Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat XI -ohjelmaa varten. Jos käytät Acrobat DC:tä, perehdy Acrobat DC:n ohjeeseen.

Tietoja Preflight-tuloksista

Voit tarkastella Preflight-tarkistuksen tuloksia luettelona, kommentteina tai yksitellen Preflight-valintaikkunassa. Ristiriidat näkyvät Tulokset-luettelossa vakavuusjärjestyksessä; ensiksi luetellaan virheet, toiseksi varoitukset ja sitten muut tiedot. Varoituskuvakkeella on merkitty jokainen tarkistus, joka ei täyttänyt Preflight-profiilissa määritettyjä ehtoja.

Preflight-valintaikkuna ja ongelmalliset objektit
Preflight-valintaikkuna ja ongelmalliset objektit

Preflight-valintaikkunan yläosassa olevat kuvakkeet osoittavat, että vähintään yksi tietyn vakavuusasteen ongelma on löytynyt: punainen virhekuvake , keltainen varoituskuvake ja sininen tietokuvake (ei virheitä eikä varoituksia). Vihreä valintamerkki  tarkoittaa, että ongelmia ei löytynyt.

Tulosten tarkasteleminen luettelona

Preflight-valintaikkunassa on lueteltu ongelmat, jotka löytyivät valitussa profiilissa määritettyjen ehtojen mukaisessa tarkistuksessa.

 1. Suorita Preflight-tarkistus.
 2. Kun tulokset tulevat näkyviin, tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos lisätietoja on käytettävissä, voit katsella ongelmaobjektiin liittyviä tietoja laajentamalla alueen. Preflight-asetukset määrittävät, kuinka paljon muita tuloksia on lueteltu.

  • Jos haluat nähdä objektin eri näkymässä, valitse Näytä kohdistusnäkymässä.

  • Jos haluat sisällyttää jäljityspolun, napsauta Sisällytä jäljityspolku. Voit sisällyttää jäljityspolun vain, jos käytit profiilia Preflight-tarkistuksen tekemiseen.

  • Jos siirryit eri näkymään Preflight-valintaikkunassa, palaa tulosluetteloon napsauttamalla Tulokset.

  • Jos haluat katsella objektia asiayhteydessä PDF-sivulla, kaksoisnapsauta sitä. Objekti korostetaan pisteviivalla, jotta se on helpompi tunnistaa. Tästä vaihtoehdosta on hyötyä, jos objekti on esimerkiksi dokumentin useassa kohdassa näkyvä kirjasin. Joissain tapauksissa kohde on objektin määrite (esimerkiksi väritila). Tällöin Preflight-tarkistus etsii määritettä käyttävän objektin.

  Huomautus:

  Voit muuttaa viivan tyyppiä, paksuutta ja väriä Preflight-oletusarvojen Korostus-välilehdessä.

  PDF-sivun ongelmaobjekti
  PDF-sivun ongelmaobjekti

Ongelmaobjektien tarkasteleminen kohdistusnäkymässä

Kohdistusnäkymän avulla voit eristää kohteen käsitellessäsi sivuja, jotka sisältävät monimutkaisia päällekkäisiä alueita. Joitakin kohteita, kuten dokumentin tietokenttiä tai sivun otsikoita, ei voi näyttää.

 1. Näytä tarkistuksen yhteydessä löytyneet ongelmaobjektit laajentamalla tulosluokkaa.
 2. Valitse ongelmaobjekti luettelosta.
 3. Napsauta Näytä kohdistusnäkymässä.
 4. Valitse vaihtoehto Preflight-kohdistusnäkymäikkunan Taustaväri-valikosta. Kaikki ongelmaobjektit näkyvät valitun värisinä kohdistusnäkymässä.

  Huomautus:

  Napsauttamalla nuolipainikkeita voit käydä läpi kaikki näkymässä olevat tulokset. Jos tulospaneeli on aktiivinen, voit myös käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä.

  Ongelmaobjektin kohdistusnäkymä
  Ongelmaobjektin kohdistusnäkymä

Resurssien ja yleisten tietojen tarkasteleminen

Preflight-valintaikkunan Yleiskuvaus-osassa on luettelo dokumentin ominaisuuksien ja resurssien kaikista tyypeistä. Luettelo sisältää dokumentissa käytetyt väritilat, kirjasimet, kuvioinnit, rasterointiasetukset, grafiikkatilat ja kuvat. Siinä luetellaan myös yleisiä tietoja analysoidusta dokumentista. Tiedoissa kerrotaan luomiseen käytetty sovellus, luomispäivämäärä ja viimeisimmän muutoksen päivämäärä.

 1. Laajentamalla Preflight-valintaikkunan Tulokset-paneelissa Yleiskuvaus- ja Preflight-tiedot -osia näet tarkemmat tiedot.
 2. Voit näyttää resurssit Yleiskuvaus-osassa laajentamalla ominaisuuden.

Tulosten tarkasteleminen kommentteina

Voit sisällyttää Preflight-tulokset kommentteina PDF-tiedostoon ja tarkastella niitä samoin kuin mitä tahansa PDF-kommentteja. Voit esimerkiksi näyttää kaikki kommentit (tai suodatetut kommentit) luettelona valitsemalla oikeasta ruudusta Kommentti > Kommenttiluettelo.

Preflight-kommenttien lisääminen ja tarkasteleminen

 1. Valitse Preflight-valintaikkunan Tulokset-paneelin Asetukset-valikosta Lisää Preflight-tulokset kommentteina.
 2. Valitse kysyttäessä Sisällytä, jos haluat sisällyttää kommentit riippumatta niiden määrästä.
 3. Voit tarkastella kunkin kommentin sisältöä siirtämällä osoittimen PDF-dokumentin kommentin päälle tai napsauttamalla Tarralappu-kuvaketta.
  Esimerkki PDF-raportista, jossa on muistilappu
  Esimerkki PDF-raportista, jossa on muistilappu

Preflight-kommenttien poistaminen

 1. Valitse Preflight-valintaikkunan Asetukset-valikosta Poista Preflight-kommentit.

Sisällytä jäljityspolku

Kun sisällytät jäljityspolun, digitaalinen allekirjoitus lisätään jäljityspolun tietojen mukana. Jäljityspolun tiedoissa kerrotaan käytetty profiili ja sen luomiseen käytetty sovellus. Se myös määrittää, onnistuiko Preflight-tarkistus.

 1. Tee Preflight-tarkistus täydellä profiililla.
 2. Kun tulokset näkyvät, napsauta Sisällytä jäljityspolku.
 3. Jos tietoikkuna tulee näkyviin, napsauta OK.
 4. Tallenna tiedosto ja sulje Preflight-valintaikkuna.
 5. Jos haluat tarkastella perusjäljityspolun tietoja, napsauta Standardit-kuvaketta vasemmalla olevassa suunnistusruudussa. Tee tarvittaessa Standardit-paneelissa jokin seuraavista:
  • Varmista, että dokumentissa käytetty profiili on sama kuin paikallisen järjestelmäsi profiili napsauttamalla Tarkista profiilin sormenjälki. Jos esimerkiksi pyysit asiakasta käyttämään tiettyä profiilia, tällä tarkistuksella voit varmistaa, että sitä käytettiin.

  • Poista jäljityspolku napsauttamalla Poista Preflight-valvontareitti ja tallenna tiedosto.

 6. Jos haluat nähdä lisää jäljityspolkutietoja, valitse Tiedosto > Ominaisuudet ja napsauta Kuvaus-välilehden Lisää metatietoja -painiketta. Napsauta sitten valintaikkunassa Lisäasetukset. Laajenna luettelossa http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Preflight-tarkistuksen perustietojen lisäksi luettelo sisältää tulosten yleiskuvauksen sekä päivämäärän ja kellonajan, jolloin profiilia käytettiin.

Huomautus:

Voit korvata olemassa olevan jäljityspolun sisällyttämällä uuden jäljityspolun.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö