Käyttöliittymän tekstin mukauttaminen iOS-sovelluksissa

DPS App Builderin Lisäasetukset-osan Käytä mukautettuja merkkijonoja -toiminnolla voit mukauttaa katseluohjelmaan tallennettuja tekstimerkkijonoja kaikilla kielillä. Voit esimerkiksi mukauttaa kirjastossa olevien painikkeiden ja valintaikkunoiden tekstit.

Valitse DPS App Builderin Sovelluksen tiedot -sivulta Lisäasetukset ja sitten Käytä mukautettuja merkkijonoja. Lataa XML-malli Tiedostot-kansioon valitsemalla Luo malli. DPS App Builder viittaa automaattisesti tähän tiedostonimeen. Voit tämän jälkeen muokata tätä XML-tiedostoa. Jos muokkaat katseluohjelmaa, joka on luotu aikaisempaa versiota varten, lataa ja muokkaa uusinta mallia saadaksesi parhaat tulokset.

Kun muokkaat XML-tiedostoa, kukin käyttöliittymäelementti sisältää <key name> (avaimen nimi) -arvon ja yhden tai useamman kielimerkkijonon (kuten <fi> suomelle). Muokkaa kielikoodin (kuten <fi>) tekstiä. Älä muuta <key name> -merkkijonoa.

Kun muokkaat käyttöliittymän tekstiä katseluohjelmasovelluksessa, muuta kielikoodia, mutta älä avaimen nimeä.

Kirjaston, kaupan ja paikkojen tunnusten muokkaaminen

(Enterprise) Tämän XML-tiedoston avulla voit myös muokata kirjaston ja kaupan tunnuksia sekä lisätä kielimerkkijonoja navigointipalkin mukautettujen kuvakkeiden alla olevia tunnuksia varten. XML-tiedoston lopussa on joukko käyttöliittymän elementtejä, kuten kirjasto, iPad viewer label ja iPad Custom slot 1 label. Mukautettujen paikkojen numerot vastaavat navigointityökalupalkin kirjasto- ja katseluohjelmapainikkeiden väliin lisättyjen mukautettujen kuvakkeiden järjestystä vasemmalta oikealle. Määritä mukautettujen paikkojen tunnusten kielimerkkijonot, esimerkiksi <en>Help</en> ja <es>Ayuda</es> englantia ja espanjaa varten.

Mukautettujen kauppojen ja paikkojen muokkaaminen

Kirjaston Buy Issue -painikkeiden muokkaaminen

Kun luot tilaussovelluksen, yhden numeron ostospainikkeen oletusnimi on Buy Issue. Voit muokata tätä arvoa lisäämällä tämän merkkijonon Showcase Buy -merkkijonoon App Builderilla: %@.

Buy Issue ilmestyy ennen ostamista kirjastoon.

Korvaa Buy Issue -painike merkkijonolla %@, jotta hinta ilmestyy kirjastoon.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?