PDF:n alkunäkymä määräytyy tekijän määrittämien dokumentin ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi dokumentti voi avautua tietyltä sivulta tai tietyllä suurennuksella.

Huomautus:

Järjestäminen ja siihen liittyvät komennot eivät ole käytettävissä Acrobat X:ssä ja uudemmissa versioissa.

PDF-tiedostojen tarkasteleminen lukutilassa

Kun luet dokumenttia, voit piilottaa kaikki työkalurivit ja tehtäväruudut näytön katselualueen maksimoimiseksi.

Peruslukutoiminnot, kuten sivuilla liikkuminen ja zoomaus, tulevat näkyviin puoliksi läpinäkyvälle kelluvalle työkaluriville ikkunan alaosaan.

 • Voit avata lukutilan valitsemalla Näytä > Lukutila tai napsauttamalla lukutilan painiketta työkalurivin oikeassa yläkulmassa.

 • Voit palauttaa työalueen edelliseen näkymäänsä valitsemalla uudelleen Näytä > Lukutila. Voit myös napsauttaa sulkemispainiketta kelluvalla työkalurivillä.

Huomautus:

Lukutila on katselun oletustila, kun avaat PDF-tiedoston Web-selaimessa.

Lukutila ja puoliläpinäkyvä kelluva työkalurivi
Lukutila ja puoliläpinäkyvä kelluva työkalurivi

PDF-tiedostojen tarkasteleminen koko näytön tilassa

Koko näytön tilassa vain dokumentti on näkyvissä. Valikkorivi, työkalurivit, tehtäväruudut ja ikkunoiden säätimet ovat piilossa. PDF-dokumentin tekijä voi määrittää, että dokumentti avautuu koko näytön tilassa. Voit myös itse valita näkymän.Koko näytön tilaa käytetään usein esityksissä. Toisinaan siihen yhdistetään automaattinen sivujen vaihto ja sivunvaihtotehosteita.

Osoitin pysyy aktiivisena koko näytön tilassa, joten voit valita linkkejä ja avata kommentteja. PDF-dokumenttia voi selata kahdella tavalla koko näytön tilassa: toisessa siirtymis- ja suurennuskomentojen valintaan käytetään pikanäppäimiä, ja toisessa voidaan määrittää Koko näyttö -asetus, jolloin sivua vaihdetaan tai Koko näyttö -tilasta poistutaan napsauttamalla koko näytön tilaan sopivia suunnistusnäppäimiä.

Koko näyttö -suunnistuspalkin oletusasetuksen määrittäminen

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Koko näyttö.
 2. Valitse Näytä suunnistuspalkki ja valitse sitten OK.
 3. Valitse Näytä > Koko näyttö -tila.

Koko näyttö -suunnistuspalkki sisältää Edellinen sivu -, Seuraava sivu  - ja Sulje koko näytön tila -painikkeet. Nämä painikkeet näkyvät työalueen vasemmassa alakulmassa.

Dokumentin lukeminen koko näytön tilassa

Jos Koko näyttö -suunnistuspalkkia ei näy, PDF-dokumenttia voi selata pikanäppäimillä.

Huomautus:

Jos tietokoneeseen on kytketty kaksi näyttöä, koko näytön tila voi joskus toimia vain toisessa näytössä. Voit selata dokumenttia napsauttamalla näyttöä, jossa sivu on koko näytön tilassa.

 1. Valitse Näytä > Koko näyttö.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla joko Enter- tai Page Down -näppäintä tai oikeaa nuolinäppäintä.

  • Voit siirtyä edelliselle sivulle painamalla Vaihto+Enter-yhdistelmää, Page Up -näppäintä tai vasenta nuolinäppäintä.

 3. Voit sulkea Koko näyttö -tilan painamalla Ctrl+L-näppäinyhdistelmää tai Esc-näppäintä. (Esc-näppäin lopettaa -toiminnon täytyy olla valittuna Koko näyttö -oletusasetuksissa.)

Huomautus:

Jos haluat Koko näyttö -työkalun  näkyviin Yleiset työkalut -työkalurivissä, napsauta työkaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Sivunäyttö > Koko ruudun tila. Sen jälkeen voit siirtyä Koko näyttö -tilaan napsauttamalla Koko näyttö -työkalua.

Kosketustila taulutietokoneille ja mobiililaitteille

Kosketustilan avulla Acrobatia ja Readeria on helpompi käyttää kosketuslaitteissa. Työkalurivin painikkeet, paneelit ja valikot ovat hieman erillään, jotta ne olisi helpompi valita sormin. Uusi kosketuslukutila optimoi tarkastelun ja tukee useimpia liikkeitä. Acrobat ja Reader siirtyvät automaattisesti kosketustilaan kosketuslaitteissa. Voit lisätä työkaluriville kosketustilan vaihtopainikkeen tai muuttaa kosketustilan oletusasetusta.

Kosketustilan painikkeen näyttäminen työkalurivillä

Voit tuoda näyttöön työkalurivin painikkeen, jolla saat kosketustilan käyttöön ja pois käytöstä.

 1. Valitse Näytä > Näytä/piilota > Työkalurivin kohteet > Kosketustila.

Kosketustilan oletusasetuksen määrittäminen

Voit määrittää, siirtyykö Acrobat kosketustilaan ja millä tavalla kosketuslaitteissa.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Acrobat / Adobe Reader > Oletusarvot (Mac OS).

 2. Valitse Luokat-kohdasta Yleiset.

 3. Valitse Perustyökalut-kohdassa Kosketustila-valikosta haluamasi oletusasetus.

PDF/A-tarkastelutilan vaihtaminen

PDF/A on elektronisten dokumenttien pitkäkestoisen arkistoinnin ja säilytyksen ISO-standardi. PDF-muotoon skannatuista dokumenteista tulee PDF/A-yhteensopivia. Voit määrittää, näytetäänkö dokumentit tässä tarkastelutilassa.

Kun avaat PDF/A-yhteensopivan tiedoston PDF/A-katselutilassa, dokumentti avautuu lukutilassa, jotta sitä ei voi muokata. Dokumentin sanomariville tulee näkyviin viesti. Et pysty tekemään muutoksia etkä lisäämään huomautuksia dokumenttiin. Dokumenttia voi muokata poistamalla PDF/A-tilan käytöstä.

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Dokumentit.
 2. Valitse tilanteeseen sopiva Näytä dokumentit PDF/A-muodossa -asetus: Ei koskaan tai Vain PDF/A-dokumenteille.

  PDF/A-tarkastelutilasta voi poistua ja siihen voi palata vaihtamalla tämän oletusasetuksen.

Jos haluat nähdä videon PDF/A-tiedostojen käytöstä, katso www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_fi.

Näytä PDF-dokumentit Viivan leveydet -näkymässä

Viivan leveydet -näkymä näyttää viivat PDF-tiedostossa määritetyillä leveyksillä. Kun Viivan leveydet -näkymä on poissa käytöstä, se käyttää vakioviivanleveyttä (1 pikseli) suurennuksesta riippumatta. Kun tulostat dokumentin, kaikki viivat tulostetaan todellisen levyisinä.

 1. Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Viivaimet ja ruudukot > Viivan leveydet. Jos haluat poistaa Viivan leveydet -näkymän käytöstä, valitse Näytä > Näytä//Kätke > Viivaimet ja ruudukot > Viivan leveydet uudelleen.

Huomautus:

Et voi poistaa Viivan leveydet -näkymää käytöstä, kun katselet PDF-tiedostoja Web-selaimessa.

Päivitetyn PDF-tiedoston vertaaminen aikaisempaan versioon (Acrobat Pro)

Vertaa dokumentteja -ominaisuuden avulla voit tuoda näyttöön kahden eri PDF-tiedostoversion väliset erot. Voit mukauttaa tulosten näyttämistä usealla eri tavalla. Jos haluat nähdä videon PDF-tiedostojen vertaamisesta, katso www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_fi. (Video koskee sekä Acrobat X- että Acrobat XI -versiota.)

 1. Valitse Näytä > Vertaa dokumentteja.
 2. Määritä kaksi verrattavaa dokumenttia. Jos jompikumpi tai kumpikin dokumenteista on PDF-portfoliossa, valitse kyseinen PDF-portfolio. Valitse Paketin osa -kohdassa PDF-osatiedosto.
 3. Määritä Ensimmäinen sivu- ja Viimeinen sivu -ruutuihin sivualueet, jonka haluat sisällyttää dokumenttien vertailuun.
 4. Valitse verrattavia dokumentteja parhaiten kuvaava Dokumentin kuvaus -vaihtoehto ja valitse OK.

  Kun dokumentit on analysoitu, Vertailu-paneeli pysyy avoimena ja näkyviin tulee tulosdokumentti. Uuden dokumentin sisältämät huomautukset ilmaisevat muutokset. Ensimmäisellä sivulla on yhteenveto vertailun tuloksista.

 5. Tee Vertaa-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Piilota muutokset ilmaisevat huomautukset valitsemalla Piilota tulokset.

  • Määritä tulosten vertailun näyttöasetukset valitsemalla Näytä asetukset. Voit määrittää näytettävien muutosten tyypin, väripaletin ja huomautusten peittävyyden. Palaa sivujen miniatyyreihin valitsemalla Piilota asetukset.

  • Näytä kukin dokumentti omassa ikkunassaan valitsemalla asetusvalikosta Näytä dokumentit vierekkäin tai Näytä dokumentit rinnakkain. Synkronoi haluamasi sivut, kun dokumentit näkyvät omissa ikkunoissaan, valitsemalla asetusvalikosta Synkronoi sivut.

  • Siirry suoraan kyseiselle sivulle napsauttamalla sivun miniatyyria. Muuta sivujen miniatyyrien kokoa valitsemalla asetusvalikosta Miniatyyrin koko > [asetus].

  • Näytä vanhan dokumentin miniatyyrit vetämällä ylöspäin Vertaa-paneelin alaosassa sijaitsevaa jakopalkkia. Avaa vanhan dokumentin sivu uudessa ikkunassa napsauttamalla sivun miniatyyria.

Dokumentin kuvauksen asetukset

Raportit, laskentataulukot, aikakauslehtiasettelut

Vertaa sisältöä yhtenä jatkuvana leipätekstinä päästä päähän.

Esityksen diat, piirrokset tai kuvat

Tarkastelee kutakin diaa tai sivua minidokumenttina ja etsii samankaltaiset. Vertaa sitten kunkin samankaltaisen dokumentin sisältöä. Tunnistaa siirretyt dokumentit, kuten esitelmän diat.

Skannatut dokumentit

Luo kuvakaappauksen kustakin skannatusta sivusta ja vertaa kuvapisteitä. Tarkastelee kutakin skannattua sivua ja etsii samankaltaiset. Tunnistaa myös sivut, jotka ovat eri järjestyksessä. Tämä asetus on hyödyllinen verrattaessa kuvia tai arkkitehtuuripiirroksia.

Vertaa vain tekstiä

Tätä asetusta voi käyttää käsiteltäessä mitä tahansa dokumenttityyppejä. Tämä asetus on tarkoitettu tekstin vertaamiseen suurissa dokumenteissa (250 sivua tai enemmän). Tämä asetus vertaa tekstiä myös dokumenteissa, joissa on taustakuvitusta kullakin sivulla, mikä hidastaa käsittelyä.

 • Kun joko raportti- tai esitysasetukset on valittuna, Vertaa vain tekstiä -asetus tunnistaa vain tekstierot kahden dokumentin välillä.

 • Kun Skannatut dokumentit on valittuna, ohjelma vertaa tekstiä grafiikasta erillään ja yhdistää sitten tulokset. Taustakuvan päällä olevaa tekstiä sisältäviä aikakauslehtimainoksia sisältävissä dokumenteissa ohjelma vertaa uudelleen juoksutettua kohtaa vain teksti -tilassa. Kuvitusta verrataan erikseen taustalla. Ohjelma yhdistää erot (sekä tekstin että viivapiirrosten ja kuvien erot) yhdeksi tulosdokumentiksi.

PDF-dokumenttien tarkastelun oletusarvot

Oletusarvot-valintaikkunassa määritetään oletussivuasettelu ja mukautetaan sovellusta monilla muilla tavoilla. PDF-dokumenttien katseluasetukset voi tarkistaa Dokumentit-, Yleiset-, Sivunäyttö- ja 3D ja multimedia -kohdista.

Oletusarvoilla määritetään sovelluksen toiminta sitä käytettäessä. Oletusarvot eivät seuraa PDF-dokumentin mukana.

Huomautus:

Jos asennat muiden valmistajien plug-ineja, aseta nämä oletusarvot Kolmannen osapuolen oletusarvot -valikkokohdassa.

Dokumenttien oletusarvot

Avaamisen asetukset

Palauta viimeisimmät näkymäasetukset dokumenttia uudelleen avattaessa

Määrittää, avataanko dokumentit työistunnossa edellisen näytetyn sivun kohdalta.

Avaa dokumenttien väliset linkit samaan ikkunaan

Sulkee nykyisen dokumentin ja avaa linkin kohteena olevan dokumentin samaan ikkunaan, jotta avoimia ikkunoita on vähemmän. Jos linkitetty dokumentti on jo avoinna toisessa ikkunassa, nykyinen dokumentti ei sulkeudu linkkiä napsautettaessa. Ellei tätä asetusta ole valittu, uusi ikkuna avautuu aina napsautettaessa toiseen dokumenttiin johtavaa linkkiä.

Salli tasojen tilan asettaminen käyttäjän tiedoissa

Tämä asetus sallii tasoja sisältävän PDF-dokumentin tekijän määrittävän tasojen näkyvyyden käyttäjätietojen perusteella.

Anna dokumenttien piilottaa valikkorivi, työkalurivit ja ikkunan säätimet

Tämä asetus antaa PDF-tiedoston määrittää, piilotetaanko valikkorivi, työkalurivi ja ikkunan säätimet PDF-tiedostoa avattaessa.

Viimeksi käytettyjen luettelon dokumentit

Määrittää Tiedosto-valikossa näkyvien dokumenttien enimmäismäärän.

Tallenna asetukset

Tallenna dokumentin muutokset automaattisesti tilapäistiedostoon joka...minuutti

Määrittää, kuinka usein Acrobat tallentaa avoimeen dokumenttiin tehdyt muutokset.

Tallenna nimellä -komento optimoi nopeaa Web-katselua varten

Järjestää PDF-dokumentin uudelleen niin, että se voidaan ladata Web-palvelimesta sivu kerrallaan.

PDF/A-näkymätila

PDF-dokumentin tarkasteleminen PDF/A-tilassa

Määrittää, milloin käytetään tätä katselutilaa: Ei koskaan tai Vain PDF/A-dokumenteille.

Piilotetut tiedot

Etsii PDF-dokumentista kohteita, jotka eivät näy suoraan, kuten metatietoja, tiedostoliitteitä, kommentteja sekä piilotekstiä ja -tasoja. Haun tulokset näkyvät valintaikkunassa, josta haluamansa kohteet voi poistaa.

Poista piilotetut tiedot, kun dokumentti suljetaan

(Oletusarvon mukaan tätä ei ole valittu.)

Poista piilotetut tiedot, kun dokumentti lähetetään sähköpostitse

(Oletusarvon mukaan tätä ei ole valittu.)

Hävitä

Säädä tiedoston nimeä käytettyjen hävitysmerkintöjen tallentamisen yhteydessä

Määrittää etu- tai jälkiliitteen, jota käytetään tallennettaessa tiedostoa, jossa on käytetty hävitysmerkintöjä.

Valitse Lokalisointi Etsi ja hävitä -kuvioille

Määrittää, mitä Acrobatin asennettua kieliversiota kuvioita varten käytetään. Jos on esimerkiksi asennettu sekä englannin- että saksankielinen versio, voit valita kumman tahansa kielen kuvioita varten. Kuviot-asetus näkyy Etsi- ja Hävitys-valintaikkunoissa.

Koko näyttö -oletusarvot

Koko näytön asetus

Vain nykyinen dokumentti

Määrittää, onko näyttö rajoitettu yhteen PDF:ään.

Täytä näyttö yhdellä sivulla kerrallaan

Asettaa sivunäkymän sellaiseksi, että yksi sivu peittää mahdollisimman suuren osan näytöstä.

Varoita, kun dokumentti vaatii koko näyttöä

Näyttää ilmoituksen ennen siirtymistä Koko näyttö -tilaan. Tämän asetuksen valinta ohittaa ilmoituksen edellisen Älä näytä tätä viestiä uudelleen -valinnan.

Käytettävä näyttö

Määrittää näytön, jota käytetään koko näytön asiakirjoille (tilanteissa joissa käytössä on useita näyttöjä).

Koko näytön suunnistus

Esc-näppäin lopettaa

Voit poistua koko näytön tilasta painamalla Esc-näppäintä. Jos tämä asetus ei ole valittuna, voit poistua painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+L.

Näytä suunnistuspalkki

Näyttää suppeimman suunnistuspalkin riippumatta dokumentin asetuksista.

Vasen napsautus siirtää eteenpäin, oikea napsautus taaksepäin.

Määrittää, että Adobe PDF -dokumentin sivu vaihtuu hiirtä napsautettaessa. Voit myös selata dokumenttia painamalla Enter-näppäintä, Vaihto-Enter (jos haluat siirtyä taaksepäin) tai nuolinäppäimiä.

Viimeiseltä sivulta alkuun

Määrittää, että PDF-dokumentin viimeiseltä sivulta palataan ensimmäiselle sivulle. Tätä vaihtoehtoa käytetään yleensä kioskinäytöissä.

Vaihto _ sekunnin välein

Määrittää, kuinka monen sekunnin välein ohjelma vaihtaa sivua automaattisesti. Voit siirtyä dokumentin sivulta toiselle hiirellä tai näppäimistökomennoilla, vaikka automaattinen sivujen vaihto on valittuna.

Koko näytön ulkoasu

Taustaväri

Määrittää ikkunan taustavärin koko näytön tilassa. Voit valita värin väripaletista ja mukauttaa taustan väriä.

Hiiriosoitin

Määrittää, näytetäänkö osoitin koko näytön tilassa.

Koko näytön sivunvaihtoefektit

Ohita kaikki sivunvaihtoefektit

Poistaa koko näytön tilassa katseltavien esitysten siirtymätehosteet.

Oletusvaihto

Määrittää siirtymätehosteen, jota käytetään vaihdettaessa sivua koko näytön tilassa, kun dokumentin siirtymätehostetta ei ole määritetty.

Suunta

Määrittää valitun oletussiirtymätehosteen kulkusuunnan näytössä, esimerkiksi alas, vasemmalle ja vaakasuunnassa. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat siirtymätehosteen mukaan. Jos yksikään suuntavalinta ei vaikuta valittuun oletussiirtymätehosteeseen, tämä asetus ei ole käytettävissä.

Suunnistus ohjaa suuntaa

Jäljittelee käyttäjän etenemistä esityksen läpi, esimerkiksi siirtymistä ylhäältä alas, kun käyttäjä etenee seuraavalle sivulle ja alhaalta ylös, kun käyttäjä palaa edelliselle sivulle. Tämä toiminto koskee vain siirtymiä, joissa on suuntavalintoja.

Yleiset oletusarvot

Perustyökalut

Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla

Voit ottaa työkalun käyttöön yhden näppäimen avulla. Tätä asetusta ei normaalisti ole valittu.

Luo linkit URL-osoitteista

Määrittää, tunnistetaanko automaattisesti PDF-dokumentin Web-linkit, joita ei ole luotu Acrobatilla, ja tehdäänkö niistä napsautettavia linkkejä.

Määritä käsityökalu valitsemaan teksti & Kuvat

Ottaa käsityökalun käyttöön valintatyökaluna, kun se on tekstin päällä Adobe PDF -dokumentissa.

Määritä käsityökalu lukemaan artikkeleita

Muuttaa käsityökalun osoittimen ulkoasua sen ollessa artikkelisäikeen päällä. Ensimmäisen napsautuksen seurauksena artikkeli zoomautuu täyttäen dokumenttiruudun vaakasuunnassa. Seuraavat napsautukset noudattavat artikkelin säiettä.

Määritä käsityökalu käyttämään hiiren rullan avulla zoomausta

Muuttaa hiiren rullan liikkeen vierityksestä zoomaukseksi.

Määritä valintatyökalu valitsemaan kuvat ennen tekstiä

Muuttaa järjestystä, jossa valintatyökalu valitsee kohteita.

Käytä tilannekuvissa kiinteää resoluutiota

Asettaa tilannekuvatyökalulla otetun kuvan kopiointiin käytettävän resoluution.

Kosketustila

Määrittää, siirtyykö Acrobat kosketustilaan ja millä tavalla kosketuslaitteissa. Kosketustilassa työkalurivin painikkeet, paneelit ja valikot ovat hieman erillään, jotta ne olisi helpompi valita sormin. Uusi kosketuslukutila optimoi tarkastelun ja tukee useimpia liikkeitä.

Varoitukset

Älä näytä muokkausvaroituksia

Estää varoitusikkunoiden näyttämisen, jotka yleensä tulevat näyttöön poistettaessa esimerkiksi linkkejä, sivuja, miniatyyrejä ja kirjanmerkkejä.

Nollaa kaikki varoitukset

Palauttaa varoitusten oletusasetukset.

Viestit Adobelta

Näytä viestit Acrobatin käynnistyksen yhteydessä

Sallii tuotteen sisäiset markkinointiviestit Adobelta Tervetuloa-näytössä, kun sovellus käynnistetään avaamatta dokumenttia. Napsauttamalla viestiä saat tietoja toiminnoista, päivityksistä tai online-palveluista tai voit avata sovelluksessa jonkin elementin, kuten tehtäväruudun. Poistamalla valinnan tästä asetuksesta estät tuotteen sisäisten markkinointiviestien näkymisen.

 

Huomautus:

Adoben online-palvelua helpottavia tapahtumaviestejä ei voi poistaa käytöstä.

Sovelluksen käynnistys

Näytä käynnistysruutu (Mac OS)

Määrittää, milloin aloitusikkuna näytetään sovelluksen käynnistämisen yhteydessä.

Käytä vain hyväksyttyjä plug-ineja

Varmistaa, että vain Adoben hyväksymät muiden valmistajien plug-init ladataan. Tällä hetkellä sertifioidussa tilassa -merkintä on ohjelman tilan mukaan joko Kyllä tai Ei.

Tarkista 2D-grafiikan kiihdytin (vain Windows)

(Näkyy ainoastaan, jos tietokonelaitteisto tukee 2D-grafiikan kiihdytystä.) Kun asetus on valittuna, tietokonelaitteiston kiihdytyksen käyttö sallitaan, kun ensimmäinen dokumentti avataan. Kun asetus ei ole valittuna, tietokonelaitteiston kiihdytyksen käyttö alkaa sen jälkeen, kun ensimmäinen dokumentti on avattu. Tämä asetus voi hidastaa käynnistämistä, joten sitä ei normaalisti ole valittu.

Huomautus:

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Käytä 2D-grafiikan kiihdytystä -vaihtoehto on valittu sivun näyttöasetuksissa.

Valitse oletusarvoinen PDF-käsittelijä (vain Windows)

Määrittää, avataanko PDF-tiedostot Reader- vai Acrobat-sovelluksella. Tämä asetus on käytössä, jos tietokoneeseen on asennettu sekä Acrobat että Reader. Windows 7 -versiossa ja aiemmissa versioissa tämä asetus on käytössä selaimessa vain, jos selain käyttää PDF-tiedostojen katseluun Adobe-laajennusta tai -lisäosaa. Windows 8 -versiossa tämä asetus määrittää järjestelmän ja siten myös selaimen oletusarvoisen PDF-sovelluksen. Windows 8 kysyy, sallitaanko tämä muutos, ennen kuin se otetaan käyttöön järjestelmässä. Kun tämä asetus on määritetty, Windows 8 käyttää valittua PDF-sovellusta myös PDF-tiedostoihin liittyvissä tehtävissä, kuten esikatselussa sekä miniatyyrien ja tiedoston tietojen näyttämisessä.

Sivun näyttö -asetukset

Oletusarvoinen asettelu ja zoomaus

Sivuasettelu

Määrittää vierittämistä varten sivuasettelun, jota käytetään dokumentin avaamisen jälkeen. Oletusarvo on Automaattinen. Tiedosto > Ominaisuudet > Aloitusnäkymä-kohdassa valittu Sivuasettelu-asetus ohittaa tämän arvon.

Suurennus

Määrittää PDF-dokumenttien suurennussuhteen ensimmäistä avauskertaa varten. Oletusarvo on Automaattinen. Tiedosto > Ominaisuudet > Aloitusnäkymä-kohdassa valittu Suurennus-asetus ohittaa tämän arvon.

Huomautus:

Sivun asetteluun ja suurennukseen voi vaikuttaa kaksi tekijää: 1) Joku on jo määrittänyt yksittäiselle PDF-tiedostolle toisen aloitusnäkymän Tiedosto > Ominaisuudet-kohdassa. 2) Palauta viimeisimmät näkymäasetukset dokumenttia uudelleen avattaessa -asetus on valittuna Muokkaa > Oletusarvot > Dokumentti-luokassa.

Resoluutio

Käytä järjestelmäasetusta

Käyttää näytön tarkkuudessa järjestelmän asetuksia.

Muokattu tarkkuus

Määrittää näytön tarkkuuden.

Muodostus

Pehmeä teksti

Määrittää käytettävän tekstinpehmennyksen tyypin.

Tasaiset piirrokset

Pehmentää piirrokset poistamalla viivojen terävät kulmat.

Tasaiset kuvat

Pehmentää kuvat vähentämällä jyrkkiä muutoksia.

Käytä paikallisia kirjasimia

Asetuksella määritetään, käyttääkö sovellus tietokoneeseen asennettuja paikallisia kirjasimia vai ohitetaanko ne. Jos tätä asetusta ei ole valittu, sovellus käyttää korvaavia kirjasimia sellaisten asemesta, joita ei ole sisällytetty PDF-dokumenttiin. Jos kirjasinta ei voi korvata, teksti näkyy luettelomerkkeinä ja ohjelma näyttää virhesanoman.

Paranna ohuita viivoja

Kun asetus on valittu, näytön ohuita viivoja korostetaan, jotta ne näkyisivät paremmin.

Käytä sivuvälimuistia

Sijoittaa seuraavan sivun puskurimuistiin, ennen kuin sivua katsellaan. Tämä vähentää dokumentin selaamiseen kuluvaa aikaa.

Käytä 2D-grafiikan kiihdytystä (vain Windows)

(Näkyy ainoastaan, jos tietokonelaitteisto tukee 2D-grafiikan kiihdytystä.) Nopeuttaa suurentamista, vierittämistä ja sivun sisällön uudelleen piirtämistä, sekä nopeuttaa kaksiulotteisen PDF-sisällön muodostamista ja muokkausta. Tämä on oletusasetus.

 

Huomautus:

Jos tämä asetus puuttuu Sivun näyttö -oletusarvoista, näyttökortin ohjain pitää ehkä päivittää. Lisätietoja ajurin päivittämisestä saa kortin myyjältä tai tietokonevalmistajalta.

Sivun sisältö ja tiedot

Näytä isot kuvat

Näyttää suuret kuvat. Jos tietokoneen järjestelmä näyttää useita kuvia sisältävän sivun kuvat hitaasti, poista tämä asetus käytöstä.

Käytä pehmeää zoomausta (vain Windows)

Kun tätä asetusta ei ole valittu, se estää animaatiotehosteiden esittämisen, mikä parantaa suorituskykyä.

Näytä kuva-, viimeistely ja leikkausvararuudut

Näyttää dokumenttia varten määritetyt piirros-, rajaus- tai levitysruudut.

Näytä läpinäkyvyysruudukko

Näyttää läpinäkyvien elementtien takana ruudukon.

Käytä loogisia sivunumeroita

Sallii Numeroi sivut -komennon päivittää PDF-dokumentin sivunumeron dokumentin sivulle tulostetun numeron mukaisesti. Sivun numero, jonka perässä on sivun sijainti sulkeissa, näkyy Sivusuunnistus-työkalurivillä sekä Siirry sivulle- ja Tulosta-valintaikkunoissa. Esimerkiksi i (1/1), jos ensimmäisen sivun tulostettu numero on i. Jos tätä asetusta ei ole valittu, sivut numeroidaan arabialaisin numeroin alkaen numerosta 1. Kun toiminto on valittuna, ohjelma ei toimi odottamattomasti napsautettaessa Web-selaimen Edellinen- tai Takaisin-painiketta.

Näytä dokumentin sivukoko aina

Näyttää sivun mitat vaakasuuntaisen vierityspalkin vieressä.

Käytä päällepainatuksen esikatselua

Määrittää, onko Päälletulostuksen esikatselu -tila käytössä vain PDF/X-tiedostojen osalta, ei koskaan, aina vai määritetäänkö se automaattisesti. Kun asetuksena on Automaattinen, Päälletulostuksen esikatselu -tila aktivoidaan, jos dokumentti sisältää päälletulostuksia. Päälletulostuksen esikatselu -tilassa voit tarkastella (näytössä), mikä vaikutus värien sekoittumisella on värierotellussa tulosteessa. Tulostin tai palveluntarjoaja voi luoda värisekoituksen, jos dokumentti esimerkiksi sisältää kaksi samanlaista spottiväriä ja vain toista niistä tarvitaan.

Läpinäkyvyyden sekoituksen oletusväritila

Määrittää oletusväritilan, RGB-työtilan tai CMYK-työtilan läpinäkyvyyden sekoitusta varten.

Viite-XObjects-näkymätila

Näytä viite-XObjects-kohteet

Määrittää niiden dokumenttien lajin, joissa viite-XObject-kohteita voidaan tarkastella.

Viitattujen tiedostojen sijainti

(Valinnainen) Määrittää viitattujen dokumenttien sijainnin.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö