Artikkeleiden hallinta

Voit päivittää, kopioida tai nimetä artikkeleja uudelleen Folio Builder -paneelivalikossa.

Folio Builder -paneelivalikko

Artikkelin ominaisuuksien muuttaminen

Artikkelin ominaisuudet määräävät, miten artikkeli näkyy katseluohjelmassa. Voit muuttaa artikkelin ominaisuuksia valitsemalla joko Artikkelin ominaisuudet -vaihtoehdon Folio Builder -paneelista tai Folio Producer Editorin avulla. Sidecar.xml-tiedoston avulla voit myös lisätä artikkeleiden metatietoja kaikkiin foliossa oleviin artikkeleihin, artikkeleita tuotaessa tai myöhemmin.

Artikkelin ominaisuudet

A. Kuvaus B. Paljastus C. Otsikko D. Tekijä 

 1. Valitse Folio Builder -paneelissa artikkeli.

 2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Artikkelin ominaisuudet.

 3. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Otsikko

  Määritä artikkelin otsikko katseluohjelmassa näytettävässä muodossa. Otsikon arvo on eri kuin artikkelin nimi, joka näkyy Folio Builder -paneelissa. Artikkelin nimeä käytetään artikkeleiden välisten linkkien luontiin. Otsikko näkyy sisällysluettelossa ja folion navigointinäkymissä. Otsikossa voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

  Tekijä

  Määritä tekijän nimi. Tekijän nimessä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

  Paljastus

  Aikakauslehden osion otsikko, kuten Arvostelut, Erikoisartikkelit tai Pääkirjoitus. Paljastus näkyy sisällysluettelossa ja folion navigointinäkymissä. Paljastuksessa voi olla korkeintaan 35 merkkiä.

  Kuvaus

  Kirjoita artikkelin kuvaus. Kuvaus tulee näkyviin, kun foliota tarkastellaan selaustilassa. Kuvaus näkyy sisällysluettelossa ja folion navigointinäkymissä. Kuvauksessa voi olla korkeintaan 120 merkkiä.

  Mainos

  Valitse tämä asetus, jos haluat merkitä artikkelin mainokseksi analyysiraportointia varten.

  Piilota sisällysluettelosta

  Valitse tämä asetus, jos haluat estää artikkelin näkymisen, kun käyttäjä napauttaa katseluohjelman siirtymispalkin Sisällysluettelo-painiketta.

  Tasainen vieritys

  Määritä Tasainen vieritys -sarakkeessa, vieritetäänkö artikkeleita jatkuvasti vai kohdistetaanko vieritys sivuun. Tasainen vieritys toimii vain pystysuunnassa pyyhkäistäessä ylös- ja alaspäin. Julkaisussa ei voi olla useita sivuja. Tasainen vieritys -asetusta voi käyttää vain vaakasuunnassa, vain pystysuunnassa tai molemmissa sivuasettelusuunnissa. Katso Artikkelien tasainen vieritys.

  Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy

  Kun Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy on valittu, käyttäjät voivat selata artikkelia pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle (ei ylös ja alas). Tämän asetuksen aiempi nimi oli Yhdistä. Katso Artikkelien pyyhkäiseminen vaakasuunnassa.

  Sisällysluettelon esikatselu

  Kun käyttäjät napauttavat katseluohjelman navigointipalkin sisällysluettelopainiketta, kunkin artikkelin vieressä näytetään 70 x 70 pikselin sisällysluettelokuvake. Oletusarvoinen sisällysluettelokuvake luodaan automaattisesti artikkelin ensimmäisestä sivusta. Jos haluat käyttää muuta kuvaketta, napsauta kansiokuvaketta ja valitse PNG-tiedosto. Käytä 70 x 70 kuvapisteen PNG-tiedostoja. Jos haluat käyttää suurempia kuin 70 x 70 kuvapisteen kuvia, lisää ne artikkelikansioihin ja tuo ne.

  Katseluohjelman sisällysluettelo

 4. Käyttämällä Folio Producer Editoria voit muuttaa artikkelin muita ominaisuuksia, jotka eivät näy Artikkelin ominaisuudet -valintaikkunassa. Avaa Folio Producer Organizer valitsemalla paneelivalikosta Folio Producer. Valitse folio ja sitten Avaa. Valitse sen jälkeen artikkeli ja muokkaa seuraavia ominaisuuksia. Katso Folio Producer Editor.

  Järjestys

  Anna numerot artikkeleiden uudelleenjärjestystä varten.

  Lukittu

  Lukitse artikkeli niin, että sitä ei voi päivittää.

  Latausjärjestys

  Kun asiakkaat lataavat mukautetun katseluohjelman, he voivat tarkastella tiedostoa jo sen lataamisen aikana. Jos latausjärjestystä ei muuteta, artikkelit ladataan ensimmäisestä viimeiseen.

  Tunnisteet

  Tunnisteet näkyvät katseluohjelman selaustilassa. Tunnisteissa voi olla korkeintaan 75 merkkiä.

  Artikkeleiden käyttö

  Tämä asetus määrittää, onko artikkeli käytettävissä Web-katseluohjelmassa, kun artikkeli jaetaan ja Ota artikkelin esikatselu käyttöön -toiminto on käytössä. Jos folion katseluohjelman versio on v26 tai uudempi ja foliossa olevat artikkelit päivitetään Folio Builder -paneelissa, voit valita Maksuton, Mitattu tai Suojattu. Jos folion katseluohjelman versio on v25 tai aikaisempi, voit valita Mitattu tai Suojattu.

  • Kun artikkeli on merkitty suojatuksi, sitä ei voi tarkastella Web-katseluohjelmassa tai vähittäismyyntifoliossa, kun artikkeleiden esikatselu on käytössä.
  • Kun artikkeli on merkitty mitatuksi, artikkeli lähetetään palvelimelle, jotta sitä voidaan tarkastella Web-katseluohjelmalla. Asiakkaat voivat tarkastella mitattuja artikkeleita Web-katseluohjelmassa tai vähittäismyyntifoliossa, kun artikkeleiden esikatselu on käytössä, kunnes he saavuttavat julkaisijan asettaman maksumuurin kynnysarvon.
  • Jos artikkeli on merkitty maksuttomaksi (vain v26 ja uudemmat), artikkeli voidaan esikatsella Web-katseluohjelmassa ja vähittäismyyntifoliossa, kun artikkeleiden esikatselu on käytössä. Artikkeleiden tarkastelua ei lasketa maksumuurin kynnysarvoon.

  Lisätietoja on artikkeleissa Sosiaalisen jakamisen käyttäminen ja Maksuttoman sisällön toimitustavat.

  Salli pääsy oikeutustietoihin

  Voit luoda Reading APIin viittaavan HTML-artikkelin. (Overlays-paneelissa tämän toiminnon nimenä on Salli APIn käyttö.) Tämä toiminto on käytettävissä myös Web-sisällön peittokuvissa. Lisätietoja on artikkelissa DPS:n laajentaminen HTML- ja JavaScript-ohjelmointirajapintojen avulla.

  Osio

  Jos jaat folion osiin, kuten Urheilu, Liiketoiminta ja Tyyli, määritä folion kullekin artikkelille osan nimi. Osan nimessä voi olla korkeintaan 60 merkkiä. Katso Osien luominen.

Artikkelien muokkaaminen ja päivittäminen

Kun artikkeli tai artikkelin sivuasettelu luodaan, InDesign-julkaisun sisältö ladataan palvelimen työtilaan. Kun artikkeliin kuuluvaa julkaisua muokataan tai se tallennetaan, muutokset tallennetaan paikallisesti, kunnes artikkeli päivitetään. Voit valita ja päivittää useita artikkeleita.

 1. Kun haluat muokata julkaisua, kaksoisnapsauta sivuasettelua Folio Builder -paneelissa ja tee muutokset. Julkaisu voidaan avata millä tavalla tahansa.

  Artikkelin julkaisun muokkaaminen ei edellytä kirjautumista tai yhteyden muodostamista.

 2. Kun julkaisu on muokattu ja tallennettu, kirjaudu Folio Builder -paneeliin ja valitse artikkeli, joka sisältää muokkaamasi julkaisun.

  Jos olet muokannut useiden artikkeleiden lähdetiedostoja, voit valita useita artikkeleita päivittämistä varten pitämällä Vaihto- tai Ctrl/Cmd-näppäimiä painettuina.

 3. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Päivitä.

Kun artikkeli päivitetään, molemmat sivuasettelut päivitetään. Jos haluat, että päivitettyä artikkelia voidaan käyttää julkaistussa katseluohjelmasovelluksessa, päivitä folio Folio Producer Organizerin avulla.

Huomautus:

Jos käytät samaa lähdejulkaisua useissa folioissa, muista päivittää artikkeli jokaisessa foliossa.

Artikkelin kopioiminen toiseen folioon

Kun artikkeli on luotu julkaisusta, sitä ei tarvitse luoda uudelleen toisessa foliossa käyttämistä varten. Riittää, että artikkeli kopioidaan yhdestä foliosta toiseen.

 1. Avaa Folio Builder -paneelissa folio, joka sisältää artikkelin, ja valitse artikkeli.

 2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Kopioi kohteeseen.

 3. Valitse Kopioi kohteeseen -valintaikkunassa kohdefolio ja valitse OK.

Voit myös kopioida artikkeleita folioiden välillä Folio Producerin avulla. Tämän lisäksi voit kopioida koko folion myös Folio Producer Organizerin Kopioi-komennolla.

Artikkelin nimeäminen uudelleen

Kun artikkeli nimetään uudelleen, on mahdollista, että uudelleennimettyyn artikkeliin viittaavat linkit katkeavat.

 1. Valitse Folio Builder -paneelissa artikkeli.

 2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Nimeä uudelleen ja kirjoita uusi nimi.

Artikkelin poistaminen

Kun poistat artikkelin, se poistetaan foliosta ja palvelimen työtilasta. InDesign-lähdejulkaisuja ei kuitenkaan poisteta.

 1. Valitse Folio Builder -paneelissa artikkeli.

 2. Napsauta Roskakori-painiketta ja valitse sitten Poista.

Artikkelien järjestyksen muuttaminen

Artikkelien järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla ne Folio Builder -paneeliin tai muuttamalla järjestys Folio Producer Editorissa. Katso Folio Producer Editor.

Voit myös järjestää artikkelit uudelleen ja päivittää metatiedot sidecar.xml-tiedostolla. Katso Metatietolisätiedoston luominen artikkelien tuomista varten.

Jos siirrät artikkelin lähdetiedostot uuteen sijaintiin tai toiseen tietokoneeseen, voit liittää lähdetiedostot uudelleen artikkeliasetteluihin Folio Builder -paneelissa.

 1. Jos siirrät tiedostot toiseen tietokoneeseen, varmista, että katkenneet linkit on korjattu. Varmista myös, että vuorovaikutteiset peittokuvat osoittavat oikeaan tiedostoon tai kansioon.

  Jos asettelu ei enää osoita oikeaan sijaintiin, artikkelia luotaessa tulee ”virheellinen varannon sijainti” -virhe.

 2. Valitse Folio Builder -paneelin paneelivalikosta Linkitä uudelleen.

 3. Määritä yhden tai kummankin asettelun kanssa uudelleenlinkitettävien tiedostojen sijainnit.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?