Opettele säätämään värejä ja värisävyjä Adobe Camera Raw’ssa.

Sävyjakauma ja RGB-tasot

Sävyjakauma näyttää kuvan pikseleiden määrän värinkirkkausarvoittain. Sävyjakauma, jossa on jokaisen värinkirkkausarvon pikseleitä, ilmaisee, että kuva käyttää hyväkseen koko sävyalueen. Sävyjakauma, joka ei käytä koko sävyaluetta, viittaa siihen, että kuva on vivahteeton ja sen kontrasti on huono. Sävyjakaumassa, jossa on piikki vasemmassa reunassa, on käytetty varjojen leikkausta. Jos piikki on oikeassa reunassa, sävyjakaumassa on käytetty korostusten leikkausta.

Huomautus:

Valitsemalla Tummat tai Vaaleat voit nähdä esikatselukuvassa, mitkä pikselit on leikattu. Lisätietoja on kohdassa Varjostuksen ja korostuksen leikkautumisen esikatselu.

Eräs tavallinen korjaustoiminto on säätää kuvaa siten, että pikseliarvot jaetaan sävyalueella tasaisesti vasemmalta oikealle sen sijaan, että arvot painottuisivat jompaankumpaan päähän.

Sävyjakauma muodostetaan kolmesta väritasosta, jotka edustavat punaista, vihreää ja sinistä värikanavaa. Valkoinen väri syntyy, kun kaikki kolme kanavaa peittävät toisensa. Keltainen, magenta ja syaani syntyvät, kun kaksi RGB-kanavaa peittävät toisensa (keltainen on punaisen ja vihreän kanavan summa, magenta on punaisen ja sinisen kanavan summa ja syaani on vihreän ja sinisen kanavan summa).

Histogrammi päivittyy automaattisesti, kun muutat Camera Raw -valintaikkunan asetuksia.

Osoittimen alla olevan pikselin RGB-arvot (esikatselukuvassa) näkyvät sävyjakauman alla.

Huomautus:

Voit sijoittaa enintään yhdeksän värinäytettä esikatselukuvaan myös valitsemalla Värinäytetyökalun . RGB-arvot näkyvät esikatseluikkunan yläpuolella. Jos haluat poistaa Värinäytetyökalun, Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) sitä. Voit tyhjentää värinäytteet napsauttamalla Pyyhi näytteet -painiketta.

RGB-arvojen näyttäminen
Camera Raw -valintaikkunassa näytetään kohdistimen alla olevan pikselin RGB-arvot.

Varjostuksen ja korostuksen leikkautumisen esikatselu

Leikkautumista esiintyy, kun pikselin väriarvot ovat suurempi kuin enimmäisarvo, joka voidaan esittää kuvassa, tai pienempiä kuin vastaava vähimmäisarvo. Ylikirkkaat arvot leikataan niin, että ne tulostuvat valkoisena, ja ylitummat arvot leikataan niin, että ne tulostuvat mustana. Tämän tuloksena kuvasta häviää yksityiskohtia.

 • Jos haluat nähdä, mitkä pikselit on leikattu muualla esikatselukuvassa, valitse Tummat- tai Vaaleat-asetus sävyjakauman päältä. Vaihtoehtoisesti voit tarkastella tummien kohtien leikkautumista painamalla U-näppäintä tai vaaleiden kohtien leikkautumista painamalla O-näppäintä.
 • Jos haluat nähdä vain leikkautuvat pikselit, paina Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) samalla, kun vedät Valotus-, Palautus- tai Musta-liukusäädintä.

Valotus- ja Palautus-liukuohjaimissa kuva muuttuu mustaksi ja leikkautuneet alueet näkyvät valkoisina. Mustat-liukuohjaimessa kuva muuttuu valkoiseksi ja leikkautuneet alueet näkyvät mustina. Värilliset alueet osoittavat leikkautumista yhdessä värikanavassa (punainen, vihreä, sininen) tai kahdessa värikanavassa (syaani, magenta, keltainen).

Huomautus:

Eräissä tapauksissa leikkaantumista esiintyy, koska käytettävän väritilan toistoala on liian kapea. Jos värit leikkautuvat, käytä laajatoistoalaista väritilaa, kuten ProPhoto RGB:tä.

Valkotasapainon säätimet

Jos haluat säätää valkotasapainoa, tunnista ensin kuvasta objektit, joiden haluat olevan neutraalin värisiä (valkoisia tai harmaita), ja säädä sitten näiden objektien värit neutraaleiksi. Valkoiseen tai harmaaseen kohteeseen heijastuu väriä ympäristön valaistuksesta tai salamavalosta. Kun määrität Valkotasapainotyökalulla kohteen, jonka haluat olevan valkoinen tai harmaa, Camera Raw voi määrittää valon värin, jossa näkymä kuvattiin, ja sitten säätää näkymän valaistusta automaattisesti.

Värilämpötilaa (Kelvin-asteina) mitataan näkymän valaistusta. Luonnollisten ja keinotekoisten valonlähteiden sävyjakauma on ennustettavissa niiden lämpötilan perusteella.

Digitaalikamera tallentaa valkotasapainon metatietona valotuksen aikana. Camera Raw -plug-in lukee tämän arvon ja tekee siitä alkuasetuksen, jota käytetään, kun avaat tiedoston Camera Raw -valintaikkunassa. Tämä asetus tuottaa yleensä oikean tai lähes oikean värilämpötilan. Voit kuitenkin säätää valkotasapainoa, jos tasapaino ei ole oikea.

Huomautus:

Kaikki värivääristymät eivät johda väärään valkotasapainoon. DNG Profile Editor -toiminnon avulla voit korjata valkotasapainon säätämisen jälkeen jäljelle jääneen värivääristymän. Lisätietoja on kohdassa Värinmuodostuksen säätö kameraa varten Camera Raw’ssa.

Camera Raw -valintaikkunan Perus-välilehdessä on kolme säädintä, joiden avulla voit poistaa kuvassa olevan värivääristymän:

Valkotasapaino

Camera Raw käyttää valkotasapainoasetusta ja muuttaa vastaavasti värin lämpötilan ja sävyn ominaisuuksia Perusasetukset-välilehdellä. Käytä näitä säätimiä väritasapainon hienosäätöön.

Kuvausasetus

Käyttää kameran valkotasapainoasetuksia, jos ne ovat käytettävissä.

Automaattinen

Laskee valkotasapainon perustuen kuvatietoihin.

Lisäksi Camera Raw- ja DNG-tiedostoissa on seuraavat valkotasapainoasetukset: Päivänvalo, Pilvinen, Varjo, Hehkulamppu, Loistelamppu ja Salama.

Huomautus:

Jos Camera Raw ei tunnista kameran valkotasapainoasetusta, Kuvausasetus-asetuksen valitseminen vastaa Automaattinen-asetusta.

Lämpötila

Määrittää valkotasapainon mukautetuksi värilämpötilaksi. Jos pienennät Lämpötila-asetuksen arvoa, matalassa valon värilämpötilassa otettu kuva korjataan. Plug-in korjaa ympäröivän valon matalan värilämpötilan keltaisuuden lisäämällä kuvan väreihin sinistä. Jos vastaavasti suurennat Lämpötila-asetuksen arvoa, korkeassa valon värilämpötilassa otettu kuva korjataan. Asetus korjaa ympäröivän valon korkean värilämpötilan sinisyyden lisäämällä kuvan väreihin lämpöä (keltaisuutta).

Huomautus:

Lämpötila- ja Sävy-säätimien alue ja yksiköt ovat erilaisia säädettäessä esimerkiksi TIFF- tai JPEG-kuvaa. Camera Raw -sovelluksessa on esimerkiksi Raw-tiedostojen värilämpötilan säätämistä varten liukusäädin, jonka alue on 2 000–50 000 kelviniä. Kun kyseessä on JPEG- tai TIFF-tiedosto, Camera Raw yrittää arvioida värilämpötilan tai valkotasapainon. Koska alkuperäistä arvoa on jo käytetty tiedoston pikselitietojen muokkaamiseen, Camera Raw ei tuota todellista kelvinasteikkoa. Näissä tapauksissa käytetään lämpötila-asteikon sijasta asteikkoa -100:sta 100:aan.

Valkotasapainon korjaaminen
Valkotasapainon korjaaminen

A. Lämpötila-liukusäätimen siirtäminen oikealle korjaa valokuvan, joka on otettu värilämpötilaltaan korkeammassa valossa. B. Lämpötila-liukusäätimen siirtäminen vasemmalle korjaa valokuvan, joka on otettu värilämpötilaltaan matalammassa valossa. C. Valokuva värilämpötilan säädön jälkeen 

Sävy

Määrittää valkotasapainon vihreän tai magentan sävyn korjaamiseksi. Lisää kuvaan vihreää sävyä pienentämällä Sävy-arvoa ja magentaa kasvattamalla Sävy-arvoa.

Huomautus:

Voit säätää valkotasapainoa nopeasti valitsemalla valkotasapainotyökalun ja napsauttamalla sitten aluetta, jonka haluat olevan neutraali harmaa. Lämpötila- ja Sävy-ominaisuudet säätyvät, jolloin valittu väri muuttuu täysin neutraaliksi (jos mahdollista). Jos valitset valkoisen kohdan, valitse paperinvalkoisen alueen sijaan selkeitä valkoisia yksityiskohtia sisältävä vaalea alue. Voit palauttaa Valkotasapaino-asetukseksi Kuvausasetus kaksoisnapsauttamalla Valkotasapaino-työkalua.

Sävyn säätäminen

Voit säätää kuvan sävyaluetta käyttämällä Perus-välilehden sävysäätimiä.

Kun valitset Perus-välilehden sävynsäädinalueen yläosan Automaattinen-asetuksen, Camera Raw -ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää automaattisesti sävynsäätimiä.

Kaikille sävynsäätimille on käytettävissä automaattiset asetukset. Jos haluat valita Valotus- tai Kontrasti-säätimen tai jonkin muun sävynsäätimen automaattisen säädön, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja kaksoisnapsauta liukusäädintä. Voit palauttaa sävynsäätimen alkuarvoonsa kaksoisnapsauttamalla liukusäädintä.

Kun sävy säädetään automaattisesti, Camera Raw ohittaa kaikki aikaisemmin muissa välilehdissä tehdyt säädöt (esimerkiksi sävyn hienosäädön Sävykäyrät-välilehdessä). Käytä siksi automaattista sävynsäätöä ensin (jos ollenkaan), jolloin saat aluksi likimääräiset arvot parhaista kuva-asetuksista. Jos olet kuvatessasi huolellinen ja olet suunnitelmallisesti kuvannut eri valotuksilla, et luultavasti halua hukata tätä työtä käyttämällä automaattisia sävynsäätöjä. Toisaalta voit aina napsauttaa Automaattinen-painiketta ja peruuttaa säädöt, jos et ole tyytyväinen tulokseen.

Adobe Bridgen esikatselut käyttävät kuvan oletusasetuksia. Jos haluat sisällyttää oletuskuva-asetuksiin automaattisia sävynsäätöjä, valitse Camera Raw -oletusarvojen Kuvan oletusasetukset -osassa Käytä automaattisia sävynsäätöjä.

Huomautus:

Jos vertailet kuvia Adobe Bridgessä niiden esikatselukuvien perusteella, jätä oletusasetus Käytä automaattisia sävynsäätöjä valitsematta. Muussa tapauksessa vertailet jo säädettyjä kuvia.

Kun teet säätöjä, seuraa sävyjakauman päitä tai käytä varjostusten ja korostuksen leikkautumisen esikatseluja.

Huomautus:

Kun siirrät sävynsäätimiä, voit esikatsella varjostusten ja korostuksen leikkautumisia pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna. Siirrä säädintä, kunnes leikkautuminen alkaa ja palauta sitten säätöä hieman takaisin. (Lisätietoja on kohdassa Varjostuksen ja korostuksen leikkautumisen esikatselu.)

 • Jos haluat säätää sävynsäädintä manuaalisesti, vedä liukusäädintä, kirjoita numero ruutuun tai valitse arvo ruudusta ja paina ylä- tai alanuolinäppäintä.
 • Arvo palautuu oletukseksi, kun kaksoisnapsautat liukusäädintä.

Huomautus:

Perus-paneelissa näkyvät sävynsäätimet vaihtelevat sen mukaan, käytätkö prosessiversiota PV2012, PV2010 vai PV2003, kuten edellä on kuvattu.

Valotus (kaikki)

Säätää kuvan yleistä kirkkautta. Säädä liukusäädintä, kunnes kuva näyttää hyvältä ja kuva vastaa kirkkaudeltaan odotuksiasi. Valotusarvot ovat kameran aukkoarvoja (f-arvoja) vastaavalla asteikolla. Säätö +1,00 vastaa himmentimen avaamista 1 aukolla. Vastaavasti säätö -1,00 vastaa himmentimen aukon sulkemista 1,0 aukolla.

Kontrasti (kaikki)

Lisää tai vähentää kuvan kontrastia, vaikuttaa pääasiassa keskisävyihin. Kun lisäät kontrastia, keskimääräistä tummemmat alueet muuttuvat vielä tummemmiksi, keskimääräistä vaaleammat vielä vaaleammiksi. Kontrastia vähennettäessä kuvan sävyt muuttuvat käänteisesti.

Vaaleat (PV2012)

Säädä kuvan kirkkaita alueita. Tummenna vaaleita alueita ja palauta ”puhki palaneiden” vaaleiden alueiden yksityiskohdat vetämällä liukusäädintä vasemmalle. Kirkasta vaaleita alueita ja vähennä rajausta vetämällä liukusäädintä oikealle.

Tummat (PV2012)

Säädä kuvan tummia alueita. Tummenna varjoja ja vähennä rajausta vetämällä liukusäädintä vasemmalle. Kirkasta varjoja ja palauta varjojen yksityiskohdat vetämällä liukusäädintä oikealle.

Valkoiset (PV2012)

Säätää valkoisen rajausta. Vähennä vaaleiden alueiden rajausta vetämällä liukusäädintä vasemmalle. Lisää vaaleiden alueiden rajausta vetämällä liukusäädintä oikealle. (Metallipintojen kaltaisten erittäin vaaleiden alueiden tapauksessa rajausta on mahdollisesti lisättävä.)

Mustat (PV2012)

Säätää mustan rajausta. Lisää mustan rajausta (määritä puhtaaseen mustaan enemmän varjoja) vetämällä liukusäädintä vasemmalle. Vähennä varjojen rajausta vetämällä liukusäädintä oikealle.

Mustat (PV2010 ja PV2003)

Määrittää, mitkä kuvan arvot määritetään mustiksi. Liukusäätimen siirtäminen oikealle lisää mustaksi muunnettavien alueiden määrää, mikä joskus antaa sellaisen vaikutelman, että kuvan kontrasti on tavallista suurempi. Suurin vaikutus on varjoissa. Keskisävyt ja kirkkaat alueet muuttuvat vähemmän.

Palautus (PV2010 ja PV2003)

Yrittää palauttaa yksityiskohtia kirkkailta alueilta. Camera Raw osaa paikata joitakin yksityiskohtia alueilla, joilla yksi tai kaksi värikanavaa on leikkautunut valkoiseksi.

Täytevalo (PV2010 ja PV2003)

Yrittää palauttaa yksityiskohtia tummilta alueilta kirkastamatta mustia kohtia. Camera Raw osaa paikata joitakin yksityiskohtia alueilla, joilla yksi tai kaksi värikanavaa on leikkautunut mustaksi. Täytevalon käyttö vastaa Photoshopin Tumma/Vaalea-suotimen tai After Effectsin Tumma/Vaalea-tehosteen tummaosuuden käyttöä.

Kirkkaus (PV2010 ja PV2003)

Säätää kuvan kirkkautta tai tummuutta samalla tavalla kuin Valotus-ominaisuus. Kuitenkin kuvan kirkkaiden tai tummien alueiden leikkaamisen sijasta Kirkkaus tiivistää kirkkaita alueita ja laajentaa tummia, kun liukusäädintä siirretään oikealle. Usein paras tapa käyttää tätä säädintä on ensin säätää koko sävyalue määrittämällä Valotus, Palautus ja Mustat ja lopuksi Kirkkaus. Laajat Kirkkaus-säädöt saattavat vaikuttaa varjojen ja korostusten leikkaukseen. Tällöin ehkä haluat säätää Kirkkaus-säädön jälkeen uudelleen Valotus-, Palautus- ja Mustat-ominaisuuksia.

Lisätietoja: Katso video-opastusohjelmia Camera Raw’n uudet ominaisuudet, tekijänä Matt Kloskowski, ja Miksi Photoshop kannattaa asettaa oletusohjelmaksi JPG-tiedostojen avaamiseen Adobe Camera Raw’ssa, tekijänä Terry White.

Sävykäyrien hienosäätö

Kun olet säätänyt sävyjä Perus-välilehdessä, voit hienosäätää kuvia Sävykäyrä-välilehden säätimillä. Sävykäyrät edustavat kuvan sävyasteikkoon tehtyjä muutoksia. Vaaka-akseli esittää kuvan alkuperäisiä sävyarvoja (syöttöarvoja ennen). Musta on vasemmalla ja arvot vaalenevat oikealle siirryttäessä. Pystyakseli esittää muutettuja sävyarvoja (tulosarvoja jälkeen). Musta on alhaalla ja arvot vaalenevat ylöspäin siirryttäessä.

Jos käyrän piste siirtyy ylöspäin, sen tuloksena sävy vaalenee. Jos piste siirtyy alaspäin, sävy tummenee. Suora, 45 asteen viiva ilmaisee, että sävyn vastekäyrään ei ole tehty muutoksia. Alkuperäiset syöttöarvot vastaavat tarkasti tulosarvoja.

Voit säätää kuvan tiettyjen sävyalueiden arvoja käyttämällä sisäkkäisen Parametrit-välilehden sävykäyrää. Käyrän alueet, joihin alueelliset ominaisuudet (Korostukset, Vaaleat, Tummat tai Varjot) vaikuttavat, määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan käyrän alaosassa olevat jakosäätimet on asetettu. Keskialueen ominaisuudet (Tummat ja Vaaleat) vaikuttavat eniten käyrän keskialueeseen. Korostukset- ja Varjot-ominaisuudet vaikuttavat eniten sävyalueen päivin.

 1. Kun haluat säätää sävyalueita, tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä sisäkkäisen Parametrit-välilehden Korostukset-, Vaaleat-, Tummat- tai Varjot-liukusäädintä. Voit laajentaa tai siirtää käyrän alueita, joihin liukusäätimet vaikuttavat, vetämällä alueen jakosäätimiä pitkin käyrän vaaka-akselia.
  • Vedä käyrän pistettä sisäkkäisessä Piste-välilehdessä. Kun vedät pistettä, Ennen- ja Jälkeen-arvot näytetään sävykäyrän alapuolella.
  • Valitse asetus sisäkkäisen Piste-välilehden Käyrä-valikosta. Valitun asetuksen vaikutus näkyy Piste-välilehdessä, muttei Parametrit-välilehden asetuksissa. Oletusasetus on Normaali kontrasti.
  • Valitse Parametrisen käyrän kohdistettu säätötyökalu  työkaluriviltä ja vedä osoitinta kuvassa. Parametrisen käyrän kohdistettu säätötyökalu säätää Vaaleat-, Valot-, Tummat- tai Varjot-käyräaluetta napsautettavan kuvan arvojen mukaan.

  Huomautus:

  Kohdistettu säätötyökalu ei vaikuta pistekäyriin.

Selvennä-, Eloisuus- ja Kylläisyys-säätimet

Voit muuttaa kaikkien värien värikylläisyyttä (eloisuutta tai puhtautta) Perus-välilehden Selvennä-, Kylläisyys- ja Eloisuus-säätimillä. (Jos haluat säätää tietyn värialueen kylläisyyttä, käytä HSL / harmaasävy -välilehden säätimiä.)

Selvennä

Lisää kuvaan syvyyttä lisäämällä paikallista kontrastia, eniten keskisävyjen kohdalla. Asetus vastaa suurisäteistä epäterävää maskia. Asetusta käytettäessä kuvan suurennuskertoimeksi on parasta valita vähintään 100 %. Kun pyrit luomaan mahdollisimman voimakkaan tehosteen, suurenna asetuksen arvoa, kunnes kuvan reunaviivoissa näkyy valokehä, ja pienennä sitten arvoa hieman.

Eloisuus

Säätää kylläisyyttä niin, että leikkautuminen minimoidaan, kun värit saavuttavat kylläisyyden. Tämä asetus muuttaa kaikkien vähemmän kylläisten värien kylläisyyttä, mutta ei vaikuta yhtä paljon kylläisempiin väreihin. Eloisuus estää myös ihon sävyjen muuttumisen ylikylläisiksi.

Kylläisyys

Säätää kuvan kaikkien värien värikylläisyyden arvosta –100 (puhdas mustavalkoinen) arvoon +100 (kaksinkertainen kylläisyys).

HSL- ja harmaasävysäätimet

Voit säätää yksittäisiä värialueita käyttämällä HSL/harmaasävy-välilehden säätimiä. Jos esimerkiksi punainen kohde näyttää liian eloisalta ja vie huomion, voit pienentää sisäkkäisessä Kylläisyys-välilehdessä Punaiset-arvoa.

Seuraavissa sisäkkäisissä välilehdissä on säätimiä määrätyn värialueen värikomponentin säätöä varten:

Sävy

Vaihtaa värin. Voit esimerkiksi muuttaa sinisen taivaan (ja muut siniset kohteet) syaanista purppuraksi.

Kylläisyys

Muuttaa värin eloisuutta tai puhtautta. Voit esimerkiksi muuttaa taivaan harmaasta erittäin kylläiseen siniseen.

Värin kirkkaus

Muuttaa värialueen kirkkautta.

Jos valitset Muunna harmaasävyiksi, näet vain yhden sisäkkäisen välilehden:

Sekoitettu harmaasävy

Tämän välilehden säätimillä voit määrittää kunkin värialueen vaikutuksen kuvan harmaasävyversiossa.

Värin tai sävyn säätäminen Kohdistetun säätötyökalun avulla

Kohdistetun säätötyökalun avulla sävyjä ja värejä voidaan korjata vetämällä osoitinta suoraan valokuvassa. Kohdistetun säätötyökalun avulla voit esimerkiksi vaalentaa sinistä taivasta vetämällä osoitinta alaspäin sen päällä tai voimistaa punaisen takin sävyä vetämällä osoitinta ylöspäin.

 1. Voit tehdä värinsäätöjä Kohdistetun säätötyökalun  avulla napsauttamalla sitä työkalurivillä ja valitsemalla haluamasi korjauksen: Sävy, Kylläisyys, Valoisuus tai Harmaasävyjen sekoitus. Vedä sitten osoitinta kuvassa.

  Vetäminen ylös tai oikealle suurentaa arvoja, ja vetäminen alas tai vasemmalle pienentää niitä. Kohdistetun säätötyökalun käyttäminen saattaa vaikuttaa useiden liukusäädinten arvoon. Valitsemalla Kohdistetun säätötyökalun Harmaasävyjen sekoitus -vaihtoehdon voit muuntaa kuvan harmaasävykuvaksi.

 2. Voit säätää sävykäyrää Kohdistetun säätötyökalun avulla valitsemalla työkalun työkaluriviltä ja valitsemalla vaihtoehdon Parametrinen käyrä. Vedä sitten osoitinta kuvassa.

  Parametrisen käyrän kohdistettu säätötyökalu säätää Vaaleat-, Valot-, Tummat- tai Varjot-käyräaluetta napsautettavan kuvan arvojen mukaan.

  Huomautus:

  Näppäimistön pikavalinnalla T voit vaihtaa viimeksi käyttämääsi Kohdistettua säätötyökalua.

Harmaasävykuvan sävyttäminen

Väritä harmaasävykuva käyttämällä Jaa sävytys -välilehden säätimiä. Voit lisätä yhden värin koko värialueen läpi luomalla esimerkiksi seepianvärisen vaikutelman tai luoda jakovärituloksen, jossa eri väriä käytetään tummiin ja vaaleisiin kohtiin. Kaikkein tummimmat ja vaaleimmat kohdat säilyvät mustina ja valkeina.

Voit käyttää värikuvaan erikoiskäsittelyjä, kuten ristiinkäsiteltyä näkymää.

 1. Valitse harmaasävykuva. (Se voi olla kuva, joka on muunnettu harmaasävykuvaksi valitsemalla HSL/harmaasävy-välilehdessä Muunna harmaasävyiksi.)

 2. Säädä Jaa sävytys -välilehdessä vaaleiden ja tummien alueiden Sävy- ja Kylläisyys-ominaisuuksia. Sävy määrittää värisävyn ja Kylläisyys tuloksen voimakkuuden.
 3. Säädä Tasapaino-säätimellä Vaaleat- ja Tummat-säätimien keskinäisen vaikutuksen tasapainoa. Positiiviset arvot lisäävät Tummat-säätimen vaikutusta ja negatiiviset arvot Vaaleat-säätimen vaikutusta.

HDR-kuvien muokkaaminen Camera Raw’ssa

Camera Raw 7.1:ssä tai sitä uudemmissa versioissa voit käsitellä 16-, 24- ja 32-bittisiä liukulukukuvia, joita kutsutaan usein HDR (High Dynamic Range) -kuviksi. Camera Raw avaa TIFF- ja DNG-muodossa olevat HDR-kuvat. Varmista, että kuvat on tallennettu prosessiversiolla 2012. (Katso Camera Raw’n prosessiversiot.)

Voit muokata HDR-kuvia Perus-välilehden säätimillä. Perus-välilehden Valotus-säätimellä on laajennettu alue, joka toimii HDR-kuvien kanssa (+10...–10).

Kun olet suorittanut muokkauksen loppuun, voit avata kuvan Photoshopissa valitsemalla Valmis tai Avaa kuva. Kuva avautuu 16- tai 8-bittisenä kuvana sen mukaan, miten työnkulun asetukset on määritetty.

Voit avata HDR-kuvan Camera Raw'lla seuraavasti:

 1. Valitse ensin kuva Bridgessä ja sitten Tiedosto > Avaa Camera Raw'lla. Osoita mini-Bridgessä kuvaa hiiren kakkospainikkeella (Ctlr-osoita Macilla) ja valitse Avaa sovelluksella > Camera Raw.

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1
Julieanne Kost näyttää, miten voit luoda useista kuvista 32-bittisen tiedoston Photoshopissa ja sen jälkeen säätää kuvan värejä ja tonaliteettia Lightroom 4.1:ssä.
Julieanne Kost

Lisätietoja HDR-kuvista on Photoshopin avun artikkelissa High Dynamic Range -kuvat.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö