Folioesitysten luominen

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit AEM Mobile ‑artikkelia, katso Sisällön luontitavat.

Saman folion eri laitteille suunniteltuja versioita kutsutaan tulkinnoiksi. Jos luot useita foliotulkintoja, katseluohjelma tuo käytettäväksi vain tulkinnan, joka vastaa lähimmin laitteen mittoja.

Esityksiä voidaan hyödyntää erityisesti kolmeen käyttötarkoitukseen:

  • Kirjekehyksiin lisäämättömän iPhone-sisällön luontiin. Voit esimerkiksi luoda 480 x 320 kuvapisteen esityksen, joka toimii iPhone 3/4 -laitteissa, ja 1 136 x 640 kuvapisteen esityksen, joka täyttää iPhone 5:n ja sitä uudempien laitteiden näyttöalueen.
  • Vain verkkokatseluohjelmaan tarkoitetun folion luontiin. Katso Web-katseluohjelman mukauttaminen.
  • Android-laitteisiin tarkoitettujen, vähemmän skaalausta ja kirjekehysten käyttöä vaativien tai erikokoisia laitteita varten suunniteltujen folioiden luontiin.  

Esitykset ovat käytettävissä vain usean folion sovellusten kanssa. Jos olet luomassa yhden folion sovellusta, folioesityksiä ei tueta. Luo sen sijaan usean esityksen artikkeleita.

Jos annat useille folioille saman folion nimen, foliot yhdistetään esitysten joukoksi. Eri esitysten Folion nimi ‑arvojen on oltava samat ja Koko-arvojen on oltava erilaiset (paitsi Vain Web-katseluohjelma ‑esitysten tapauksessa). Jos lisäksi folioesitykset kuuluvat vähittäismyyntisovellukseen, suosittelemme, että käytät kaikille esityksille samaa tuotetunnusta (mutta eri tuotetunnuksia eri esityssarjoille). Tilaussovelluksen esityksissä Julkaisupäivä-arvojen on oltava samat. Valitse päivämäärä kalenteripienoisohjelmasta.

Huomautus:

Kun luot folioesityksen tilauskatseluohjelmaa varten, valitse kalenteripienoisohjelmasta kullekin esitykselle sama Julkaisupäivä-asetus.

Folion nimen osalta toisiaan vastaavien, mutta kokoasetuksiltaan erilaisten folioesitysten luominen

Kun katseluohjelma tarkistaa Distribution Servicen, se tarjoaa vain mobiililaitetta parhaiten vastaavan esityksen.

iPad-laitteiden tapauksessa suositeltu lähestymistapa on luoda 1 024 x 768 kuvapisteen folio, jossa artikkelit ovat PDF-kuvamuodossa. Toinen vaihtoehto on luoda esityksiä. Jos lähetät yhden folion, jonka koko-asetus on 2 048 x 1 536 kuvapistettä, ja toisen, jonka asetus on 1 024 x 768 kuvapistettä, HD iPad -malli lataa vain 2 048 x 1 536 kuvapisteen folion, kun taas SD-mallit lataavat pienemmän esityksen. iPad-katseluohjelmat lataavat vain sellaiset foliot, joiden kuvasuhde on 4:3. iPhone-katseluohjelmat lataavat vain folioita, joiden kuvasuhde on 3:2 (tai 16:9 tarkkuuden 1 136 x 640 esityksille). Jos luot katseluohjelmasovelluksen, joka tukee sekä iPadia että iPhonea, saat parhaan tuloksen luomalla useita esityksiä. Katso DPS-sisällön luominen eri iPad-malleja varten ja Sisällön luominen iPhonea varten.

Perehdy Android-katseluohjelmien osalta artikkeliin Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten.

Huomautus:

Parhaat tulokset saat käyttämällä folioesityksissä samoja folion metatietoasetuksia, kuten folion nimeä, julkaisun nimeä, folion Numeroa ja julkaisupäivää. Kun julkaiset esitykset, käytä samaa tuotetunnusta. Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön, varmista, että käytät samoja Artikkelin nimi -arvoja.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi