Uusien ominaisuuksien julkaisutiedotehistoria

Digital Publishing Suite -työkalut päivitetään säännöllisesti. Korjattujen virheiden luettelon löydät DPS:n korjattujen virheiden julkaisutiedoista.

Versio 32

Voit katsoa kuvauksen nykyisten työkalujen uusista ominaisuuksista valitsemalla Version uudet ominaisuudet.

Versio 31

Push-ilmoitukset

Ajoitetut push-ilmoitukset

DPS-hallintapaneelin Ilmoitus-toiminnon ansiosta voit nyt ajoittaa ja lähettää taustalatauksia koskevia ilmoituksia ja tekstiviesti-ilmoituksia. Voit ajoittaa normaaleja push-ilmoituksia, jotka käynnistävät määrätyn folion taustalataukset Newsstand-sovelluksissa (tai jotka näyttävät punaisen merkin muiden kuin Newsstand-sovellusten kohdalla).

Push-ilmoituspalvelu

DPS-hallintapaneelissa on nyt monipuolinen ajoitettu työnkulku, joka helpottaa uuden sisällön julkaisemista ja ilmoittamista siitä lukijoillesi. Folion julkaisutoiminnan ajoittamisen tuki on ollut käytettävissä jo usean version ajan.

Kun lähetät tekstiviesti-ilmoituksen, voit ottaa sen käyttöön niin, että kun napautat tekstiviesti-ilmoitusta, sovellus käynnistetään ja avataan folion tietyn artikkelin kohdalla.  

Varmenteiden hallinta

Push-ilmoitusvarmenteita hallitaan nyt DPS-hallintapaneelin push-ilmoituspalvelussa, mikä helpottaa push-varmenteiden päivittämistä ja ilmoitusten lähettämistä varmenteiden vanhentuessa.

DPS App Builderin avulla voit osoittaa, että sovellus tukee push-ilmoituksia, kuten myös sen, käytätkö Adoben vai kolmannen osapuolen push-palvelua. Määritä push-varmenteet ja salasanat push-ilmoituspalvelussa. Push-varmenteet tallennetaan palvelimelle, ei itse sovellukseen.

Pidä mielessä seuraavat:

 • Jos push-varmenteet ovat vanhentuneet tai ne vanhentuvat 30 päivän kuluessa, näyttöön tulee varoitusviesti, kun kirjaudut push-ilmoituspalveluun.
 • Olemassa olevien sovellusten push-varmenteet siirretään automaattisesti DPS App Builderista Folio Produceriin.
 • Varmista, että varmenteet on siirretty asianmukaisesti push-ilmoituspalveluun (DPS-hallintapaneeli > Ilmoitukset). Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kun käytät tuotanto- ja kehitysvarmenteiden kanssa eri tilejä, varmenteita ei ehkä siirretä oikein.

Tuotanto

 

Vaihtoehtoisten sivuasetteluiden tuominen

Uuden sidecar.xml-muodon ansiosta voit tuoda vaihtoehtoisia sivuasetteluita sisältäviä InDesign-julkaisuja.

Voit tuoda artikkeleita sidecar.xml-tiedostojen avulla nyt kahdella eri tavalla. Perinteinen sidecar.xml-työnkulku on edelleen tuettu, sidecar.xml-muotoa ja työnkulkua ei ole muutettu. Uusi sidecar.xml-muoto sisältää erityisiä polkunimiä InDesign-julkaisuihin. Jos haluat tuoda uuden sidecar.xml-tiedoston, valitse artikkeleita tuotaessa Tuo sidecar.xml-tiedostolla -vaihtoehto.

CRM-integrointi

Uusien kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapintojen avulla voit liittää DPS-sisällön kulutustiedot kolmannen osapuolen CRM-järjestelmiin, kuten Salesforce.comiin. Nämä ohjelmointirajapinnat ovat vain yritysasiakkaiden käytettävissä.

Voit esimerkiksi tallentaa tietoja (esimerkiksi katsotun sisällön, sen parissa vietetyn ajan, suoritetut toiminnot ja muita analyysitietoja) sovelluksella myyntikäynnin aikana näytetyistä artikkeleista ja lähettää kyseiset tiedot sekä myyntimahdollisuuksia koskevat mukautetut muistiinpanot suoraan myyntimahdollisuustietueeseen. CRM-järjestelmien tehokkaiden analysointitoimintojen avulla voit suhteuttaa sisällön kulutuksen myyntiin ja tulojen vaikutukseen.

iOS-katseluohjelma

Kirjaston folioesittely

Jos iPad-sovelluksesi tarjoaa tilauksia, haluat ehkä mainostaa uusinta sisältöä ja näyttää ostovaihtoehdot selkeästi. Uusissa version v31 iPad-tilaussovelluksissa on nyt tätä varten uusi oletuskirjasto, jonka uusi ulkoasu helpottaa sisällön mainostamista.

Viimeisimmän folion näyttävä esitystapa auttaa lukijoita tunnistamaan ostettavissa tai tilattavissa olevan uusimman sisällön. Jos sisällöstä on saatavilla maksuton kokeiluversio, se tuodaan myös näyttöön.

Lataukseen liittyvät parannukset

Kaikkia keskeytyneitä latauksia jatketaan nyt hiljaa, kun sovellus käynnistetään tai palautetaan taustalta. Jos latauksen aikana ilmenee virhe, kyseinen lataus keskeytetään uudelleen.

Lataussäikeet optimoidaan, kun sovellus on käynnissä taustalla.

Tarvittavat foliopäivitykset

Piilota folion päivityskehote -toiminto on nyt käytettävissä, kun DPS App Builderia käytetään iOS-sovellusten luontiin. Jos valitset tämän toiminnon, kirjastossa oleva kansikuva ladataan ja foliopäivitys suoritetaan ilman, että käyttäjiä pyydettäisiin hyväksymään tai hylkäämään päivitys. Tästä toiminnosta on hyötyä esimerkiksi myyntisovelluksessa, jossa myyntiryhmän jäsenillä on oltava käytettävissään viimeisimmät sisällöt.

Wi-Fi-yhteyttä käytettäessä folio on päivitettävä, jotta sitä voi tarkastella. Matkapuhelinverkkoyhteyttä käytettäessä folion päivittäminen on valinnaista. Jos yhteyttä ei ole, käyttäjät voivat jatkaa vanhemman folioversion tarkastelua. Jos folio päivitetään sinä aikana, kun käyttäjä tarkastelee foliota, näyttöön tulee päivityskehote.

(Alkuperäisten Android-sovellusten ja Windows-sovellusten tapauksessa foliopäivityksiä tarvitaan oletusarvoisesti, ja folioiden päivitys käynnistetään automaattisesti, kun käyttäjät napauttavat kansikuvaa.)

Muut iOS-katseluohjelman muutokset

 • Kirjaudu ulos -painike näkyy nyt näytön vasemman yläkulman sijaan kirjaston hammasratasvalikossa, jotta käyttäjät eivät vahingossa kirjaudu ulos.
 • Taustalatauksen tehokkuutta on parannettava lisääntyneen segmentoinnin ja uudelleenyrityksiin liittyvän toiminnan vuoksi.

Android-katseluohjelma

 • Mukautettu kirjasto
 • Parannettu äänen tuki
 • Kaksisuuntaiset foliot
 • Verkkopohjainen DPS App Builder sisältää nyt vaihtoehdon, jolla kirjaston mainospalkki voidaan piilottaa, jos lukija on kirjautunut suoraan oikeutukseen. Lisätietoja on artikkelissa Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.
 • DPS App Builder sisältää nyt asetuksen, jolla kirjaston voi lukita vaaka-asentoon.
 • Folion progressiivisen latauksen aikaista suorituskykyä on parannettu.
 • Suuret monitilaiset objektit eivät enää vilku, kun ne ilmestyvät näyttöön ensimmäisen kerran.
 • Videoiden toisto keskeytetään nyt puhelun saapuessa.
 • Vanhaa v1-ohjelmointirajapintaa käyttävät suoran oikeutuksen palvelimet.
 • getFolioInfo()-ohjelmointirajapinta mukautetuissa kaupoissa.
 • Reading API
  .
 • HTML-katseluportin asetukset verkkopeittokuvissa, HTML-artikkeleissa ja mukautetussa kirjastossa.
 • Eleet verkkopeittokuvissa, HTML-artikkeleissa ja mukautetussa kirjastossa.
 • Suhteelliset navto://-hyperlinkit.
 • HTML-sisältöjen ankkureihin viittaavat hyperlinkit
  .
 • alun perin vanhalla Android-katseluohjelmalla ladattujen folioiden puhdistamista, kun katseluohjelma päivitetään alkuperäiseksi Android-katseluohjelmaksi.

Windows-katseluohjelma

 • Windows-kauppa sisältää nyt sovelluksen sisäisiä ostomahdollisuuksia, joiden ansiosta käyttäjät voivat ostaa yksittäisiä folioita sovelluksen sisällä. Windows-kaupan rajoitusten vuoksi voit määrittää vain yhden hinnan kaikille sovelluksen sisäisille ostoksille. Windows-kauppa ei vielä sisällä tilauksia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Windows-kaupan sovellusten DPS-julkaisuopas.
 • Peruslataustietojen lisäksi Windows-sovellukset sisältävät nyt folion ostotilastotoimintojen tuen.
 • Windows-katseluohjelmat sisältävät nyt mukautettujen kirjaston ohjelmointirajapintojen alkuperäisen tuen.  
 • Taustaäänet.
 • Sisällön sovelluksen sisäisellä selaimella avaavat hyperlinkit.
 • HTML-artikkeleiden onAppear- ja onDisappear-tapahtumat.
 • Vanhaa v1-ohjelmointirajapintaa käyttävät suoran oikeutuksen palvelimet.
 • Lukijoiden valinnainen kehottaminen ottamaan analyysitietojen kerääminen käyttöön.
 • Hakujen suorittaminen Adobe Content Viewer -kirjaston folioissa nimen, folion numeron ja julkaisun nimen perusteella (ei ole käytettävissä mukautetuissa sovelluksissa).

Verkkokatseluohjelma

 • Kun käyttäjät vaihtavat kaksisuuntaisen folion pysty- ja vaakasuuntaisen sivuasettelun välillä, verkkokatseluohjelma tallentaa viimeisimmän suunnan välimuistiin. Kun käyttäjät siirtyvät seuraavaan artikkeliin tai palaavat julkaisuun verkkokatseluohjelmassa, näytössä käytetään viimeisintä suuntaa.
 • Verkkokatseluohjelmaan lisättiin suorituskykyyn ja käyttöelämykseen liittyviä parannuksia. Niihin kuuluu muun muassa entistä yhtenäisempi lukuelämys, sillä sivun sisällön ylä- ja alapuolella olevat verkkokatseluohjelman käyttöliittymän ohjausobjektit eivät päivity, kun käyttäjä siirtyy toiseen artikkeliin.

Muuta

 • Verkkonäkymään upotetut YouTube-videot toistetaan nyt oikein.
 • Jos otat suojatun sisällön käyttöön (vain Enterprise), Tilinhallintatyökalun asetuksen avulla voit määrittää korjaustiedostojen tason aina, kun Adobe julkaisee korjaustiedostopäivityksen.

Versio 30

Nämä ominaisuudet lisättiin versioon 30 (maaliskuu 2014).

iOS-katseluohjelman ominaisuudet

Suhteelliset navto-linkit. Voit nyt hypätä seuraavaan/edelliseen tai ensimmäiseen/viimeiseen artikkeliin navto-komennolla. Esimerkiksi painike, jonka toimintona on navto://relative/first, siirtyy folion ensimmäiseen artikkeliin. Kelvollisia muotoja ovat first, last, next, previous ja current. Voit myös hypätä tiettyyn artikkeliin sen foliossa olevan suhteellisen paikan mukaan, esimerkiksi viidenteen artikkeliin. Suhteellisia navto-linkkejä tuetaan iOS- ja Windows-kaupan katseluohjelmissa, mutta niitä ei vielä tueta alkuperäisessä Android-katseluohjelmassa, työpöytäkatseluohjelmassa tai verkkokatseluohjelmassa. Suhteelliset navto-linkit vaativat version 30 sovelluksen, mutta ne toimivat kaikkien foliomuotojen kanssa.

Suhteellisten navto-linkkien JS-ohjelmointirajapinnan tuki (vain iOS). Luomalla Reading APIa käyttävän verkkosisällön peittokuvan tai HTML-artikkelin voit lähettää foliota koskevan kyselyn ja selvittää foliossa olevien artikkeleiden ja artikkelissa olevien sivujen määrän. Voit sen jälkeen näyttää nämä tiedot tai käyttää niitä peittokuvassa tai HTML-artikkelissa jollakin muulla tavalla.

Parametrien syvälinkitys (vain Enterprise, vain iOS). Version 30 päivitys parantaa version 29 syvälinkitettyjen parametrien tallennustoimintoa. Versiossa 29 syvät linkit tukivat kohteena vain mukautettuja paikkoja (esimerkiksi mukautettua kauppaa). Version 30 katseluohjelmissa linkkiparametrit ovat nyt käytettävissä JS-ohjelmointirajapinnan kautta syvän linkin kohteeseen katsomatta. Voit nyt esimerkiksi luoda linkin, joka avaa sovelluksessa tietyn folion ja artikkelin ja tarjoaa tilausalennuksen. Kun käytät sovelluksissa syvälinkitystä, voit saada katseluohjelmasta tietoja JavaScript-ohjelmointirajapintojen kautta. Tämä toiminto tukee navto-muotoista linkitystä artikkeleihin, kirjoittamista paikalliseen tallennustilaan ja arvon määrittämistä JS-ohjelmointirajapinnan kautta käytettävissä olevaan sovellukseen.

Tietonäyttö (vain iOS). iOS-katseluohjelmissa voit avata sovelluksessa missä tahansa läpinäkyvän verkkonäkymän, jonka kautta voit käyttää Reading APIa tai kirjaston tai kaupan ohjelmointirajapintaa, muun muassa kirjastoa, mukautettua kauppaa, mainospalkkia tai artikkelia. Voit määrittää lukijan oikeutuksen tilan ja muita toimintoja näyttääksesi haluamasi sisällön läpinäkyvässä verkkonäkymässä. Voit avata tietonäytön sovelluksen tasolta (esimerkiksi mukautetusta kirjastosta tai oikeutusmainospalkista) tai folion tasolta (HTML-artikkelista tai verkkosisällön peittokuvasta). Tietonäytössä käytettävien HTML-tiedostojen on oltava sovelluksen ulkopuolella olevalla palvelimella, ei tallennettuina sovellukseen. Käyttäjien on muodostettava Internet-yhteys tietonäytön tarkastelua varten.

Suojatut foliot (vain Enterprise, vain iOS). Käytettävissä on nyt uusi Ota suojattu sisältö -toiminto, kun käytät Tilinhallintatyökalua yritystilin sovellusroolin määrittämiseen. Valitse tämä toiminto vain silloin, jos sovelluksessasi on luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja. Sosiaalinen jakaminen, verkkokatseluohjelma ja taustalataukset eivät ole käytettävissä suojatulla tilillä. Suojatulla tilillä olevia folioita ei voi käyttää Folio Producer Service -palvelun (acrobat.com) kautta. Foliot ovat käytettävissä vain silloin, jos ne on julkaistu Adobe Distribution Service -palvelun kautta. Jos haluat esikatsella suojatulla tilillä olevat foliot, voit näyttää ne Adobe Content Viewerin Esikatselu laitteessa -toiminnolla tai luoda mukautetun sovelluksen julkaistujen folioiden tarkastelua varten. Foliot ovat suojattuja vain silloin, jos Ota suojattu sisältö käyttöön -toiminto on valittu version 30 sovelluksessa ja jos versiolla 30 tehdyt foliot on julkaistu Salaa folio -toiminnolla. Suojatun sisällön toiminnolla sovellukseen toimitetut foliot suojataan, kun laite lukitaan tai sammutetaan. Foliot ovat käytettävissä, kun laitteen lukitus on poistettu tunnuskoodilla. Tämä on käyttöjärjestelmään perustuva iOS:n vakiotoiminto.

Kalenteriohjelmointirajapinnan tuki (vain iOS). JavaScript-ohjelmointirajapintoihin sisältyy nyt tuki tapahtumien lisäämiselle kalenteriin. Voit esimerkiksi antaa käyttäjien lisätä tuleva tapahtuma Kalenteri-sovellukseen linkkiä napauttamalla (koskee vain ei-toistuvia tapahtumia). Voit myös sallia erilaisten kohteiden, kuten reseptin ainesten luettelon, lisäämisen käyttäjän Muistutukset-sovellukseen.

Katseluohjelman kirjastossa ei ole enää Näytä lisää -vaihtoehtoa. iPadissa lukijat voivat nyt vierittää kirjastossa olevaa sisältöä jatkuvasti. Käyttäjien ei enää tarvitse napauttaa kirjaston alaosassa olevaa Näytä lisää -painiketta, jos he haluavat näyttää lisää folioita.

Sisäänkirjautumiseen ja tilaukseen liittyvät parannukset (Enterprise). Voit nyt avata alkuperäisen katseluohjelman sisäänkirjautumisvalintaikkunan ja tilausvalintaikkunan mukautetuista näkymistä. Tämän muutoksen ansiosta voit nyt näyttää ostovaihtoehdot alkuperäisessä tilaus- tai sisäänkirjautumisvalintaikkunassa ilman, että sinun tarvitsisi luoda ostovaihtoehtoja itse. Alkuperäinen sisäänkirjautumisvalintaikkuna on käytettävissä kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnoissa. Alkuperäinen tilausvalintaikkuna on käytettävissä kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnoissa sekä Reading APIssa.

Oikeutustietoihin liittyvät parannukset (Enterprise). Adobe aloittaa sisäisen pilvipohjaisen palvelun käytön välityspalvelimen oikeutustietojen tarjoamiseksi. Suorista oikeutuksista vastaavat Yritys-julkaisijat voivat edelleen tarjota todennuspalveluita ja oikeutuksia, mutta Adobe-palvelu pystyy siirtämään oikeutukset välimuistiin julkaisijoiden puolesta.

Muut iOS-katseluohjelmaan liittyvät parannukset

 • iOS-katseluohjelmien Mainostunniste-toiminto on nyt käytettävissä toisessa muodossa, joka ei näy sovelluksen binaaritiedoissa, paitsi jos julkaisija erityisesti viittaa siihen. Lisätietoja on artikkelissa Kuluttajamarkkinoinnin uudet ohjelmointirajapinnat.
 • Sisäänkirjautumiskohde ei enää näy iPhonen asetusvalintaikkunassa, jos DPS App Builderista on valittu Piilota kirjaston sisäänkirjautumispainike -vaihtoehto.
 • Asetukset-painike (hammasrattaan kuvake) ei enää ilmesty iPhone-katseluohjelman kirjastoon, jos asetusvaihtoehtoja (esimerkiksi vähittäismyyntifolioita tai sisäänkirjautumista) ei ole.

Alkuperäinen Android-katseluohjelma

 • Panoraama- ja zoomauspeittokuvat ovat nyt tuettuja.
 • Perusäänipeittokuvat ovat nyt tuettuja. Ohjaintiedostojen ja taustaäänen tuki ei ole vielä käytettävissä.
 • Oikean reunan sidonta.
 • HTML-mainospalkit.
 • Täydellinen kuvasarjojen tuki, mukaan lukien mahdollisuus selata kuvia ja muihin peittokuviin sijoitettuja kuvasarjapeittokuvia.
 • Vieritettävät vektorikehykset.
 • ChinaCache mukautetuissa katseluohjelmissa (mutta ei Adobe Content Viewerissa).
 • Alkuperäinen Adobe Content Viewer muistaa nyt tunnistetiedot, joten enää ei tarvitse kirjautua toistuvasti sisään. HTML-artikkelit ovat nyt täysin tuettuja.
 • Mukautetut kirjastot ovat nyt tuettuja (vain Enterprise). Verkkopohjaisessa DPS App Builderissa voit nyt määrittää HTML-tiedostot sisältävän, oletuskirjaston korvaavan .zip-tiedoston.
 • Kehittynyt esitysten tuki. Kun käytät verkkopohjaista DPS App Builderia alkuperäisen Android-sovelluksen luontiin, voit määrittää Android-taulutietokoneissa ja Android-puhelimissa näytettävät folioesitykset.

Windows-katseluohjelma

 • Tukee panoraamoja lukuun ottamatta kaikkia peittokuvia.
 • Käynnissä olevien latausten peruuttaminen.
 • Parannettu progressiivinen lataus. Kun käyttäjä siirtyy artikkeliin, jota ei ole vielä ladattu, artikkelin lataus käynnistyy.
 • Windows-katseluohjelma tukee muokatuissa folioissa nyt vain artikkeleiden päivittämistä.
 • Adobe Content Viewerin Windows-versiossa sisäänkirjautumiseen käytettävä Adobe ID näkyy kirjastossa.

Push-ilmoitustoiminnot

Käytettävissä on nyt uudelleensuunniteltu ja entistä monipuolisempi push-ilmoituspalvelu. Tämä uusi push-ilmoitusportaali tuo käyttöön seuraavat ominaisuudet:

 • Ajoita teksti-ilmoitukset ja peruuta halutessasi lähettämättömät ilmoitukset.
 • Näytä teksti-ilmoitusten historia. Voit lähettää ilmoituksia ja tarkastella nykyisten/ajoitettujen ilmoitusten tilaa.
 • Ohita teksti-ilmoituksissa olevat syvät linkit. Voit esimerkiksi antaa linkin, joka avaa sovelluskirjaston. (Tämä toiminto vaatii version 30 katseluohjelman.)
 • Arvioi teksti-ilmoituksen tiedot SiteCatalystin analyysitoimintojen avulla.
 • Kun lähetät iOS-teksti-ilmoituksia, voit määrittää, käynnistääkö teksti-ilmoituksen napautus mukautetun kaupan, toisen mukautetun paikan tai määrittämäsi verkkosivun.

Folio Producer -palvelut

 • Analyysitoimintojen parannukset. SiteCatalystin analyysitoiminnot mahdollistavat nyt taustalatausten täydellisen seurannan push-komennon vastaanottamisesta aina folion lataamiseen asti.
 • AEM-/DPS-työnkulku. Media Publisher on Adobe Experience Managerin (AEM) moduuli, jonka avulla järjestelmä pystyy julkaisemaan DPS-sisältöä. Kun AEM ja moduuli on määritetty ja ne käyttävät asianmukaisia malleja, voit luoda HTML-artikkeleita ja julkaista DPS-folioita. Voit ladata artikkelit suoraan Adobe Folio Producer -palveluun ja tarkistaa jatkuvasti, että viimeisimmät muutokset on varmasti synkronoitu artikkeleihin. Lisätietoja AEM-työnkulusta saat DPS Developer Centerin aiheeseen liittyvistä artikkeleista.

Foliomuodon määritykset saatavilla

Foliomuodon määritykset ovat nyt saatavilla. Kaupalliset julkaisijat voivat nyt jaella sisältöjään .folio-tiedostomuodon määritykset hyväksyvien markkinoiden kautta. Aikakauslehtien julkaisijat voivat käyttää yleisesti hyväksyttyä digitaalista .folio-tiedostomuotoa ja tuottaa mobiililaitteisiin tarkoitettuja digitaalisia sisältöjä entistä tehokkaammin, sillä heidän ei tarvitse luoda ja julkaista vuorovaikutteisia, digitaalisia sisältöjä kunkin yksittäisen markkinan tukemassa yksilöllisessä tiedostomuodossa. Lehtikioskit ja markkinat, jotka hyväksyvät .folio-tiedostomuodon määritysten käyttöoikeuden, pystyvät luomaan itselleen oman alkuperäisen katseluohjelman, jolla he voivat näyttää .folio-tiedostomuodossa saatavilla olevat digitaaliset aikakauslehdet.

Foliomuodon määritysten lataussivu

  Versio 29

  Nämä ominaisuudet lisättiin version 29 katseluohjelmiin.

  Alkuperäisen Android-katseluohjelman tuki

  Verkkopohjaisen DPS App Builderin avulla voit nyt luoda alkuperäisiä Android-katseluohjelmia. Verkkopohjainen DPS App Builder toimii sekä Mac OS:ssä että Windowsissa. Tällä hetkellä voit vielä luoda vanhoja AIR-pohjaisia Android-sovelluksia DPS App Builderin nykyisen tietokoneohjelmiston avulla.

  Adobe Content Viewerista on saatavilla kaksi versiota Google Play Storesta ja Amazon Appstoresta. Adobe Content Viewer (vanha) -sovellus on edelleen saatavilla vanhan AIR-pohjaisen Android-katseluohjelman sisällön testaamiseen. Uuden Adobe Content Viewer for Android -sovelluksen avulla voit testata alkuperäisten Android-katseluohjelmien sisältöä.  

  Uusi alkuperäinen Android-katseluohjelma tukee sekä taulutietokoneita että puhelimia, joissa on Android 4.0.3 tai sitä uudempi versio. Tuettujen toimintojen ja rajoitusten luettelo on artikkelissa Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten. Toimintojen vertailukaavion löydät DPS:n tuettujen toimintojen luettelosta.

  Windows-katseluohjelman parannukset

  Adobe Content Viewer on nyt saatavilla Windows-kaupasta. Tämä sovellus vaatii Windows 8.1:n. Huomaa, että mahdollisuus luoda mukautettuja Windows-sovelluksia ei ole vielä käytettävissä DPS App Builderissa. Windows-katseluohjelmassa tuetaan nyt esityksiä sekä panoroinnin ja zoomauksen peittokuvia. Katso DPS-sovellusten rakentaminen Windows-kauppaa varten.

  Äänen ja videoiden suoratoisto

  Pienennä foliotiedostojen kokoa ja lyhennä latausaikoja video- ja äänituotantoon tarkoitetulla suoratoiston uudella tuella. Foliopeittokuvat-paneelissa on nyt äänelle ja videoille kaksi erillistä osaa. Sekä ääni- että videopeittokuvien tapauksessa voit määrittää URL-osoitteen palvelimelle ladattavalle mediatiedostolle. Kun määrität mediatiedoston (MP4 tai MP3) suoratoistoa varten, voit valita minkä tahansa paikallisille mediatiedostoille käytettävissä olevan asetuksen, automaattinen toisto ja toisto foliossa taustalla mukaan lukien.

  Määritettävän URL-osoitteen on oltava http-muodossa, ei https-muodossa. Tätä tekniikkaa ei voi käyttää elokuvien toistamiseen YouTuben ja Vimeon kaltaisista palveluista. Käytä tällöin Web-sisällön peittokuvaa.

  Äänen ja videoiden toistoon vaaditaan version 29 työkaluja, mutta ei version 29 foliomuotoa. Voit suoratoistaa aikaisemmassa foliomuodossa (v18 tai sitä uudemmat) olevia mediatiedostoja.

  Segmentoidut tekstiviesti-ilmoitukset

  Toimita kohdennettuja tekstiviestipalveluilmoituksia, joiden avulla voit lähettää kuluttajille sovellukseesi ja tuotemerkkiisi liittyviä tietoja. Voit tunnistaa asiakasryhmät segmenttikohtaisesti, esimerkiksi iPad-käyttäjät, iPhone-käyttäjät tai käyttäjät, jotka eivät ole käyttäneet sovellusta yli 30 päivään. Voit tämän jälkeen lähettää tämän asiakkaiden alaryhmän laitteisiin tekstiviestejä, joilla voit kehottaa asiakkaita lataamaan ylimääräistä sisältöä tai perehtymään kampanjatarjouksiin.

  Jos sinulla on SiteCatalyst-analyysitili, voit kerätä asiakkaiden alaryhmää koskevat tiedot CSV-tiedostoon. Tekstiviestipohjaista palveluilmoitusta lähetettäessä voit sitten määrittää tämän CSV-tiedoston. Lisätietoja saat DPS Developer Centerin artikkelista Segmentoidut palveluviesti-ilmoitukset.

  Maksuttomien folioiden artikkelit aina käytettävissä

  Maksuttomissa folioissa julkaistut artikkelit näytetään nyt Web-katseluohjelmassa ilman maksumuuria, vaikka artikkelin tilaksi olisi merkitty Protected (Suojattu) tai Metered (Mitattu). Ennen versiota 29 maksumuuri voitiin ottaa käyttöön sisällön tarkastelemisen estämiseksi, jos folio oli julkaistu maksuttomana. Version 29 sovelluksissa maksumuuri ei koskaan tule maksuttomien folioiden tapauksessa näyttöön, vaikka se olisi otettu sovelluksessa käyttöön.

  Analysointitoimintojen parannukset

  Hallintapaneelin perusanalysointitoiminnot eivät enää ole beetaversioita. Ne on nyt lokalisoitu, ja ne sisältävät useita virheiden korjauksia. Tämän lisäksi SiteCatalystin analysointitoiminnot sisältävät nyt automaattisesti käynnistettyjen ja käyttäjän luomien peittokuvien seurannan (vain iOS).

  Vanhan Android-katseluohjelman parannukset

  AIR-pohjainen Android-katseluohjelma tukee nyt Android 4.4:ää. Android-katseluohjelmissa nipistys ja zoomaus otetaan nyt käyttöön yhdistetyissä artikkeleissa, joissa käytetään Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -toimintoa. Tätä toimintoa tuetaan jo iOS-katseluohjelmissa.

  iOS-sovellusten aloitusnäyttö (vain Enterprise)

  Aloitusnäyttö on läpinäkyvä verkkonäkymä, jossa HTML-sisältö näkyy käynnistyskuvan ja kirjaston/kaupan välissä. DPS App Builderissa luotu HTML-sisältö tulee näyttöön, kun asiakkaat käynnistävät sovelluksen ensimmäisen kerran sen asentamisen tai päivittämisen jälkeen. Aloitusnäytössä voit esimerkiksi kehottaa lukijoita luomaan tilin, hyväksymään käyttöehdot, tutustumaan esikatselunumeroon tai siirtymään sovellukseen. Aloitusnäytössä voit käyttää kirjaston tai kaupan JavaScript-ohjelmointirajapintaa ja hallita täydellisesti sovelluksen käyttöä.

  DPS App Builderin Valinnainen aloitusnäyttö -toiminnolla voit määrittää HTML-tiedostot sisältävän .zip-tiedoston. Jos sovellus tukee sekä iPadia että iPhonea, HTML-tiedostoissa näkyvän sisällön pitäisi toimia kummassakin laitekoossa. Ohjeet ja HTML-mallitiedostot löydät DPS Developer Centerin artikkelista Aloitusnäytön käytön aloittaminen.

  Sosiaalisen jakamisen ja web-katseluohjelman parannukset

  Huomaa seuraavat DPS:n sosiaaliseen jakamistoimintoon liittyvät muutokset.

  • Sovellus toimii suojattujen artikkeleiden tapauksessa uudella tavalla. Kun lukija jakaa suojatun artikkelin sovelluksen versiossa 29, julkaisun URL-osoitteen sijaan jaetaan artikkelin URL-osoite. Jos valtuuttamattomat vastaanottajat napauttavat tai napsauttavat jaetun URL-osoitteen linkkiä, he näkevät maksumuurisivun. Tämä muutos vaikuttaa iPadissa sekä työpöydän web-katseluohjelmaan että artikkeleiden katseluohjelmaan. DPS App Builderin Julkaisun URL-osoite -toiminto on poistettu version 29 sovellusten Sosiaaliset asetukset -sivulta. Julkaisun URL-osoite -toimintoa käytetään edelleen sovelluksen versiossa 28 ja sitä aikaisemmissa versioissa.
  • Web-katseluohjelma tukee nyt äänitiedostoja, jotka on koodattu AAC- tai MP4-muodossa.
  • Kiinassa voidaan käyttää myös Sina Weibon ja Tencent Weibon sosiaalisen jakamisen toimintoja. Jos julkaisijat ottavat sosiaalisen jakamisen käyttöön, iOS 7 -pohjaisissa iPadeissa tai iPhoneissa kiinalaista näppäimistöä käyttävät käyttäjät näkevät Sina Weibon ja Tencent Weibon toiminnot jakamisen toimintolomakkeen valikossa. Sina Weiboa ja Tencent Weiboa tuetaan vain iOS 7 -pohjaisissa, mutta ei iOS 6 -pohjaisissa laitteissa.
  • Oikean reunan sidonta -toimintoa tuetaan nyt web-katseluohjelmassa. Jos tämä toiminto on käytössä, ensimmäinen artikkeli asetetaan web-katseluohjelmassa ja laitteissa oikeaan reunaan.
  • Upotetussa web-katseluohjelmassa julkaisijat voivat nyt sallia ulkoisten linkkien näytön uudessa selainvälilehdessä tai -ikkunassa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Adobe Content Viewer Web SDK:ta varten.
  • Upotetussa web-katseluohjelmassa julkaisijat voivat seurata, milloin käyttäjät liikkuvat sivuilla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Adobe Content Viewer Web SDK:ta varten.

  DPS App Builderin parannukset

  Ota nämä DPS App Builderin muutokset huomioon.

  • Sosiaalisen jakamisen sivua on muutettu niin, että sillä on huomioitu iOS 6- ja iOS 7 -versioiden erilainen toimintatapa. Julkaisun URL-osoite -toiminto on myös poistettu version 29 sovelluksista.
  • (Enterprise) Push-ilmoituksia tuetaan nyt yrityksen allekirjoittamissa sovelluksissa. Mobileprovision-tiedoston pakettitunnuksessa ei saa olla yleismerkkejä.
  • (Enterprise) Mukautettujen kuvakkeiden Tunnus-arvo on poistettu. Jos haluat käyttää katseluohjelmassa tai kirjastossa eri nimiä, muokkaa mukautettujen merkkijonojen XML-tiedostoa.
  • (Enterprise) Mukautettujen kuvakkeiden lokalisoiduissa merkkijonoissa ei enää ole redundantteja osia.
  • (Enterprise) ”Valinnainen iPhonen aloitusnäyttö” on nyt nimeltään ”Valinnainen aloitusnäyttö”. Tämä toiminto tukee nyt sekä iPadia että iPhonea.

  Asiakasmarkkinoinnin parannukset (Enterprise, iOS)

  DPS tukee nyt useita asiakasmarkkinointia parantavia ohjelmointirajapintatoimintoja. Nämä toiminnot ovat käytettävissä sekä kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnassa että Reading APIssa, joten niitä voidaan käyttää artikkeleissa, kaupoissa ja muissa siirtymiseen tarkoitetuissa verkkonäkymissä.

  • Julkaisijat voivat käyttää vendorIdentifier-määritettä mainoskampanjoiden seurantaan. Toimittajatunnus osoittaa julkaisijan. (Huomaa, että kunkin laitteen tunnistamiseen käytettävä advertisingIdentifier-määrite, joka oli aikaisemmin käytössä, ei tällä hetkellä ole enää käytettävissä Applen uusien rajoitusten vuoksi.)
  • Julkaisijat voivat canOpenURL-toiminnon avulla selvittää, onko tietyt sovellukset asennettu tunnetuilla URL-malleilla, ja siten parantaa sovellusten suoraa mainontaa.
  • Julkaisijat voivat openExternal-toiminnon avulla käynnistää ulkoisen URL-osoitteen mukautetusta siirtymisverkkonäkymästä.
  • Julkaisijat voivat määrittää URL-malliin parametreja, jotka siirtävät sähköpostiviesteissä, teksteissä tai sivustoissa olevat kampanja- ja tarjouskoodit sekä käynnistävät sovelluksen suoraan siirtymisen verkkonäkymässä.

  Yhdistämällä nämä ohjelmointirajapinnat julkaisijat voivat markkinoida sovelluksiaan usealla eri tavalla. Julkaisijat voivat esimerkiksi kerätä tietoja määrittääkseen, ketkä käyttäjät ovat asentaneet sovellukset, mutta eivät ole tehneet tilausta. Julkaisijat voivat sitten toteuttaa sähköpostimainoskampanjan, jossa tarjotaan kolmen kuukauden maksutonta tilausta. Julkaisijat voivat myös luoda web-peittokuvan, joka tarkistaa, onko jokin toinen sovellus asennettu, ja näyttää muita tarjouksia sen mukaan, ovatko käyttäjät ladanneet sovelluksen ja onko heillä tilausta.

  Sovellusten parannettu toiminta, jos folioita on paljon (Enterprise)

  Jos sovelluksessa on paljon folioita (esimerkiksi 1 500), kirjaston päivittäminen kestää pitkään. Jos valitset asetuksen DPS App Builderista, oikeutuspalvelimen avulla voit hallita, mitkä foliot sisällytetään mukautetun kirjaston päivitykseen.

  Perusanalysointitoimintojen parannukset

  Perusanalysointitoiminnoissa voit valita julkaisutiheydeksi Erikoisnumerot-asetuksen. Kun valitset Erikoisnumerot, voit määrittää myös Yleisön kertyminen -asetuksen alkamis- ja päättymispäivän. Perusanalysointitoiminnoissa on lisäksi useita tietojen näyttämistä parantavia virheenkorjauksia.

  Folio Producer -palveluiden parannettu vakaus

  Viimeisin AWS-migraatio aiheutti useita ongelmia, jotka liittyivät sisällön lähettämiseen ja lataamiseen acrobat.com-pohjaisen Folio Producer -palvelun kautta. Palvelut päivitetään näiden ongelmien korjaamiseksi.

  Versio 28

  Tekstipohjaiset palveluviesti-ilmoitukset (iOS, Professional/Enterprise)

  Tekstiviesti-ilmoitusten lähettämiseen asiakkaille ei enää tarvita kolmansien osapuolten palveluviestipalvelua. Lähettämällä mukautettuja tekstiviestejä voit ilmoittaa iOS-laitteita toistuvasti käyttäville lukijoille ja tilaajille uudesta sisällöstä. Teksti-ilmoitukset toimivat kaikissa katseluohjelmaversioissa. SiteCatalystin analysointitoimintojen avulla voit myös mitata asiakkaiden reaktiota palveluviesti-ilmoituksiin ja selvittää muun muassa sen, kuinka monta lukijaa haluaa vastaanottaa palveluviestihälytyksiä.

  Peruslinjan analysointitoimintojen parannukset (beetaversio, vain englanniksi)

  DPS-hallintapaneeli sisältää peruslinjan analyysiraporteista uuden beetaversion. Uusien peruslinjan analysointitoimintojen avulla voit tarkastella digitaalisen lukemisen MPA Tablet Metrics -standardien mukaisia Standard Audience Accumulation -mittausarvoja. Uusissa raporteissa näytettäviin tietoihin kuuluvat muun muassa lukijoiden kokonaismäärä, istuntojen kokonaismäärä, lukijaa kohti käytetty aika, lukijakohtainen keskimääräinen istuntomäärä, laitteet ja käyttöjärjestelmä.

  Tietoja analysoitaessa voit muuttaa vakiomittausarvojen kertymisasetuksia. Uudelleensuunniteltu käyttöliittymä mahdollistaa analyysitietojen käytön ja raporttitietojen viennin laskentataulukkoon tarkastelua varten.

  iOS 7:n tuki

  Version 28 sovellukset sisältävät iOS 7:n tuen. Huomaa, että iOS 7 -laitteissa versiolla 24 tai sitä aikaisemmilla versioilla luodut katseluohjelmat voivat toimia huonosti. Aivan erityisesti vaakasuuntaisia folioita ei näytetä tai ne näytetään huonosti. Parhaat tulokset saat päivittämällä kaikki DPS-sovellukset versioon 27 tai 28.

  iOS 5:n tuen lopettaminen

  Adobe DPS lopettaa iOS 5:n tuen. Tämän muutoksen vuoksi version 28 sovellukset eivät toimi iOS 5:ssä eivätkä iPad 1 -laitteissa. Jos haluat edelleen tukea iPad 1 -laitteita, luo folioita, jotka ovat yhteensopivia käytössä olevan katseluohjelman version kanssa (27 tai aikaisemmat versiot).

  iOS 7:n DPS-sovelluksia koskevat vaatimukset

  DPS App Builderilla voit luoda Apple iOS 7:n suunnitteluvaatimuksia vastaavia version 28 sovelluksia, muun muassa uusia, väreiltään vaaleita käyttöliittymäteemoja. Ota sovelluksia suunniteltaessa ja luotaessa seuraavat iOS 7:n vaatimukset huomioon:

  • iOS 7 vaatii, että sovelluksissa näytetään järjestelmäpalkki. Kun luot version 28 sovelluksen, 20 tai 40 kuvapisteen järjestelmätilapalkki näkyy nyt kaikissa näkymissä, myös folionäkymässä, ylänavigointipalkin yläpuolella. Kun käyttäjät avaavat navigointipalkit napauttamalla, ne peittävät vielä enemmän suunnittelualueesta. Muuta artikkeleiden asettelua tarpeen mukaan.
  • iOS 7:ssä alanavigointipalkissa olevat mukautetut kuvakkeet (vain Enterprise) toimivat eri tavoin. Kun luot version 28 sovelluksen, jossa on mukautettuja työkalupalkin kuvakkeita, Ylös-, Alas- ja Poistettu käytöstä -tiloilla ei enää ole erillisiä kuvakkeita. Sen sijaan käytössä on taustaltaan läpinäkyvä PNG-tiedosto, jonka väriä iOS 7 muuttaa automaattisesti näyttötilan mukaan. (Nämä tiedostot ovat kooltaan 30 x 30 ja 60 x 60 kuvapisteen kokoisia.) Tekstiselitettä ei enää tarvitse upottaa navigointikuvakkeeseen. Sen sijaan teksti määritetään DPS App Builderin mukautettujen kuvakkeiden alla olevassa kuvakeselitteessä. Jos sovellus tukee useita kieliä, voit lokalisoida tämän tekstin. Nämä uudet kuvakkeet näkyvät navigointipalkissa vain silloin, jos niillä voi suorittaa jonkin toiminnon. Esimerkiksi Katseluohjelma-painike ei tule näyttöön, ennen kuin folio ladataan. Jos navigointipalkki on käytössä, se on muutaman kuvapisteen verran edellisten sovellusten navigointipalkkia suurempi (12 kuvapistettä SD iPadeissa, 24 kuvapistettä HD iPadeissa). Muuta myös tässä tapauksessa asettelua tarpeen mukaan. Lisätietoja näistä kuvakkeista saat artikkelista DPS-sovellusten luominen iPadia ja iPhonea varten.
  • iOS 7:ssä tarvitaan myös muita sovelluskuvakekokoja, jotka ovat 152x152 (iPad HD), 76x76 (iPad SD) ja 120x120 (iPhone). Nämä uudet kuvaketiedostot tarvitaan, kun luot DPS App Builderilla version 27 tai 28 sovelluksia.
  • DPS-katseluohjelmissa on useita iOS 7:ään liittyviä käyttöliittymän muutoksia. Kirjaston tausta on esimerkiksi paljon vaaleampi kuin aikaisemmissa versioissa, joten säädä kansikuvien kontrastia tarpeen mukaan. Jos sovellus sisältää sen käyttöä kuvaavan artikkelin, sinun kannattaa ehkä päivittää tämän ohjeen sisältö.

  Huomaa, että iOS 7 -laitteissa käytettävissä version 24 ja sitä aikaisempien versioiden sovelluksissa on tunnettuja ongelmia. Parhaat tulokset saat päivittämällä olemassa olevat DPS-sovellukset vähintään versioon 27.

  iOS 7:n AirDrop-tuki

  iOS 7 -laitteiden version 28 sovelluksilla voit jakaa artikkeleita lähellä olevien ihmisten kanssa AirDropin avulla. Kun vastaanottajat saavat jaettujen artikkeleiden linkkejä iPadissa AirDropin kautta, he voivat hyödyntää version 28 uutta Mobile Safari Web Viewer -toimintoa.

  Mobile Safari Web Viewer (vain iPad)

  Kun iPad-käyttäjä napauttaa suojaamattoman jaetun artikkelin linkkiä, jaettu artikkeli avautuu suoraan Mobile Safari Web Vieweriin. Tämän toiminnon avulla vastaanottajat voivat tarkastella artikkelin Web-katseluohjelmalle tarkoitettua versiota yhdellä iPadin napautuksella ilman, että heidän tarvitsisi ladata sovellusta. Mobile Safari Web Viewer (jota kutsutaan myös artikkeleiden katseluohjelmaksi) sisältää linkkejä, joita napsauttamalla sovellus voidaan ladata tai sitä voidaan tarkastella, jos se on jo ladattu iPadiin. Tässä ensimmäisessä versiossa joitakin toimintoja, kuten tiettyjä peittokuvien tyyppejä, ei vielä tueta.

  Folion saatavuuspäivän ajoittaminen

  Määritä tietty päivämäärä ja kellonaika, jolloin folion sisältö on sovelluksen käyttäjien saatavilla Distribution Servicessä. Näin tuotantohenkilöstön ei tarvitse siirtää uutta sisältöä manuaalisesti reaaliaikaiseen käyttöön.

  Voit myös ohjelmoida folion saatavuuspäivän ajoitustiedot Folio Producer APInlla (vain Enterprise).

  Folioiden uusi oletusarvoinen katseluohjelmaversio

  Folioiden oletusarvoinen katseluohjelmaversio on nyt 26 version 20 sijaan. Kun luot uuden folion, voit edelleen valita katseluohjelmaversiot 20–28.

  Kameran ohjelmointirajapinnan tuki

  Anna käyttäjien ottaa laitteen kameralla kuvia sovelluksesta ja liittää kuvat sisältöön tai tallentaa ne kuvagalleriaan. Voit esimerkiksi määrittää kehyskuvan ja antaa käyttäjien ottaa kyseisessä kehyksessä näytettävän kuvan (tai määrittää kuvan Valokuvat-sovelluksesta).

  Android-laitteissa olevan sisällön suurentaminen

  Aikaisemmissa versioissa Android-sovellusten pieniä esityksiä ei suurennettu, mikä aiheutti kirje- ja pylväskehyksiä. Version 28 AIR-pohjaisissa Android-sovelluksissa pienet esitykset suurennetaan nyt suhteellisesti.

  Suunnan lukitusmahdollisuus

  DPS App Builderissa on uusi asetus, jonka avulla voit lukita sovelluksen suunnan. Tällöin kirjasto- ja folionäkymät näytetään vain yksisuuntaisina.

  SiteCatalyst analyysiparannukset

  Tekijöiden metatietoja varten on saatavilla uusia SiteCatalyst-raportteja, joista on hyötyä tiettyjen tekijöiden tai mainostajien seurannassa. Mukautettu eVar-seuranta on myös käytettävissä. Lisätietoja saat DPS Developer Centerin aiheeseen liittyvistä, analysointia käsittelevistä artikkeleista.

  Web-katseluohjelman lokalisointi

  Content Viewer for the Web (web-katseluohjelma) tukee nyt 20 eri kieltä.

  Distribution Servicen suorituskykyyn liittyvät parannukset

  Adobe Distribution Serviceen lähetetyt foliot tallennetaan nyt entistä nopeampiin ja luotettavampiin Amazon Web Service -palvelimiin. Folioiden julkaisemisessa, päivittämisessä ja lataamisessa pitäisi nyt havaita merkittäviä parannuksia.

  Versio 27

  Pinterestin sosiaalisen jakamisen tuki (iOS, Professional/Enterprise)

  Pinterest on nyt lisätty DPS App Builderissa sosiaalisen jakamisen vaihtoehdoksi. Kun se valitaan, Pinterest-vaihtoehto ilmestyy sovelluksen sosiaalisen jakamisen avattavaan valikkoon. Asiakkaat, jotka tarkastelevat sovellustasi iPadilla tai iPhonella, voivat kiinnittää artikkelisivun esikatselukuvan nastatauluilleen. Pinterestissä lukijat voivat napsauttaa sivun kuvaa, jolloin he voivat nauttia vuorovaikutteisesta artikkelisisällöstä laitteella tai verkkoselaimella. Voit määrittää katseltavissa olevien artikkeleiden määrälle ja muille sosiaalisen jakamisen asetuksille maksumuurirajoituksen.

  Laitteen GPS-integrointi (iOS, Professional/Enterprise)

  GPS-integroinnin avulla voit tarjota kohdistettua sisältöä maantieteellisen sijainnin perusteella. Voit lisätä sovelluksessa HTML-sisältöön GPS-logiikkaa eri käyttötarkoituksia varten. Esimerkkejä:

  • Voit luoda web-sisällön peittokuvan tai HTML-artikkelin, jonka mainokset vaihtelevat sen mukaan, missä käyttäjät tarkastelevat artikkelia.
  • Mukautetussa kaupassa (vain Enterprise) voit näyttää aluekohtaisia folioita ja antaa käyttäjille oikeuksia heidän sijaintinsa mukaan.
  • Voit näyttää mukautetussa kirjastossa (vain Enterprise) aluekohtaisia mainospalkkeja.

  Lisätietoja: Jos haluat ottaa GPS-integroinnin käyttöön mukautetussa kaupassa tai kirjastossa, käytä version 2 kaupan tai kirjaston ohjelmointirajapintoja. Jos haluat ottaa GPS-integroinnin käyttöön web-sisällön peittokuvassa tai HTML-artikkelissa, käytä Reading APIa. Valitse myös Salli oikeutustietojen käyttö -vaihtoehto, jos otat GPS-integroinnin käyttöön web-sisällön peittokuvassa tai HTML-artikkelissa.

  Sosiaalisen jakamisen ja web-katseluohjelman parannukset (iOS, Professional/Enterprise)

  Huomaa seuraavat parannukset:

  • Folio Producerissa maksuttomiksi merkittyjä artikkeleita voidaan nyt katsella työpöydän web-katseluohjelmalla ilman, että ne otetaan maksumuurirajoituksessa huomioon. Mitattujen tai suojattujen artikkeleiden käsittelytavassa ei ole tapahtunut muutoksia. Mitatut artikkelit otetaan edelleen maksumuurirajoituksessa huomioon ja suojatut artikkelit ovat vain oikeutettujen lukijoiden käytettävissä. (Maksuton-, Mitattu- ja Suojattu-asetuksilla on nyt sama vaikutus sekä web-katseluohjelmassa että maksuttomien artikkeleiden esikatselussa.)
  • Aikaisemmissa versioissa suojattujen artikkeleiden miniatyyrit olivat web-katseluohjelman sisällysluettelossa harmaita ja niissä näkyi lukon kuvake, kun hiiriosoitin siirrettiin niiden päälle. Tämän lisäksi vasemmat ja oikeat siirtymistoiminnot hyppäsivät suojattujen artikkeleiden yli. Versiossa 27 web-katseluohjelma ei enää tee eroa suojattujen, maksuttomien ja mitattujen artikkeleiden välillä sisällysluettelossa ja siirtymistoimintoja suoritettaessa. Kaikki artikkelit näkyvät sisällysluettelossa samanlaisina, ja kun käyttäjät liikkuvat foliossa, he voivat siirtyä jokaiseen artikkeliin, myös suojattuihin artikkeleihin. Suojatut artikkelit piilotetaan maksumuuriviestillä.
  • Upotetussa web-katseluohjelmassa sisäänkirjautumisprosessia on yksinkertaistettu, jotta julkaisijat voivat todentaa käyttäjät omassa sivustossaan.

  Android-katseluohjelman parannukset (Professional/Enterprise)

  AIR-pohjainen Android-katseluohjelma sisältää seuraavat parannukset:

  • Folion kokorajoitus on nostettu 2 048 x 2 048 kuvapisteestä 4 095 x 4 095 kuvapisteeseen. Näin voit luoda folioita suurempiin kohdelaitteisiin, kuten 10 tuuman Android HD -taulutietokoneisiin.
  • Android-laitteissa määritetyt käynnistysnäytöt skaalataan nyt suhteellisesti ylös tai alas kohdenäytön kokoiseksi. Voit esimerkiksi määrittää 2 560 x 1 600 ja 1 600 x 2 560 kuvapisteen kokoiset käynnistysnäytöt, jotka skaalataan alas (ja rajataan, jos kuvasuhde on muu) pienempiä laitteita varten.
  • Kuvakkeet ja käyttöliittymän elementit ovat nyt entistä suurempia erittäin suurissa Android-laitteissa, kuten 10 tuuman HD-taulutietokoneissa, mikä helpottaa painikkeiden napauttamista ja katseluohjelmissa liikkumista HD-laitteista käytettäessä.
  • Mukautetut siirtymiskuvakkeet (vain Enterprise) voivat nyt olla 75 x 43, 98 x 52 tai 214 x 114 kuvapisteen kokoisia.

  Alkuperäinen (muu kuin AIR-pohjainen) Android-katseluohjelma on edelleen kehitteillä.

  Folion kopiointi

  Folio Producer Organizerissa on nyt käytettävissä kopiointitoiminto. Voit kopioida (monistaa) oman foliosi tai kopioida kanssasi toiselta tililtä jaetun folion. Kun kopioit julkaistun tai julkaisemattoman folion, Folio Producer -palvelimelle (acrobat.com), ei Distribution Service -palvelimelle, luodaan uusi folio. Voit tämän jälkeen muokata kopioitua foliota ja julkaista sen. Jos folio jaettiin kanssasi toiselta tietokoneelta, sinun on hankittava lähdetiedostot ja linkitettävä artikkelit uudelleen folion sisällön muokkaamista ja päivittämistä varten. Lukittuja folioita ei voi kopioida.

  DPS App Builderin uusi automaattinen avaustoiminto

  DPS App Builderissa on uusi Avaa uusin oikeutettu folio automaattisesti lataamisen jälkeen -toiminto. Jos Lataa uusin oikeutettu folio automaattisesti ensimmäisellä käynnistyskerralla -asetus on valittuna, tämä automaattisen avauksen asetus valitaan oletusarvoisesti, jotta ensikertalaiset lukijat voivat ladata sovelluksen ja aloittaa välittömästi lukemisen. Jos poistat automaattisen avauksen asetuksen käytöstä, käyttäjät näkevät folion latautuvan kirjastoon, mutta folio ei avaudu, ennen kuin he napauttavat kansikuvaa. Näin julkaisijat voivat lisätä mainospalkkiin viestin, jossa ensikertalaisille lukijoille kerrotaan, että he ovat saamassa maksuttoman folion.

  Artikkeleiden esikatseluun liittyvät parannukset

  Artikkeleiden esikatselutoiminto tukee nyt esikatselufolioissa maksuttomien artikkeleiden lisäksi myös mitattuja artikkeleita. Kun lukija siirtyy esikatselufoliossa mitattuun artikkeliin, ostopaneeliin ilmestyy Lue artikkeli -painike, jota napauttamalla lukija voi ladata mitatun artikkelin omaan laitteeseensa osana esikatseluelämystä. Lukijan tarkasteltavissa olevien mitattujen artikkeleiden määrää hallitaan julkaisijan asettamalla laitteen maksumuurirajoituksella.

  Maksuttomien artikkeleiden esikatselu sisältää tämän lisäksi useita käyttöjärjestelmään liittyviä parannuksia. Suojattujen artikkeleiden esikatselukuvat ovat esimerkiksi tumman verkkokuvion takana. Selausminiatyyrit on nyt käsitelty liukuväreillä, ja selausminiatyyrit näkyvät yhdistettyjen artikkeleiden kaikilla sivuilla (vain vaakasuuntainen pyyhkäisy) sekä selaustilassa että folionäkymässä esikatselukuvina verkkokuvion takana.

  Analysointitoimintojen parannukset (Professional/Enterprise ja SiteCatalyst-tili)

  SiteCatalyst-raporteissa on nyt tietoja ostoksista lukijan tilauksen tyypin (uusi tai uudistaminen), tilausjakson pituuden (1 kuukausi, 6 kuukautta jne.) ja sovellusmarkkinakohtaisten ostosten mukaan. SiteCatalyst ilmoittaa myös sen, kuinka monta lukijaa on tilannut palveluviesti-ilmoituksia. Tämän lisäksi diaesitysten ja vieritettävien kehysten peittokuvien seuranta on entistä yksityiskohtaisempaa.

  Muut muutokset

  Version 27 muihin parannuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Tietosuojakäytäntö otetaan nyt käyttöön sekä iPhonessa että iPadissa. Voit määrittää tietosuojakäytännön URL-osoitteen DPS App Builderissa.
  • Tiedosto sidecar.xml tukee nyt artikkelin käyttöoikeusasetuksia, minkä ansiosta voit tuoda tiedoston sidecar.xml ja käyttää Maksuton-, Mitattu - ja Suojattu-asetuksia kaikissa folion artikkeleissa.
  • Kirjaston tai kaupan v2-ohjelmointirajapinnan linkeissä voidaan nyt näyttää erillinen sovelluksen sisäinen web-näkymäikkuna (jota kutsutaan myös sovelluksen sisäiseksi selaimeksi), jossa on Sulje-painike. Tämän web-näkymäikkunan HTML-koodissa voidaan edelleen viitata ohjelmointirajapintoihin.

  Versio 26

  Maksuttomien artikkeleiden esikatselu (vain iPad)

  Voit sallia asiakkaille vähittäismyyntifoliossa olevan sisällön esikatseluun. Käyttäjät voivat Esikatselu-painiketta napauttamalla ladata ja lukea kaikki maksuttomat artikkelit. Kun käyttäjä siirtyy sovelluksen muihin artikkeleihin, maksumuuri kehottaa heitä ostamaan folion. Jos haluat ottaa Maksuttomien artikkeleiden esikatselu -toiminnon vähittäismyyntifoliossa käyttöön, valitse Tilinhallintatyökalusta Ota artikkeleiden esikatselu -asetus ja merkitse tietyt artikkelit Folio Producer Editorilla maksuttomiksi. (Maksuttomien artikkeleiden esikatselu on käytettävissä vain iPadissa eikä sitä voi käyttää folioissa, joissa on osia.)

  Huomautus: Jos haluat käyttää vanhoissa folioissa Maksuton-asetusta, sinun on päivitettävä folion katseluohjelma versioon 26 tai uudempaan JA päivitettävä kyseisessä foliossa olevat artikkelit.

  PDF-artikkeleiden tuki Android Viewerissa ja Desktop Viewerissa

  PDF-artikkeleita tuetaan nyt Android-laitteissa ja Desktop Viewerissa. Android-katseluohjelmissa voit vähentää tiedostokokoa hyödyntämällä PDF-muotoa, käyttää PDF-artikkeleita sisältävät iOS-foliot uudelleen sekä käyttää nipistystä ja zoomausta artikkelisivuilla. Desktop Viewerissa voit nyt esikatsella PDF-artikkeleita sisältävät foliot, josta on hyötyä erityisesti silloin, kun haluat esitarkastaa folion virheiden varalta.

  Sovellusversion on oltava 26 tai uudempi PDF-artikkeleiden näyttämistä varten, mutta PDF-artikkeleita sisältävä folio voi olla missä tahansa versiossa.

  (Huomaa, että tämä muutos koskee olemassa olevaa AIR-pohjaista Android-katseluohjelmaa, ei kehitteillä olevaa alkuperäistä Android-katseluohjelmaa. Tämän lisäksi Androidin PDF-tuki ei sisällä PDF-tiedostojen näyttämistä sovelluksen sisäisellä selaimella.)

  iPad-kirjaston parannukset

  Kirjaston jokaisen kannen esikatselukuvan alla on nyt kuvakkeita, joiden avulla käyttäjät näkevät ilman ylimääräistä napautusta, mitkä sovellukset ovat maksuttomia tai vähittäismyyntiversioita. Hinnan sisältävän painikkeen napauttaminen käynnistää ostoksen. Maksuttoman painikkeen tai pilvipainikkeen napauttaminen käynnistää latauksen. Pilvikuvake ilmestyy näyttöön, jos käyttäjä on oikeutettu vähittäismyyntifolioon, jota ei ole ladattu.

  Kannen esikatselukuvaa napautettaessa näkyy edelleen esikatseluruutu, jossa on lisätietoja. Jos mukautettu kirjasto määritetään näyttämään vain oikeutetut foliot, esikatseluruutu ei tule näyttöön kansikuvaa napautettaessa.

  (Vain Enterprise) Jos mukautettu kirjasto näyttää vain foliot, joihin asiakkaat ovat oikeutettuja, esikatseluruutu ei tule näyttöön. Kansikuvan napauttaminen käynnistää folion latauksen.

  Täydellinen iPhone 5 -tuki

  Voit nyt luoda 1 136 x 640 kuvapisteen folioesityksiä sisällön rajauksen estämiseksi iPhone 5:ssä. DPS App Builderissa sinun on määritettävä ylimääräinen 640 x 1 136 kuvapisteen kokoinen käynnistyskuva (aloitusruutu) Applen iPhone 5 -sovelluksia koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

  DPS App Builderin parannukset

  DPS App Builder sisältää seuraavat muutokset:

  • Resurssien linkit tallennetaan nyt palvelimelle, joten voit kehittää sovelluksen eri tietokoneilla tarvitsematta linkittää kopioituja resursseja uudelleen. Esimerkiksi yritys voi nyt määrittää useimmat asetukset ja tiedostot DPS App Builderissa, minkä jälkeen asiakas voi viimeistellä sovelluksen määrittämällä sertifikaatit. Kun muokkaat olemassa olevaa katseluohjelmaa, tekstikenttään ilmestyy Asset stored on the server (Resurssi tallennettu palvelimelle) -viesti. Resurssien tallennus on käytettävissä vain yksittäisissä sovelluksissa, resursseja ei voi tallentaa palvelimelle useita sovelluksia varten.
  • (Enterprise) Kun luot mukautetun kaupan, jossa hyödynnetään uusia API-toimintoja, mukautettua kirjastoa ei enää tarvitse luoda.
  • (Enterprise) Jos haluat jatkaa aikaisemmin luomasi kaupan käyttöä, voit valita DPS App Builderista Use Legacy Store APIs (Käytä vanhoja kaupan ohjelmointirajapintoja) -toiminnon. Jos valitset tämän toiminnon, et kuitenkaan voi valita mukautettua kirjastoa.
  • Ota kuuma vyöhyke folionäkymän säätimien näyttämiseksi käyttöön -toiminto sisältää nyt kuuman vyöhykkeen sekä näytön ylä- että alareunassa, ei vain alareunassa.
  • Käytettävissä on uusi asetus, jonka avulla voit määrittää valinnaisen tietosuojakäytännön URL-osoitteen, joka näkyy kirjaston asetusvalikossa.
  • Yhden folion sovelluksissa voi nyt käyttää valinnaista URL-osoitemallia.

  Analysoinnin sallimisen parannus

  Jos määrität katseluohjelman asetukset niin, että annat käyttäjien kieltäytyä analyysitiedoista, he voivat muuttaa mielensä ja sallia analysoinnin asetusvalikossa. Tätä toimintoa tuetaan sekä iOS- että Android-katseluohjelmissa.

  Web-katseluohjelman parannukset

  Web-katseluohjelma sisältää nyt seuraavat parannukset:

  • Upotettu Web-katseluohjelma. Voit nyt upottaa jaettuja Web-katseluohjelma-artikkeleita web-sivustoosi DPS:n iframe HTML -tunnisteiden uuden tuen ansiosta. Lisää ympäröiviä suunnitteluelementtejä, jotka välittävät asiakkaillesi yhtenäisen, brändätyn elämyksen.
  • Vain Web-katseluohjelma -folio Voit luoda Web-katseluohjelmaa varten erikoisfolion, joka näkyy vain Web-katseluohjelman selaimessa, mutta ei laitteen katseluohjelmassa. Voit esimerkiksi luoda 1 024 x 580 kuvapisteen folion, joka näytetään vain vaakasuunnassa, käyttää terminologiana napsautuksen sijaan napsautusta ja korvaa ei-tuetun panoraaman staattisella kuvalla. Katso Web-katseluohjelmaan tarkoitetun esityksen luominen.
  • Mukautettuja kauppoja ja mukautettuja kirjastoja tuetaan nyt Web-katseluohjelmassa. Integroi mukautettu kauppa ja mukautettu kirjasto Web-katseluohjelmaan erikoissisältöjen, tarjouksien tai kampanjoiden esittelyä varten.
  • Valinnainen tietosuojakäytännön URL-osoite. Voit määrittää linkin sovelluksesi tietosuojakäytäntöön. Tätä toimintoa tuetaan sekä iOS- että Android-katseluohjelmissa.
  • Web-katseluohjelman analyysitiedot Analyysitiedot on nyt otettu Web-katseluohjelmassa käyttöön.
  • Vain vaakasuuntaisen pyyhkäisyn tuki (lisätty versioon 25). Web-katseluohjelma näyttää nyt ”yhdistetyt” artikkelit, joissa Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -toiminto on otettu käyttöön.

  Uudet ja parannetut toimitusraportit

  DPS:n hallintapaneelin toimitusraportti antaa julkaisijoille heidän ladattua foliosisältöään koskevia selkeitä tietoja. Toimitusraportti sisältää nyt uusia tietokenttiä, joiden perusteella on entistä helpompi luoda kunkin julkaisun numerokohtaisen latausmäärän, latausten kokonaismäärän ja Web-katseluohjelman eritellyt lataukset sisältäviä tietopitoisia pivot-taulukoita. Uusi yhdistetty toimitusraportti (jota tällä hetkellä kutsutaan koontiraportiksi) sisältää kaikki järjestelmänvalvojan tiliin liittyvien julkaisujen toimitustiedot. Lopuksi kaikki raporttitiedot tallennetaan nyt päivittäin eikä viikoittain.

  Toimituspakettien online-ostokset

  10 000 toimituspaketin uuden online-ostosvaihtoehdon ansiosta julkaisijat voivat nyt helposti varmistaa, että heidän tilinsä on aina ajan tasalla. Jälleenmyyjille tai suoraan Adobelle jätettyjen toimitusten uudistustilausten käsittely voi kestää muutaman päivän. Ostoksen nopeuttamiseksi julkaisijat voivat nyt ostaa sarjanumeron 10 000 toimituspaketille Adobe Storesta ja käyttää kyseisen sarjanumeron DPS:n hallintapaneelissa.

  Analyysitoimintojen parannukset

  Huomaa seuraavat analyysitoimintojen parannukset:

  Artikkeleita luettu kokonaan. Voit seurata, kuinka monet lukijat ovat lukeneet artikkelit kokonaan yhdellä käyntikerralla.

  Sisällysluettelon seuranta. Voit seurata sisällysluettelopainikkeen napautuksia ja myös selvittää, mitkä artikkelit löydetään sisällysluettelon avulla.

  Julkaisijoiden suoraan oikeuttamat lukijat. Saat tietoa lukijoista, jotka kirjautuvat sovellukseen ja hankkivat folioita suoralla oikeutuksella. Voit halutessasi palauttaa lukijan tilaustunnuksen ja tilaajatyypin suoran oikeutuksen ohjelmointirajapinnan kautta. Tilaajatyypin ja tilaajatunnuksen arvot siirretään SiteCatalystiin, jossa voit seurata, miten tilaajat käyttävät foliota.

  Maksuttomien artikkeleiden esikatselu. Kun asiakkaat napauttavat Esikatselu-painiketta numeron esikatselemiseksi, esikatselupainikkeen napautusten määrä ja esikatsellut artikkelit kirjataan. Myös numeron esikatselun jälkeisten keskusteluiden määrä kirjataan.

  Omniture-kävijätunnus ja push-ilmoitustunnus.SiteCatalystiin lisätään jokaiselle lukijalle Omniture-kävijätunnus ja push-ilmoitustunnus (jos lukija on sallinut push-ilmoitusten vastaanoton).

  Web-katseluohjelma: Web-katseluohjelman tiedot kirjataan.

  Ensimmäinen folio maksutta -ohjelmointirajapinnan parannus

  Enterprise-julkaisijat voivat nyt käyttää mukautetun kirjaston ohjelmointirajapintaa ja määrittää tilausmainospalkin näyttääkseen viestejä sen mukaan, onko lukija tilaaja, ja lähettääkseen uusinta maksutonta vähittäismyyntinumeronumeroa koskevia viestejä.

  Versio 25

  Kirjaston käyttöliittymän parannukset (vain iPad)

  iPad-katseluohjelman kirjasto suunniteltiin uudelleen, jotta siihen voitiin sisällyttää suurempia kansikuvia. Ladatun folion kansikuvan napauttaminen avaa folion. Kun napautat sellaisen folion kansikuvaa, jota ei ole vielä ladattu, esikatselu aukeaa. Lukijat voivat käyttää laite-painiketta valitakseen ja poistaakseen folioita.

  Folio-näkymään on tullut useita muutoksia. Koti-painike on nyt Kirjasto-painike sovelluksissa, joissa on monia folioita. Selaa-painikkeen ja alareunan vierityspalkin toiminnot ovat nyt yhdistyneet. Käytä vierityspalkkia pyyhkäistäksesi artikkelien läpi selaustilassa. Vierityspalkin vieressä olleet nuolet, joilla pääsi siirtymään edelliseen tai seuraavaan artikkeliin, ovat nyt poistettu.

  DPS App Builderissa voit nyt myös poistaa Tilaa- ja Kirjaudu sisään-painikkeet, jotka näkyvät kirjaston vasemmassa yläreunassa Enterprise-tilaussovelluksissa. Uusi muoto edellyttää entistä suurempia tilausruutukuvia tilauspohjaisille sovelluksille.

  Ensimmäinen vähittäismyyntifolio ilmainen

  Julkaisijat voivat halutessaan valita tilinhallintatyökalussa vaihtoehdon, jonka avulla viimeisin julkaistu vähittäismyyntifolio on sellaisten käyttäjien käytettävissä, jotka lataavat sovelluksen ensimmäistä kertaa.

  Ehdollinen HTML-sisältö (vain Enterprise)

  Tämä ominaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Ensimmäinen vähittäismyyntifolio ilmainen -ominaisuuden kanssa, tarjoaa julkaisijalle mahdollisuuden luoda joko HTML-artikkelin tai verkkosisällön peittokuvan, jonka sisältö riippuu siitä, miten käyttäjä on ottanut folion käyttöön. Jos käyttäjä esimerkiksi lataa ilmaisen folion, sisältöön saattaa kuulua tilaustarjous. Jos käyttäjä saa folion käyttöönsä tilaamalla, sisältöön saattaa kuulua tarjous muista lisätuotteista.

  Tee kaksi asiaa ottaaksesi käyttöön tämän ehdollisen HTML-sisällön. Valitse ensin Salli pääsy oikeutustietoihin -vaihtoehto verkkosisällön peittokuvaa tai HTML-artikkelia varten. Lisää seuraavaksi mukautettu JavaScript API HTML-koodiisi. Lisätietoja tästä JavaScript APInsta saat Adobe edustajaltasi.

  Viimeisimmän oikeutetun numeron lataaminen automaattisesti

  Kun tämä DPS App Builder -asetus on valittu, uusin oikeutettu numero ladataan automaattisesti. Se on joko ensimmäinen maksuton vähittäismyyntifolio (jos käytössä) tai viimeisin julkaistu maksuton folio. Tämän asetuksen tarkoitus on tarjota entistä parempi käyttökokemus sovellusta ensimmäistä kertaa käyttäville.

  Avaa automaattisesti taustalla ladattu numero

  Kun tämä DPS App Builderin asetus valitaan, folio, joka on ladattu taustalla edellisen katselukerran jälkeen, aukeaa, kun sovellusta avataan. Jos tätä vaihtoehtoa ei valita, folio, jota viimeksi tarkasteltiin, aukeaa siitä kohdasta, johon siinä jäätiin

  Avaa folio viimeksi luettuun artikkeliin

  Kun vaihdat folioiden välillä, aiemmin katsottua foliota ei enää aseteta uudelleen. Sen sijaan katseluohjelma muistaa kaikkien folioiden eri kohdat, joihin viimeksi jäätiin. Asettaaksesi folion uudelleen, näytä navigointipalkit artikkelissa ja kolmoisnapauta otsikkopalkkia.

  Dynaamiset tilaukset (vain Enterprise)

  Julkaisijat voivat lisätä tai poistaa tilausvaihtoehtoja päivittämättä sovellusta. Tämän ansiosta julkaisijat voivat analysoida tilauskestoja ja saada selville, mikä on paras valikoima vaihtoehtoja.

  Amazon-sovellusten virtaviivainen testaus

  Kun käytät DPS App Builderia sovelluksen luomiseen (.apk-tiedosto) Amazonia varten, voit nyt ladata ja testata .apk-tiedoston Amazon-laitteella ilman, että sinun täytyy ladata erillistä .json-tiedostoa. .json-tiedoston käyttämistä vaaditaan nykyään vain vähittäismyyntisisällön testaamiseen.

  Paikallinen tallennustuki Android-sovelluksia varten

  Aikaisemmat Android-katseluohjelmien versiot eivät tukeneet paikallista tallennusta. Sovelluksen käytön lopettaminen johti lukupaikan tai lomakkeeseen täytettyjen tietojen menettämiseen. Nämä tiedot säilyvät nyt version 25 Android-sovelluksissa sekä iOS-sovelluksissa.

  goto:// navigation

  goto:// -muoto tarjoaa Enterprise-julkaisijoille mahdollisuuden luoda folionäkymässä linkkejä mihin tahansa mukautettuun kuvakesisältöön kirjastossa. Jos esimerkiksi luot DPS App Builderissa mukautetun kuvakkeen nimellä ”Store”, voit luoda painikkeen ”goto://ApplicationViewState/Store” -toiminnolla, joka avaa automaattisesti sovelluskaupan HTML-sisällön – samoin kuin mukautetun Store-kuvakkeen napauttaminen.

  Piilota ylin navigointipalkki

  Kun tämä DPS App Builderin asetus valitaan, vain alaosan navigointipalkki näytetään, kun käyttäjä napauttaa artikkelia. Tämä antaa julkaisijoille mahdollisuuden luoda pysyvä navigointipalkki kaikille artikkelisivuille folion sisällä tapahtuvaa navigointia varten.

  Automatisoidun työnkulun API parannukset (vain Enterprise)

  Kun APInta käytetään automatisoituja DPS julkaisutyönkulkuja varten on mahdollista julkaista ja päivittää folioita sekä päivittää artikkelien metatietoja (artikkelien päivittämistä suunnitellaan tulevaan versioon).

  SiteCatalyst analyysiparannukset

  SiteCatalyst sisältää parannuksia, kuten muun muassa videoiden toiston keston raportoiminen.

  Luo raportteja toteutuneista latauksista

  Julkaisijat voivat nyt luoda raportteja tarkastellakseen lataustietoja Adoben Distribution Servicestä. Jos kirjaudut DPS-hallintapaneeliin sovellustiliä käyttäen, voit valita Toteutuneet lataukset -raporttivaihtoehdon ladataksesi .csv-tiedoston, joka sisältää kyseisen sovelluksen laskutettavat lataustilastot Adoben Distribution Servicestä. Jos kirjaudut sisään järjestelmänvalvojana, voit napauttaa Hallintapaneelissa olevaa linkkiä saadaksesi raportin, joka näyttää toteutuneiden latauksien saldon.

  iOS4 ei ole enää tuettu

  Katseluohjelman versio 25 ja sitä uudemmat versiot eivät enää tue iOS4:ää, vaan ainoastaan iOS5:tä ja sitä uudempia versioita.

  Versio 24

  Kirjaston taustalataus (iOS)

  Kun asiakkaat lataavat folion version 24 sovelluksessa, he voivat poistua sovelluksesta, tarkistaa sähköpostinsa tai tarkastella toista foliota ja palata sovellukseen myöhemmin, jolloin folio on ladattu. Huomaa, että lataus keskeytetään kymmenen minuutin kuluttua. Voit ladata vain yhden folion kerrallaan.

  Useiden artikkeleiden lataaminen samalla kertaa

  Voit valita Folio Builder -paneelista useita artikkeleita ja päivittää kaikki valitut artikkelit valitsemalla Päivitä. Voit valita artikkelit painamalla Vaihto- tai Ctrl/Cmd-painiketta ja napsauttamalla artikkeleita.

  Osat

  Uuden Osat-toiminnon avulla asiakkaat voivat ladata foliosta yksittäisiä osia. Voit esimerkiksi jakaa folion Uutiset-, Urheilu-, Liiketoiminta-, Tyyli- ja Raha-osiin, ja asiakkaat voivat halutessaan ladata vain Urheilu- ja Raha-osissa olevat artikkelit. Katso Osien luominen.

  iPad-katseluohjelman kirjaston kansinäkymän poistaminen käytöstä

  Oletusarvoisesti kaikissa iPad-katseluohjelman kirjastoissa on ruudukkonäkymä ja kansinäkymä, jossa näytetään vain yksi folio kerrallaan. DPS App Builderin versiossa 24 voit valita asetuksen, joka näyttää iPadeissa vain ruudukkonäkymän tai sekä ruudukko- että kansinäkymän. (Android-katseluohjelmissa voit jo valita ruudukkonäkymän, kansinäkymän tai molemmat.)

  DPS:n käyttöliittymän parannukset

  Kun luot folion, Suunta-asetusta ei enää valita oletusarvoisesti. Jos napsautat OK-painiketta Suunta-asetusta valitsematta, asetuksen ympärille ilmestyy punainen ruutu. Tämän muutoksen avulla voit välttää virheellisen suunta-asetuksen sisältävän folion luonnin vahingossa.

  Monissa virheilmoituksissa on nyt myös teknisiin huomautuksiin viittaavia linkkejä.

  Folioiden julkaisemiseen liittyvät parannukset

  Kun folion julkaiseminen epäonnistuu palvelinvirheen vuoksi, voit jatkaa julkaisuprosessia palvelinongelman ratkaisemisen jälkeen napsauttamalla Yritä uudelleen -painiketta.

  DPS-palvelimien parannukset

  Adobe Distribution Servicen kaistanleveyttä on lisätty, mikä parantaa vakautta ja suorituskykyä.

  Tämän lisäksi DPS-palvelimet on nyt erotettu omaan klusteriinsa acrobat.comissa, minkä ansiosta folioita voidaan lähettää ja ladata myös silloin, kun sivustossa acrobat.com suoritetaan huoltotöitä.

  Palauta ostokset -valintaikkunan muutos

  Palauta ostokset -valintaikkuna näkyy nyt vain silloin, kun käyttäjät valitsevat kirjaston asetusvalikosta Palauta ostokset -toiminnon.

  Kirjaston foliotietojen välimuistitallennuksen ottaminen käyttöön (iOS)

  DPS App Builderissa foliotiedot voidaan tallentaa välimuistiin, mikä parantaa sovellusten suorituskykyä suuria kirjastoja käsiteltäessä. Huomaa, että foliotiedot voivat vanhentua, jos valitset tämän asetuksen. Jos esimerkiksi valitset tämän asetuksen ja muutat vähittäismyyntifolioiden hintaa, kirjastossa näytetään harhaanjohtavia tietoja. Tämä toiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain tilaussovellusten kanssa.

  Yrityksen allekirjoittamien sovellusten parannukset (iOS, vain Enterprise)

  Voit nyt allekirjoittaa yrityksen sisäisen sovelluksen yrityksen eksplisiittisen sovellustunnuksen (ei yleismerkkejä) sisältävällä mobiiliprovisiointitiedostolla. Tämän muutoksen ansiosta voit hallita sovellusta muista organisaatiosi sovelluksista riippumatta.

  Analysointitoimintojen parannukset

  SiteCatalyst erottaa nyt erityyppiset mobiililaitteet ja eri käyttöjärjestelmät toisistaan. Uuden URL-osoitteiden seurantaraportin ansiosta voit jäljittää URL-osoitteet, URL-osoitteiden napsautukset ja URL-osoitteiden lähteet (hyperlinkkipeittokuva, verkkosisällön peittokuva tai sovellus) sekä selvittää, miten URL-osoitteet avataan (web-katseluohjelmassa, sovelluskatseluohjelmassa tai laiteselaimessa). Sovellusten käyttöraporttien avulla voit seurata sovellusten käyttöä huippupäivien ja -aikojen aikana sekä katsoa, kuinka monta kertaa sovellukset on käynnistetty edellisen päivityksen jälkeen. Nämä muutokset vaikuttavat vain SiteCatalyst-analyyseihin, eivät peruslinja-analyyseihin.

  Versio 23

  Päivitetty Distribution Servicen rakenne

  Foliot voidaan nyt julkaista Distribution Servicessä huomattavasti aiempaa nopeammin. Näiden palvelimiin liittyvien muutosten pitäisi vähentää aikakatkaisuvirheiden määrää ja parantaa iOS Newsstandin taustalatausten luotettavuutta.

  Folio Builder -paneelin käyttöliittymään liittyvät parannukset

  Folio Builder -paneeli on entistä leveämpi, siirtymiskuvakkeet ovat entistä suurempia ja intuitiivisempia, käytettävissä on entistä enemmän työkaluvihjeitä ja tietokuplia, asetukset on nimetty selkeyden vuoksi uudelleen ja muut parannukset helpottavat paneelin käyttöä. Voit myös käynnistää DPS App Builderin (aikaisemmalta nimeltään Viewer Builderin) paneelivalikosta.

  DPS App Builderiin (aikaisemmalta nimeltään Viewer Builderiin) liittyvät muutokset

  DPS App Builder sisältää useita käyttöliittymään liittyviä parannuksia. DPS App Builderin asentaa nyt InDesign CS6:n asennusohjelma.

  Vedä ja pudota tiedostoja DPS App Builderiin

  Voit nyt vetää ja pudottaa kuvakkeita, käynnistyskuvia ja muita tiedostoja Finderista App Builderiin.

  Vektori- ja bittikarttamuodon valintamahdollisuus diaesityksissä ja vieritettävissä kehyksissä (vain iOS)

  Voit valita PDF-artikkeleiden peittokuvien asetukseksi Vektori tai Bittikartta. Vektorikuvat näyttävät terävämmiltä, mutta vaativat lyhyen latausajan. JPG- ja PNG-artikkelien peittokuvissa käytettävät diaesitykset ja vieritettävät kehykset ovat aina bittikarttamuotoisia.

  Usean esityksen artikkelit (vain iOS)

  Nyt voit luoda PDF-artikkeleita, jotka näyttävät hyviltä ja toimivat oikein sekä SD- että HD-laiteversioissa. Kun luot peittokuvia, voit lisätä folioon sekä SD- että HD-muotoisia resursseja. Katseluohjelma käyttää iOS-laitetta vastaavia peittokuvaresursseja.

  Jos olet luomassa yhden folion sovellusta, voit luoda PDF-artikkeleita sisältävän folion, joka toimii kaikissa iPad-malleissa. Jos olet luomassa usean folion sovellusta, voit lisätä folioon usean esityksen artikkeleita tai luoda erillisiä folioesityksiä. Katso Usean esityksen PDF-artikkeleiden luominen iOS-laitteita varten.

  Rajoittamattomat Single Edition -foliot Creative Cloud -jäsenyydellä (vain iPad)

  Adobe Creative Cloud -jäsenenä voit luoda rajoittamattoman määrän yhden folion sovelluksia iPadia varten.

  Toista ääni taustalla (vain iOS)

  Sovelluksella voi toistaa äänileikkeen, kun käyttäjät selaavat foliossa olevia artikkeleita. Ylänavigointipalkkiin ilmestyy äänipainike, jota napsauttamalla käyttäjät voivat toistaa ääntä ja keskeyttää sen toiston. Katso Audio- ja videopeittokuvat.

  Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla (vain iOS)

  Folio Overlays -paneeli sisältää nyt vaihtoehdon, jolla sisäinen video voidaan pysäyttää viimeisen kuvan kohdalla.

  Poista sisäisten videoiden säätimet käytöstä (vain iOS)

  Jos luot sisäisen videon ja valitset sen asetukseksi Automaattinen toisto, voit poistaa toistosäätimet käytöstä valitsemalla Älä salli keskeyttämistä. Tämä toiminto on hyödyllinen etenkin cover-videoita käytettäessä.

  Adobe Content Viewerin uusi toimintatapa viallisten folioiden tapauksessa

  Aikaisemmissa versioissa vialliset foliot eivät ilmestyneet Adobe Content Vieweriin. Uudessa versiossa vialliset foliot näkyvät kirjastossa ja johtavat ladattaessa virheilmoitukseen. Tämä muutos parantaa Adobe Content Viewerin kirjaston toimintatapaa ja antaa entistä tarkempia esitarkastustietoja. Jos luot esimerkiksi kaksisuuntaisen folion, jossa on yksi tai useampi yksisuuntainen artikkeli, virheilmoitus kertoo ongelman eikä jätä mitään arvailujen varaan.

  Tasaisesti vieritettävien artikkeleiden PDF-tuki (vain iOS)

  Voit käyttää tasaisesti vieritettävissä artikkeleissa PDF-kuvamuotoa niiden pituuteen katsomatta. Artikkeleiden nipistystä ja zoomausta ei kuitenkaan tueta tasaisesti vieritettävissä artikkeleissa.

  Arvioi sovellus -toiminto

  Kun luot mukautettuja katseluohjelmia, voit valita vaihtoehdon, jolla Arvioi sovellus -kehote tulee näyttöön. Voit mukauttaa tämän toiminnon asetuksia DPS App Builderissa.

  Navigointipalkkien näyttämiseen tarkoitetut kuumat vyöhykkeet

  Artikkelisivun sivuilla olevien kuumien vyöhykkeiden lisäksi artikkelisivun alaosaan on lisätty uusi kuumien vyöhykkeiden vaihtoehto. Sivun alareunassa olevaa kuumaa vyöhykettä (jota kutsutaan myös nimellä ”HUD”) napautettaessa navigointipalkit ilmestyvät näyttöön. Sivun alareunassa olevan kuuman vyöhykkeen yläpuolella olevaa aluetta napautettaessa navigointipalkit eivät ilmesty näyttöön. Katso Sovelluksen tiedot -paneeli.

  Painikkeet ohittavat sivun alareunassa olevan kuuman vyöhykkeen, sivun alareunassa oleva kuuma vyöhyke ohittaa sivulla olevat kuumat vyöhykkeet ja kuumat vyöhykkeet ohittavat kaikki muihin kuin painikkeisiin perustuvat peittokuvat.

  Seuraavalle ja edelliselle sivulle siirtymisen tuki

  Kun luot painikkeen, Siirry seuraavalle sivulle- ja Siirry edelliselle sivulle -toimintoja tuetaan.

  Analysoinnin kieltäytymisvaihtoehto

  DPS App Builderissa voit sallia asiakkaille analysoinnin poistamisen käytöstä sovelluksen käytön ajaksi. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla tietojen keräämistä säädellään voimakkaasti.

  Katseluohjelman mukautettavat merkkijonot

  Voit mukauttaa kaikki tuetuilla kielillä katseluohjelmaan tallennetut merkkijonot, kirjastossa olevien painikkeiden ja valintaikkunoiden tekstit mukaan lukien. DPS App Builderilla voit ladata XML-mallin. Tämän jälkeen voit muokata XML-tiedostoa ja määrittää sen sovellusta luotaessa. Katso Sovelluksen tiedot -paneeli.

  Sosiaaliseen jakamiseen liittyvät parannukset (vain iOS)

  Huomaa seuraavat sosiaalisen jakamisen parannukset. Katso Sosiaalisen jakamisen käyttäminen.

  • Web-katseluohjelman suoran oikeutuksen tuki (vain Enterprise). Kun asiakkaat saavuttavat Web-katseluohjelmassa maksumuurirajoituksen, he voivat jatkaa artikkeleiden tarkastelua kirjautumalla tilaustilinsä tunnistetiedoilla.

  • Web-katseluohjelma tukee Internet Explorer 10:tä ja Windows 8:aa.

  • Voit myös määrittää maksumuurin maksuttomia folioita varten.

  • Web-katseluohjelma tukee panoraamakuvia ja äänileikkeitä lukuun ottamatta kaikkia peittokuvia.

  • Jos luot 1 024 x 768 pikselin kokoisen folion PDF-kuvamuodossa, sisältö lähetetään Web-katseluohjelman palvelimelle nyt PNG-muodossa.

  Single Editionin uusi vaiheittainen julkaisuopas

  Kun napsautat hallintapaneelissa olevaa linkkiä ladataksesi DPS:n julkaisutoiminnan kumppanioppaan, tietokoneeseen ladataan .zip-tiedosto, joka sisältää Professional- ja Enterprise-käyttäjien kumppanioppaan sekä Single Edition -käyttäjien vaiheittaisen julkaisuoppaan. Voit ladata kumppanioppaan ja vaiheittaisen oppaan myös DPS App Builderin Ohje-valikosta. Lähitulevaisuudessa uusitaan myös Professional- ja Enterprise-käyttäjien kumppanioppaan ulkoasu.

  Versio 22

  Kirjastosuodattimet

  Jos luot folioita versiolla 22 tai sitä uudemmalla versiolla, Folio Producer Organizerilla voit määrittää jokaiselle foliolle suodatinluokan, kuten ”englanti”, ”espanja”, ”ranska” tai ”saksa”. Käyttäjät voivat valita suodatinasetukset katseluohjelman kirjastossa. He voivat esimerkiksi näyttää katseluohjelman kirjastossa vain espanjan- ja saksankieliset foliot, mutta piilottaa englannin- ja ranskankieliset foliot. Katso Kirjastosuodattimien luominen.

  Mukautettu HTML-kirjasto

  Enterprise-julkaisijat voivat luoda oman kirjaston katseluohjelman oletuskirjaston käytön sijaan. Katso Mukautetun kirjaston luominen (Enterprise).

  Kuumien vyöhykkeiden parannukset

  Sekä Enterprise- että Professional-julkaisijat voivat nyt ottaa kuumat vyöhykkeet DPS App Builderissa käyttöön. Kuumien vyöhykkeiden avulla käyttäjät voivat siirtyä seuraaviin tai edellisiin artikkeleihin napauttamalla artikkelin reunoja. Peittokuvien ohituksen toimintatapa on myös muuttunut. Kuumat vyöhykkeet ohittavat tärkeysjärjestyksessä painikkeita lukuun ottamatta kaikki peittokuvat. Katso Sovelluksen tiedot -paneeli.

  Android 7" -laitteiden tarkat esitykset

  Oletusarvoisesti Android-laitteiden katseluohjelmat pystyvät näyttämään kaikki foliot niiden kokoon katsomatta. Jotta katseluohjelma näyttää vain laitteen kokoa vastaavat foliot, voit valita haluamasi vaihtoehdon Viewer Builderissa. Tällä hetkellä tarkat esitykset näyttävät vain 1 024 x 600 pikselin kokoiset foliot esimerkiksi Kindle Firessa ja 1 280 x 800 pikselin kokoiset foliot XLarge Android -laitteissa. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, kun haluat estää ei-toivottujen folioesitysten näyttämisen Kindle Fire -laitteissa. Jos olet luonut Android-esityksiä, kuten 1 232 x 752 pikselin folioita, älä ota tarkkoja esityksiä käyttöön, kun luot katseluohjelman Android Marketplacea varten. Katso Mukautetun katseluohjelman luominen Android- ja Amazon-laitteille.

  Vierityspalkkien automaattinen piilotus

  Oletusarvoisesti 6 pikselin vierityspalkkialue näkyy foliossa olevien artikkeleiden oikealla puolella. Jos valitset tämän vaihtoehdon Viewer Builderissa, vierityspalkki näkyy vain silloin, kun käyttäjä vierittää artikkelia. Katso Katseluohjelman tiedot -paneeli.

  HTML-artikkeleiden videoparannukset

  Voit nyt saada HTML-artikkeleissa olevat videot toimimaan videopeittokuvien tavoin. Kun esimerkiksi kierrät laitetta yksisuuntaisessa HTML-artikkelissa, myös koko näytön kokoista videota kierretään. Katso HTML-artikkelien tuominen.

  Android-katseluohjelmien AIR-suorituspalvelu

  Katseluohjelmat sisältävät nyt AIRin sisäänrakennetun version (3.2 tai uudemmat), joten Android-laitteissa ei tarvitse olla AIRia asennettuna. Tämä muutos nostaa katseluohjelmien koon 2 Mt:sta 10 Mt:uun, mutta parantaa samalla niiden vakautta ja suorituskykyä.

  Android-katseluohjelman käyttöliittymän parannukset

  Kirjastonäkymän ja folion kuvakkeet ja muut käyttöliittymän elementit ovat nyt entistä suurempia, mikä helpottaa kuvakkeiden napauttamista, etenkin Kindle Firessa.

  Kahden sormen pyyhkäisyn käyttöönotto iOS:ssä

  Kahden sormen pyyhkäisyele on nyt otettu iPad- ja iPhone-katseluohjelmissa käyttöön. Tästä eleestä hyötyä etenkin sellaisia ”yhdistettyjä” artikkeleita käsiteltäessä, joissa Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -toiminto on otettu käyttöön. Käyttäjät voivat tällöin ohittaa artikkelin jäljellä olevat sivut ja hypätä seuraavaan tai edelliseen artikkeliin.

  Sosiaalisen jakamisen parannukset

  Huomaa seuraavat sosiaalisen jakamisen parannukset. Katso Sosiaalisen jakamisen käyttäminen.

  • iPhone-katseluohjelmat tukevat nyt sosiaalista jakamista.

  • Ohjelmisto tukee nyt esitysten määritystä. Kun jaettua artikkelia tarkastellaan Web-selaimella, vain 1 024 x 768 pikselin kokoiset PNG- tai JPG-artikkelit näkyvät Web-selaimessa oikein. Aikaisemmissa versioissa iPad HD -esitykseen (2 048 x 1 536) perustuvia jaettuja folioita ei voitu näyttää Web-selaimella. Jos luot esityksiä iOS-laitteita varten, artikkelia jaettaessa Web-katseluohjelma määrittää artikkelista 1 024 x 768 pikselin kokoisen version. Parhaat tulokset saat varmistamalla, että esitykset määritetään oikein ja että Artikkelin nimi -arvot ovat kaikissa folioesityksissä samat.

  • Ohjelmisto tukee nyt Facebookin syvälinkitystä. Kun asiakas näyttää Facebookin seinällä olevan viestin iPadilla, artikkeli avataan artikkelin linkkiä napautettaessa suoraan. Varmista, että otat syvälinkityksen käyttöön, kun määrität sovelluksen asetukset Facebookin kehittäjäsivustossa. Katso DPS-sovelluksen määrittäminen yhteisöpalvelujen käyttöä varten.

  • Tilinhallintatyökalun uuden Ota toimitusrajoitus käyttöön -toiminnon avulla voit rajoittaa Web Viewerin artikkeleiden näyttökertojen määrää Loppuunmyyty-toiminnon tapaan. Katso Tilinhallintatyökalu.

  • Web Viewer tukee nyt vieritettäviä kehyksiä.

  • Maksumuurin ottaminen käyttöön vaikuttaa vain vähittäismyyntifolioihin.

  Versio 21

  Katseluohjelmaversion hallinta

  Kun luot uuden folion Folio Builder v21 -paneelin avulla, kohteena voi olla katseluohjelmaversio 20 tai 21. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, jos Adobe Content Viewerin uusin versio odottaa hyväksyntää tai jos luot folioita version 20 katseluohjelmasovellusta varten. Oletusarvoisesti valitaan versio 20. Jos luot version 20 folion, voit päivittää sen versioon 21 muokkaamalla folion ominaisuuksia. Version 21 foliota ei kuitenkaan voi palauttaa versioksi 20. Et myöskään voi määrittää aikaisempaa katseluohjelmaversiota kuin v20. Katso Folion luominen.

  Esikatselu laitteessa aktiivista sivuasettelua käytettäessä (iOS)

  Ennen versiota 21 Esikatselu laitteessa -toimintoa pysty käyttämään vain kokonaisten folioiden tapauksessa. Versiossa 21 Esikatselu laitteessa -toimintoa voi käyttää myös Folio Overlays -paneelissa nykyisen peittokuvan esikatseluun (vain iOS). Kytke iPad tai iPhone tietokoneeseen ja avaa Adobe Content Viewer -sovellus. Valitse Folio Overlays -paneelista Esikatselu laitteessa [laitteen nimi]. Katso Esikatselun käyttäminen laitteessa.

  Sosiaaliseen jakamiseen liittyvät parannukset

  Useat sosiaaliseen jakamiseen liittyvät rajoitukset on korjattu. Sisäkkäiset peittokuvat, painikkeet, videot, HTML-artikkelit ja vieritettävät kehykset toimivat nyt Web-katseluohjelmassa entistä paremmin. Tämän lisäksi Web-katseluohjelma näyttää nyt myös Mainos- tai Piilota sisällysluettelosta -merkinnällä merkityt artikkelit oikein. Katso Sosiaalisen jakamisen käyttäminen.

  Tilinhallintatyökalulla voit poistaa Web-katseluohjelman käytöstä, mutta käyttää edelleen sosiaalista jakamista iPadin kautta. Katso Tilinhallintatyökalu.

  Automaattinen näyttö folioiden lataamisen aikana

  Kun napautat katseluohjelman kirjastossa Lataa- tai Osta-painiketta, katseluohjelma näyttää folion, mutta jatkaa samalla jäljellä olevien artikkeleiden lataamista. Ennen tätä versiota Näytä-painike muuttui aktiiviseksi lataamisen aikana, mutta käyttäjän oli napautettava sitä folion katselun aloittamiseksi.

  Automaattinen lataus tilausta ostettaessa

  Kun käyttäjä onnistuu tilaamaan katseluohjelmasovelluksen, uusimman folion lataaminen käynnistetään automaattisesti. Käyttäjän ei enää tarvitse napauttaa Lataa-painiketta.

  Kannen päivämäärä

  Folio Producer Organizerissa voidaan nyt käyttää Kannen päivämäärä -toimintoa. Tämän toiminnon avulla Enterprise-julkaisijat voivat parantaa metatietojen hallintaa tilaussisällön suorissa oikeutuksissa.

  Versio 20

  InDesign CS6 -yhteensopivuus

  InDesign CS6 sisältää useita uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat InDesign-lähdetiedostojen luomista. Vaihtoehtoisen asettelun ja joustavien sivusääntöjen avulla voit luoda asetteluita eri suuntiin ja kohdelaitteisiin samasta julkaisusta. Joustavat sarakeleveydet, automaattiset tekstikehysten koot ja jaettu asettelu -näkymä auttavat dynaamisissa asetteluissa. Lisäksi HTML:n lisäämisen avulla voit luoda Web-peittokuvan kopioimalla koodia, ja InDesign-julkaisun pakkaaminen sisältää nyt peittokuvaresursseja. Lisätietoja on kohdassa DPS:n vaihtoehtoisten asetteluiden luominen (InDesign CS6).

  iPhone-tuki

  DPS tukee nyt iPhone 3GS:ää, 4:ää ja 4V:tä (iPhone 3G:tä ei tueta). Kun käytät Viewer Builderia, voi luoda mukautetun katseluohjelman, joka toimii iPhonessa, iPadissa tai kummassakin. Kun luot sovelluksen sekä iPadille että iPhonelle, asiakkaat saavat käyttää hankittuja folioita missä tahansa tuetussa iOS-laitteessa. iPhone-katseluohjelma sisältää uuden asetussivun, parannetun selaustilan ja tervetulonäytön, jota julkaisijat voivat hallita.

  Sosiaalista jakamista, kirjanmerkkejä ja automaattista arkistointia ei vielä tueta iPhonessa. Tällä hetkellä et voi luoda yhden toimituksen katseluohjelmasovellusta iPhonelle. Katso Sisällön luominen iPhonea varten.

  Sosiaalisen jakamisen Web-katseluohjelma

  Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön sovelluksessa, folion julkaisujen esitykset ladataan Web-palvelimeen työpöytäselaimissa tarkasteltavaksi. Käytä Folio Producer Editorin Suojattu-asetusta määrittämään, mitkä artikkelit ovat saatavilla työpöytätarkastelua varten. Tilinhallintatyökalun avulla voit rajoittaa tarkasteltavissa olevia suojaamattomia artikkeleita ja asentaa maksumuurin. Katso Sosiaalisen median käyttäminen.

  Sosiaalisen jakamisen parannukset

  Sosiaalinen jakaminen on nyt saatavilla Facebookissa, Twitterissä, sähköpostitse ja kopioimalla/liittämällä. Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön sovelluksessa, asiakas voi selata artikkelia ja jakaa sen esimerkiksi Twitterissä. Jos artikkeli on suojattu, tweetin linkki osoittaa julkaisun URL-osoitteeseen. Jos artikkelia ei ole suojattu, henkilö, joka napsauttaa linkkiä tuetussa työpöytäselaimessa, näkee folion Web-katseluohjelmassa. Henkilö, joka napsauttaa linkkiä iPadissa, voi ladata sovelluksen, ladata tai ostaa folion tai tarkastella artikkelia, sen mukaan, mitä on jo ladattu. Katso Sosiaalisen median käyttäminen.

  Piilota sisällysluettelosta -asetus

  Piilota sisällysluettelosta -artikkeliasetuksen avulla voit piilottaa artikkelin sisällysluettelosta merkitsemättä sitä mainokseksi. Katso Muuta artikkelin ominaisuuksia.

  Taustajulkaisu

  Kun käytät Folio Producer Organizeria artikkelin julkaisemiseen tai päivittämiseen, työ lisätään julkaisujonoon ja voit jatkaa Organizerin käyttämistä ja lisätä muita folioita jonoon. Voit tarkistaa jonon tilan valitsemalla Näkymä > Julkaisupyynnöt Organizerissa. Katso Folioiden julkaiseminen Distribution Servicessä.

  Lataamislaskurin näyttäminen

  Professional- ja Enterprise-asiakkaat voivat nyt nähdä latauslaskurin DPS Hallintapaneelissa. Latauslaskuri näkyy vain tileissä, joiden tarkkuus on varmennettu.

  Desktop Viewerin kokoa voi nyt muuttaa

  Jos käytät Desktop Vieweria 2 048 x 1 536 -folion esikatseluun, voit näyttää todellisen koon painamalla Command+1 tai sovittaa ikkunaan painamalla Command+0. Voit myös lähentää tai loitontaa. Katso Sisällön esikatselu Desktop Viewerilla.

  Yksinkertaistettu esikatselu laitteessa

  Kun käytät Viewer Builderia luomaan mukautetun Adobe Content Viewerin iPadille, Esikatselu laitteessa -toiminto ei enää edellytä Phone Disk -apuohjelmaa. Katso Esikatselun käyttäminen laitteessa.

  Käyttöliittymän parannukset

  Folio Builder -paneelissa folion koko näkyy folion nimen alapuolella, mikä helpottaa esitysten tunnistamista. Viewer Builder -suunnittelun avulla voit helposti tarkistaa, että oikeita kuvakkeita käytetään eri iPhone- ja iPad-malleissa. Myös Folio Producer Organizer- ja Folio Producer Editor -ikkunat on suunniteltu uudelleen.

  URL-malliasetus

  Viewer Builderin valinnainen URL-osoitemalliasetus on nyt saatavilla kaikille iOS-katseluohjelmasovellustyypeille, ei vain tilaussovelluksille. URL-osoitemallin avulla voit linkittää katseluohjelmasovellukseen toisesta sovelluksesta tai Mobile Safarista.

  Mukautettuja kuvakkeita sisältävien HTML-sivujen suunnan lukitseminen

  Jos olet Enterprise-julkaisija, voit määrittää mukautetun navigointipalkin kuvakkeita napautettaessa näyttöön tulevien HTML-sivujen suunnan. Katso Navigointipalkki (vain Enterprise).

  Parannettu Viewer Builderin nopeus

  Viewer Builder muodostaa sovelluksia entistä nopeammin, yleensä muutamassa sekunnissa.

  Tasainen vieritys rajallisella PDF-tuella

  Jos tasaisesti vieritettävä artikkeli ei ole yli kahden sivun pituinen, voit käyttää PDF-kuvamuotoa. Jos artikkeli on yli kaksi sivua pitkä, tasaisesti vieritettävässä julkaisussa käytetään JPG- tai PNG-muotoa.

  Liikkuminen ”kuumien vyöhykkeiden” välillä

  Enterprise-käyttäjät voivat ottaa käyttöön kuumia vyöhykkeitä, jotka näkyvät kunkin artikkelin vasemmalla ja oikealla puolella. Näkymätöntä kuumaa vyöhykettä napauttamalla voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen artikkeliin. Katso Navigointipalkki (vain Enterprise).

  Versio 19

  iOS-esitystuki

  iPadista tuli hiljattain markkinoille uusi HD-malli. Kun luot uuden sovelluksen Viewer Builderilla, voit määrittää erikokoisia kuvakkeita ja käynnistyskuvia. Esitykset otetaan iPad-laitteissa käyttöön, joten voit luoda erikokoisia folioesityksiä. Jokainen iOS-malli lataa taulutietokoneen näyttöä parhaiten vastaavat foliot.

  Parannetut vieritettävät kehykset

  Folio Overlays -paneelissa on uusi, Vieritettävät kehykset -niminen peittokuvatyyppi, joka korvaa Panoroi ja zoomaa -peittokuvan Vain panorointi -vaihtoehdon. Kun luot vieritettävää sisältöä, voit määrittää vierityssuunnan, määrittää alkunäkymän sisältökehyksen sijainnin perusteella ja piilottaa vierityspalkin.

  Social Sharing (Sosiaalinen jakaminen)

  Jos rekisteröit sovelluksen Facebookissa, voit ottaa mukautetun katseluohjelman siirtymispalkissa sosiaalisen jakamistoiminnon käyttöön. Asiakkaat voivat napauttaa Facebook-vaihtoehtoa ja kirjoittaa viestin. Tämä viesti ja julkaisusivuston linkki lähetetään sitten käyttäjän Facebook-seinälle. Tällä hetkellä näytetään vain julkaisusivuston linkki, ja Facebook on ainoa käytettävissä oleva sosiaalisen median sivusto.

  Folioiden automaattinen arkistointi (vain iOS)

  Viewer Builderissa voit ottaa folioiden automaattisen arkistoinnin käyttöön ja määrittää katseluohjelmasovelluksen avulla ladattavissa olevien folioiden enimmäismäärän. Kun kynnysarvo saavutetaan, foliot, joiden lataamisesta on kulunut eniten aikaa, arkistoidaan automaattisesti. Asiakkaat voivat ottaa automaattisen arkistoinnin laitteen asetuksissa käyttöön tai poistaa sen käytöstä, mutta he eivät voi muuttaa kynnysarvoa. Asiakkaat voivat ladata minkä tahansa arkistoidun folion uudelleen.

  Tasaiseen vieritykseen liittyvät parannukset

  Aikaisemmissa versioissa kaksisuuntaisten tasaisesti vieritettävien artikkeleiden luonti edellytti, että artikkeli luodaan tuomalla. Nyt voit määrittää tasaisen vierityksen asetukset, kun luot artikkelin Lisää-painikkeella. Kun tuot tasaisesti vieritettäviä artikkeleita, varmista, että määrität tasaisen vierityksen asetukset.

  Kirjanmerkit

  Jos otat kirjanmerkit Viewer Builderissa käyttöön, asiakkaat voivat merkitä artikkelin kirjanmerkillä ja siirtyä kirjanmerkillä merkittyyn artikkeliin valitsemalla kirjanmerkin siirtymispalkissa olevasta avattavasta valikosta. Kirjanmerkit toimivat samassa katseluohjelmasovelluksessa olevien folioiden kesken.

  Parannettu kirjaston päivitettävyys

  Kun palaat katseluohjelman kirjastoon, katseluohjelma hakee vain muutoksia, mikä nopeuttaa käsittelyä. Kirjastoa ei voi päivittää -ilmoituksen pitäisi ilmestyä näyttöön entistä harvemmin – ainoastaan silloin, kun kirjastoa ei voi päivittää ensimmäisellä käynnistyskerralla tai kun kirjasto on tyhjä eikä sitä voi päivittää.

  HTML5-tiedostojen analyysitiedot

  Saatavilla on nyt Javascript-ohjelmointirajapinta, joka tallentaa HTML5-sisällön analyysitiedot iOS- ja Android-laitteissa. Tämän JS-ohjelmointirajapinnan ansiosta julkaisijat voivat sisällyttää HTML5-analyysitiedot SiteCatalyst-raportteihin, eikä erillisiä raportteja tarvitse tarkastella. Lisätietoja saat Adoben edustajalta.

  Folioiden rajoitettu jakelu (vain Enterprise)

  Enterprise-julkaisijat voivat nyt määrittää kirjautumisen perusteella, näytetäänkö kirjastossa sekä maksuttomia folioita että vähittäismyyntifolioita. Julkaisijat voivat määrittää kirjaston asetukset niin, että kirjastossa näkyvät vain ladatut maksuttomat foliot. Vähittäismyyntifolioiden osalta kirjastossa voivat näkyä sekä ladatut että oikeutetut vähittäismyyntifoliot. Julkaisijoiden ei tarvitse käyttää mukautettua verkkokauppaa vähittäismyyntifolioiden jakeluun.

  Siirtymispalkin parannukset (vain Enterprise)

  Enterprise-käyttäjät voivat lisätä Viewer Builderiin jopa kahdeksan siirtymispalkin kuvaketta. Voit nyt mukauttaa kahden oletuskuvakkeen, Katseluohjelma- ja Kirjasto-kuvakkeiden, ulkoasua. Tämän lisäksi näiden kuvakkeiden kanssa käytettävissä paikallisissa HTML-tiedostoissa voi olla jopa viisi tasoa sisäkkäisiä resurssikansioita. HTML-resurssien ei enää tarvitse olla HTML-rakenteessa samalla tasolla.

  Linkki artikkelista kauppaan (vain Enterprise)

  Voit luoda painikkeen tai hyperlinkin, jota napsauttamalla asiakkaat voivat hypätä artikkelista kaupan sivulle. Kun luot painikkeen tai hyperlinkin, korvaa URL-osoitekentässä oleva ”http://” osoitteella ”ww.gotoStore” (”ww” ei ole kirjoitusvirhe). Viewer Builderia on käytettävä myös mukautetun kuvakkeen Kauppa-merkinnän luontiin.

  Sisäkkäisten peittokuvien parannukset

  Monet sisäkkäisiin peittokuviin liittyvät virheet ja rajoitukset on korjattu. Esimerkiksi vieritettävissä kehyksissä olevat ankkuroidut painikkeet eivät enää muuta ulkoasuaan, kun ne jäävät säilökehyksen ulkopuolelle, eikä Tasot-paneelissa olevien vieritettävien kehysobjektien uudelleennimeämisen kiertoratkaisua tarvitse enää käyttää.

  Versio 18

  Upotetut peittokuvat diaesityksissä

  Vuorovaikutteisia objekteja tuetaan nyt usean tilan objekteissa. Kaikkia vuorovaikutteisia objekteja (paitsi toisia diaesityksiä) tuetaan diaesitystiloissa.

  Parannetut painikepeittokuvat

  Video- ja äänitoimintoja tuetaan nyt, joten voit käyttää painikkeita videon toistamiseen, pysäyttämiseen ja lopettamiseen. Myös usean toiminnon sarjoja tuetaan. Painike voi esimerkiksi nyt toistaa äänileikkeen ja siirtyä uuteen diaan, kun ääni päättyy.

  Usean tilan objektin painikkeet vieritettävissä kehyksissä

  Usean tilan objektin tilan laukaisevat painiketoiminnot toimivat nyt vieritettävissä kehyksissä. Muista, että liittäessäsi sisältökehyksen säiliökehykseen tilatoiminto poistetaan, joten sinun on lisättävä toiminto uudelleen liittämisen jälkeen.

  PDF-nipistys ja suurennus kaikissa peittokuvissa

  Kun luot PDF-artikkelin, voit nipistää ja suurentaa millä tahansa sivulla, vaikka siinä olisi vuorovaikutteisia objekteja. Voit jopa nipistää ja suurentaa peittokuvan toiston aikana. PDF-pohjaiset artikkelit ovat edelleen saatavilla vain iPad-katseluohjelmissa, ei Desktop Viewerissa tai muissa AIR-pohjaisissa katseluohjelmissa. Kun luot tai päivität mukautettua katseluohjelmaa, muista valita Ota PDF-zoomaus käyttöön -asetus Viewer Builderissa.

  Mukautettu Adobe Content Viewer

  Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda oman Adobe Content Viewerin version iPadille Viewer Builderilla. Mahdollisuus luoda oma mukautettu Content Viewer tarjoaa kaksi etua. Kun Folio Producer -työkalujen uusi versio tulee saataville, voit testata uusia ominaisuuksia, kun Adobe Content Viewer odottaa hyväksyntää. Esikatselu laitteessa -toiminto on käytössä mukautetussa Adobe Content Viewerissa.

  Esikatselu laitteessa -tuki iPadissa

  Kun luot Adobe Content Viewerin Viewer Builderilla, voit kopioida foliotietoja suoraan yhdistettyyn iPadiin tarvitsematta käyttää acrobat.com-Web-asiakasta. Esikatselu laitteessa: iPad edellyttää kuitenkin kolmannen osapuolen apuohjelmaa, kuten Phone Diskiä. Esikatselu laitteessa: iPad toimii vain Mac OS:ssä, ei Windowsissa.

  Linkitä uudelleen

  Jos siirrät lähdetiedostoja tai nimeät niitä uudelleen, voit liittää artikkeliasettelut lähdetiedostoihin käyttämällä Folio Builder -paneelin Linkitä uudelleen -komentoa.

  Amazon Appstoren mukautetut katseluohjelmasovellukset

  Adobe ja Amazon ovat korjanneet ongelmat, jotka estivät mukautettujen katseluohjelmien hyväksynnän Amazon Appstoressa. Foliot tallennetaan nyt SD-kortin App Data -kansioon, mikä poistaa jäljelle jäävät foliot, kun sovellus poistetaan.

  Newsstandin ilmaiset tilaukset on otettu käyttöön

  Luomasi mukautetut katseluohjelmat tukevat nyt Applen ”Ilmainen tilaus” -asetusta.

  Push-ilmoitusten ilmoitusasetus

  Push-ilmoituksia ei enää laukaista automaattisesti, kun julkaiset folion. Kun julkaiset tai päivität folion, käynnistä push-ilmoitukset napsauttamalla Folio Producer Organizerin Ilmoita-painiketta.

  Kolmannen osapuolen push-ilmoituspalvelimet

  Enterprise-tilin avulla voit luoda mukautetun palvelimen hallitsemaan push-ilmoituksia.

  Vapaiden folioiden rajoitettu jakaminen

  Jos olet Enterprise-julkaisija, voit piilottaa katseluohjelman kirjaston vapaan sisällön, jolloin voit oikeuttaa asiakkaat lataamaan tietyn sisällön sisäänkirjautumistiliensä mukaan.

  HTML-säilön parannukset

  Jos olet Enterprise-julkaisija, voit määrittää HTML-säilön, joka toimii yhdessä katseluohjelman kirjaston kanssa. Kun asiakkaat esimerkiksi kirjautuvat kolmannen osapuolen kauppaasi, heidät voidaan kirjata katseluohjelmaan automaattisesti.

  Tilauksen parannukset

  Koko tilausruutu on nyt aktiivinen napautusalue, pelkän oikean alakulman painikealueen sijaan. Kun käyttäjä tilaa sovelluksen, tilausasetukset piilotetaan. Jos käyttäjä hankkii viimeisimmän folion, tilausasetukset jäävät nyt saataville.

  Peittonäkymä vain Android-katseluohjelmille

  Android- katseluohjelman kirjastoissa voit käyttää ruudukkonäkymää, peittonäkymää tai kumpaakin. Pienemmissä Android-laitteissa jotkin julkaisijat sallivat vain peittonäkymän.

  Tilinhallintatyökalun parannukset

  Voit nyt käyttää hallintatyökalua luomaan rajoitettuja tilejä talon omille suunnittelijoille ja sopimussuunnittelijoille. Luomasi tilit yhdistetään yrityksen tiliin ilman toimintojen, kuten analyysin, käyttöoikeutta.

  Versio 17

  Amazon Appstoren Viewer Builder -tuki

  Viewer Builderissa voit luoda Amazon Appstoreen lähetettävän mukautetun katseluohjelmasovelluksen. Amazon Appstore on käytettävissä Android-laitteissa ja Amazon Fire -taulutietokoneessa.

  Tilinhallintatyökalu

  Tilinhallintatyökalun avulla voit luoda ja valmistella yrityksellesi tilejä sen sijaan, että vaihtaisit sähköpostiviestejä Adoben edustajien kanssa. Voit liittää Adobe ID:hen kolmenlaisia tilejä, jotka ovat Sovellus, Viewer Builder ja Järjestelmänvalvoja.

  Vuorovaikutteiset peittokuvat sisältävät vieritettävät kehykset

  Jos asennat v17 Folio Producer -työkalut, voit lisätä diaesityksiä lukuun ottamatta kaikki peittokuvat vieritettävään kehykseen.

  PDF-muotoisten artikkeleiden parannukset

  Jos PDF-kuvamuodossa olevan artikkelin sivulla on URL-pohjaisia painikkeita tai hyperlinkkejä, nipistys ja zoomaus toimivat vain silloin, jos sivulla ei ole muuntyyppisiä vuorovaikutteisia peittokuvia.

  Right Edge Binding (Oikean reunan sidonta) -asetus

  Jos valitset tämän asetuksen, Folio Producer Organizer näyttää artikkelit katseluohjelmassa oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle. Tämä asetus on erityisen tärkeä aasialaisia kieliä käytettäessä.

  Folio Producer Organizerin avaaminen paneelista

  Kun valitset Folio Builder -paneelivalikosta Folio Producer -komennon, Folio Producer Organizer avataan oletusarvoisessa web-asiakasohjelmassa.

  Parannukset palvelimen luotettavuuteen

  Tuotetiimi tekee edelleen korjauksia acrobat.com-palvelun lähetys- ja latausongelmien poistamiseksi.

  Versio 16

  Offline-tilan työnkulku

  Voit nyt luoda folion ja artikkeleita lähettämättä sisältöä Web-palvelimeen. Voit lähettää sisällön, kun olet valmis.

  Newsstand-tuki

  Päivitetyssä Viewer Builderissa (versio 1.5.1) on Newsstand-tuki iPadin tilauskatseluohjelmia varten. Newsstand-toiminnolla varustetut katseluohjelmat näkyvät Newsstand-kansiossa. Sen kautta pääsee nopeasti käsiksi sanomalehti- ja aikakauslehtijulkaisuihin.

  Yksityinen julkaiseminen muille kuin tilauskäyttäjille

  Jos et tilaa Enterprise- tai Professional-versiota, voit julkaista sisältöä yksityisenä Folio Producer Organizerin Julkaise-vaihtoehdon avulla. Tämä vaihtoehto on erityisen hyödyllinen, jos et pysty lataamaan suuria folioita acrobat.com-palvelimen kautta. Adobe Distribution Servicestä ladatut julkaistut foliot ovat nopeita ja luotettavia.

  Uusi vaihtoehto äänitietoja varten

  Jos käytössäsi on InDesign CS5.5, Näytä ensimmäinen kuva alussa -vaihtoehdon valitseminen muuttaa äänipeittokehyksen kokoa ääniohjaintietokansiossa määritetyn ensimmäisen _play-kuvan perusteella. InDesign CS5:ssä on edelleen muutettava peittokehyksen koko manuaalisesti sopimaan julistekuvaan.

  Folio Builder -paneelin Tuo HTML-resurssit -vaihtoehto

  Voit nyt tuoda HTML-resurssitiedoston Folio Builder -paneelissa sekä Folio Producer Editorissa.

  Laajennettu hallintapaneeli

  Digital Publishing Suiten hallintapaneelissa on linkkejä videoihin ja muuhun hyödylliseen sisältöön.

  Erilliset asennusohjelmat tarkastusohjelmille ja paneelille

  Voit yhdellä asennusohjelmalla asentaa tarkastusohjelmat (Folio Overlays -paneeli, InDesign plug-in ja desktop viewer). Voit toisella asennusohjelmalla asentaa Folio Builder -paneelin.

  Parannukset palvelimen luotettavuuteen

  Tuotetiimi tekee edelleen korjauksia acrobat.com-palvelun lähetys- ja latausongelmien poistamiseksi. Esimerkiksi folion julkaiseminen kopioi nyt folion sisällön suoraan acrobat.com-palvelimesta Adobe Distribution Serviceen.

  Uudet analyysiluokat

  Analyysiraporteissa voit tarkastella ladatun folion tyyppiä koskevia tietoja, vaihtoehtoina ovat maksuton, yksittäinen jälleenmyynti, tilaus tai ulkoinen oikeutus.

  Versio 15

  PlayBookin mukautetut katseluohjelmat

  Viewer Builderilla voidaan luoda mukautettuja katseluohjelmia iPadille, Androidille ja BlackBerry PlayBookille.

  Parannetut vieritettävät kehykset

  Voit nyt luoda vieritettävää sisältöä liittämällä tekstikehyksen pääkehykseen. Lisäksi vieritettävien kehysten suorituskykyä on parannettu.

  Hyperlinkit vieritettävissä kehyksissä

  Hyperlinkit ja hyperlinkkipainikkeet ovat nyt yhteensopivia Vain panorointi -toiminnolla luotujen vieritettävien kehysten kanssa. Hyperlinkkejä ei vielä tueta diaesityksessä tai vieritettävissä kehyksissä, jotka on luotu Tasot-paneelista.

  Parannettu muistinhallinta

  Aiemmissa versioissa paljon muistia käyttävien peittojen käyttäminen vierekkäisillä sivuilla aiheutti joissakin tilanteissa suorituskykyongelmia. Katseluohjelma käsittelee nyt nämä tilanteet paremmin, mikä parantaa ohjelman suorituskykyä.

  Esikatselu laitteessa

  Voit kopioida folion tiedot suoraan yhdistettyyn matkapuhelimeen ilman acrobat.com-verkkopalvelinta. Esikatselu laitteessa -toiminto toimii vain Android-laitteissa, kunnes App Storesta on saatavilla päivitetty Adobe Content Viewer -versio. Tämä versio on otettava erikseen käyttöön.

  Mukauta kaikki viisi navigointipalkin kuvaketta

  Kun luot mukautetun sovelluksen Viewer Builderin avulla, voit korvata katseluohjelman siirtymispalkissa olevat Kirjasto- ja Katseluohjelma-painikkeet (vain Enterprise).

  Organisaation sisäisten katseluohjelmien yksinkertaistettu luominen

  Yritysten allekirjoittamiin katselusovelluksiin (vain Enterprise) ei tarvitse enää määrittää jakeluvarmenteita ja provisiointitiedostoja.

  Parannetut Omniture-analyysit

  Käyttäjätiedot ovat nyt saatavilla yhden kansion katselusovelluksille (vain DPS-tilaajat). Analyysit sisältävät myös tarkempaa tilastotietoa latauksista.

  Asetus, jolla voidaan poistaa Kirjaudu sisään -painike käytöstä

  Jos olet Enterprise-asiakas, joka on luomassa mukautettua oikeutuskatseluohjelmaa, voit ottaa Kirjaudu sisään -painikkeen pois käytöstä päällekkäisyyden, mikäli se on tarpeeton.

  Varmenteiden lisääminen latauksen yhteydessä

  Mukautetut katseluohjelman tiedostot ilman määrittäviä varmenteita luodaan nyt Viewer Builderilla. Varmenteet määritetään, kun katseluohjelmatiedosto ladataan. Näin eri ihmiset voivat ladata ja allekirjoittaa sovelluksen varmenteilla.

  Kun luot mukautetun katseluohjelman, ei ole enää välttämätöntä napsauttaa Päivitä-painiketta sen näkemiseksi, onko katseluohjelma valmis.

  Parannettu kirjaston suorituskyky

  Joissakin tapauksissa acrobat.comin foliot näkyivät kirjastossa vain ajoittain. Adobe Content Viewer näyttää kaikki saatavilla olevat foliot jatkuvasti.

  Parannuksia Androidin katseluohjelman HTML-artikkeleihin

  Androidin katseluohjelman HTML-artikkeleissa on nyt tuki vieritykselle.

  Versio 14

  Järjestä artikkelit uudelleen

  Voit nyt järjestellä artikkelit uudelleen suoraan Folio Builder -paneelista, ei ainoastaan verkkosovelluksesta. Voit vaihtaa artikkelien järjestystä vetämällä ja pudottamalla.

  Folioiden jakamisen poistaminen

  Jos olet jakanut folion jonkun muun kanssa, voit poistaa folion jaon poistamatta foliota. Folio Builderin avulla voit myös poistaa folion, joka on jaettu sinulle.

  Artikkelin kokorajoituksen muuttaminen

  Aiemmissa versioissa lähetettävän artikkelin kokorajoitus oli 100 Mt. Artikkelin kokorajoitus on nyt 2 Gt. Matkapuhelimet eivät välttämättä käsittele suuria artikkeleita kovinkaan hyvin.

  Android-katseluohjelmien in-app-maksut

  Voit luoda myytäviä folioita Android-katseluohjelmiin. Asiakkaat voivat ostaa folion napsauttamalla Osta-painiketta Android-katselukirjastossa.

  Kaikkien ostojen palautus Android-katseluohjelmissa

  Asiakkaat voivat nyt palauttaa kaikki ostot Android-katseluohjelmissa aivan kuten iPad-katseluohjelmissa.

  Vie-vaihtoehto yksittäisen folion katselusovelluksissa

  Vie-vaihtoehto on nyt näkyvissä Folio Producer Organizerissa. Vie-painikkeen napsauttaminen luo .zip-tiedoston, joka sisältää valitun folion sisällön. Kun luot yhden folion katseluohjelman iPadille Viewer Builderin avulla, määritä tämä .zip-tiedosto (tai Content Bundlerilla luotu .folio-tiedosto).

  Sideloading-vaihtoehto kehityskoontiversioissa

  Kun luot Viewer Builderin avulla kehityskatseluohjelman iPadille, voit ottaa käyttöön sideloading-ominaisuuden. Tällä toiminnolla voit kopioida manuaalisesti .folio-tiedoston (ei .zip-tiedostoa) kehityskatseluohjelmaan iTunesin kautta.

  Kieliluettelon hallinta iTunesissa

  Aiemmissa versioissa katseluohjelma näkyi 20 kielellä iTunesissa. Nyt Viewer Builderissa voidaan rajata, mitkä kielet katseluohjelma näyttää.

  Palauta ostokset -valikkovaihtoehto

  Mukautettujen katseluohjelmien kirjasto sisältää nyt valikon, josta asiakkaat voivat palauttaa ostot manuaalisesti Palauta ostokset -vaihtoehdolla.

  Tilastotietojen päivitys

  Tilaustiedot tallennetaan nyt yksilöllisten foliotilastojen lisäksi.

  Versio 13

  Versio 13 (kesäkuu 2011) oli Digital Publishing Suiten toinen julkinen versio. Version 13 työkalut käyttivät asennusohjelmaa 1.1x ja Viewer Builderia 1.3.

  Katseluohjelman latauksen parannukset

  Asiakkaat voivat aloittaa folion katselun, ennen kuin sen lataus on valmis. Myös osittain ladattuja folioita voidaan katsoa offline-tilassa. Keskeytettyjä latauksia jatketaan automaattisesti, kun iPad muodostaa jälleen yhteyden Internetiin. Määritä artikkeleiden latausjärjestys Folio Producer Editorilla.

  Pysäytä viimeisen kuvan kohdalle

  Folio Overlays -paneelissa voit nyt valita, pysäytetäänkö diaesitys ja kuvajakso ensimmäiseen vai viimeiseen kuvaan.

  Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -artikkelit kaikissa katseluohjelmissa

  Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -tilaan asetetut artikkelit (”yhdistetyt artikkelit”) toimivat nyt Adobe Content Viewer -katseluohjelman työpöytätilassa sekä Android- ja PlayBook-katseluohjelmissa.

  Palauta ostot -vaihtoehto

  Jos käyttäjä palauttaa tai vaihtaa iPadin, aiemmin hankittu sisältö voidaan ladata helposti uuteen laitteeseen. Kun katseluohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, asiakasta pyydetään palauttamaan ostot.

  Mukautetut navigointipalkin painikkeet

  Enterprise-asiakkaat voivat luoda jopa kolme painiketta, jotka näyttävät HTML-sivun katseluohjelmassa. Navigointipalkissa näkyvien Kirjasto- ja Katseluohjelma-painikkeiden lisäksi voit luoda lisäpainikkeita, kuten Kauppa, Ohje ja Uutiset, jotka näyttävät HTML-sivun.

  Kätke navigointipalkki tai Koti-painike.

  Kun luot sovelluksen Viewer Builderin avulla, voit kätkeä katseluohjelman alaosassa olevan navigointipalkin tai katseluohjelman yläosassa olevan Koti-painikkeen.

  Lisäanalyysiraportit

  Digital Publishing Suiten hallintapaneelin analyysisivulla on nyt entistä enemmän käyttötietojen seurantaraportteja.

  Oikeutus Androidille

  Enterprise-asiakkaat voivat nyt tarjota tilausten oikeutuksen.

  Lokalisoitu Android-sisällön Content Viewer -katseluohjelma

  Android-käyttöjärjestelmän Adobe Content Viewer -katseluohjelma on nyt lokalisoitu samoille kielille kuin iPad-katseluohjelma.

  Lokalisoitu Viewer Builder

  Viewer Builder on lokalisoitu seuraaville kielille: ranska, saksa, italia, espanja ja japani.

  Parannettu käytettävyys

  Folio Builder -paneeli, Folio Producer -verkkosivusto ja Viewer Builder sisältävät useita käytettävyyttä parantavia muutoksia.

  Versio 12

  Versio 12 (toukokuu 2011) oli Digital Publishing Suiten ensimmäinen julkinen versio. Version 12 työkalut käyttivät asennusohjelmaa 1.0x ja Viewer Builderia 1.2.

  Uusi Folio Builder -paneeli

  InDesignin Folio Builder -paneeli korvaa Digital Content Bundler -sovelluksen. Folio Builder -paneelissa voidaan lisätä artikkeleja ja artikkelien sivuasetteluja sekä muuttaa folion ja artikkelin ominaisuuksia.

  Foliot tallennetaan web-työtilaan

  Aiemmilla työkaluilla luotiin foliokansio, joka sisälsi artikkelikansioita. Foliokansiosta koottiin .folio-tiedostot, jotka joko lähetettiin palvelimelle tai iPadiin. Uudessa työnkulussa jokainen folio on työtila palvelimella. Foliot muodostuvat edelleen artikkeleista, mutta artikkelit voidaan kopioida foliosta toiseen ja järjestää uudelleen ilman uudelleenliittämistä. Yksittäisiä artikkeleja tai kokonaisia folioita voidaan esikatsella painamalla Esikatselu-painiketta. Luodut foliot voidaan myös ladata kirjautumalla Adobe Content Vieweriin. Tuontitoiminnolla voidaan luoda artikkeleja kansiorakenteiden pohjalta.

  Digital Publishing Suite -asiakassovellus

  Digital Publishing Suiten tilaajat voivat kirjautua web-asiakassovellukseen osoitteessa http://digitalpublishing.acrobat.com. Ohjauspaneeli sisältää linkkejä työkaluihin ja palveluihin.

  • Asiakastietoja voidaan seurata Analysointi-sivulla.

  • Folio Producerilla voidaan järjestää, muokata ja julkaista folioita. Folio Producer sisältää Organizer (Järjestä) -sivun, joka näyttää käytettävissä olevat foliot, ja Editor (Muokkaa) -sivun, joka näyttää valitun folion artikkelit.

  • Viewer Builderilla voidaan luoda mukautettuja sovelluksia.

  Jakaminen

  Jakamistoiminnolla voidaan jakaa folioita muiden DPS-käyttäjien kanssa. Julkaisija voi esimerkiksi jakaa folion suunnittelijalle, joka tehtävänä on kirjoittaa artikkeli lehteen. Mainostoimisto voi tarvittaessa jakaa folion useiden julkaisijoiden kanssa, jotta mainokset saadaan osapuolten käytettäviksi. Jakamistyönkulku korvaa sideloading-työnkulun.

  Uudelleensuunniteltu Folio Overlays -paneeli

  Folio Overlays -paneeli on suunniteltu uudelleen. 360 asteen katseluohjelman peittokuvia kutsutaan nyt Kuvasarjapeittokuviksi. Web-näkymän peittokuvia kutsutaan nyt verkkosisällön peittokuviksi. Objektit voidaan palauttaa muuntamalla ne peittokuvista tavallisiksi objekteiksi.

  Termien muutokset

  Pinoja kutsutaan nyt artikkeleiksi. Yhdistä-toiminto on nyt Pyyhkäise vain vaakasuunnassa. Toteutuspalvelinta kutsutaan nyt Distribution Service -palveluksi.

  Versio 11

  Versio 11 oli Digital Publishing Suiten viimeinen esijulkaisuversio Content Bundler -työnkulun käyttämiseksi.

  Folion latauksen parannukset

  iPadeissa latausnopeus on kaksinkertaistunut. Lisäksi katseluohjelman käyttäjät voivat lukea yhtä foliota toisen folion latauksen aikana.

  Android Viewerin parannukset

  PNG- ja HTML-artikkeleiden suorituskykyä Android-laitteissa on parannettu. Android Viewer tukee in-app-verkkonäkymää.

  Navigointipalkin mukautus

  Enterprise-asiakkaat voivat lisätä jopa kolme kuvaketta navigointipalkkiin, joka näyttää koko näytön verkkonäkymän.

  Tilauksen parannukset

  Voit nyt määrittää Apple (iOS) -tilauksen ilman mukautettua oikeutuspalvelinta.

  Versio 10

  PDF-folioiden nipistäminen ja zoomaus

  Jos valitset PDF-vientivaihtoehdon koostamisen aikana, käyttävät voivat zoomata sivua nipistämällä sitä sormenpäillä. Tällä hetkellä nipistämällä toimiva zoomaus ei toimi sivuilla, joissa on vuorovaikutteisia peittoja.

  Content Viewer for Android

  Adobe Content Viewer on nyt saatavilla Android-laitteisiin. Et voi rinnakkaisladata folioita tähän Content Vieweriin. Sen sijaan lähetä ja lataa tiedostoja toimituspalvelimen avulla. Vaikka Android Viewer vastaa tarkemmin iPad Vieweria, joitakin ominaisuuksia ei vielä tueta. Ei-tuettuja ominaisuuksia ovat mm. yhdistetyt artikkelit, sidotut videot, panoraamapeitot sekä folioiden vienti PDF-muodossa. HTML-artikkelit ja Web View -peitot voivat toimia hitaasti.

  Lokalisoidut katseluohjelmat

  Adobe Content Viewer -käyttöliittymän kieli määritetään laitteen paikka-asetusten mukaan. Tällä hetkellä tuettuja kieliä ovat englanti, ranska, saksa, ruotsi, espanja ja japani.

  Tilauksen lisätuki

  Sovelluksen sisäiset tilaukset ovat nyt käytettävissä. Adobe tukee Applen uutta tilausmallia julkaisijoille, joilla on käytössä oma toimituspalvelin.

  Folion tulkinnat

  Mobiililaitteita on saatavana useissa eri kokoluokissa. Jos samaa 1024 x 768 -foliota käytetään Android-laitteissa, folio näkyy letterbox-tilassa mustien palkkien kanssa. Jos haluat suunnitella folion tietyn laitteen näyttöä (esimerkiksi 1024 x 600) tai kuvasuhdetta (16:9) varten, voit luoda useita versioita samasta foliosta. Luo muunnoksia säilyttämällä Lehden otsikko- ja Folion numero -asetukset samoina, mutta muuttamalla Mittojen vienti -asetuksia. Katseluohjelma näyttää vain version, joka vastaa parhaiten laitteen mittoja.

  Sivunumerot HTML-artikkeleissa

  HTML-artikkelit voidaan nyt jakaa sivuihin entistä tyylikkäämmin.

  Versio 9

  eCommerce-tilauspalvelut katseluohjelmassa

  Julkaisijat voivat nyt määrittää oman tilausmallinsa, jonka avulla asiakkaat voivat tilata lehden tai uutiskirjeen ja vastaanottaa folioiden säännölliset päivitykset. Asiakkaat voivat määrittää foliot, jotka pysyvät ladattuna iPadissa, mikä on erityisen hyödyllistä uutislehtien kannalta.

  Desktop Viewerin parannukset

  Content Viewer for Desktop tukee nyt monia uusia ominaisuuksia, kuten yhden suunnan folioita ja Web View -peittoja.

  Oikean reunan sidonta

  Content Bundler sisältää sidonta-asetuksen, joka mahdollistaa artikkeleiden lukemisen oikealta vasemmalle aasialaisia kieliä varten. Jos Oikea reuna -asetus valitaan, ensimmäinen artikkeli näkyy oikealla reunimmaisena ja käyttäjät selaavat artikkeleita oikealta vasemmalle.

  Folion päivitys katseluohjelmassa

  Kirjastossa näkyy nyt päivitysviesti, jos folio päivitetään toimituspalvelimella. Päivitä-painiketta napauttamalla voidaan ladata uusia tai muokattuja mini .folio -tiedostoja.

  Kaksisuuntaiset videot yksisuuntaisessa foliossa

  Käyttäjät voivat toistaa koko näytön videon vaakasuunnassa, vaikka folio olisi laadittu vain pystysuuntaisessa muodossa.

  Tietojen analysoinnin parannukset

  Käyttöä seuraavat analysointitiedot voidaan erotella mainosten ja artikkelien välillä. Myös offline-katselutiedot tallennetaan.

  Versio 7/8

  Uusi Folio Overlays -paneeli

  InDesign CS5:n Folio Overlays -paneeli korvaa Interactive Overlay Creator -sovelluksen. Tämä muutos tarkoittaa, että voit nyt luoda kaikki vuorovaikutteiset peitot suoraan InDesignissa. Luo peitot ja muuta peittoasetuksia Folio Overlays -paneelissa.

  Desktop AIR Viewer

  AIR-pohjainen Viewer-versio on nyt käytettävissä luomiesi numeroiden (tästä lähtien folioiden) testaukseen. Desktop Viewer ei tue tällä hetkellä kaikkia ominaisuuksia, joten käytä sitä ainoastaan perustestaustyökaluna.

  Numero -> Folio

  Numero-termi korvataan tästä lähtien termillä folio.

  Ei tunnusvaihtoehtoja

  Saman peittotunnuksen käyttäminen vaaka- ja pystysuuntaisessa asettelussa ei ole enää tarpeen useimmissa tapauksissa yhdenmukaisen toiminnan varmistamiseksi, kun iPad käännetään. Bundler määrittää liittyvät peitot lähteen kohteiden ja asetusten mukaan.

  Ruudukkonäkymä katseluohjelman kirjastossa

  Katseluohjelman kirjastossa voidaan nyt näyttää kahdeksan foliota samanaikaisesti ruudukkonäkymässä. Vuorottelu ruudukkonäkymän ja yksittäisen näkymän välillä.

  Järjestysvaihtoehto

  Content Bundler sisältää uuden Järjestä-sarakkeen, joka vähentää artikkeleiden järjestyksen tahatonta muuttamista. Kirjoita numero, johon haluat artikkelin näkyviin, niin se siirtyy kyseiseen kohtaan.

  Lukitut artikkelit koostamisen aikana

  Content Bundler sisältää uuden Lukittu-sarakkeen, jolla voit estää artikkeleiden päivityksen koostamisen aikana. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun haluat ainoastaan testata yhden tai kahden artikkelin muutoksia.

  Kirjaudu ulos -painike katseluohjelmassa

  Sinun ei enää tarvitse muuttaa Adobe ID:si salasanaa Kirjaudu sisään -painikkeen näyttämiseksi.

  3G-lataukset

  Foliot voidaan nyt ladata iPadiin 3G-yhteydellä.

  Versio 6

  Yhdistetyt artikkelit

  Kun artikkeli (jota aikanaan kutsuttiin pinoksi) yhdistetään, pinon kustakin sivusta tulee oma erillinen artikkelinsa. Näin asiakkaat voivat vierittää artikkelin sivuja vaakasuuntaisesti. Vain yhdistetyn artikkelin ensimmäinen sivu näkyy sisällysluettelossa, mutta kaikki sivut näkyvät Selaa-tilassa ja pyyhintäohjelman miniatyyreinä. Et voi yhdistää artikkelia, joka on asetettu pehmeää vieritystä varten.

  Vähemmän tarkat kansiorakennevaatimukset

  Voit nyt luoda kokonaisen vuorovaikutteisen numeron ilman OverlayResources-kansiota. Aiemmissa julkaisuissa peittojen lähdetiedostojen oli oltava OverlayResources-kansiossa ja vietyjen SWF-tiedostojen Links-kansiossa sen mukaan, mihin dokumentteihin ne olivat sijoitettu.

  Automaattinen sisällysluettelon luominen

  Aiemmin pakollinen sisällysluettelon PNG-tiedosto on nyt valinnainen. Jos artikkelikansiossa ei ole PNG-tiedostoa, Content Bundler luo sisällysluettelon kuvakkeen automaattisesti artikkelin ensimmäisen sivun perusteella.

  PDF-kuvamuoto

  PNG- ja JPEG-kuvien lisäksi Bundler voi nyt näyttää kuvat PDF-muodossa. PDF-kuvamuodon käyttäminen vähentää merkittävästi tiedoston kokoa ja tarjoaa tulevien julkaisujen kannalta lisää vaihtoehtoja, kuten zoomauksen nipistämällä sekä tekstin haun ja valitsemisen.

  HTML-artikkelit

  Voit nyt luoda artikkeleita numeroon joko InDesign- tai HTML-tiedostoilla. Kun luot artikkelin HTML-tiedostojen avulla, voit käyttää samaa HTML-tiedostoa kumpaakin suuntaa varten, tai voit luoda erilliset HTML-tiedostot vaaka- ja pystysuuntaa varten.

  HTML-miniatyyrikuvien määrittäminen

  Katseluohjelma luo InDesign-artikkeleille automaattisesti miniatyyreja, jotka näkyvät, kun vedät pyyhintäohjelmaa. Miniatyyrien luominen HTML-artikkeleille vie kuitenkin kauemmin, ja miniatyyrit ovat toisinaan heikkolaatuisia. Miniatyyrikuvien toiminnan tehostamiseksi HTML-artikkeleissa voit sallia Bundlerin luoda miniatyyrikuvat kunkin HTML-artikkelin ensimmäisen sivun perusteella tai voit lisätä manuaalisesti kuvatiedostot HTML-artikkelikansioihin.

  Katseluohjelman käyttöliittymän parannukset

  Käyttäjät ovat valittaneet, että kunkin artikkelin oikealla puolella oleva vierityspalkki on liian kapea, joten olemme leventäneet sitä. Olemme myös parantaneet sivujen miniatyyrikuvien ulkoasua ja toimintaa selaustilassa.

  Läpinäkyvyys vieritettävissä kehyksissä

  Vieritettävät sisältökehykset ovat nyt oletusarvoisesti läpinäkyviä. Jos et halua pääkehyksen sisällön näkyvän, lisää sisältökehykseen täyte.

  Bundlerin muutokset

  Content Bundlerissa numeron otsikon metatietotekstit eivät koskaan näkyneet katseluohjelmassa, joten tämä vaihtoehto poistettiin, kuten myös mittojen/tyypin asetustiedot. Lisäksi Käytä kantta -vaihtoehto on muutettu Sisällytä kansi -vaihtoehdoksi.

  Versio 5

  Diaesitykset ja hyperlinkit natiivina

  Ainoa tapa luoda vuorovaikutteisia diaesityksiä ja hyperlinkkejä on käyttää natiiviominaisuuksia. Luo vuorovaikutteisia objekteja Objektien tila-, Painikkeet- ja Hyperlinkit-paneeleista. Muuta asetuksia kirjoittamalla asianmukaiset rivit Komentosarjan nimi -paneeliin. (Tavoitteena on sisällyttää näiden asetusten käyttöliittymä seuraavaan julkaisuun.)

  Parannetut natiivit diaesitykset

  Voit luoda navigointipainikkeita, joilla voidaan siirtyä suoraan diaesityksen seuraavaan tai edelliseen diaan. Jos lisäät rivin ”SS_swipeEnabled=yes” Komentosarjan nimi -paneeliin, kun monitilainen objekti on valittuna, käyttäjät voivat selata diaesityksen dioja pyyhkäisemällä.

  Linkit tietyille sivuille

  Voit nyt luoda linkkejä tai painikkeita, jotka ohjaavat käyttäjän artikkelin tietylle sivulle.

  Yksinkertaistetut navto-linkit

  Voit määrittää navto-hyperlinkkejä kummalla tahansa kohdeartikkelin lähdedokumentin nimellä, joko ilman .html- tai .indd-päätettä tai sen kanssa.

  Yksisuuntaiset artikkelit

  Voit luoda vain pystysuuntaisen tai vain vaakasuuntaisen numeron. Sinun tarvitsee ainoastaan sisällyttää pysty- tai vaakasuuntaiset InDesign-asiakirjat numeron kansioon. Numero säilyttää suuntansa, vaikka iPadia käännettäisiin.

  Paikallisten HTML-tiedostojen Web View -tuki

  Kun luot Web View -peittoa, voit määrittää HTML-tiedoston tietokoneeltasi. Aiemmassa julkaisussa voit luoda Web View -peiton ainoastaan määrittämällä verkko-osoitteen.

  Vieritettävät kehykset

  Luo katselualue, jossa käyttäjät voivat selata sisältöä sekä pysty- että vaakasuuntaisesti. Käyttäjät voivat esimerkiksi selata raaka-aineluetteloa.

  Takaisin-painike

  Katseluohjelman navigointipalkki sisältää Takaisin-painikkeen Koti- ja Sisällysluettelo-painikkeiden välissä. Sen avulla käyttäjät voivat palata takaisin edelliselle sivulle.

  JPEG-toisto Bundlerissa

  Bundlerin Vientiasetukset-valintaikkuna sisältää nyt vaihtoehdon, jolla voidaan valita viedäänkö sisältö PNG- vai JPEG-muodossa.

  Parannettu virheiden käsittely Bundlerissa

  Bundler tarjoaa paremman palautteen koostamisprosessin aikana.

  Versio 4

  Web View -peitto

  Upota verkkosivu määrittämällesi katselualueelle. Voit määrittää, voivatko käyttäjät toimia vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa ja muuttaa muita asetuksia.

  Automaattisen käynnistyksen asetukset

  Määritä peiton automaattinen toisto, kun sivu avataan (tai määritetyn viiveen jälkeen). Automaattinen käynnistys on saatavilla peitoille 360 Viewer, Audio, Video ja Web View.

  Uudet 360 Viewer -asetukset

  Automaattisen käynnistysvaihtoehdon lisäksi 360 Viewer sisältää uudet vaihtoehdot, joilla voidaan hallita kuvien toistoa ja taukoa, pyyhkäisyä ja uudelleentoistoa.

  navto-linkit

  Voit nyt luoda helposti linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän artikkelista toiseen. Kun luot InDesignissa joko natiivin painikkeen tai linkin, määrittämällä verkko-osoitteeksi ”navto://<pystysuuntaisen InDesign-asiakirjan nimi>” (esimerkiksi ”navto://WiFi_v”) voit siirtyä WLAN-artikkeliin pysty- tai vaakasuuntaisesta näkymästä.

  Yksinkertaistetut natiivit diaesitykset

  Monitilaisia objekteja ei ole enää ryhmitettävä. Komentosarjan nimi -paneelia tarvitaan nyt vain asetusten muuttamiseen.

  Adobe Content Viewer

  Adobe Content Viewerilla voit lähettää ja ladata sisältöä Adoben palvelimelle/palvelimelta sekä rinnakkaisladata sisältöä työpöydällesi. (Huomaa: rinnakkaislataus ei ole enää käytettävissä.)

  Numeroiden lähetys toimituspalvelimelle

  Adobe on luonut tilapäisen palvelimen, johon voit lähettää numeroita ja hallita niitä. Valitse viennin yhteydessä Numero-alavalikosta Useita tiedostoja, ja määritä sitten palvelimen lähetysvalinnat. Kun olet lähettänyt testisisällön Adoben palvelimelle, voit ladata numerot katseluohjelmaan. Tässä julkaisuissa ainoa tapa ladata numero on kirjautua sisään samalla Adobe ID:llä kuin numeron lähettänyt henkilö.

  Numeroiden hallinta Bundlerissa

  Bundlerissa voit esikatsella käyttöliittymää, josta näet lähetetyt numerot ja voit hallita niitä. Tässä julkaisuissa voit lisätä, näyttää ja poistaa Adobe-palvelimelle lähetettyjä numeroita.

  Kansi-vaihtoehto

  Ensimmäisen artikkelin ensimmäistä sivua voidaan nyt käyttää numeron kantena palvelimelle lähetettyjen numeroiden kirjastossa.

  Versio 3

  Vikakorjauksia; ei uusia ominaisuuksia, mutta Adobe Content Viewer on saatavilla Apple Storesta.

  Versio 2

  Joustavampi peittokansiorakenne

  Aiemmassa versiossa kussakin artikkelikansiossa oli oltava InDesign-tiedostojen _h- ja _v-versiot sekä Links-kansio, joka sisälsi kahden tiedoston yhdistetyt materiaalit; ja koko numerolle oli yksi OverlayResources-kansio. Vaikka kyseinen rakenne on edelleen kelpaava, voit nyt luoda _h- ja _v-tiedostoille erilliset kansiot, joissa kummassakin on oma Links-kansio ja OverlayResources-kansio, mikä on erityisen käytännöllistä pakettikansioille. Kullakin menetelmällä on etunsa.

  Jos käytät menetelmää, jossa InDesign-tiedostot ja Links-kansiot ovat erillisissä kansioissa, sinun on myös sisällytettävä erillinen OverlayResources-kansio kuhunkin artikkelikansioon sen sijaan, että koko numerolle olisi yksi OverlayResources-kansio.

  Riippumatta siitä, minkä kansiorakenteen valitset, InDesign-tiedostot voivat nyt sisältää päätteet _h ja _v (horizontal=vaakasuuntainen ja vertical=pystysuuntainen) tai _l ja _p (landscape=vaakasuuntainen ja portrait=pystysuuntainen).

  InDesignin natiivit vuorovaikutusominaisuudet

  InDesign-tiedostojen hyperlinkit, painikkeet ja monitilaobjektit voidaan nyt sisällyttää numeroon ilman Overlay Creatoria. Komentosarjan nimi -paneelista voit muuttaa näiden objektien oletusasetuksia.

  Sidotut elokuvat

  Elokuvia voidaan nyt katsoa sidottuina vain koko näytön sijaan.

  Panoraaman

  Overlay Creator sisältää nyt Panoraama-vaihtoehdon.

  Sidecar.xml

  Kun luot Bundlerilla CSV-tiedoston nimeltä Info.csv, sinun ei tarvitse täyttää metatietoja aina uudelleen. CSV-tiedosto on korvattu XML-tiedostolla, sillä kaikki merkit eivät näkyneet oikein.

  Useita numeroita

  Samaan katseluohjelmaan voidaan lisätä useita numeroita. Koti-kuvaketta napauttamalla päästään takaisin numerokirjastoon; ei nykyisen numeron alkuun. Voit luoda esikatselukuvia kirjaston numeroille. Tällä hetkellä voit ladata vain kahdeksan numeroa.

  Pehmeä vierittäminen

  Voit määrittää, vieriikö numeron kukin artikkeli pehmeästi vai sivu kerrallaan.

  Versio 1

  Digital Publishing Suiten ensimmäinen versio sisälsi AIR-pohjaisen Content Bundlerin ja vuorovaikutteisen Overview Creator -sovelluksen. Ensimmäinen Overlay Creator sisälsi peittotyypit Hyperlink, 360 Viewer, Slideshow, Audio ja Video. Overlay Creator oli ainoa tapa luoda vuorovaikutteisia objekteja.

   Adobe

  Pyydä apua nopeammin ja helpommin

  Oletko uusi käyttäjä?

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  Luovuuskonferenssi

  14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

  Adobe MAX

  Luovuuskonferenssi

  14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  Luovuuskonferenssi

  14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

  Adobe MAX

  Luovuuskonferenssi

  14.–16.10. Miami Beach ja verkossa