteinen koodimerkintätyyppi.

Näytä taulukot ja kuvat

Näyttää kunkin taulukon ja kuvan suorakulmiona, jonka sisällä on vinoristi. Suorakulmiosta näkyy myös se, kuuluuko elementtiin vaihtoehtoinen teksti. Määritä suorakulmion väri napsauttamalla väriruutua.

Tyhjennä sivun rakenne

Poistaa koodimerkintärakenteen sivulta. Tällä toiminnolla voit aloittaa rakenteen luomisen alusta, jos nykyisessä rakenteessa on liikaa ongelmia.

Näytä Järjestys-osa

Avaa Järjestys-välilehden, jossa voit järjestää korostetun sisällön uudelleen.

Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä -toiminto

Tämä toiminto on valikossa, joka avautuu, kun korostettua kuvaa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella. Sen avulla käyttäjä voi lisätä kuvan ominaisuuksista tekstimuotoisen kuvauksen, jota näytönlukuohjelma tai muu apuväline pystyy lukemaan, tai muokata tällaista kuvausta.

Muokkaa lomakekentän tekstiä

Tämä toiminto on valikossa, joka avautuu, kun lomakekenttää napsautetaan hiiren kakkospainikkeella. Sen avulla käyttäjä voi lisätä lomakekentän tekstikuvauksen, jonka näytönlukuohjelma tai muu apuväline pystyy lukemaan, tai muokata tällaista kuvausta.

Muokkaa taulukon yhteenvetoa

Tämä toiminto on valikossa, joka avautuu, kun korostettua taulukkoa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella. Sen avulla käyttäjä voi lisätä taulukon ominaisuuksista tekstimuotoisen kuvauksen, jota näytönlukuohjelma tai muu apuväline pystyy lukemaan, tai muokata tällaista kuvausta.

Tarkista ja korjaa lukemisjärjestys (Acrobat Pro)

Voit tarkistaa koodimerkittyjen PDF-tiedostojen lukemisjärjestyksen nopeasti lukemisjärjestyksen muutostyökalulla. Tällä työkalulla voit myös lisätä kuviin vaihtoehtoisia tekstejä sekä korjata monenlaisia koodimerkintäongelmia. Niitä kuvataan raportissa, jonka Acrobat luo lisättäessä koodimerkintöjä PDF-tiedostoon.

Lukemisjärjestyksen ongelmat tulevat selvästi esiin, kun käytetään lukemisjärjestyksen muutostyökalua. Kukin sivun jatkuvan sisällön osa näkyy erillisenä korostettuna alueena, jonka sisältämä numero tarkoittaa alueen sijaintia lukemisjärjestyksessä. Kullakin alueella teksti on järjestetty vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. (Järjestystä voidaan muuttaa muutostyökalun asetuksilla.) Jos korostettu alue sisältää kaksi tekstisaraketta tai sitten tekstiä, jonka järjestys ei ole normaali, jaa alue kahteen osaan, joiden järjestystä voidaan muuttaa. Koska korostetut alueet ovat suorakulmaisia, ne voivat olla osittain limittäin, varsinkin jos sivun sisältö on epäsäännöllisen muotoinen. Jos sivun sisältö ei ole limittäin tai se ei kuulu kahteen korostettuun alueeseen, ohjelma ei ilmoita lukemisjärjestyksen ongelmista. Sivun sisältö ei saisi kuulua useampaan kuin yhteen korostettuun alueeseen.

Voit muuttaa korostettujen alueiden lukemisjärjestystä siirtämällä kohdetta Järjestys-paneelissa tai vetämällä sitä dokumenttiruudussa näkyvällä sivulla. Muuttamalla sivun korostettujen alueiden järjestystä pystyt siirtämään kuvan ja kuvatekstin juuri siihen kohtaan, jossa niihin viitataan tekstissä. Alueiden järjestyksen muuttaminen muuttaa kyseisen kohteen lukemisjärjestystä vaikuttamatta PDF-tiedoston ulkoasuun.

Tarkista lukemisjärjestys lukemisjärjestyksen muutostyökalulla

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Näytä sivun sisältöryhmät ja valitse sitten Sivun sisällön järjestys.

  Huomautus:

  Jos dokumenttiruudussa ei näy korostettuja alueita, dokumentti ei sisällä koodimerkintöjä.

 3. Voit myös tehdä jonkin seuraavista:
  • Jos haluat määrittää korostusvärin, napsauta väriruutua ja valitse haluamasi väri.

  • Jos haluat korostaa taulukot ja kuvat ja katsella kuvien vaihtoehtoisia tekstejä, valitse Näytä taulukot ja kuvat.

 4. Tarkista kaikkien korostettujen alueiden lukemisjärjestys.

  Huomautus:

  Tämä tehtävä helpottuu, jos suurennat dokumenttia näytössä.

 5. Tarkista kaikkien korostettujen alueiden numerojärjestys. Jos juoksevasti numeroidut alueet eivät ole peräkkäin, muuta niiden järjestystä Järjestys-paneelissa.
 6. Napsauta Näytä Järjestys-osa -kohtaa ja valitse sitten Järjestys-paneelista vuorollaan kukin sisällön osa (hakasulkeissa [ ]), jolloin kyseinen sisältöalue korostetaan dokumenttiruudussa. Tällä tavoin voit etsiä numeroidut alueet, joita ei näy sivulla.

Lukemisjärjestyksen muuttaminen Järjestys-paneelissa

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Näytä Järjestys-välilehti.
 3. Siirry Järjestys-paneelissa dokumenttiruudussa näkyvien korostettujen alueiden luetteloon.
 4. Vedä Järjestys-paneelissa korostetun alueen koodimerkintä haluamaasi paikkaan. Vetäessäsi näet viivan, joka osoittaa mahdolliset paikat. Kun olet vetänyt kohteen uuteen paikkaan, ohjelma numeroi korostetut alueet uudelleen uuden lukemisjärjestyksen mukaisesti. Voit tarvittaessa valita ja siirtää useita, peräkkäisiä alueita.

Lukemisjärjestyksen muuttaminen vetämällä osoitinta sivulla

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Näytä sivun sisältöryhmät ja valitse sitten Sivun sisällön järjestys.
 3. Siirrä dokumenttiruudussa osoitin sen korostetun alueen numeron päälle, jonka haluat siirtää. Vedä sitten numero haluamaasi paikkaan. Tekstinlisäysosoitin ilmaisee kohdepaikat tekstissä.

  Kun vapautat korostetun alueen, tekstinlisäysosoittimen paikka muuttuu jakoviivaksi, jonka kohdalta korostettu alue jakautuu kahdeksi uudeksi korostetuksi alueeksi. Ohjelma numeroi kaikki korostetut alueet uudelleen uuden lukemisjärjestyksen mukaisesti.

Muokkaa koodimerkintöjä lukemisjärjestyksen muutostyökalulla (Acrobat Pro)

Lukemisjärjestyksen muutostyökalulla voit lisätä koodimerkintöjä koodimerkitsemättömään PDF-tiedostoon tai uusia koodimerkintöjä aiemmin luotuun rakenteeseen. Manuaalisesti muodostettu koodimerkintärakenne ei kuitenkaan ole yhtä yksityiskohtainen kuin Lisää koodimerkinnät dokumenttiin -komennolla muodostettu. Se ei kata esimerkiksi kappaleita, luettelomerkein tai numeroin varustettuja luetteloita, rivinvaihtoja eikä yhdysmerkkejä. Ennen kuin poistat nykyisen rakenteen, varmista, että manuaalinen koodimerkitseminen on ainoa vaihtoehto.

Alueen koodimerkitseminen

 1. Valitse lukemisjärjestyksen muutostyökalu ja valitse dokumenttiruudusta hiirtä vetämällä sivun alue, joka sisältää yhdentyyppistä sisältöä (esimerkiksi tekstilohko).
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat lisätä sivun sisältöä nykyiseen valintaan, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja vedä hiirtä.

  • Voit poistaa sivun sisältöä nykyisestä valinnasta painamalla Ctrl-näppäintä ja vetämällä.

 3. Määritä koodimerkinnän tyyppi napsauttamalla sopivaa Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunan painiketta.

Alueen koodimerkinnän vaihtaminen

Jos Acrobat lisää sivun elementtiin väärän koodimerkinnän, voit vaihtaa korostetun alueen koodimerkinnän tyypin.

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Näytä sivun sisältöryhmät ja valitse sitten Sivun sisällön järjestys.
 3. Voit valita korostetun alueen tekemällä jonkin seuraavista toimista:
  • Valitse alue vetämällä hiirtä.

  • Napsauta alueen numeroa.

 4. Napsauta sen koodimerkintätyypin painiketta, jota haluat käyttää korostetulla alueella.

Sisällön lisääminen koodimerkittyyn alueeseen tai poistaminen alueesta

Lukemisjärjestyksen muutostyökalu näyttää aina mahdollisimman vähän korostettuja alueita. Ellei korostetun alueen sisältö ole oikeassa järjestyksessä, sinun pitää ehkä jakaa alue kahtia järjestyksen korjaamiseksi. Korostetuilla alueilla voi olla myös sivun vierekkäistä sisältöä, joka kuuluu jonnekin muualle tai joka vaatii erilaisen koodimerkinnän. Sivun sisältö voi irtautua samaan kohtaan liittyvistä elementeistä, varsinkin jos se ei mahdu suorakulmaisen kuvion sisälle. Lukemisjärjestyksen muutostyökalulla voit lisätä tai poistaa alueen sisältöä tai jakaa alueen kahtia sisällön järjestyksen muuttamiseksi.

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Näytä sivun sisältöryhmät ja valitse sitten Sivun sisällön järjestys.
 3. Valitse korostettu alue dokumenttiruudusta.
 4. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat lisätä sisältöä nykyiseen valintaan, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta lisättävää kohdetta. Osoitin muuttuu plusmerkin sisältäväksi (+).

  • Voit poistaa sisältöä nykyisestä valinnasta Ctrl-napsauttamalla poistettavaa sisältöä. Osoitin muuttuu miinusmerkin sisältäväksi (-).

 5. Napsauta sen koodimerkintätyypin painiketta, jota haluat käyttää korostetulla alueella.

Alueen jakaminen kahdeksi alueeksi

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Näytä sivun sisältöryhmät ja valitse sitten Sivun sisällön järjestys.
 3. Vedä hiirtä dokumenttiruudussa ja valitse hieman sisältöä sen kohdan läheltä, johon haluat sijoittaa ensimmäisen luotavan alueen rajan.
 4. Napsauta valintaikkunan Tausta-painiketta. Korostettu alue jakautuu kahteen osaan, jotka on numeroitu oikealta vasemmalle.
 5. Voit muuttaa lukemisjärjestystä valitsemalla Näytä Järjestys-osa ja vetämällä uuden korostetun alueen oikeaan paikkaan Järjestys-paneelissa.
 6. Valitse hiirtä vetämällä ensimmäinen luomasi sisältöalue, tausta mukaan lukien. Lisää sitten koodimerkintä napsauttamalla jotakin Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunan painiketta.

Otsikkokoodimerkinnän käyttäminen

Varmista, että otsikkoihin on lisätty koodimerkinnät, jotka kuvaavat otsikoiden hierarkiaa. Näin autat lukijoita selaamaan dokumenttia ja löytämään tarvitsemansa tiedot.

 1. Valitse lukemisjärjestyksen muutostyökalu ja valitse sitten PDF-tiedostosta otsikkoteksti.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta sopiva otsikkokoodimerkintä (Esimerkiksi Otsikko 1, Otsikko 2) napsauttamalla sitä vastaavaa painiketta.

Huomautus:

Kun olet lisännyt otsikkokoodimerkinnät, voit muuntaa otsikot kirjanmerkeiksi suunnistamisen helpottamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Koodimerkittyjen kirjanmerkkien lisääminen.

Sivun elementtien poistaminen koodimerkintärakenteesta

Kun Acrobat lisää koodimerkintöjä PDF-tiedostoon, se ei osaa aina erottaa tärkeitä kuvia ja sivun koristeita toisistaan. Sivun ulkoasua parantavat osat, esimerkiksi koristereunat, viivat tai taustaelementit, voivat muuttaa rakenteen sekavaksi, ja ne pitää poistaa. Acrobat saattaa vahingossa koodimerkitä artefakteja tai sivun elementtejä. Voit poistaa artefaktit ja merkityksettömät sivun elementit koodimerkintärakenteesta lisäämällä niihin Tausta-koodimerkinnän tai poistamalla niistä koodimerkinnät. Jos koodimerkitty kuva ei sisällä hyödyllisiä tai havainnollistavia tietoja, voit poistaa sen koodimerkintärakenteesta, jotta sitä ei lueta ääneen eikä juoksuteta uudelleen.

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Näytä sivun sisältöryhmät ja valitse Sivun sisällön järjestys. Valitse sitten Näytä taulukot ja kuvat.
 3. Poista sivun elementti jommallakummalla seuraavista menetelmistä:
  • Valitse sivun elementti dokumenttiruudusta ja napsauta sitten valintaikkunan Tausta-painiketta.

  • Valitse sivun elementti Järjestys-paneelista ja paina Delete-näppäintä.

Taulukkojen ja kuvien koodimerkintöjen muokkaaminen (Acrobat Pro)

Lukemisjärjestyksen muutostyökalulla voit lisätä ja muokata kuvien sekä taulukoiden koodimerkintöjä ja vaihtoehtoisia tekstejä.

Kuvakoodimerkinnän lisääminen

Voit valita elementin ja määrittää sen kuvaksi lukemisjärjestyksen muutostyökalulla. Määritettyäsi elementin kuvaksi voit lisätä sen kuvaukseksi vaihtoehtoisen tekstin.

 1. Valitse kuva lukemisjärjestyksen muutostyökalulla.
 2. Valitse Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunasta Kuva.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella dokumenttiruudussa näkyvää aluetta ja valitse Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä.
 4. Kirjoita vaihtoehtoinen teksti ja napsauta OK.

Kuvakoodimerkintöjen tarkistaminen ja korjaaminen

Lukemisjärjestyksen muutostyökalulla voit etsiä ja korjata kuvien ja taulukoiden koodimerkintöjen virheet. Määritä, onko tai tarvitaanko kuvissa vaihtoehtoinen teksti, jotta avustavat tekniikat tai laitteet pystyvät lukemaan kuvat oikein. Kuvakoodimerkinnöillä pitäisi merkitä kuvasisältö, jolla on merkitystä koko dokumentissa, esimerkiksi kuvaajat tai havainnollistavat valokuvat. Jos ohjelma on merkinnyt kuviksi taustaelementtejä, määritä ne taustaksi.

 1. Valitse lukemisjärjestyksen muutostyökalu ja napsauta sitten valintaikkunan Näytä taulukot ja kuvat -painiketta.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kuvaa ei ole merkitty kuvaksi, valitse haluamasi sisältöalue ja napsauta valintaikkunan Kuva- tai Kuva/kuvateksti-painiketta.

  • Jos haluat poistaa tekstin, joka on virheellisesti yhdistetty kuvaan, valitse teksti vetämällä hiirtä ja napsauta valintaikkunan Teksti-painiketta.

  • Jos haluat sisällyttää kuvaan ryhmitetyn kuvatekstin, valitse kuva ja kuvateksti ja napsauta valintaikkunan Kuva/kuvateksti-painiketta.

Tarkista ja lisää kuvien vaihtoehtoinen teksti

Näytönlukuohjelma voi kuvailla dokumentin tärkeitä käsitteitä kuvaavia graafisia elementtejä, jos lisäät kuvauksen vaihtoehtoiseksi tekstiksi. Näytönlukuohjelma ei tunnista eikä lue kuvia, jos koodimerkinnän ominaisuuksiin ei ole lisätty vaihtoehtoista tekstiä. Jos lisäät tekstielementtiin vaihtoehtoisen tekstin, ohjelma lukee varsinaisen tekstin sijasta kuvauksen.

 1. Valitse Lukemisjärjestyksen muutostyökalu.
 2. Valitse valintaikkunasta Näytä taulukot ja kuvat.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvaa ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä.
 4. Kirjoita Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä -valintaikkunaan uusi kuvan kuvaus (tai muokkaa entistä) ja napsauta sitten OK.

Taulukkojen koodimerkintöjen muokkaaminen ja tunnistamattomien taulukoiden koodimerkitseminen

Taulukot ovat näytönlukuohjelmille suuri haaste, koska ne sisältävät tekstiä tai lukuja silmälle helppolukuisessa muodossa. Taulukon solujen sisältö voi olla monimutkainen. Solut voivat sisältää esimerkiksi luetteloita, tekstikappaleita, lomakekenttiä tai toisen taulukon.

Parhaisiin tuloksiin päästään lisäämällä koodimerkinnät samalla ohjelmalla, jolla PDF-tiedosto luodaan. Jos PDF-tiedostossa ei ole koodimerkintöjä, voit lisätä ne Lisää koodimerkinnät dokumenttiin -komennolla. Tämä komento tunnistaa useimmat taulukot oikein, mutta ei ehkä tunnista taulukkoa, josta puuttuvat selvät reunaviivat, otsikot, sarakkeet ja rivit. Lukemisjärjestyksen muutostyökalulla voit selvittää, onko ohjelma tunnistanut taulukon oikein, sekä korjata tunnistusvirheet. Voit lisätä taulukoihin ja niiden soluihin erikoismuotoiluja Koodit-paneelissa.

Taulukkoeditori-toiminnolla voit automaattisesti jakaa taulukon osiinsa ja lisätä sopivat koodimerkinnät. Joudut ehkä kuitenkin tarkistamaan ja korjaamaan osan koodimerkinnöistä manuaalisesti. Taulukkokoodimerkintöjä tutkimalla saat selville, onko ohjelma tunnistanut sarakkeet, rivit ja solut oikein. Ellei taulukossa ole selvästi erottuvia reunoja ja viivoja, ohjelma merkitsee taulukon usein väärin tai sisällyttää siihen viereisiä elementtejä. Voit korjata virheellisesti koodimerkityt taulukot valitsemalla ne ja merkitsemällä ne uudelleen tai jakamalla yhdistetyt solut lisäämällä koodimerkinnän kumpaankin soluun.

Jos taulukoissa on monitasoisia koodimerkintäongelmia, ne on usein korjattava Koodit-paneelissa.

 1. Valitse lukemisjärjestyksen muutostyökalu ja napsauta sitten Näytä taulukot ja kuvat -painiketta.
 2. Ellei taulukkoa ole selvästi otsikoitu dokumenttiruudussa, valitse koko taulukko vetämällä hiirtä ja napsauta sitten valintaikkunan Taulukko-painiketta.
 3. Napsauta Näytä taulukon solut ja varmista, että taulukon kaikki solut on määritetty erillisiksi elementeiksi.
 4. Jos solut eivät näy erillisinä elementteinä, tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos yksi tai useampi solu on yhdistetty, valitse lukemisjärjestyksen muutostyökalulla alue yhdestä solusta ja napsauta sitten valintaikkunan Solu-painiketta. Toista tämä kunkin yhdistetyn solun kohdalla.

  • Jos soluja ei ole korostettu, taulukossa ei ehkä ole käytetty vakiomuotoilua. Luo taulukko uudelleen lähdesovelluksella.

 5. Jos taulukossa on soluja, joiden pitäisi ulottua kahteen tai useampaan sarakkeeseen, aseta koodimerkintärakenteessa näiden rivien ColSpan- ja RowSpan-määritteet.

Dokumentin rakennekoodien poistaminen tai vaihtaminen (Acrobat Pro)

Jos Adobe Acrobatilla lisätyt koodimerkinnät muuttavat PDF-tiedoston koodimerkintärakenteen liian monimutkaiseksi tai liian hankalaksi korjata, voit poistaa tai korvata nykyisen rakenteen lukemisjärjestyksen muutostyökalulla. Jos dokumentissa on lähinnä tekstiä, voit valita sivun ja sitten poistaa otsikot, taulukot ja muut elementit, jotta koodimerkintärakenne muuttuu selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi.

Acrobat voi lisätä koodimerkinnät jo koodimerkittyyn dokumenttiin, kun ensin poistat puurakenteesta kaikki nykyiset koodimerkinnät.

Kaikkien koodimerkintöjen poistaminen PDF-tiedostosta

 1. Avaa Koodimerkinnät-paneeli (Näytä/piilota > Suunnistusvälilehdet > Koodimerkinnät) ja valitse ylin koodimerkintä eli juuri.
 2. Valitse Koodit-paneelin asetusvalikosta Poista koodi.

Huomautus:

Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunan Tyhjennä sivun rakenne -komento poistaa koodimerkinnät näkyvissä olevilta sivuilta.

Koodimerkintärakenteen korvaaminen

Tämä menetelmä toimii parhaiten sivuilla, joilla on vain yksi tekstipalsta. Jos sivulla on useita palstoja, kukin niistä täytyy valita ja koodimerkitä erikseen.

 1. Valitse työkalu.
 2. Valitse koko sivu dokumenttiruudusta vetämällä hiirtä. Valinta sisältää sekä tekstielementit että muut elementit.
 3. Ctrl-vedä kuvia, kuvatekstejä ja muita sivun elementtejä, jotka eivät ole tekstiä, kunnes sivulta on valittu vain teksti. Napsauta Lukemisjärjestyksen muutos -valintaikkunan Teksti-painiketta.
 4. Valitse dokumenttiruudusta kuva, kuvateksti tai muu elementti, joka ei ole tekstiä, ja lisää koodimerkintä napsauttamalla sopivaa valintaikkunan painiketta. Toista tätä, kunnes sivun kaikki sisältö on koodimerkitty.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö