Kuvasarjojen peittokuvat

Kuvasarjan peittokuva toistaa sarjan kuvia. Sen avulla voidaan luoda tehosteita, kuten objektin kiertäminen 360 astetta mobiililaitteessa.

 • Käytä png- tai jpg-kuvatiedostoja, joilla on sama perusnimi ja nousevassa järjestyksessä kasvava loppuliite, kuten Torni001.jpg, Torni002.jpg ja niin edelleen. Määritä kuvan mitat tarkasti mobiililaitteen näyttöalueen mukaan, kuten 500 x 400 pikseliä 72 dpi:n tarkkuudella.

 • Jotta 360 asteen kierto on tasainen, käytä vähintään 30 kuvaa. Liian monen kuvan käyttö lisää tarpeettomasti tiedostokokoa. Tiedostokokoa voidaan pienentää käyttämällä JPEG-kuvia, jotka on pakattu 50–80-prosenttisesti. Käytä PNG-tiedostoja vain silloin, jos haluat lisätä kuviin läpinäkyviä alueita.

 • Älä käytä julistetta (tai näytä ensimmäistä kuvaa), jossa on läpinäkyviä kuvasarjoja. Jos lähdetiedoissa on läpinäkyviä PNG-kuvia, määrittämäsi juliste näkyy yhä kuvasarjassa. Yksi keino korjata asia on luoda kaksitilainen usean tilan objekti, jossa juliste on ensimmäisen tilan painike, joka linkittää toisen tilan kuvasarjaan.

Kuvasarjaa varten luodaan joukko kuvia

Huomautus:

3D-objektista voidaan luoda kuvia useilla eri menetelmillä. Yksi menetelmä on viedä 3D-objektin kuvasarja Adobe Photoshop® Extendedin avulla. Adobe Flash® Professional- tai Adobe After Effects® -ohjelmistolla voidaan tuoda kehyksiä animaatiosta tai videosta. 3D-mallista voidaan luoda kuvia myös 3D-tuotantosovelluksella.

 1. Kuvasarjaobjektia varten luodaan lähderesurssit, ja ne sijoitetaan kansioon.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Luo paikkamerkkikehys vetämällä suorakulmio- tai suorakulmiokehystyökalua.

  • Sijoita julisteena toimiva kuva kuvasarjaa varten. Vältä viistotusta käyttämällä julistekuvalle samoja mittoja kuin kuvasarjan kuville. (Kun julistekuvaa käytetään, sen kaksoisnapauttaminen katseluohjelmassa kätkee kuvasarjan ja näyttää julisteen.)

 3. Valitse paikkamerkkiobjekti, avaa Folio Overlays -paneeli ja valitse Kuvasarja.

 4. Napsauta Folio Overlays -paneelissa Lataa kuvat -kansion kuvaketta, etsi kansio, johon kuvat on tallennettu, ja valitse Avaa.

 5. Skaalaa kehys ja sen sisältö sivuasettelun mukaan tarvittaessa.

 6. Määritä seuraavat asetukset Folio Overlays -paneelissa:

  Näytä ensimmäinen kuva alussa

  Jos tämä on valittu, ensimmäistä kuvaa käytetään julisteena. Poista tämä valinta, jos kuvasarjasi koostuu läpinäkyvistä PNG-tiedostoista. Jos Käänteinen toisto on valittu, viimeistä kuvaa käytetään julisteena.

  Automaattinen toisto

  Jos tämä valinta on valittu, kuvasarjan toisto alkaa, kun käyttäjä saapuu sivulle tai tilaan, jossa sarja näytetään.

  Toista/keskeytä napauttamalla

  Kun tämä on valittu, käyttäjä voi toistaa tai keskeyttää kuvasarjan napauttamalla. Kaksoisnapauttaminen palauttaa objektin.

  Viive

  Jos Automaattinen toisto on valittu, sivun lataamisen ja kuvasarjan aloittamisen välinen viive voidaan määrittää. Määritä arvoksi 0–60 sekuntia.

  Nopeus

  Muuta objektin etenemisen aikaa (kuvaa sekunnissa). Vähimmäisarvo on 1 (1 kuva sekunnissa) ja enimmäisarvo on 30.

  Toista _ kertaa

  Jos joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, kuvasarjan toistokerrat voidaan määrittää. Tämä asetus on himmennetty, jos Silmukka on valittu.

  Silmukka

  Jos joko Toista sivua ladattaessa tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, voidaan kuvasarjaa toistaa jatkuvasti valitsemalla Silmukka. Diaesityksen kaksoisnapauttaminen tai sivun kääntäminen lopettaa toiston.

  Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla

  Jos Automaattinen toisto- tai Toisto/tauko napauttamalla -asetus on valittuna, valitse Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla, jotta esitys pysähtyy viimeisen kuvan kohdalla ensimmäisen kuvan sijaan.

  Muuta kuvaa pyyhkäisemällä

  Kun tämä on valittu, käyttäjä voi siirtyä eteen- tai taaksepäin kuvasarjassa pyyhkäisemällä.

  Jos Muuta kuvaa pyyhkäisemällä ei ole valittu, tee kuvasarjasta vuorovaikutteinen valitsemalla joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla.

  Pysäytä ensimmäisen/viimeisen kuvan kohdalla

  Tämä asetus määrittää, päättyykö vai jatkuuko objektin toisto, kun viimeinen kuva saavutetaan eteenpäin suuntautuvassa toistossa tai ensimmäinen kuva saavutetaan taaksepäin suuntautuvassa toistossa. Tämä asetus koskee vain pyyhkäisyä.

  Käänteinen toisto

  Kun tämä on valittu, kuvasarja toistaa kuvat käännetyssä järjestyksessä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa