Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit AEM Mobile ‑artikkelia, katso Sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.

Verkkopohjaisen DPS App Builderin avulla voit luoda DPS-sovelluksia Android-laitteita varten.

DPS:n aikaisemmissa versioissa pystyit luomaan vanhoja (AIR-pohjaisia) Android-sovelluksia. Vanhojen Android-sovellusten luontia tai muokkausta ei enää tueta.

Alkuperäisen Android-katseluohjelman tuetut toiminnot

Alkuperäinen Android-katseluohjelma tukee useimpia iOS:ssä tuettuja DPS:n toimintoja. Android-katseluohjelman tärkeimmät ominaisuudet:

 • Android-puhelimet ja -taulutietokoneet (4.0.3 tai uudemmat)
 • Nipistys ja zoomaus PDF-, PNG- ja JPEG-kuvamuodoissa
 • Folioiden skaalaaminen näytön kokoisiksi (kaikki artikkelimuodot)
 • Yhden numeron ostaminen Google Playstä

Toimintojen vertailukaavion löydät DPS:n tuettujen toimintojen luettelosta.

Alkuperäisen Android-katseluohjelman rakentamiseen tarvittavat tiedostot

 • Sovelluskuvake PNG-muodossa. Suosittelemme 96 x 96 kuvapisteen PNG-tiedoston käyttöä.
 • Kelvollinen varmenne. Varmenne voi olla .p12-varmenne tai .keystore-tiedosto. Tietoja kelvollisen .p12-varmenteen luonnista on artikkelissa Android- ja Amazon-laitteiden DPS-julkaisuprosessi.

Alkuperäisen Android-katseluohjelman rakentaminen

Voit rakentaa alkuperäisen Android-DPS-sovelluksen verkkopohjaisen DPS App Builderin avulla.

Verkkopohjainen DPS App Builder ei pysty allekirjoittamaan .apk-tiedostoa. Käytä kauppaan lähetettävän sovelluksen allekirjoittamiseen DPS App -allekirjoitustyökalua, kuten tässä asiakirjassa on myöhemmin kuvattu.

 1. Kirjaudu verkkopohjaiseen DPS App Builderiin Adobe ID:llä, jolle on määritetty DPS App Builder -rooli:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 2. Napsauta plus-kuvaketta, jos haluat rakentaa uuden sovelluksen.

 3. Valitse Ympäristö-valikosta Android ja napsauta sitten Seuraava-painiketta.

 4. Rakenna sovellus toimimalla kehotteiden mukaan.

Yleiset asetukset

Määritä General (Yleiset) -ruudussa seuraavat asetukset.

Application Name (Sovelluksen nimi). Määritä sovelluksen nimi. Tämä nimi näkyy sovelluksen kuvakkeen alla ja kaupan käyttöliittymässä.

Bundle ID (Pakettitunnus). Määritä pakettitunnus käänteisessä pakettimuodossa, kuten com.julkaisija.julkaisu. Vältä väliviivojen tai muiden erikoismerkkien käyttöä.

Jos päivität olemassa olevaa Android-sovellusta, käytä DPS App Builderissa aikaisemmin määritettyä pakettitunnusta.

Privacy Policy URL (Tietosuojakäytännön URL-osoite). (Valinnainen) Määritä tietosuojakäytäntöä kuvaavan verkkosivun URL-osoite.

Override the App Version Number (Ohita sovelluksen versionumero). Tämä asetus on tarpeen, jos olet päivittämässä sovellusta ja loit olemassa olevan sovelluksen DPS App Builderilla tai toisella työkalulla. Valitse tämä asetus ja määritä myöhempi versionumero. Tietoja sovelluksen versionumeron hakemisesta on artikkelissa Versionumeroiden määrittäminen verkkopohjaisessa DPS App Builderissa.

Application Account / Password (Sovellustili/salasana). Valitse sovellustili (jota kutsutaan myös nimitunnukseksi), jolla haluat julkaista sovelluskirjastossa näytettävät foliot.

Sovelluksen tiedot (yritystili)

Resurssit

App Icon (Sovelluskuvake). Määritä PNG-kuvatiedosto. Jos määrität PNG-kuvatiedoston, jonka koko on pienempi tai suurempi kuin 96 x 96 kuvapistettä, sisältöä skaalataan tarpeen mukaan ylös- tai alaspäin.

Library Banner (Kirjaston mainospalkki). Jos kirjaudut sisään käyttämällä yritystiliä, Library Banner (Kirjaston mainospalkki) -toiminto on käytettävissä. Voit ladata kirjaston mainospalkissa käytettävät HTML-tiedostot sisältävän .zip-tiedoston. HTML-lähdetiedoston nimeksi on annettava ”index.html”. Mainospalkin korkeus säädetään laitteen koko leveyden mukaan. HTML-koodissa käytettävien CSS-medialuokkien avulla voit määrittää eri kuvat erikokoisia laitteita varten.

Jos et enää halua mainospalkin tulevan näyttöön, kun käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, valitse Hide banner when the reader is signed in -vaihtoehto. Tästä vaihtoehdosta on erityisesti hyötyä kampanjatilausmainospalkkien tapauksessa.

Kirjasto

Kirjasto. Jos kirjaudut sisään yritystilin tunnistetiedoilla, voit määrittää mukautetun kirjaston luomiseen käytettävän HTML-koodin sisältävän .zip-tiedoston. HTML-lähdetiedoston nimeksi on annettava ”index.html”. Lisätietoja on artikkelissa Mukautetun kirjaston luominen (Enterprise).

Lock the Library to Landscape (Lukitse kirjasto vaaka-asentoon). Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää kirjaston vaakasuunnassa, vaikka käyttäjä kääntää laitetta.

Määritä kehittynyt esitysten tuki. Valitse tämä toiminto, jos haluat rajoittaa, mitkä foliokoot ovat käytettävissä Android-puhelimissa ja mitkä taas Android-taulutietokoneissa. Avattavassa luettelossa olevat foliokoot sisältävät kaikki määrittämälläsi sovellustilillä julkisina julkaistut foliot. Google katsoo enintään 600 dpi:n kokoiset laitteet puhelimiksi.

Kyseisessä laitetyypissä ovat käytettävissä vain valitsemasi foliokoot. Jos et valitse foliokokoa kummallekaan laitetyypille, sen kokoiset foliot eivät näy kyseisen laitetyypin Android-sovelluksessa. Jos valitset laitetyypille useita foliokokoja ja määrität esitykset, katseluohjelma valitsee niistä vain laitteen kokoa parhaiten vastaavan esityksen.

Lisätietoja on artikkelissa Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten.

Suora oikeutus (vain Enterprise)

Valitse Enable Direct Entitlement (Ota suora oikeutus käyttöön) -toiminto vain silloin, jos sovellus käyttää suoraa oikeutusta (vain Enterprise). Valitse muussa tapauksessa Next (Seuraava).

Integrator ID (Integraattorin tunnus). Adobe ilmoittaa integraattorin tunnuksen, kun oikeutustilisi valmistellaan palvelimillamme. Tämä toiminto on vain DPS-yritysasiakkaiden käytettävissä. Lisätietoja integraattorin tunnuksesta saat Adoben edustajalta.

Create Account URL (Luo tilin URL-osoite). Määritä URL-osoite, jossa asiakkaat voivat tehdä tilauksen julkaisijan kautta. Tätä URL-osoitetta käytetään, kun käyttäjät napauttavat Sign In (Kirjaudu sisään) -valintaikkunan Create Account (Luo tili) -painiketta.

Forgot Account URL (Tilin URL-osoite unohtunut). Määritä URL-osoite, josta asiakkaat voivat hakea unohtuneen salasanansa.

Sovelluksen sisäinen ostos

Tietoja Android-laitteiden sovelluksen sisäisen laskutuksen määrittämisestä on artikkelissa Android-laitteiden DPS-julkaisuprosessi.

Sovellusten poistaminen ja muokkaaminen

Jos haluat poistaa sovelluksen, valitse se ja napsauta roskakorikuvaketta.

Jos haluat muokata sovelluksen esiintymää, valitse se, napsauta Edit App (Muokkaa sovellusta) -kuvaketta ja toimi ohjeiden mukaan. Sovellus luodaan katseluohjelman uusimman version mukaan uudelleen.

Olemassa olevan AIR-pohjaisen Android-sovelluksen päivittäminen ja korvaaminen

Jos olet luomassa olemassa olevasta AIR-pohjaisesta Android-sovelluksesta uutta versiota, ota seuraavat asiat huomioon:

 • Sovelluksen aikaisempia asetuksia ja ladattavia tiedostoja ei säilytetä.
 • AIR-pohjaisella katseluohjelmalla ladattuja folioita ei poisteta, kun sovellus päivitetään. Nämä tiedostot jäävät käyttäjän laitteeseen.

.apk-tiedoston allekirjoittaminen DPS App -allekirjoitustyökalun avulla

Kun olet valmis, lataa .apk-tiedosto jokaista kauppaa varten, johon haluat lähettää sovelluksen. Allekirjoita .apk-tiedosto apuohjelman avulla ennen sovelluksen lähettämistä.

Tarvitset sovelluksen allekirjoittamiseen .p12-varmennetiedoston tai .keystore-tiedoston.

 1. Lataa .apk-tiedosto omaan laitteeseesi napsauttamalla verkkopohjaisen DPS App Builderin Downloads (Ladattavat tiedostot) -kohdassa olevaa Unsigned App (Allekirjoittamaton sovellus) -linkkiä.

  Tämä .apk-tiedosto on allekirjoittamaton. Sinun on allekirjoitettava .apk-tiedosto, ennen kuin lähetät sen kauppaan.

 2. Lataa ja asenna DPS App -allekirjoitustyökalu. Voit ladata tämän työkalun verkkopohjaisen DPS App Builderin pääsivulta. Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa henkilön kuvaketta ja valitse valikosta Lataa allekirjoitustyökalu.

 3. Lataa DPS App -allekirjoitustyökalu ja kirjaudu sovellukseen toimimalla ohjeiden mukaan.

  Jos määrität .p12-varmenteen, määritä salasana. (Tietoja .p12-varmenteen luonnista on artikkelissa Android-laitteiden DPS-julkaisuprosessi.)

  Jos määrität .keystore-tiedoston, määritä avainsäilön salasana, yksityisen avaimen alias ja yksityisen avaimen salasana.

 4. Lähetä .apk-tiedosto asianmukaiseen kauppaan. Lisätietoja saat artikkelista Android-laitteiden DPS-julkaisuprosessi.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi