Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit muokata skannatuissa PDF-tiedostoissa olevaa tekstiä ja kuvia Acrobatissa. (Tietoja siitä, miten voit muokata tekstiä, kuvia tai objekteja PDF-tiedostossa, saat napsauttamalla yllä vastaavaa linkkiä.)

Acrobat pystyy helposti muuntamaan skannatut dokumentit muokattaviksi PDF-tiedostoiksi. Kun avaat skannatun dokumentin muokkausta varten, Acrobat suorittaa taustalla automaattisesti optisen tekstintunnistuksen (OCR), joka tunnistaa dokumentin kirjasimet oikein ja muuntaa dokumentin muokattavaksi kuvaksi ja tekstiksi. Näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy myös kehote, joka kertoo tunnistetun optisen tekstintunnistuksen kielen. Se osoittaa myös asetuspainikkeen siltä varalta, että haluat vaihtaa optisen tekstintunnistuksen kielen.

Oletusarvoisesti muokattavaksi tekstiksi muutetaan kerralla vain nykyinen sivu, ei koko dokumenttia. Kun vaihdat sivua, valittuna oleva sivu muuttuu muokattavaksi.

Pikaopastusvideo

Toista video ja ota nopeasti selvää, miten voit muuntaa skannatun dokumentin muokattavaksi PDF-tiedostoksi Acrobatin avulla.

Tekstin muokkaaminen skannatussa tiedostossa

 1. Avaa skannattu PDF-tiedosto Acrobatissa.

 2. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa. Acrobat suorittaa dokumentille automaattisesti optisen tekstintunnistuksen ja muuntaa sen PDF-tiedoston täysin muokattavaksi kopioksi.

  Huomautus:

  Näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy kehote, joka kertoo tunnistetun optisen tekstintunnistuksen kielen. Voit vaihtaa kielen valitsemalla kehotteesta Asetukset tai napsauttamalla oikeanpuoleista ruutua. Lisätietoja asetuksista on alla olevassa kohdassa Skannattujen dokumenttien muokkaustoiminnot.

 3. Napsauta muokattavaa tekstielementtiä ja ala kirjoittaa. Uusi teksti vastaa ulkoasultaan skannatussa kuvassa olevia alkuperäisiä kirjasimia. Lisätietoja tekstin muokkaamisesta on artikkelissa Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa.

 4. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja kirjoita muokattavan dokumentin uusi nimi.

Skannattujen dokumenttien muokkaustoiminnot

Kun avaat skannatun dokumentin muokkausta varten, oikeanpuoleisen ruudun Skannatut dokumentit -kohdan alle ilmestyy kaksi skannaukseen liittyvää toimintoa:

Skannattujen dokumenttien muokkaustoiminnot
(Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa) Skannattujen dokumenttien muokkausvaihtoehdot

●   Asetukset: Tässä näkyy erilaisia asetuksia, joiden avulla voit valita optisen tekstintunnistuksen kielen, käyttää järjestelmäkirjasimia ja muuntaa kaikki sivut kerralla muokattaviksi. Lisätietoja on kohdassa Asetukset - tekstintunnistuksen kieli, järjestelmäkirjasimet ja kaikkien sivujen muuntaminen muokattaviksi.

●   Tunnista teksti: Mahdollistaa vaihtamisen tekstistä kuvaksi- ja kuvasta tekstiksi -muokkaustilojen välillä. Lisätietoja on kohdassa Skannattujen dokumenttien automaattisen tekstintunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

Asetukset - tekstintunnistuksen kieli, järjestelmäkirjasimet ja kaikkien sivujen muuntaminen muokattaviksi

Asetusten avulla voit vaihtaa optisen tekstintunnistuksen kielen, päättää, haluatko käyttää järjestelmäkirjasimia, ja muuntaa kaikki sivut kerralla muokattaviksi. Valitse oikeanpuoleisen ruudun Skannatut dokumentit -kohdan alta Asetukset. Valintaikkunassa näkyvät seuraavat kolme asetusta:

Skannattujen dokumenttien muokkausasetukset
(Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa) Skannattujen dokumenttien muokkausasetukset

 • Tunnista teksti kielellä (Optisen tekstintunnistuksen kieli): Oletusarvoisesti optisen tekstintunnistuksen kieli valitaan oletuskielen mukaan.
 • Käytä käytettävissä olevaa järjestelmäfonttia: Jos tämä asetus on valittuna, kun skannattu teksti muunnetaan muokattavaksi tekstiksi, muunnettu teksti näytetään käyttämällä järjestelmään asennettua kirjasinta, joka lähinnä vastaa skannatulla sivulla olevaa alkuperäistä kirjasinta.
 • Tee kaikista sivuista muokattavia: Jos tämä asetus on valittuna, kaikki nykyisen dokumentin sivut muunnetaan kerralla muokattaviksi. Tämä on suhteellisen hidas toiminto. Käytä tätä toimintoa vain silloin, jos haluat muokata kaikkia sivuja tai muuntaa kaikki sivut muokattavaksi tekstiksi.

Kieleksi valitaan alun perin oletuskieli, ja muut asetukset poistetaan käytöstä. Näihin asetuksiin tehdyt muutokset ovat pysyviä, ja ne otetaan käyttöön, kun siirryt muokkaustilaan (Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa).

Skannattujen dokumenttien automaattisen tekstintunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Tekstintunnistus otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Kun avaat skannatun dokumentin muokkausta varten, nykyinen sivu muunnetaan muokattavaksi tekstiksi. Voit ottaa automaattisen tekstintunnistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä sen mukaan, haluatko muuntaa skannatut dokumentit muokattavaksi tekstiksi vai et.

Automaattisen tekstintunnistuksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön:

 1. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa.

 2. Voit poistaa automaattisen tekstintunnistuksen käytöstä seuraavasti:

  • Poista oikeasta ruudusta Tunnista teksti -valintaruudun valinta. Acrobat ei seuraavasta kerrasta alkaen suorita automaattista tekstintunnistusta.
  Automaattisen tekstintunnistuksen poistaminen käytöstä
  Automaattisen tekstintunnistuksen käytöstä poistamisen vaihtoehto

 3. Voit ottaa automaattisen tekstintunnistuksen käyttöön seuraavasti:

  • Valitse oikeasta ruudusta Tunnista teksti -valintaruutu. Seuraavasta kerrasta lähtien Acrobat suorittaa optisen tekstintunnistuksen automaattisesti ja muuntaa skannatun dokumentin muokattavaksi tekstiksi.
  Automaattisen tekstintunnistuksen ottaminen käyttöön
  Automaattisen tekstintunnistuksen käyttöön ottamisen vaihtoehto

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi